Digitech GNX1

Digitální genetika
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
16 990,00 Kč

Valná většina kytaristů se při výběru aparatury zpravidla potýká s rozporem mezi technicko-výkonostními požadavky a obsahem peněženky. A to se samozřejmě nevyhýbá ani kytarovým procesorům. Možná je to troufalé, ale dovolím si tvrdit, že firma Digitech tento problém do značné míry vyřešila. To co dříve ovládaly mašinky v cenách vysoko nad dvacet tisíc i výše, nyní dostanete v úhledné, mobilní krabici a v ceně necelých sedmnácti tisíc. Nadneseně řečeno “stinnou” stránkou procesoru GNX1 jsou jeho neuvěřitelné počty efektů, parametrů, mixů a nastavení, ze kterých vám, alespoň po začátku, půjde hlava kolem. Ale klid, to se spraví.

Valná většina kytaristů se při výběru aparatury zpravidla potýká s rozporem mezi technicko-výkonostními požadavky a obsahem peněženky. A to se samozřejmě nevyhýbá ani kytarovým procesorům. Možná je to troufalé, ale dovolím si tvrdit, že firma Digitech tento problém do značné míry vyřešila. To co dříve ovládaly mašinky v cenách vysoko nad dvacet tisíc i výše, nyní dostanete v úhledné, mobilní krabici a v ceně necelých sedmnácti tisíc. Nadneseně řečeno stinnou stránkou procesoru GNX1 jsou jeho neuvěřitelné počty efektů, parametrů, mixů a nastavení, ze kterých vám, alespoň po začátku půjde hlava kolem. Ale klid, to se spraví.

Konstrukce

Samotný case procesoru je z masivního ocelového plechu s odlitým pedálem z hliníkové slitiny. Vzhled dotvářejí čtyři nožní spínače, numerický a alfanumerický display a sada plastových tlačítek a knoflíků ovládacího panelu. V běžném režimu Bank a Presetů je funkce spínačů 1, 2, 3 celkem zřejmá, mění přednastavené zvuky v dané bance, čtvrtým listujeme v právě zmíněných bankách směrem vzhůru, při dlouhém sešlápnutí pak v sestupném pořadí. Přepneme-li procesor z Preset módu do FX režimu, pak prvním ze tří velkých nožních přepínačů můžeme měnit právě hrající kanál zesilovače, druhým aktivovat efektovou sekci a třetím zpoždění.

Koncepce

Budeme-li mluvit o koncepci procesoru, pak vězte, že se vlastně jedná o tři odlišná zařízení. Dle logiky postupu signálu začínáme stále oblíbenějším modelingem osvědčených aparatur. Těch nám firma připravila 16, plus možnost direct zvuku bez úpravy, přičemž dle našeho soudu zcela bezpečně pokrývají celé spektrum hudebních stylů. Jednotlivé typy jsou popsány v manuálu a nemá hlubší význam se o nich rozepisovat. Můžete si být jisti, že zastoupeny jsou značky Vox, Fender, Mesa, Marshall a další v několika variacích. Zdá se že jsou dobře vybrány, protože mají opravdu výrazně odlišná zvuková spektra a i podobnost s originály je, pokud můžeme posoudit, velmi slušná. I když tuším, že to, co jsem právě napsal bude opět větou vyvolající polemiku. Co je uvedeno v předchozích řádcích by s ohledem na konkurenci nebylo celkem nic zvláštního, až na jednu drobnůstku. Tato modelovací sekce je rozdělena na samostatný zelený a červený kanál, kde v každém můžete mít naprosto odlišný typ simulace aparátu, a pokud máte zájem, nabízí se funkce míchací těchto dvou kanálu. Tedy tzv. warpování, kterým vám vzniká třetí, žlutý kanál s hybridním zesilovačem, a který máte možnost uložit do devíti volných paměťových pozic v podobě tzv. Hyper modelu, včetně možnosti jeho pojmenování. Právě tato zmíněná funkce je dosažitelná v režimu tlačítka Status se svítící žlutou LEDkou (první kulaté tlačítko vlevo od pěti otočných ovladačů) a nabízí neuvěřitelně široké možnosti tvorby zvuku, ale také se jedná o časově velmi náročnou a experimentátorskou práci. Pro úsporu času bychom doporučili zkoušet zvuk už na konkrétní koncové aparatuře, kterou budete používat, ušetříte si zvuková překvapení z doma předpřipraveného zvuku. Ale neplatí to pokud hrajete přímo do PA, tam je přednastavení z domácího HiFi či zvukové karty PC dobrou cestou. Aby bylo zřejmé který kanál se edituje, či zda-li používáte warpování jsou pro indikaci použity, jak už jsem naznačil LED, a to ve vícebarevné verzi.

Samozřejmě pouze na výběr aparatury se možnosti této sekce neomezují. Jako u každého jiného zesilovače máte možnost přímo pomocí pěti potenciometrů ovládat gain zesilovače, basy, středy, výšky modelu a hlasitost toho kterého kanálu. Korekce jsou nastaveny tak, jak odpovídá originálním předlohám, musíme však uvážit že některé v poněkud okleštěné formě, např. bez regulace presence. Tady je asi dobré poznamenat, i když je to pravděpodobně naprosto logické, že výhodné je mít nastavenou stejnou hlasitost pro zelený i červený kanál. Je to spíše dobré s ohledem na jednoduchost následné editace hlasitostních poměrů jednotlivých presetů, protože díky odlišným charakterům zvuků jsou i hlasitosti mírně nestejné. Ve výsledku to ale nepřináší žádné zásadní problémy, uvážíme-li, že poměr modelů stejně mícháme potenciometrem. Jde pouze o to, aby se nám výsledný zvuk oproti originálním modelům nezeslaboval, i když i to může být někdy výhodné. Tady je vidět, že nic co se napíše neplatí stoprocentně a už nástin prvních možností je značně široký. Ještě závěrem to co je podstatné a co jsem opomenul, volba změny editovaného kanálu (červeného či zeleného) probíhá krátkým stlačením knoflíku Status. Ten tedy v základním stavu svítí žlutě (Warp Mode), prvním stlačením získáte přístup ke korekcím zeleného zesilovače a druhým stlačením k ekvalizaci a gainu červeného kanálu.

Necháme-li sekci zesilovačů svému osudu, můžeme postoupit k dalším simulacím. Každého asi napadne, že reproboxů. Nabízené typy se liší jak typově dle „použitých" reproduktorů (klasický Celestion Vintage 30, Greenback či Fane atd.), tak dle početního osazení. Zahrnuta je i varianta s vypnutou simulací beden. Celkově je tedy na výběr osm přednastavených boxů. Co je umožněno použitou technologií u zesilovačů, není odepřeno ani reproduktorům. U každého z typů můžete po stlačení a dvousekundovém držení Status knoflíku, měnit frekvenci vlastní rezonance kabinetu v rozsahu jedné oktávy nahoru i dolů od základní frekvence, která je samozřejmě pro jednotlivé značky odlišná a charakteristická. Toto vaše uživatelské odladění máte poté možnost uložit do osmi volných pozic. Přiřazení libovolného boxu vybranému zesilovači je zcela na vás, probíhá ve žlutém režimu tlačítka Status rotací druhého a pátého ovladače, a samozřejmě warpujete-li modely zesilovačů, děje se totéž s jejich reprobednami.

Jako druhou část můžeme označit efektový blok procesoru. Vyřkněte libovolný typ efektu – simsala bim – a je tu. Množství je opravdu nepřeberné, začíná wahy se třemi odlišnými šířkami a umístěním průběhového pásma ve zvukovém spektru – cry, boutique, full, simulacemi snímačů či kompresorem, pokračuje přes vyhlášený firemní Whammy a inteligentní pitch shifter s podporou durové, molové, doriánské, mixolydánské, lydiánské a molové harmonické stupnice, poté navazuje další přídavné ovládání ekvalizéru, tentokrát s parametrickým pásmem středů od 300 Hz do 5 kHz a výšek od 500 Hz do 8 000 Hz. Protože pracujeme se dvěma kanály, nesmíme zapomenout, že editován bude ten zesilovač, který byl jako poslední zvolen stavovým tlačítkem. Dalšími v pořadí je noise gate pracující v režimu Silencer, jako klasický gate a Pluck s dlouhým náběhem simulujícím houslový efekt. Veškeré běžné modulace jsou doplněny o digitechovský YaYa a SynthTalk efekt, spínaný (triggered) phaser a flanger, autowah v podobě Envelope Filteru, leslie simulaci Rotary a odladění Detune. Delaye jsou nabízeny ve čtyřech nejobvyklejších typech včetně emulací analogů a navazuje na ně 10 typů reverbace se třemi proměnnými parametry, nepočítám-li mixáž poměru čistého a efektovaného zvuku. Těžko se slovy popisuje zvuková kvalita efektů, ale nezdá se nám, že by jim bylo možné něco vytknout, i s ohledem na historický vývoj Digitechem používaných procesorů. Všechny znějí měkce a přirozeně a pochvala určitě směřuje k možnostem volby tvaru modulačních vln (trojúhelník, sinus, čtverec). Pokud byl ve své době špičkou známý S-Disc, pak současnosti vévodí zpracování zvuku procesor AudioDNA, který je v GNXku zastoupen hned dvakrát. Jediné co nám trochu nevyhovovalo bylo nepatrné nekontinuální uzavírání šumové brány v jejím doběhu. Alespoň se nám zdá, že má v samotném závěru drobnou tendenci se zpětně přiotevřít, ale to jde jejím ostřejším utažením eliminovat. Jsem přeci jen poněkud zmlsáni Hush gatem od Rocktrona.

Přistupme ke třetí části boardu, a tou je kontinuální kontrolér a s ním související funkce a možnosti. Zde rovnou konstatuji, že je tato část ve své kategorii naprosto bezkonkurenční. Masivní konstrukce je první předností, na kterou navazují ty softwarové. Pedál může ovládat v reálném čase až tři parametry současně, s jejich nastavitelnou minimální a maximální hodnotou. Součástí kontroléru je i tzv. V-Switch, tedy spínač pro přepnutí do režimu Wah. Protože každý hráč má jinou sílu došlápnutí, je možné citlivost přepínače naprogramovat od „polechtání" téměř až po „doskok". Vrátím li se k parametrům volitelným pro ovládání pedálem, pak sekce simulací, whammy, kompresoru a brány jich nabízí 22, modulační a dozvuková část suma sumárum celých 71 proměnných. Jen si vybrat. Možnosti ještě doplňují dva pomaloběžné oscilátory LFO s frekvencí 0,05 Hz až 10 Hz, které mohou vybraný parametr průběžně automaticky měnit. Všechny tyto funkce jsou přístupné v poslední položce sloupce efektů na hlavním panelu. Zmínka ještě nepadla o master sekci v horním pravém rohu panelu. Zde je tlačítko Utility, kterým můžete zvolit stereo či mono mód výstupního signálu, optimalizaci pro určitý typ koncové aparatury od PA přes nástrojový vstup komba 1 x 12" až po zařazení v efektové smyčce 4 x 12" stacku. Dále pak můžete změnit pojmenování bank, nastavit práh citlivosti již zmíněného V-Switche, upravit přijímací MIDI kanál (data změny programu či hodnoty kontinuálniho kontroleru GNX nevysílá!), aktivovat příjem a posílání SysEx dat a další. Ve stejné sekci si též můžete spustit automatického bubeníka s 30 paterny, regulací hlasitosti, a tempa. Podržením druhého a třetího spínače získáte přístup k frázovému sampleru Lear-A-Lick, který už je dobře znám, pokud sešlápnete déle první dvě tlačítka, přecházíte do režimu bypass a posléze k ladičce, při současném umlčení výstupního signálu. Jeho úroveň bez problémů nabudí i koncový zesilovač, v tomto ohledu nemusíte mít strach z nedostatku, podivný je spíše průběh hlasitosti. Obtížněji se hledá vhodná úroveň např. pro linku do mixu.

SW editor

Nyní pokročím k nadstavbové části. Tou je spolupráce procesoru s (v našem případě) PC. Pro tuto práci slouží softwarový editor GenEdit 1.0. Dostupný je na níže uvedené internetové adrese s velikostí asi 3,5 MB. Instalace probíhá naprosto bez problémů, spuštění programu také. Editor je zcela přehledný, logický, byť angliký, vyzná se v něm každé malé dítě. Jako první mne upozornil na starou verzi systému procesoru (1.0 – ta se objeví po zapnutí zařízení a proběhnutí nápisu GNX 1) a navedl mne na updater do verze 1.3. Po vylepšení je třeba kalibrovat expresion pedál stlačením dolů a nahoru, teprve poté je zařízení opět funkční. Editor nabízí okno s knihovnou uživatelských zvuků, které můžete mít uloženy v počítači a teprve když máte chuť, přetlačit je do procesoru. Po vybrání zvuku z knihovny se zobrazí okno se třemi záložkami. První reprezentuje simulace zesilovačů a beden, druhá efektovou sekci a třetí parametry pedálu. Úpravy se uskutečňují mezi PC a procesorem v reálném čase. Stačí jen uložit. Editor je opravdu špičkový, hodně usnadní práci. Předností je i to, že nabízí editaci některých parametrů, jinak nepřístupných. Např. frekvence crossoveru mezi hornou a rotorem u Leslie efektu Rotary. Máte-li tuto možnost, pak věřím že jinak již editovat nebudete. Jako já.

Závěrem

Vzhledem k počtu možností a parametrů je počáteční ovládání procesoru poněkud náročnější, z tohoto důvodu doufám, že dovozce bude mít připravené české verze, jinak pěkného a přehledného anglického manuálu. Zvuková rozmanitost a možnosti tvorby zvuku s vlastní tváří jsou díky kombinační technologii GeNeteX a super výkonným procesorům AudioDNA natolik široké, že se člověk při koupi tohoto zařízení téměř nemůže spálit (samozřejmě vše má své limity, bluesmani mne budou kamenovat). Navíc kdo nechce tvořit zvuky vlastní, stačí když zavítá na net www.digitech.com, kde kromě editoru získá i zvuky připravené kytarovými soukmenovci celého světa. Zatím v omezené míře, ale nabídka stoupá. Vzhledem k logice a přehlednosti doporučujeme práci s počítačem a editorem GenEdit.