Dynacord PowerMax 230

Dynacord PowerMax 230
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
13 433,00 Kč

Nejvyšším nárokům na akustický tlak, dosah a kvalitu zvuku mohou vyhovět pouze aktivně vícecestné audiosystémy, které jednotlivá frekvenční pásma zvukového signálu zesilují a reprodukují odděleně.

Relativně nejlepší poměr cena/výkon pak nabízejí aktivně dvoucestné PA systémy se subwoofery. K reprodukci basových frekvencí slouží subwoofery, reprodukci středních a vysokých kmitočtů i vokálů zajišťují kvalitní celopásmové boxy. A zde je nutné použít Crossover.

Proto si pročtěte toto malé představení Crossoveru PowerMax 230 od německé firmy DYNACORD, který vám naprosto vyhoví ve vašich požadavcích a nárocích.

Použití

Tento nový crossover je určen pro řízení vysoce kvalitních aktivně dvoucestných PA systémů se subwoofery. Pro provoz s jedním subwooferem je PowerMax 230 vybaven samostatným výstupem SUB MONO.

Výrobce u tohoto modelu používá nově vyvinutý frekvenční průběh PowerMax 12, který si nechal patentovat. Oproti klasickým průběhům (Linkwitz-Riley aj.) zajišťuje plné výkonové využití reproduktorových soustav v oblasti přechodové frekvence. Tím šetří nákladný výkon koncových zesilovačů.

Co je tedy PowerMax?

Většina PA systémů používá na rozdělení signálu mezi středo/výškotónové systémy a subbasy výhybky s průběhem dle Linkwitze / Rileye.

Napěťový pokles na přechodové frekvenci je 6 dB, celkový napěťový průběh na výstupu je lineární. Současně to ale znamená, že na této frekvenci může dávat každá reprosoustava jen 25% celkového výkonu a celkový výkon obou systémů je jen polovinou toho, co by by bylo možno získat! Stále častější je používání kombinace celopásmové (fullrange) reprosoustavy a subbasu, kde dochází k mrhání výkonem zrovna v oblasti pro jejíž posílení se subbas přidává. Patentovaná výhybka DYNACORD s průběhem PowerMax využívá maximálně výkon obou systémů a navíc, díky přeladitelnému Lo-Cut filtru chrání subbas před přetížením subsonickými frekvencemi.

Konstrukce

PowerMax má kovové šasi rozměru 19" velikosti 1U. Všechny jeho ovládací prvky jsou umístěny na přední stěně, a tedy snadno dostupné. Vstupy a výstupy jsou umístěny také standardně na zadní stěně přístroje a jsou všechny osazeny symetrickými XLR konektory. Na zadní straně je též umístěna pojistka, přepínač napětí mezi 110/220V a síťový kabel.

Popis funkcí

Popis možností a funkcí přístroje začneme u dvou potenciometrů označených Input A a Input B. Tyto ovladače slouží k nastavení vstupní úrovně signálu. Mezi těmito potenciometry jsou umístěny diody indikující přítomnost signálu a přebuzení (pro každý kanál zvlášť).

Dalším ovladačem je Lo-Cut. Slouží k eliminaci nízkofrekvenčních ruchů a brumů a lze jej plynule nastavit od 20 do 100Hz. Potenciometr má aretaci ve střední poloze 50Hz, což je bráno jako základní (standardní) nastavení. Následují tři potenciometry, které spadají do sekce ekvalizace. Patří mezi ně Lo-Eq, Mid-Eq a Hi-Eq. Všechny tři potenciometry mají také aretaci ve střední poloze pro standardní nastavení. Lo-Eq je toto nastavení 6dB. Lo-Eq slouží ke korekci frekvenčního průběhu basových kmitočtů. Otočením potenciometru do pravé krajní polohy jsou základní basy zesíleny o 12dB.

Podobně se chová Mid-Eq v oblasti kolem 4kHz. V levé krajní poloze dosáhneme příjemného zvuku i z bezprostřední blízkosti poslechu. Opět je ve střední poloze připraveno standardní nastavení (-4dB).

Hi-Eq je regulátor sloužící k zesílení vysokých frekvencí. Standardní nastavení ve střední poloze je 4dB.

Šestým ovladačem v řadě je X-Over, kterým nastavíme dělící frekvenci. Stejná je tu i aretace ve střední poloze označující standardní nastavení (100Hz). Dělící kmitočet můžeme plynule nastavovat od 45 do 160Hz. Pro živé produkce je dobré pro zvýšení dynamiky systému zvýšit dělící frekvenci na 140Hz.

Dalším ovládacím potenciometrem je Sub Out Mono. Je určen pro nastavení hlasitosti Mono Subwooferu. Funkce užitečná v malých sálech a klubech, kde není možné uchem rozeznat monofonní zvuk basových frekvencí. Sdružuje oba basové kmitočty ze vstupů A i B. K tomuto ovladači ještě patří tlačítko MUTE, které ztlumí basové frekvence a zjednoduší tak nastavení a kontrolu systému, a dvě LED indikující přítomnost signál a jeho přebuzení.

Regulátor Lo Out Stereo slouží k nastavení hlasitosti stereo subvooferů, které jsou buzeny zvlášť z obou vstupů. Opět k němu patří tlačítko Mute a dvě LED pro monitorování průchodu případně přebuzení signálu. Podobnou roli má i poslední potenciometr v řadě Hi Out Stereo, který nastavuje hlasitost pro celopásmovou reprosoustavu. Opět hned vedle sousedí přidružené tlačítko Mute (tentokrát potlačí signál na obou výstupech Hi Out) a dvě LED se stejnou funkcí jako u předešlých ovladačů. Posledním "knoflíkem" v řadě je síťový vypínač a LED indikující aktivaci přístroje.

Dojmy

Vlastním vyzkoušením v praxi zjistíte, jak jednoduché a intuitivní je ovládání tohoto zařízení. Záleží prakticky jen na vašem uchu a zkušenostech, jak si porádíte s rozdělením frekvencí tak, aby vám celý systém opravdu hrál. Celkem dobré je řešení standardních poloh potenciometrů. Myslím, že mnohým z vás to velmi usnadní a urychlí práci. Samozřejmé však je, že každý prostor chce své, proto tyto standardní hodnoty je potřeba brát spíše jako odrazový můstek pro celkové nastavení.

Z technických vlastností oceníte zejména velmi nízkou hladinu šumu, špičkový dynamický rozsah > 117dB. To vše za příjemnou cenu a s kvalitou fy Dynacord.