E-MU Emulator X2

Softwarový sampler
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 762,00 Kč

Softwarové samplery již delší dobou patří k neodmyslitelné výbavě při produkci hudby. Do jaké míry jsou však skutečnými samplery? Nejsou to jen propracované přehrávače předpřipravených zvuků? Emulator X2 z dílny E-MU však stojí mimo tyto pochybnosti. Je to profesionální nástroj pro sampling…

Základní koncepce

Emulator X2 je softwarový sampler vycházející z koncepce legendárních hardwarových samplerů značky E-MU. Zvukový engine, pracující na 24 bit/192 kHz, nabízí kvalitní zpracování zvuku, vysokou polyfonii (závislou na systému), možnost přehrávání zvuků z paměti RAM nebo přímo z harddisku, otevřenou architekturu pro routování signálu, 55 filtrů (včetně legendárních Z-Plane filtrů), integrovanou efektovou jednotku, podporu formátů WAF, AIFF, MP3, Akai, EXS24, Gigasampleru, Halionu, EOS, EIII a dalších. Nově přibyly funkce TwistaLoop, SynthSwipe, Morph Filter Designer, Multi-Function Generator a Transform Multiply. EmulatorX2 se dodává s 2x2 MIDI převodníkem, Emulator X Convertorem pro převod zvuků z jiných formátů a s 3GB zvukovou bankou, jejíž součástí je kompletní zvuková knihovna legendárního modulu Proteus 2000 a 1,5 GB Grand Piano.

Instalace a konfigurace

Instalace Emulator X2 proběhla bez jakýchkoliv problémů. Doporučuji si však stáhnout z internetu nejnovější ovladače pro MIDI převodník. Emulator X2 se nainstaluje jako stand-alone aplikace nebo jako VST instrument. Plnohodnotné funkce jsou k dispozici pouze ve stand-alone verzi (o rozdílech se zmíním později). Po restartu systému musíte u stand-alone verze nakonfigurovat audio, MIDI, přiřazení kontrolerů, zvolit externí audio editor a vybrat adresář pro nahrávání a ukládání dat. Vzhledem k tomu, že práce se samply vyžaduje vysoké nároky na systém, doporučuji prostudovat kapitolu o optimalizaci PC pro Emulator X2. Správně zoptimalizovaný systém je podmínkou jeho bezchybného fungování.

Architektura nástroje

Základem Emulatoru X2 je banka, do které nahráváte jednotlivé zvuky a programy. Můžete využít hotové knihovny na přiložených DVD nebo jednoduše přetáhnout potřebné zvuky metodou drag-and-drop přímo z průzkumníka Windows . Banky lze pomocí funkce Merge spojovat anebo naopak zvuky, které nepoužijete, vymazat. Originální banky doporučuji před vlastní prací zazálohovat, změnám se nejspíš nevyhnete. Banka se skládá z presetů, samplů a multisetupů. Presety jsou buď jednotlivé programy nástrojů, jako je například klavír, kytara a nebo komplexní vrstvené kombinace několika nástrojů najednou. Editace presetů je rozdělena do tří celků: Voices and Zones, Links a Voice processing. Základní element pro tvorbu programu se nazývá Voice. Voice je kompletní zvuk, který se skládá z jednoho nebo více samplů. Sample je vzorek, který generuje konkrétní zvuk. V podstatě se jedná o jakýkoliv naimportovaný zvuk do sampleru. Sample můžete dále procesorovat obvody, známými z klasických synthesizérů. K dispozici máte oscilátor, dynamický filtr, obálky filtru a hlasitosti, dva nízkofrekvenční oscilátory, tři generátory funkcí a modulační matrici nazvanou Cords. Ta umožňuje libovolné proroutování jednotlivých modulů a jejich přiřazení na externí MIDI kontrolery. Emulator X2 je postavený na otevřené architektuře a tak jsou možnosti editace zvuku opravdu nevyčerpatelné. Voices můžete přiřadit libovolnému rozsahu na klaviatuře, vrstvit je, spouštět podle síly úhozu. Voice může obsahovat více samplů najednou. Emulator X2 pracuje i v multitimbrálním režimu s úctyhodnými 64 party na 64 kanálech, které mohou být procesorované třemi AUX efektovými jednotkami. Efektové jednotky pro presety jsou dvě.

Editace, zpracování zvuku

Práce se samplerem je jednoduchá a rychlá. Usnadní vám ji i velké množství klávesových zkratek. Díky nově přidané funkci IntelliEdit můžete klaviaturou masterkeyboardu snadno definovat rozvržení zón, vybírat regiony a samply. Levý panel slouží k rychlému výběru bank, presetů a samplů. Vámi nadefinované šablony lze uložit a vyvolat je jedním stiskem tlačítka myši. Můžete si tak připravit oblíbené efekty, filtry, obálky, předefinované matrice a mít k nim okamžitý přístup. Kromě běžných funkcí pro práci s audiem, nabízí Emulator X2 pro komfortnější editaci několik nových nástrojů. Funkce Gate/Chop uplatníte například při rozdělování dlouhých wavů, kde jsou jednotlivé zvuky oddělené pauzou. Sampler je automaticky rozdělí do regionů a uloží buď do jednotlivých souborů, nebo z nich vytvoří nový preset. Nedestruktivní funkce TwistaLoop pomocí Beat Analysis rozpozná tempo smyčky, vytvoří Beat markery, které rozdělí smyčku na jednotlivé fragmenty. Ty můžete libovolně kombinovat, vytvářet z nich nové smyčky a procesorovat. Nechybí možnost synchronizace smyčky s globálním tempem. Za převratnou novinku považuji funkci SynthSwipe, kterou nejvíce využijete k vysamplování hardwarových nástrojů. Zvolíte audio a MIDI vstup, rozsah pro nasamplování, délku samplu a interval, po kterém se bude zvuk samplovat. Stisknutím tlačítka Record se spustí automatická sekvence samplování. Pokud nastavíte například rozsah od C2 do C5 s intervalem 12, s délkou samplu 1, vysamplují se všechny C klávesy v daném rozsahu trvající jednu sekundu. Nahraný vzorek se automaticky rozdělí do regionů, pauzy se oříznou a vytvoří se nový program s nastavenými zónami. Dokonce nechybí ani přiřazení pitchbandu. Funkce Tranfsorm Multiply vytváří nová zvuková spektra spojením dvou zvuků do jednoho. Využití této funkce najdete například při aplikaci efektových impulsů k základnímu zvuku a podobně.

VSTi verze

Emulator X2 můžete použít i ve verzi VSTi. Nastavení MIDI a Audia je nadefinováno podle nastavení sequenceru. Dostupných je 6 stereofonních sběrnic, do kterých můžete naroutovat jednotlivé audio výstupy sampleru a nebo jeho AUX cesty. VSTi verze nabízí maximálně 16 MIDI kanálů na jednu instanci Emulatoru X2. Velkým omezením je nemožnost použití funkce IntelliEdit. Aby nedošlo ke kolizi se zkratkami hostitelské apliakce (sekvenceru), nefungují v této verzi klávesové zkratky X2. To práci se samplerem dost znepříjemňuje. Lokalizace právě přehrávaných samplů, respektive kontrola regionů vyžaduje velké soustředění a to odvádí od práce. Samplování z externího zdroje a funkce SynthSwipe ve VSTi režimu také není k dispozici, což je víceméně logické. (Pokud budeme chtít například vysamplovat třeba Mooga, budeme pracovat bezpochyby ve stand-alone režimu.)

Zvuk

Kvalitu zvuku u sampleru není vždy lehké hodnotit. Sample, jako takový, bude hrát na všech zařízeních stejně. Jakmile ho však začnete modulovat, situace se změní. Emulator X2 nabízí celou řadu modulačních zdrojů. Otevřená architektura sampleru vám umožní pomocí routovací matrice docíĺit zajímavých zvukových spekter. Nabídka 55 filtrů je nadstardní, dokonce máte možnost si navrhnout filtr vlastní. Nechybí ani proslulé Z-plane filtry, měnící chrakter zvuku v závislosti na čase. I přesto, že LP i HP filtry znějí mnohem líp než u jiných softwarových samplerů, ostatní filtry mě příliš neoslovily. Nemůžu se totiž zbavit dojmu chladného kovového digitálního zvuku. Na vytváření nových zvukových barev však plně postačují a dají se s nimi vytvořit zajímavá spektra. 32bitová efektová jednotka, kterou najdete i u ostatních produktů firmy E-MU, nabízí standardní sadu efektů. Efekty jsou kvalitní. Nejvíce mě zaujaly chorusy a flangery. Reverby vyžadují citlivější nastavení, jsou ale stále dobře použitelné. Celkově je zvuk pevný, dynamický, dobře roztažený ve stereu a nezaniká v aranži. Tovární zvuky jsou dobře zpracované, mají výbornou dynamiku a doslova tlačí svojí silou. Měl jsem možnost vyzkoušet i knihovnu Vintage X Pro, která mě zaujala nejvíce. Presety analogů znějí velice věrohodně, neztrácejí se v basech a jsou dobře čitelné.

Závěr

Při současném nárůstu výkonu počítačů a poklesu jejich cen se softwarové samplery stávají dostupným pomocníkem pro každého. Emulator X2 je profesionálním nástrojem pro sampling a svou architekturou vám nabídne vše, co pro práci se samply potřebujete. Myslím, že test na Emulator X2 byl načasován jen tak tak, neboť na počátku března E-MU uvedlo na trh již třetí verzi tohoto sampleru. Ta, jak se zdá, přinese pěknou řádku novinek, z nichž na úplný závěr namátkou vyberme nový engine Xstream, Region Xplode Beat Slicer, konvertující zaznamenané bicí party do MIDI souborů, Tempo Map Export umožňující synchronizaci rytmických tracků se záznamem nahraným bez clicku či novou editační utilitku Xtractor.