Casio CTK 711/811

Casio CTK 711/811
Distributor: 

Japonská firma CASIO je známa v hudebním světě převážně klávesovými nástroji s automatickým doprovodem. V dnešním testu si představíme novinky letošního roku CTK 711 / 811 EX, které se staly vlajkovou lodí této firmy.

Než přistoupíme k testu samotnému, dovolte mi pár slov o firmě CASIO. Zakladatel společnosti Tadao Kashio - původně inženýr, který se specializoval na tovární technologie ve vojenské oblasti, založil v dubnu 1946 firmu KASHIO SEISANSHO. Ta vyráběla zejména díly pro letadla. Zakladatelův bratr Toshio navrhl, aby se soustředili na výrobu kalkulátoru. Tadao začal na této myšlence spolu se svými třemi mladšími bratry pracovat a dosáhli úspěchu.

Bratři Kashiové využili elektrických relátek, používaných v telefonii a sestrojili tak plně elektronický kalkulátor - model 14-A, který byl představen v červnu 1957, což je i datum vzniku společnosti CASIO COMPUTER CO. LTD. Od té doby se stalo CASIO čelným představitelem ve vývoji a výrobě kalkulátorů pro vědecké, technické a kancelářské použití.

Postupující miniaturizace a vývoj v oblasti elektronických kalkulátorů přivedla společnost do nové oblasti vývoje. V listopadu 1975 vyrobila společnost první hodinky - Casiotron, které zobrazovaly rok, měsíc, hodiny, minuty, sekundy a automaticky byla u nich nastavována proměnlivá délka měsíců.

V lednu 1980 byl na trh uveden první elektronický hudební nástroj - CASIOTONE 201, který vytvářel zvuky na základě digitálních výpočtů. Od té doby vyvinulo na základě nových technologií CASIO řadu nových výrobků.

Tolik stručně z historie firmy. Nyní si již pojďme představit nástroje samotné.

Intro

Než se začtete do testu, řekněme si, že rozdíly mezi typy CTK 711 EX a 811 EX jsou velmi nepatrné. Proto obecný popis, pokud nebude uvedeno jinak platí pro oba dva nástroje.

Zadní strana nástroje

Na zadní straně nástroje nalezneme vstup pro 12 V adaptér (DC-12), který není součástí výbavy. Vedle něj, je umístěn vstup pro stereo jack 6,3 mm označený (PHONES / OUTPUT), který je určen buďto pro sluchátka nebo pro zesilovač či mixážní pult.Další vstup je rovněž jack 6,3 mm, označený jako SUSTAIN ASSIGNABLE JACK. Tento vstup je multifunkční, jelikož zde můžeme provést přiřazení pedálu dle potřeby hráče (SUSTAIN, STENUTO, SOFT, RHYTHM START/STOP). A samozřejmě MIDI vstup a výstup (OUT/IN), což je dnes u klávesových nástrojů běžný standard.

Přední strana nástroje

Z pohledu hráče obsahuje přední strana 61 kláves, 67 tlačítek, 1x tahový potenciometr, 1x kolečko ohýbání tónů - PITCH BEND, disketovou mechaniku 3,5“ FDD (pouze u CTK 811 EX), velký podsvětlený displej a 2 x 5 W dvoupásmové reproduktory. Trochu podrobněji, se nyní podíváme na jednotlivé sekce výše uvedených nástrojů.

Klávesnice

Nástroj má 61 rychlostnědynamických kláves. Po zmáčknutí tlačítka TOUCH RESPONSE zde můžeme nastavit celkem 5 poloh citlivosti. Vypnuto (OFF), extra lehká (EXLIGHT), lehká (LIGHT), normální (NORMAL), těžká (HEAVY). Nastavení dynamiky úhozu, neovlivňuje vygenerované rytmy doprovodu ani externí MIDI data. Funkce LAYER - vrstvení, umožňuje přiřadit dva různé zvuky, hlavní a vrstvený. Hlavní zvuk hraje na kanálu 1, vrstvený na kanálu 2. Další možností je funkce SPLIT - dělení, kdy můžeme klávesnici rozdělit na dva díly a hrát dva různé zvuky. Hlavní zvuk (pravá část klaviatury) hraje na kanálu 1, zatímco dělený na kanále 3. Funkce vrstvení a dělení lze také použít najednou. Při této kombinaci hraje hlavní zvuk na kanále 1, vrstvený na kanále 2, dělený na kanále 3 a vrstveně dělený na kanále 4. Pomocí mixeru můžeme měnit změnit jak nastavení zvuků tak i hlasitostí. Transpozice (TRANSPOSE) umožňuje zvýšení či snížení o 12 půltónů. Defaultní nastavení je 00. Transpozice ovlivňuje i doprovod.TUNING - tzv. jemné ladění, lze provést v rozsahu +/- 50 centů (100 centů odpovídá jednomu půltónu). Defaultní nastavení je opět 00.Samozřejmostí je vysílání do MIDI. Tyto možnosti řadí klávesnici v této cenové kategorii na vyšší úroveň.

Displej

Velké displeje obou nástrojů jsou podsvíceny. U 711 oranžově a u 811 modře. Display je přehledně uspořádán a nalezneme na něm všechny potřebné informace. Jediný rozdíl mezi 811 a 711 je ukazatel zvolené funkce. U 711 je indikace úhozu zobrazena vedle příslušného tlačítka. Na displeji nalezneme - DSP indikátor, číslo i jméno stylu či zvuku, indikátor hlasitosti, indikátor kurzorových tlačítek pro danou funkci, oktávovou značku, zobrazení aktuálně hrané noty jak na klaviatuře tak v houslovém či basovém klíči, označení taktu a doby, indikátor tempa, nahrávání, metronom, ukazatel úrovně mixážního pultu , zobrazení akordické značky daného akordu. Při zmáčknutí tlačítka kontrast - CONTRAST si můžeme nastavit displej dle potřeby -úhlu pohledu. Rozsah nastavení je od 0 -99. Počáteční nastavení je na hodnotu 50.

DSP jednotka

Nástroj disponuje DSP jednotkou s 10 efekty pod čísly 0 -9. Efekty jsou na nástroji uspořádány v tomto pořadí. REVERB1-2-3, CHORUS, TREMOLO, PHASE SHIFTER,ORGAN SPEAKER, ENHANCER, FLANGER a EQ LOUDNESS.

Tónový generátor

Ve zvukové bance nástrojů nalezneme celkem 232 - (000 - 231) různých zvuků,které jsou zpracovány digitální technologií, jež se nazývá digitální vzorkování. Vzorky jsou vytvořeny v dolní, střední a horní části frekvenčního spektra a poté kombinovány, čímž jsou vytvářeny zvuky velmi věrné originálu. Pokud si ovšem pečlivě poslechneme u některých nástrojů přechodové části, jsou slyšet nepatrné rozdíly ve vzorcích (např.hlasitost).Tato vlastnost je charakteristická pro elektronickou tvorbu zvuku, zpracovávanou touto technologií, tak že ji nemůžeme považovat za závadu. Polyfonie tohoto nástroje je 32 hlasů, u některých zvuků však pouze 16 hlasů. Záleží zda je použito DCO 1x (32) či 2x (16). Při hře s automatickým doprovodem je určitý počet hlasů rezervován pro doprovod. Zvuky jsou do banků rozděleny následovně. GM zvuky 000 - 127, další zvuky 128 - 191, které jsou na nástroji označeny jako VARIATION TONE, bicí sady 192 - 199 a zbytek do 231 jsou volné pro uživatele tzv. USSER TONE, kde si každý z vás pomocí funkce syntetizér režim -SYNTH, může připravit vlastní zvuky, zapsat je do volných pamětí, popřípadě na disketu. Zmáčknutím tlačítka TONE volíme všechny zvuky třímístnou kombinací pomocí číselných tlačítek, popřípadě pomocí tlačítek + a - .

Doprovodné styly

Na obou nástrojích nalezneme celkem 110 stylů. (000 - 99) jsou pevné styly, které jsou rozděleny do 10 skupin - př. 8 BEAT, JAZZ, ROCK atd. Čísla 100 - 109 jsou vyhrazena pro uživatelské styly - USER RHYTHM. Oba dva typy nástrojů rozumí těmto režimům. CASIO CHORD, patent fi.CASIO, který vám umožňuje hraní čtyř základních akordů dur,moll, dur7 a moll7 jednoduchým způsobem. FINGERED umožňuje zahrát již 15 typů akordů a FULL RANGE CHORD umí dokonce rozeznat celkem 38 různých typů akordů. U tohoto posledního režimu je považována za akord každá souhra třech kláves v rozsahu celé klaviatury. Tudíž jak pro doprovod tak pro melodii můžeme využít celou klávesnici jelikož není dělena. Výběr stylů probíhá podobně jako u zvuků. Zmáčkneme tlačítko RHYTHM a třímístnou volbou popřípadě +/- vybereme požadovaný hudební styl.TEMPO lze nastavit v rozmezí 30 - 255. Nástroje využívají čtyř formálních částí. Předehra (INTRO), sloka/přechod (NORMAL /FILL-IN), refrén/přechod (VARIATION /FILL-IN), zakončení (ENDING). Formální části můžeme mezi sebou různě kombinovat. Samozřejmostí je synchrostart (SYNCHRO). Automatická harmonizace - AUTO HARMONIZE můžeme využít pro obohacení melodie, hrané v pravé ruce. Dá se použít pouze ve spojitosti s doprovodným stylem. Harmonizace se dočasně automaticky vypne pokud pustíme demo,sekvencer skladeb nebo paternů či provádíme-li operace s disketou. Nástroj neumí používat současně harmonizaci a vrstvení. Automatický doprovod je sestaven z pěti partů. Pro automatický doprovod jsou vyhrazeny kanály 5 až 10. Kanál č.5 - celková hlasitost doprovodu, 6 - akordický doprovod 1, 7 - akordický doprovod 2, 8 - akordický doprovod 3, 9 - basový part, 10 - bicí part.

Free Session

Pokud zvolíme tlačítko FREE SESSION, nalezneme zde k jednotlivým rytmům akordické smyčky, což je výhodné třeba pro výuku improvizace. Základ prvního akordu je vždy od C. Tento základní akord můžeme transponovat do jaké tóniny potřebujeme. Změnu provedeme v levé části manuálu zmáčknutím některé klávesy od C do H. Pokud tedy zmáčkneme klávesu D, akordický sled bude začínat akordem D. I zde můžeme pracovat s tempem,rytmy a jednotlivými formálními díly. Všechny akordické smyčky můžeme v kombinovat s doprovodnými styly dle libosti. Přehlednou tabulku FREE SESSION i s akordickým zápisem nalezneme v přiloženém manuálu.

Mixer - 16 CHANNEL MIXER

Oba nástroje jsou multitémbrové. Na kanálech 1 - 16 jsou přiřazeny party pro automatický doprovod, přehrávání z paměti nástroje a příjem dat přes MIDI . Také si můžeme dle potřeby zapnout / vypnout kterýkoliv kanál. Vypínání kanálu je indikováno na displeji. Přiřazení kanálů 1 až 16 je následovné. Kanál (dále pouze K) 1 hlavní zvuk / UPPER 1, K-2 vrstvený zvuk / UPPER 2, K-3 dělený zvuk / LOWER 1, K-4 vrstveně - dělený zvuk / LOWER 2, K-5 celková hlasitost doprovodu ACC VOLUME, K-6 akordický doprovod 1 / CHORD 1, K-7 akordický doprovod 2 / CHORD 2, K-8 akordický doprovod 3 / CHORD 3 , K-9 basová linka / BASS, K-10 rytmus - linka bicích / RHYTHM, K-11 až 16 volná stopa pro záznam / označená jako TR 1 až 6. Mixer obsahuje dva režimy. Vnitřní (INTERNAL) a vnější (EXTERNAL). Externí - vnější režimy jsou celkem tři. EXTERNAL, EXTERNAL / SOLO - jeden kanál zapne,ostatní vypne a EXTERNAL / Play jeden kanál vypne ostatní zapne. Výběr režimu provádíme tlačítkem MIXER SELECT. Pomocí tlačítek MIXER SELECT, CURSOR tlačítek, +/- a ENTER můžeme měnit tyto parametry. Změna programu / PROG.NO. (000 - 231), hlasitost / VOLUME (0-127), panorama / PAN (0-127), hloubka efektů / EFFECT SEND (0-127), jemné ladění / FINE TUNE (-50 ~ 0 ~ 50), hrubé ladění / C.TUNE (-12 ~ 0 ~ 12), exprese / EXPRESS (0-127).

Syntetizér

V tomto režimu si můžeme vytvořit vlastní zvuky - USSER TONE. Tyto zvuky můžeme pojmenovat,uložit do volných pamětí v nástroji nebo na disketu (platí pouze pro CTK - 811 EX). Z paměti je vyvoláváme stejně jako presetové zvuky. U Upravovat lze zvuky GM (000-127) a další zvuky (128 - 159). Nelze upravovat zvuky bicích sad (192 - 199).Nástroje mají tyto možnosti pro úpravu zvuku. Parametr charakterizující průběh tónu - nastavení PCM. Parametr charakteristiky hlasitosti - nastavení amplitudy obálky. Parametry výšky tónu - výška, nastavení obálky výšky. Parametry nastavení charakteristiky tónu - úhel nástupu, poklesový úhel, hlasitost,dynamika úhozu,panorama,citlivost filtru,úroveň filtru a transpozice. Některé zvuky na těchto nástrojích jsou jednoduché (1 DCO), některé vrstvené (2 DCO ).

Registrační paměť

Tato paměť umožňuje ukládat 20 vlastních nastavení. Je rozdělena do čtyř banků - BANK (0-3 x A-E) př.1A,3C. Do každé paměti můžeme uložit tyto parametry. Zvuk, doprovodný styl, tempo, zap./vyp. dělení, dělící bod, zap./vyp. vrstvení, zap./vyp. harmonizace, nastavení mixeru, zap./vyp. kanálu klávesového nástroje, zap./vyp. DSP, nastavení DSP, režim doprovodu, nastavení dynamiky úhozu, nastavení přiřaditelného jacku, transpozice, ladění, rozsah posunu výšky, zap./vyp. rozsahu posunu. U CTK - 811 EX můžeme opět ukládat všechna nastavení na disketu.

Sekvencer skladeb

Vestavěný sekvencer dovoluje do paměti nástroje zaznamenat dvě skladby cca 4900 not. Ukládat do paměti můžeme buďto v reálném čase nebo krokově. k dispozici je celkem 6 stop (kanál 11 -16 na nástroji označeno jako TR 1 až TR6). Sekvencer skladeb má dva režimy. RECORD / PLAY pro nahrávání v reálném čase a GLOBAL MODE pro krokové nahrávání a přehrávání. Obsah 1. stopy nahrané v reálném čase obsahuje,číslo zvuku, číslo rytmu, řídící operace rytmu (předehra,přechod atd.), bicí zvuky, kolečko ohýbání tónu, pedál. Všechny ostatní mají navíc ještě modulaci. Při krokovém záznamu nalezneme ve stopě 1-6, řídící operace rytmu (předehra,přechod atd.), číslo zvuku, číslo rytmu, řídící operace rytmu (předehra,přechod atd.), bicí zvuky, kolečko ohýbání tónu, pedál. Ostatní data jako nastavení vrstvení, dělení, harmonizace atd. se nezaznamenávají!

Sekvencer rytmických paternů

Pomocí tohoto sekvenceru si můžeme připravit vlastní doprovodné styly. Rytmický patern se skládá z 6 formálních částí. Každá formální část se zkládá z 5 stopého záznamu na kanále 5-10 (rytmus,bas,chord 1,2,3).

Obsah, který lze nahrát při nahrávání v reálném čase - hrané noty, kolečko ohýbání tónu, modulace, pedál.

Obsah, který lze nahrát pro jednotlivý patern - tempo, takt (pokud je pracovní oblast naprosto prázdná).

Obsah, který lze nahrát pro každý element - počet taktů, přechod, původní tónina. Obsah, který lze nahrát pro každý part a pro každý element - zvuk, panorama, efekt, exprese, konverzní tabulka akordů, zlomový bod.

Kapacita paměti u CTK 811 je cca 7000 not a u CTK 711 cca 4700 not. Zajímavostí je, že pokud do konce zbývá posledních cca 100 posledních not začne blikat indikátor taktu a doby. Sekvencer paternů má dva režimy. Režim vytváření a režim editace.

Disketová mechanika (pouze CTK - 811 EX)

Nástroj CTK 811 EX je vybaven disketovou jednotkou 3,5“, která umí číst jak 2DD tak 2HD diskety. Základní operace s disketovou jednotkou jsou čtyři. OPTION, DISK LOAD, DISK SAVE a UTILITY. Disketová mechanika umí také přehrávat SMF skladby ve formátu 0 (extenze.MID) . Používané extenze souborů jsou tyto - rytmický patern vytvořený sekvencerem - .CPT, rytmický patern vytvořený jiným nástrojem - .EPT, skladba vytvořená sekvencerem skladeb - .CSG, zvuk vytvořený uživatelem - .CTN, 20 nastavení registrační paměti - .CRG, soubor vytvořený operací - ulož celou paměť - .CAL. Nástroj umí také konvertovat rytmy fi . TECHNICS a ROLAND, čímž nám vzniká větší banka doprovodných stylů. K nástroji jsou dodávány 2 diskety. Na první disketě - DATA DISK, jsou ukázková data pro nástroj + 3 demo skladby ve formátu SMF /0. Druhá disketa - PATEERN CONVERSION DISK, slouží právě ke konverzi stylů firem Technics a Roland.

MIDI

Propojení s počítačem jsem vyzkoušel a funguje bezproblémově ať se jedná o vysílání dat či přijímání dat.

MIDI Nastavení nástroje vypadá takto - GM - on, KEYB CH (kanál klaviatury)- 01, MIDI IN CHORD JUDGE ON/OFF - off, LOCAL CONTROL - on, TRANSPOSE (transpozice)- 0, TUNE (ladění)- 0, A COMP OUT -off, PITCH BAND - 2, JACK - sus, BULK SND ?, BULK RCV ?. Takto je nástroj nastaven i po RESETU. Systémová data se dají vysílat i přijímat. V manuálu najdete i Implementační tabulku, která nesmí u žádného takového nástroje chybět.

Další specifikace

Nástroj umožňuje i provoz na baterie. Použito je 6 baterií typu D. Životnost je cca 3 hodiny. V kartonu naleznete notový pultík, dvě diskety, registrační karty, originální a český manuál, který je dobře zpracován fy. KEYMAN MUSIC Znojmo.

Co říci závěrem? Myslím si, že oba nástroje působí kompaktně, mají příjemný zvuk jak při poslechu z interních reproduktorů tak i s externích, jednotlivé sekce jsou přehledně uspořádány, tak že orientace na nástroji nečiní problémy. Jednoduše řečeno páni inženýři od Casia si mákli. Cena v této kategorii nástrojů je bezkonkurenční.

Tak že neváhejte a rychle si jděte tento nástroj vyzkoušet ke svému prodejci.