Korg padKONTROL

Univerzální MIDI kontrolér
Distributor: 
Cena: 
7 790,00 Kč

Výrobce vysoce profesionálních produktů v oblasti hudebních nástrojů a příslušenství firma Korg, pro nás na letošní rok připravila mimořádně pestrou a zajímavou porci novinek, a právě jednu z nich, která se jmenuje padKONTROL mám nyní před sebou, a chystám se podělit se s vámi o mé zkušenosti s ní.

Pad Kontrol je univerzální MIDI kontroler o hmotnosti necelého kilogramu a rozměrech jen lehce přesahujících formát velkého školního sešitu, který je ideální zejména pro hraní či nahrávání bicích nebo jiných rytmických partů, jelikož jeho srdcem je šestnáct, plně programovatelných, rychlostně citlivých gumových padů. Celková konstrukce z tvrzeného plastu je dostatečně masivní, ale současně elegantní.

Zaostření jak na záznam i živé hraní napovídají taktéž dva programovatelné otočné kontrolery (knoby), dále vstup pro připojení externího nožního pedálu (který ale není součástí dodávky), jehož funkci si lze jednoduše naprogramovat, a v poslední řadě velmi zajímavý XY pad, tedy destička, která bude povědomá majitelům např. firemního KaossPadu, či vlastníkům dnes již legendárního Korgu Z1. Její funkce si lze taktéž jednoduchým způsobem naprogramovat, a těm z vás, kteří její možnosti neznají, krátce vysvětlím, že se jedná v podstatě o dva nezávislé MIDI kontrolery. První, pojmenovaný X, vysílá vámi zvolená data, budete – li po destičce pohybovat prstem ve vodorovném směru, druhý kontroler Y, bude reagovat na váš pohyb po destičce ve svislém směru. Pokud se pokusíte představit si, že např. kontroler X vám bude ovládat hlasitost, a kontroler Y např. hloubku reverbu či modulace, a vy si jen tak budete kroužit po XY padu, dosáhnete velmi zajímavých zvukových výsledků, které budou závislé jen na vaší fantazii. Osy je možno invertovat.

V podstatě jsme již započali s nástinem popisu vlastního zařízení, dokončeme tedy myšlenku. U levého okraje horního „černého pruhu" rohu se nachází poměrně skromný, ale postačující a hlavně dobře viditelný, třímístný červeně svítící LED displej, který informuje o stavu a vysílaných datech z PadKontrolu, a je konstrukčně totožný s těmi, které se nacházejí na velmi populárních Electribech. Ve stejné lokalitě, ale směrem doprava, naleznete také dva otočné kontrolery s volně přiřaditelnými proměnnými typu Control change, kdy zajímavostí je možnost inverze průběhu hodnot – tzn. při otáčení doprava hodnoty klesají a opačně.

Sestoupíme-li o jednu úroveň dolů, narazíme zleva na Setting Section s dominujícím otočným ovladačem pro zadávání hodnot. Následuje tlačítko Setting/Enter sloužící zejména k editaci parametrů PK. Pod ním se nachází další trojice tlačítek, první dvě označená písmeny X a Y, slouží k rychlému přiřazení MIDI kontrolerů, které budou vysílány pomocí XY padu a třetí tlačítko s názvem Pedal slouží k nastavení parametrů externího nožního pedálu.

Pod sekcí Setting se nachází šestice tlačítek, které jsou seřazeny v oddíle Parameter, a pomocí nich se nastavují nejrůznější hodnoty každého ovládacího prvku PadKontrolu (jednotlivých 16 padů, 2 otočných knobů, XY Padu a externího nožního pedálu). Namátkou jmenujme např. číslo (tedy typ) vysílaného MIDI kontroleru, dále číslo MIDI kanálu či noty, nastavení citlivostní křivky Velocity (na výběr je zde osm průběhů nebo je možno nastavit konkrétní fixní hodnotu Velocity), polarita externího pedálu, volba MIDI portu apod. Jen pro úplnost dodám, že pomocí popisovaných tlačítek se také nastavují hodnoty funkcí Flam a Roll, které budou vysvětleny později.

Posuneme-li se ještě níže, očekává nás XY Section, s již zmiňovaným XY padem, spolu s dalšími třemi tlačítky. První s názvem Hold nám při jeho aktivaci podrží, či „zmrazí" aktuální souřadnice, čili polohu na dotykové desce XY Padu pokud z ní uvolníme prst, a tento stav trvá do doby, kdy nezadáme polohu novou (která bude opět podržena), případně tlačítko Hold neuvolníme. Další tlačítko nese název Flam a pomocí něj a pomocí XY Padu (kde při pohybu zespoda nahoru přidáváme na hlasitosti – Volume, a při pohybu z leva doprava na intervalu) vytváříme poměrně reálně znějící dvojúdery (např. na Tomy). Poslední, třetí tlačítko v téhle sekci, má za úkol nám pomoci vytvořit reálně znějící víření (asi nejčastěji snare bubínku), což myslím se mu docela dobře ve spolupráci s XY plochou daří (při pohybu na XY ploše směrem nahoru přidává víření na intenzitě, tedy Expression, a při pohybu z leva doprava na jeho rychlosti). Jen dodám, že obě funkce, tedy Flam i Roll rozhodně velkou měrou přispívají k vytvoření reálně znějícího bicího partu, a také se dá pomocí nich (a také pomocí i samotného XY padu) dosáhnout zajímavých efektů jak rytmických, tak zvukových.

Poslední a zároveň největší lokací je Trigger Pad Section, zahrnující všech šestnáct plně programovatelných gumových padů v konfiguraci 4 x 4, plus čtveřice tlačítek o kterých vám něco prozradím nyní. Jako první, se nachází tlačítko Scene, které slouží ve spolupráci s pady k rychlému přepínání mezi scénami. PadKontrol totiž obsahuje celkem šesnáct uživatelských pamětí, tedy pozic, do kterých je možno si ukládat vaše individuální nastavení všech kontrolerů, a během hry je jednoduše mezi sebou přepínat. Další tlačítko s názvem Message má za úkol vysílat do MIDI předem nastavené, či připravené povely - slouží k tomu pady 1 až 8, kde na prvních třech jsou výrobcem pevně nastaveny často využívané MIDI povely Panic, Note Off, GM On a zbylé pozice, označené jako User je možno si naprogramovat dle vaší potřeby. Jen podotknu, že vyslání povelu funguje obdobně jako i u jiných funkcí PadKontrolu jednoduše tak, že se zvolí tlačítko (v tomto případě Message) a k němu se zmáčkne pad s příslušnou funkcí. Jednoduché a přehledné.

Dalším tlačítkem nacházejícím se směrem dolů je tlačítko označené názvem FixedVelocity a jak název sám napovídá, pomocí něj můžeme zcela zrušit dynamiku padů a hrát jen v jedné přednastavené úrovni Velocity. Posledním tlačítkem na PadKontrolu je tlačítko, pomocí něhož můžeme jednoduchým způsobem z PK vysílat povely změny programu, tedy Program Change, a také má za úkol zapisovat nastavení ovládacích prvků do paměti, a od téhle funkce se odvíjí také jeho název, tedy Program Change/ Write.

Čelní panel PadKontrolu nabízí standardní USB konektor se kterým sousedí dvojice MIDI DIN konektorů Out a In, následuje jackový konektor nožního pedálu a třípolohový přepínač režimu napájení Pad Kontrolu – přes USB port, STANDBY značí vypnutí přístroje, a přepneme – li na DC, budeme využívat externí 9 V adaptér, jehož zdířka zakončuje jmenovanou řadu propojovacích míst.

Korg PadKontrol je určen jak pro ovládání softwarových instrumentů přes USB (jsou podporovány obě platformy - Mac OSX verze 10.2. a vyšší a Windows XP Home/Professional, pack 1 a vyšší), tak k řízení hardwarových miláčků pomocí MIDI konektorů. V tomto případě si budete muset opatřit externí napájecí adaptér (DC 9V), jelikož není obsažen v balení.

Celá práce s PadKontrolem, ať se jedná o programování či nastavování parametrů nebo o samotné hraní je radostí (hra na pady je velmi příjemná, reagují také dostatečně citlivě - tedy aspoň pro mne), vše je zde vyřešeno naprosto jednoduše a funkčně, bez zbytečných složitých Menu. Není např. problém naprogramovat váš SW sekvencer na dálkové spínání pomocí padů apod. Možností se nabízí nespočet. Ovládání zcela logicky připomíná již několik let oblíbenou řadu mašinek Electribe, kombinovanou s efektovým procesorem Kaoss Pad – tento systém velmi jednoduché obsluhy vede k značně originálním výsledkům, které naprosto nelze napodobit na ničem jiném.

Je vidět, že firma Korg má opravdu letité bohaté zkušenosti a osobně jsem moc rád, že nevyrábí pouze špičkové top nástroje, ale také produkuje relativně levná, kvalitní a hlavně originální a skvěle fungující zařízení, která osloví většinu muzikantské veřejnosti, a to jak amatérské, tak i plně profesionální.

V balení PK naleznete také CD s jednoduchým a přehledným editorem, díky kterému je také možno vaše individuální Scény archivovat do počítače, a následně importovat zpět do Pad Kontrolu. Instalace na Mac OS X proběhla zcela bez problémů a trvala cca dvě minuty. Práce s editorem je velmi intuitivní a není snad potřeba ani manuál, vše je krásně vidět graficky, takže i člověk ne zcela zběhlý v programování podobných zařízení, se bude celkem snadno orientovat. Na CD dále naleznete další výrobcem předprogramované Scény určené pro nejrozšířenější nástroje, jen namátkou zmíním - Reason, Battery, Garage Band, Korg Wavestation, Waldorf Attack, také GM Orchestra Kit, Perc.Kit a mnohé další.

Věcí, která bezprostředně nesouvisí s užitnými vlastnostmi a testem tohoto typu zařízení je design. Přesto si dovolím v této chvíli použít slovo dokonalost. Tento superlativ si PK zaslouží nejen podle mého názoru, ale v podobném duchu se vyjádřili i někteří moji kolegové, kteří jej u mne viděli v akci.

Kromě elegantní kombinace bílá, šedá a stříbrná, plus popisky černé barvy, má na expresivním dojmu lví podíl podsvícení tlačítek a samotných padů (zejména když hrajete v šeru, či tmě). Při každém úderu se rozsvítí daný pad, případně může být navolen jeden ze tří iluminačních patternů, kdy po úderu do padu (případně delší nečinnosti) rozehrává PK svoji světelnou show, pokaždé trochu jinak – ohromující.

Pokud zvažujete nákup MIDI kontroleru, kterým by bylo možno programovat či živě hrát nejrůznější bicí, perkusivní, ale také v podstatě jakékoli zvuky, případně ovládat a modulovat třeba loopy, máte zároveň rádi hezké věci, které navíc bez problémů fungují jak mají, tak určitě svoji pozornost zaměřte také na Korg PadKontrol.