Danelectro Wasabi pedály

Tučná nadílka
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Pojďme se pustit do křížku s trojicí polonahých těžkooděnců; polonahých proto, že je charakterizují zavalití, spoře odění tlouštíci. Těžkooděnců proto, že se jedná o zařízení na svoji velikost váhy nemalé, resp. více než solidní, a také proto, že tlouštíci jsou postavy vpravdě Cartmanovské.

Vstupme do ringu s trojicí, plující pod vlajkovou lodí firmy Danelectro, do podpalubí pedálových efektů modelové řady Wasabi.

Seznam me se s Distortion AX-1, Overdrive AO-1 a Rock-A-Bye AS-1.

Co vidíme? (Obecně)

Modelová řada stomp boxů Wasabi pozorovatele nepochybně zaujme hned svým futuristickým designem. Naše trojice se co do základního vzhledu samozřejmě nijak neliší od bratříčka, kterého popsal kolega již v čísle 2/05. I v našem případě se jedná o masivní kovový domeček, tvarem evokující buďto výsadkový člun z trilogie Hvězdných válek, nebo (možná taky) nějakou rohatou totemovou „hlavu" kmene, kvílejícího při březích amazonských vod.

Spodní, zužující se část domečku je vyhrazena dvěma vroubkovaným kovovým přepínačům, kterými aktivujeme nebo deaktivuje funkce, jež odpovídají tomu kterému typu zvukového udělátka; v případě AX-1 a AO-1 footswitch BOOST pracuje v podstatě jako skokový volume pedál, kdežto druhým footswitchem přepínáme na zkreslený zvuk. V případě AS-1 levým footswitchem aktivujeme echo, pravým footswitchem overdrive. Střed plochy efektů je rozdělen „vidličkou" (také připomínají klín), vyzdobenou obrázkem zadřepnutého zápasníka sumo, dále pak nápisem, označujícím o jaký typ efektu se jedná a nakonec – směrem k vršku hlavy – samotným logem Wasabi. Vršek samotný zabírají ovládací otočné potenciometry, osazené plastovými zploštělými krytkami s vyznačeným bílým středem, které jsou po obou stranách protismekavě „vydrážkované", což je jistou zárukou pohodlného nastavování parametrů. I když vzhledem k tomu, že je těchto prvků hned pět, může se zdát být v této části efektu poněkud „těsno". Nicméně nejsou-li vaše prsty „masité" zhruba nějak tak, jako jsou pravděpodobně „masité" prstíky zmiňovaných zápasníků sumo, nemělo by pro vás nastavování parametrů představovat výraznější problém. „Temeno" hlavy perforují zdířky IN a OUT, dále zdířka pro napájecí 9 V jack, a přepínače, jimž se budeme věnovat v textu dále. Každý roh každé krabičky je osazen průsvitným plastikem, jenž svojí průsvitností indikuje stav zapnutí nebo vypnutí efektu, zesílení, nebo v případě AS-1 aktivaci echa. Boky efektů zdobí vylisovaný šíp, vystřelující z loga Danelectro, protínající na své cestě trojici „O". Spodek všech krabiček je překryt gumovou zvrásněnou podložkou, která zajišťuje dostačující stabilitu stomp boxu i na takovém kluzkém povrchu, jakým jsou třeba parkety. Své místo zde má i úložiště pro 9 V baterii, ukryté pod snadno odnímatelnou krytkou. Případná rychlá výměna baterie je nám tak zaručena i během hektické produkce.

A nyní sólo pro každý jednotlivý efekt.

Distortion AX-1 (2.433,- Kč)

Začneme popisem ovladačů. První zleva je potenciometr, označený bílým popiskem LEVEL. Jím volíme úroveň výstupního efektovaného signálu. Hned pod ním se ukrývá dvojitý potenciometr s vnitřní osou, popsaný jako TONE, kdy jeho „vrchní část" určuje míru výšek ve zvuku. „Spodní část" ovládání potenciometru naopak určuje množství basů. Zde je třeba podotknout, že vzhledem k již zmiňovanému přístupu k ovládacím prvkům (s ohledem na jejich četnost v tak malém prostoru) je myšlenka regulace spodků touto formou spíše nešťastná – výšky lze nastavit poměrně snadno, ale manipulace se spodní části potenciometru je poněkud obtížná.

Čtyři přednastavené ekvalizace volíme dalším potenciometrem, který je označen popiskem EQ SELECT. První poloha „flat" se rovná stavu, kdy je jakákoliv ekvalizace (vyjma té, kterou nám umožňuje potenciometr TONE) vyřazena z cesty. První volba představuje zesílení spektra v oblasti basů a mírné potlačení středových frekvencí - moderní masitý rockový zvuk. Přiznejme, že tato volba nás trochu potrápila, a ze začátku nebyla vůbec funkční, leč po čase se bez vnějšího zásahu sama rozběhla. Prostě klasický šotek. Následující tři přednastavené charakteristiky lze pak popsat například takto: pozice číslo dvě - zemitý „dřevní" charakter zvuku, s vytaženými středy odhadem kolem 700 - 800 Hz, a omezeným spektrem basů a výšek. Vhodný např. pro rockové postupy let sedmdesátých; pozice číslo tři - ukřičený, až roztřepený, na výšky enormně bohatý zvuk; pozice poslední, čtvrtá, je oproti trojce celkově vyrovnanější, méně agresivní ve výškách, celkově jaksi konkrétnější, byť se stále masivním spodkem. Všechny zmíněné charakteristiky lze samozřejmě do určité míry dále korigovat tónovou clonou (potenciometr TONE).

Intenzitu samotného zkreslení volíme potenciometrem, umístěným vpravo, označeným podle očekávání popiskem DISTORTION. Vzhledem k typu zařízení jsme se v podstatě ani nesnažili dolovat nějaké chrunch barvy, AX-1 je doma spíše ve vodách vyššího gainu. Obecně lze snad napsat, že kvalita zkreslení je do značné míry závislá na aparátu, do něhož signál z AX-1 posíláme a samozřejmě na kvalitách nástroje. Ve všech případech jsme používali lampový half stack Carvin MTS3200 a kombo Mesa Boogie DC-2.

Rozdíl ve zvuku byl velmi výrazný, ale distortion zněl vesměs přijatelně a po chvíli laborování s ekvalizací dokonce i velmi přijatelně. Jediným neduhem je podle nás přemíra výškových frekvencí, takže v 80% nastavení a pokusů jsme se pohybovali do jejich "deváté hodiny". Využití EQ presetů bude asi velmi závislé na osobním vkusu, základní Flat průběh se nám nakonec zdál téměř nejvíce použitelný a i nejsnáze modifikovatelný, i když svým charakterem nás oslovily i variace čtvrtého presetu. Ale proti gustu žádný dišputát.

Pod potenciometrem DISTORTION, směrem ke středu krabičky, se v sousedství korekce TONE nalézá potenciometr MIX pro volbu poměru původního „suchého" signálu kytary se signálem zkresleným. Práce s tímto ovladačem je z pochopitelných důvodů svázána s poměrem celkové výstupní hlasitosti, včetně intenzity zkreslení, volené potenciometrem DISTORTION. Prací s tímto MIX ovladačem, lze výrazně posunovat kvalitu uvedených předvoleb.

Přepínačem BOOST „nakopneme" výstupní signál o 5 dB či 10 dB, což může být praktické např. pro rozlišení hry doprovodné a sólové. Druhým přepínačem PICK UP by mělo jít kompenzovat druh snímačů kytary. Nabízena je možnost ponechat signál beze změny, tedy přepínač v poloze OFF, nebo přepnout do polohy SINGLE a mít tak k dispozici (dle manuálu) posílení zvuku singlu, případně zatlumení příliš silného výstup humbuckeru volbou HUM. Stejně jako již ve výše zmiňovaném testu kolegy Roučky jsme i my došli k závěru, že realizace nápadu zaostala za samotnou myšlenkou, či není její použití správně vysvětleno. Kupodivu ani metoda pokusů vycházejících z naší, troufám si říct, bohaté zkušenosti, nevedla ke kýženému výsledku. V Single módu je signál sice zesílen, ale je taktéž jakoby posunuta "rezonanční frekvence" snímače a single se tak stává ještě singlovějším, u polohy HUM, kterou bychom měli vyrovnávat přílišnou hutnost a vysoké výstupní napětí humbuckeru, se zdá, že celkový signál je sice zeslaben, ale navíc i zahlcen až udušen. Poloha OFF je tedy zřetelně nejvýhodnějším nastavením.

Pánové od Danelectra si pro nás připravili v případě tohoto stomp boxu také jedno malé (a především tajné – viz závěr odstavce) překvapení, které se nalézá v prostoru pro 9 V baterii. Po odstranění krytky zde najdeme malý spínač jehož stisknutím dojde k aktivaci slap echa. Deaktivaci tohoto echa provedeme opětovným stisknutím téhož spínač. Kvalita tohoto „secret sauce" je spíše průměrná, nicméně ke zvukovému zpestření určitých linek snad přispět může (v případě, že jiné echo nemáme právě po ruce). Konečně nejedná se o nijak výrazně zdůrazňovanou funkci této krabičky, a jak jsme nabádáni v manuálu: „Experiment with this function, but don't tell anyone... it's a secret."!

Overdrive AO-1 (2.433,- Kč)

Tak tenhle drobeček mě osobně vzal hodně za srdce. Ve věci ovládání lze napsat téměř to samé, co v případě AX-1. Až na pár výjimek. Ale vezměme to pěkně popořadě...

Tónovou clonu tentokrát tvoří potenciometr s jednou osou, takže odpadá pracné nastavování basů ve spodní části ovladač. Faktem je, že výšky se nám takto ve zvuku projeví až v okamžiku, kdy vytočíme ovladač alespoň na „třetí" hodinu a výše. Řekněme, že rozsah a záběr tónové clony by mohl být výraznější, ale neodchyluje se od standardu nijak výrazně.

EQ SELECT nám nabízí opět přednastavené barvy, nyní ovšem fungují bez problémů všechny čtyři a díky rozumnému množství výšek mají na celkový sound mírně odlišný, ale kultivovaný vliv. Celkový zvuk zkreslení je „hodnější", tón je kulatější a kompaktnější, s menší agresí ve vyšších středech a výškách, než jakou nabízí například Ibanez TS-808/TS-9, ale i Boss SD-1, ovšem s tím, že zkreslený zvuk není v basech ořezán, ale tato část spektra je plná a dynamická. Rozsah gainu je širší než u zmíněných klasiků, od sotva znatelného nakreslení až po sytý crunch.

Zde více než u distortionu platilo, že nás nejvíce oslovila základní barva zkreslení, a užití EQ je spíše záležitostí doplňkovou, protože AO-1 zní přirozeně tak jak většina z nás od overdrivu očekává. Předekvalizace ale mohou posunout použití AO-1 i do rovin, které jsou pro běžné drivy nezvyklé, či přímo nedosažitelné.

Ostatní „přídavné" funkce jsou shodné s předchozím modelem, vyjma toho, že AO-1 v sobě tentokrát neukrývá žádné „překvapení" jako AX-1 - o to víc pak vyniknou celkové zvukové schopnosti tohoto zařízení. Rozhodně tuto krabičku doporučuji vaší přízni!

Rock-A-Bye AS-1 (2.869,- Kč)

Jako poslední z dnešní trojky se nám představí stomp box, která v sobě spojuje funkce overdrivu a echa.

Jako první z ovládacích prvků se nám nabízí tradičně potenciometr LEVEL, korigující výstupní úroveň signálu. Diagonálně od něj následuje potenciometr ECHO. Jím lze, podle očekávání, zvolit množství echa, které bude přítomno ve výsledném zvuku. Rychlost ozvěny (nebo, chcete-li opaků) nastavujeme tahovým potenciometrem, který je označen popiskem SPEED. Delay time je možno měnit v sympatickém rozsahu od 0 do 600 milisekund. Další potenciometrem REPEAT volíme výsledný počet opaků. Posledním z ovládacích prvků, DRIVE ovladačem, nastavujeme množství zkreslení. Samotné možnosti zkreslení jdou, dle mého názoru, na úkor integrace dvou efektů (echo – overdrive), nicméně tím nechci napsat, že by zkreslení bylo nepoužitelné; jen po bezprostředním srovnání s předchozí AO-1 je (pochopitelný) rozdíl více než patrný. AS-1 je prostě dřevní, neuhlazený overdrive, tak jak se sluší na 60. léta. Vezměte čistý kanál svého lampáče, vytočte volume nadoraz, a někde v těchto vodách se potkáte se zvukem AS-1. Škoda, že zde chybí možnost tónové korekce.

Vraťme se ještě na chvíli k možnostem samotného echa. Lze se jím pohybovat od poměrně rozsáhlých „prostor" až po cosi, co možná může připomínat charakter „room" reverbací. Pokud roztáhneme rychlost až na maximální dobu, a vytočíme-li stejně tak až do krajní polohy repeat potenciometr, dostaneme příjemné, přirozeně znějící, klasické „opaky". Při jejich vhodném přimíchání ke zkreslení docílíme bohatě se nesoucích zvukových prostor, které dojdou svého uplatnění nejen během dlouhých táhlých frázích. Echovat lze samozřejmě jak čistý, tak zkreslený signál. Praktickou „vychytávkou" u tohoto zařízení je pak možnost vyvést echovaný signál vlastním výstupem do mixu nebo do jiného zařízení, a to nezávisle na nakresleném zvuku. To se hodí například v okamžiku, kdy hodláme využít stereo možností echa. Neměli bychom zapomenout na přepínač HI-CUT, který sice v prvním okamžiku může na neznalého působit jako nefunkční, ale opak je pravdou. Zaposloucháte-li se do charakteru dlouhých opaků echa s touto aktivovanou funkcí, můžete zřetelně slyšet jak je každá další repetice omezena ve výškách a původní digitální signál tak nabírá na vintage analogovém charakteru.

A ani v případě AS-1 přepínač PICK UP neslevuje nic ze svého nároku prosadit svérázným způsobem svůj postoj k funkci, kterou by měl zastávat.

Závěrečná řeč

Při pokusu o celkové zhodnocení recenzovaných Wasabi stomp boxů se i přes zmíněné „nedostatky" neubráníme pochvalnému mručení. Osobně se sice domnívám, že především možnosti PICK UP zůstanou zatím nevyužity, ale ponecháme-li stranou tuto „funkci" a trápení se s dvojitým potenciometrem tónové clony u AX-1, zůstanou nám již jen pozitiva. Příjemně znějící zkreslení (především v případě AO-1) s neomezeným zvukovým spektrem a dobře použitelné echo, s možností využití i ve stereu, nadstandardní ekvalizace. Když k tomu připočítáme solidní bytelný kovový domeček, nepřehlédnutelné indikační „růžky" a nespornou stabilitu, kterou zajišťuje gumový potah spodní části stomp boxů, nebudeme se za své pochvalné mručení stydět. A ten, kdo se ostýchá mručet s námi, neb preferuje zkušenost vlastní, nechť se s modelovou řadou Wasabi pustí do křížku osobně. Rozhodně to stojí za to.