Crown XLS402

Jednoduše, levně
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
13 990,00 Kč

Firma Crown přichází na trh s inovovanou řadou zesilovačů s označením XLS, která patří k produktům určeným pro poloprofesionální využití, s důrazem na co nejpříznivější poměr mezi cenou a užitnými vlastnostmi pro koncového zákazníka. Typ XLS402 představuje prostřední model této série a v následujícím textu se jej pokusím ve zkratce přiblížit.

Popis

Zesilovač je možno označit za jakýsi současný standard v této kategorii. Jedná se o výkonový stereofonní koncový stupeň obvyklé výšky 2U, s chlazením ventilátory a bez jakékoliv nadstandardní výbavy. Samozřejmě nezmiňuji základní ochranné obvody, které jsou snad samozřejmostí každého moderního zesilovače. Jednoduše řečeno, zesilovač má pouze to nejnutnější co ke své činnosti potřebuje. Rovněž designově je provedení velice účelové až strohé, podřízené vyloženě funkčnosti vlastního zařízení a minimálním výrobním nákladům. Vstupy zesilovače jsou symetrické na obvyklých XLR konektorech. Výstupy jsou vyvedeny na šroubovací dvojsvorky a, což je méně obvyklé, na jeden čtyřpólový konektor typu speakon. Na čelním panelu nalezneme mimo síťového spínače pouze samostatnou regulaci hlasitosti pro každý kanál a čtyři led diody indikující provozní stavy zesilovače. Je zde obvyklý indikátor Power, tedy signalizace zapnutí a také klasické indikátory Clip signalizující počátek limitace. Poslední dioda signalizuje obecně případnou poruchu zesilovače bez nějakých bližších informací. Zesilovač nemá žádný ovládací prvek pro přepnutí do provozu v můstku, tento režim je řešen bezprostředním připojením vodičů na obě červené svorky výstupů, či na speakonové póly s označením 1+ a 2+. Celkově bych tento model zesilovače charakterizoval slovy, že jednodušší už to být nemůže. Nicméně jednoduché věci obvykle nabízejí snadné ovládání a spolehlivou funkci. Deklarované výkony jsou 2 x 610 W do 2 ohmů, 2 x 445 W pro 4 ohmy a 2 x 290/8 ohmů při buzení obou kanálů, můstkový režim pak 1120 wattíků (4). Pohled "pod kapotu" následně napoví jestli to co nám výrobce slibuje a nabízí je reálné.

„Střívka“

Stejně jako viditelné vnější provedení, je i vnitřek zesilovače podřízen maximální jednoduchosti, a pochopitelně, tím i minimálním výrobním nákladům, což se promítá ve výsledné ceně na trhu. Základ zesilovače tvoří jedna velká deska plošných spojů na níž jsou mimo vstupních obvodů a mimo výstupních připojovacích relé všechny součásti včetně hliníkových chladičů s výkonovými tranzistory. Mimo desku je pouze toroidní napájecí transformátor. Podrobnější průzkum desky ukázal opět jednoduché a tudíž ekonomické zapojení využívající řady moderních součástek.

Filozofie této kategorie zesilovačů nejen od Crowna, ale i od dalších výrobců je v následujícím konstrukčním přístupu. Hudební signál má určitý rozsah dynamiky, takže v podstatě není nutné aby zesilovač trvale dodával plný sinusový výkon, ale stačí, když bez znatelného zkreslení přenese hudební špičky. Pro ilustraci uvádím, že pro signál o úrovni -6 dB potřebujeme již jen čtvrtinový sinusový výkon zesilovače, což v důsledku dovoluje "ušetřit" při dimenzování napájecích ale i výstupních obvodů bez znatelné ztráty kvality. Toto jisté "ošizení" ovšem pocítí zákazník v podobě přijatelnější ceny. Znamená to, že zesilovač má poměrně vysoké napájení koncového stupně, ale transformátor s nižším příkonem, než by odpovídalo trvalému výkonu úměrnému výši tohoto napájecího napětí. Pravdou ale je, že tento přístup výrobců, který se odráží i v udávaných výstupních výkonech v návodech velmi znesnadňuje možná vzájemná porovnání zesilovačů mezi sebou, protože většinu zákazníků zajímá hlavě výstupní výkon. Možnost srovnávat dává jen měření sinusového signálu na konkrétní zátěži a při trvalé úrovni v oblasti těsně před nasazením limitace výstupního signálu. Touto metodou jsou provedena měření výkonu zesilovače XLS402 uvedená v závěru článku. Přesto si dovolím ještě podotknout, že ani tyto výkony nelze brát jako přesné vyjádření možností přístroje, protože nejsou provedeny dlouhodobě. Vzhledem k poměrně malé ploše chladičů jimiž tento, ale i řada podobných přístrojů disponují může být otázkou uchlazení prvků při trvalé sinusové zátěži. Na tomto místě si dovolím praktickou poznámku týkající se nejen popisovaného modelu zesilovače, ale i řady dalších přístrojů této třídy. Při instalaci a vlastním provozu je mimořádně důležité řídit se doporučením výrobce z hlediska dodržení volného přístupu chladícího vzduchu. A dále je nutné pravidelné čištění ventilačních otvorů i vlastních ventilátorů, protože případné zastavení, nebo výrazné omezení objemu průtoku chladícího vzduchu spolehlivě vyřadí zesilovač z činnosti.

Závěrečné shrnutí

Zesilovač jsme měřili následujícím způsobem. Na výstup jsme zapojili reálnou ohmickou zátěž s hodnotou čtyři, resp. osm ohmů a na vstup jsme přivedli sinusový signál z generátoru o kmitočtu 1 kHz. Měřili jsme vždy pouze jeden kanál zesilovače tak, že jsme jej vybudili signálem až těsně pod hranici kdy se na obrazovce osciloskopu začalo objevovat oříznutí vrcholku sinusovky, tedy hranice limitace. Výkon zjištěný touto metodou byl 420 W na čtyřohmové zátěži a 260 W na zátěži osm ohmů. No tomto místě musím upozornit, že ještě před dosažením limitace bylo na osciloskopu patrné výrazné zvlnění napájecího napětí, které bylo superponováno k užitečnému signálu. V praxi je ovšem tento "brum" silně maskován hudebním signálem, takže není slyšitelný. Tato skutečnost pouze potvrzuje použití "měkkého" napájení v konstrukci zesilovače. To bude také znamenat, že při sinusovém buzení obou kanálů dojde ještě k dalšímu poklesu výstupních výkonů. Nicméně lze říci, že poslechově se zesilovač jeví velice příjemně s dostatkem basů, které ovšem při buzení k hranici maximálního výkonu nepatrně ztrácejí na svoji síle. I tak lze zesilovač především vzhledem k prodejní ceně považovat za solidní výrobek, splňující svoji funkci.