BSS FDS-336T

…drive my sound!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
54 900,00 Kč

Tento anglický krasavec zvící výšky 1 HU upoutá již po rozbalení jednoduchým designem, což ovšem neznamená že trpí nedostatkem funkcí. Jedná se o digitální systém řízení reproboxů, který obstarává úpravu, rozdělování a distribuci signálu podle vašich představ. Blízký příbuzný známějšího OmniDRIVE. Jeho srdcem jsou dva výkonné DSP procesory. Zbystřit by měli provozovatelé diskoték, divadel, klubů a všichni kteří potřebují kvalitně ozvučit jakýkoliv prostor pomocí několika různě rozmístěných reproboxů. BSS je pro ně to pravé ořechové.

Zadní panel

Bude lepší začít touto částí abyste získali letmou představu o možnostech tohoto systému. O dodávku signálu dovnitř se starají dva XLR konektory označené A a B. Výstup tvoří šestice (typ 336T) nebo čtveřice (typ 334T) konektorů XLR 1 – 6 (4). Dále zde je trojice MIDI konektorů (IN, OUT, THRU) a konektor RS232 pro připojení k PC. Pak už zbývá jen pojistka a napájecí eurokonektor.

Přední panel

Nyní přejdeme k zajímavější části. Po zapnutí zaujme dobře čitelný dvouřádkový displej s modrým podsvícením. Ten by mohl být větší. Určitě by to prospělo srozumitelnosti zobrazovaných údajů. Vlevo se nachází čtyřpolohové navigační tlačítko (navipad), které umožňuje jak volbu parametru tak jeho hodnoty. Vpravo vedle displeje je ovládací kolečko. To umí nastavovat hodnotu parametru, popřípadě nabízí další funkce po stlačení. Následuje vstupní sekce. Úroveň signálu na obou vstupech ukazuje sedmi-segmentový displej. Dále jsou zde tlačítka pro výběr vstupního signálu (A, B, SUM A + B). Výstupní sekce obsahuje pro každý výstup opět sedmi-segmentový LED displej, červeně podsvícené tlačítko MUTE a ovladač hlasitosti, jehož stisknutím příslušný výstup vybereme. Zbývají tlačítka STORE, které slouží i jako ENTER, a RECALL. Obě, jak název říká, se starají o 60 uživatelských nastavení.

Vstupní část

Existují tři základní konfigurace: Mono (na každý výstup je možno přivést jakýkoliv vstup, popřípadě jejich kombinaci), LCR – 2 cesty (výstupy jsou předem rozděleny na tři basové a tři širokopásmové), LR – 3 cesty (výstupy tvoří tři dvojice signálů basy, středy a výšky). Každou konfiguraci lze ale libovolně upravit, takže slouží jen jako jakási šablona. Ale teď už k vlastní vstupní části. Tlačítky A, B, SUM vybereme vstup A, B nebo jejich součet a na displeji pomocí navipadu vybereme parametr a zadáme požadovanou hodnotu. U vstupů A, B a SUM lze nastavit zpoždění až 635 ms (jednotku zpoždění si můžete zvolit). Dále potom pro vstupy A, B je zde vícepásmový parametrický ekvalizer. O počtu pásem rozhoduje zatížení DSP procesorů, ještě se k této otázce vrátím.

Výstupní část

Stisknutím ovladače hlasitosti vybereme požadovaný výstup. Jméno výstupu je možné vybrat z předdefinovaných názvů, které ale obsahují širokou nabídku, myslím že si každý vybere. Další parametry jsou: zdroj signálu (A, B, SUM A + B), počáteční zesílení (+/-15 dB), úroveň limitace (-10 dBu – 20 dBu), zpoždění (635 ms), parametr Delay Link (pokud například nastavíte vzájemné zpoždění pro dva reproboxy nebo reproduktory tak, že vám to vyhovuje, je záhodno jakékoliv další zpoždění aplikovat na oba stejně, a k tomu právě slouží tato funkce), polarita, crossover a parametrický ekvalizer. Sedmi-segmentový LED displej ukazuje úroveň signálu relativní k nastavené úrovni limitace, takže máte neustále přehled o tom jak daleko od limitace se pohybujete.

Možnosti DSP 

Jak už jsem předeslal, o veškeré crossovery a ekvalizery se stará dvojice DSP jednotek. Je přesně určeno, která jednotka má co na starosti (až na výjimky, pokud je jedna z jednotek přetížená, může část práce převést na „kolegyni"). Sečteno a podtrženo celková kapacita je 38 filtrů. Ta se musí rozdělit mezi všechny crossovery a ekvalizery na vstupech i výstupech. Pokud dojde k vyčerpání výkonu, tak systém neumožní použití dalšího filtru a upozorní vás.

Nejdřív pár vět ke crossoverům. Velkým problémem u všech výhybek je posun fáze. BSS obsahuje jedinečný algoritmus pro vyrovnávání těchto posuvů. Nutno poznamenat že subjektivně zní opravdu lépe a věrněji než obyčejné crossovery. Kromě dělících frekvencí máte možnost si vybrat z několika tvarů křivky a dál u každé zvolit strmost filtru (6 – 52 dB/oct). A zbývají ekvalizery. Každý má tyto parametry: typ filtru (Low/Hi Shelving + strmost 6/12 db, Bell), frekvenci (15 Hz – 16 kHz), úroveň (+/-15 dB) a v případě filtru typu Bell ještě šířku pásma (0.05 – 3 Oct).

Další možnosti

MiniDRIVE poskytuje několik dalších nastavení, jako stereo-link (umožní spárovat příslušné výstupy), mód výhybky (posunutím například horní dělící frekvence se současně mění/nemění spodní dělící kmitočet u následujícího pásma), kontrast displeje, nastavení MIDI komunikace. Zajímavou možností je třístupňová soustava kódů, která umožňuje zakódovat cokoliv jakkoliv. Takže například DJ nemusí MiniDRIVE hlídat, protože bez kódu nikdo nic nezmůže, spokojený majitel se nemusí bát že mu DJ odpálí aparaturu a současně servisní firma zase nemusí mít strach z nerozumných zásahů majitele, protože všichni tři mají různé kódy, které nechávají každému pouze ty možnosti, které jsou nutné. Pokud jde o MIDI, tak to samozřejmě umožňuje propojení více přístrojů, ale jinak systém reaguje pouze na změnu programu nebo na bulk dump. K systému také existuje ovládací software SB2, který umí nastavit MiniDRIVE přes RS232. Ten vám ukáže vše pěkně graficky, můžete si dokonce navrhnout vlastní ovládací panel. Stejně tak lze přes RS232 provést upgrade firmwaru.

Na závěr

Možná se vám může zdát že na to, co tahle obohacená výhybka umí, není zrovna levná. Ale platíte za nekompromisní zvuk. Zaujmou limitery, které při zvyšování úrovně vstupu dlouho zůstávají nepostřehnutelné, což určitě potěší. I kapacita DSP se zdá dostatečná, nenapadá mě co by mohlo potřebovat tolik filtrů, aby to tahle mašinka nezvládla. Pokud se dá něco vytknout, tak potom určitě malý displej a v jeho důsledku nepatrně komplikovanější ovládání. Jinak má ale přístroj minimum ovládacích prvků, což vede k přehledné a jednoduché práci s ním. Použít se dá všude, kde je nutné sladit více různých zdrojů zvuku. Díky paměti není problém bleskurychle změnit nastavení například z reprodukované hudby na živou a podobně. BSS FDS-336T je určen pro všechny, kteří požadují špičkovou kvalitu a perfektní kontrolu nad zvukem.