Edirol UA-700

Jak snadné!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
24 250,00 Kč

Firma Roland spojila svůj letitý vývoj v oblasti matematicky modelovaných aparátu prodávaných pod hlavičkou firmy Boss, a relativně nový vývoj audio a MIDI převodníků prodávaných pod firemní hlavičkou Edirol. To vše je smícháno a zabaleno do bytelné krabice.

Popis

Veškeré ovládací prvky jsou umístěné na horním panelu spolu s hlavními vstupy a výstupy. Ostatní přípojky jsou na zadním panelu. Jak je u firmy Roland/Edirol zvykem jsou všechny prvky přehledně rozděleny. Uživateli stačí několika minutový pohled a hned je jasné co je na co. V horní části jsou přípojné konektory, dva kombo Neutriky pro připojení mikrofonního nebo linkového vstupu, což je kombinace XLR a TRS konektoru, jeden jack pro připojení vysoko impedančního vstupu kytary nebo basy, dva RCA konektory Aux vstupu, do kterých je možné připojit i gramofon bez předzesilovače. Sestavu konektorů zakončují tři jack konektory. Dva jsou určeny pro levý a pravý kanál linkového výstupu, bohužel jsou nesymetricky zapojené, a třetí je určen sluchátkovému výstupu. Pod konektory jsou logicky přiřazené ovládací prvky jednotlivých modulů. Zadní panel obsahuje vypínač, přípojku pro síťový adaptér, dva RCA konektory pro paralelní výstup, přípojku pro USB kabel, dva Cinch konektory pro digitální vstup a výstup, dva TOS-Link konektory pro připojení optických kabelů pro digitální signál, malý přepínač pro výběr zda digitální vstupy budou do USB nahrávány samostatně nebo budou přimíchány se všemi výstupy. Zadní panel zakončuje dvojice DIN konektorů pro MIDI vstup a výstup.

Funkce

Výborné je, že převodník Edirol UA-700 může pracovat samostatně i bez připojení k počítači. Lze jej využít jen jako kvalitní předzesilovač nebo jako kytarový aparát. Vybavení na to má. COSM technologie je zde využita hned nadvakrát. V prvním případě je použita pro simulaci různých typů mikrofonů. Chcete mít z mikrofonu k počítači zvuk „jako z drahého studiového mikrofonu". Pro UA-700 to není žádný problém. Stačí ho připojit do konektoru, pokud je jen jeden, pak aktivovat mono režim, a když je použit kondenzátorový mikrofon lze zapnout fantomové napájení. Pro potlačení „pop" efektu je možno oříznout basové pásmo zapnutím filtru. Nyní stačí otočným přepínačem nastavit charakteristiku zdrojového typu mikrofonu. Na výběr je pět typů. DR-20 je pro dynamický mikrofon Roland DR-20, SML DY je nastavení pro malý dynamický mikrofon, HED DY se nastavuje v případě použití malého dynamického mikrofonu z náhlavní sady. SML CN je určena pro malý kondenzátorový mikrofon a C3000 B je určena pro kondenzátorový mikrofon firmy AKG C3000 B. Polední šestá poloha přepínače FLAT je určena pro linkový vstup. Po zvolení vstupní charakteristiky je na řadě vybrání simulovaného typu mikrofonu. Ta se také vybírá pomocí otočného přepínače s šesti polohami. FLAT vyrovnává vstupní charakteristiku mikrofonu do roviny. SLM DY simuluje nástrojový dynamický mikrofon, ideální pro kytarové aparáty nebo bicí. LRG DY má na starosti simulaci velkého basového mikrofonu pro basu a velký buben. SML CN modeluje malý kondenzátorový mikrofon se zdůrazněnými výškami. Tento typ se hodí při nahrávání kovových perkusních nástrojů nebo např. akustické kytary. LRG CN je simulace velkého kondenzátorového mikrofonu s rovnou charakteristikou. Ideální pro nahrávání zpěvů a akustických nástrojů. Poslední je typ VINTAGE CN je emulace starých velkých kondenzátorových mikrofonů, použitelných také na zpěvy a akustické nástroje. Simulaci lze zdůraznit nebo potlačit pomocí otočného knoflíku Distance. Samozřejmě, že jen samotná simulace nemůže stačit a tak COMS technologie má na starosti i dynamické nástroje. V tomto případě se jedná o kompresor a de-esser. Nastavení kompresoru zvládne i nezkušený laik neboť celé ovládání je jen pomocí dvou knoflíků. První je přepínač a sním se vybírá šest typů. Ty jsou pojmenovány podle použití Normal, Vocal, Kick, Snare, Kit, A.Guitar. Jedním otočením se nastavuje kompresní poměr, attack a release kompresoru. Druhým knoflíkem se nastavuje úroveň komprese. Otočením se nastavuje nejen prahová, ale i výstupní úroveň. Pro potlačení sykavek slouží De-esser. Zde se nic nenastavuje, jen se zapne tlačítkem na panelu.

Druhý případ pro který je COSM technologie použita je simulace kytarových aparátů. Jelikož je matematické modelování náročné na DSP jednotku, je možné použít jen jednu ze simulací. Takže, buď je možné použít mikrofonní nebo kytarovou simulaci. I zde vychází firma Edirol vstříc uživateli a nastavení se soustřeďuje jen na několik ovládacích prvků. Samostatně nastavitelná vstupní úroveň je ideální pro rychlé přepínání mezi mikrofonním a kytarovým modelováním. Nastavení simulace aparátu je omezeno na tři ovládací prvky. Prvním se nastavuje úroveň zkreslení, druhým typ aparátu a třetím typ kabinetu. Na výběr je jedenáct simulací kytarových aparátů. Od firem Roland, Fender, Mesa Boogie, Vox, Soldano a Peavey. Zvuk modelovaných aparátů je velmi slušný, v přímém srovnání je však znát, že např. Line6 je v kvalitě a přesvědčivosti simulací přeci jen o krůček dále. Přesto však perfektní paleta barev pokrývá všechny možné styly. Od jemného bluesového zkreslení až po tvrdý metalový zvuk. Těm, kterým by nevyhovoval simulovaný originální zvuk reproduktorů náležejících každému aparátu, přidala firma několik typů nejpoužívanějších kabinetů. Jak se říká v jednoduchosti je síla, a tak díky jednoduchému nastavení, lze získat rychle požadovaný zvuk, a to v digitálně čisté zvukové kvalitě.

Simulací kytarového aparátu však možnosti DSP jednotky nekončí, a tak je součástí efektová jednotka. Pět typů efektů dodává kytarovému zvuku další rozměr. Jsou to Flanger, Tremolo, Phaser, Delay a kompresor. Pomocí tří ovládačů se nastavují dodatečné parametry efektů jako například rezonance, hloubka a rychlost modulace, čas zpoždění a další parametry podle aktuálně nastaveného efektu.

Aby byl výčet vstupních signálů kompletní nesmím opomenout Aux vstup. Zdroj signálu se připojuje pomocí dvou RCA konektorů, s možností zapnutí předzesilovače pro gramofonové přenosky a nastavení citlivosti. Signál je sloučen s výstupem COSM a pokračuje do šumové brány, kde se nastavuje jen prahová úroveň (ta se jeví jako vydařená, a i přes svou jednoduchost spolupracuje velmi sympaticky i se zkresleným zvukem – tedy žádné třepení, či tendence k opětovnému otevírání), a následně pak směrován do třípásmového ekvalizéru. Signál lze dále zpracovat pomocí dvou efektů, Chorus a Reverb. Parametry chorusu jsou hardwarově pevně dané, a efekt je do signálu možné pouze přimíchat. Reverb je na tom o trochu lépe, i když to s editací také není slavné. Je možné vybrat reverb z pěti typů - Plate, Large a Small Hall, Room a Springs. Nic víc s ním nelze dělat, jen přimíchat do signálové cesty, která pokračuje do USB sběrnice. Pokud je převodník používán samostatně nebo při nahrávání lze vstupní signály poslat přímo do výstupů pomocí Input Monitoringu. Výstupní úroveň je nastavitelní s kontrolou signálu pomocí pěti LED kontrolek.

UA-700 a počítač

Edirol UA-700 je nejen COMS technologie, ale také audio a MIDI převodník. Jako audio převodník pracuje UA-700 skvěle. Uživatel má k dispozici 24 bitů se samplovací frekvencí až 96 kHz. Zde však platí omezení USB normy verze 1. Rychlost přenosu nedovoluje plné využití převodníku. Pro současné nahrávání a přehrávání je možné využít při 24bitovém rozlišení maximální samplovací kmitočet 48 kHz. Samplovací kmitočet a bitové rozlišení se volí pomocí otočného přepínače na horním panelu.

Po připojení převodníku k počítači je nutné nainstalovat ovladače z dodaného CD-ROMu. Dodány jsou ovladače pro Windows 98 SE a vyšší, a též MacOS. Samozřejmostí je i ASIO ovladač pro využití nízké latence v hudebních aplikacích. S instalací audio ovladačů se nainstalují i MIDI ovladače. Nainstalují se dva MIDI okruhy. První posílá data do MIDI konektorů na zadním panelu. Druhým komunikuje počítač s UA-700. I na takovou komunikaci je převodník připraven. MIDI implementace tomu napovídá. Po MIDI je možné editovat všechny parametry, které jsou na hlavním panelu a dokonce i některé navíc. Například při mikrofonním modelováním se lze dostat na attack, release a kompresní poměr v kompresoru. V simulaci kytarového aparátu je možné nastavit i více parametrů. Například se lze dostat na výšky, středy, basy, presenci, na horní či spodní filtr, a doladit rezonanční parametry simulovaného boxu. I globální efekty mají více parametrů než fyzických knoflíků. Například u chorusu lze nastavit predelay čas, frekvenci a hloubku modulace. U reverbu se uživatel pomocí MIDI dostane na délku reverbu a jasnost. Parametry jsou sice dostupné, ale neznalec MIDI a programování sekvencerů by byl v tuto chvíli v „úzkých". A tak firma, pamatujíce na obyčejné uživatele, připravila jednoduchý SW editor s přehledným GUI. A protože samotný převodník má pouze šest uživatelských pamětí (i za ně však budiž dík), kam lze uložit nastavení prvků na hlavním panelu, je díky editoru možno paměť zálohovat do počítače zcela neomezeně – tedy do výše kapacity vašeho HD, a také zpětně ji z počítače do převodníku nahrát - hračka. Jedinou výtkou tak zůstává, že na přiloženém CD-ROM není editor obsažen a o možnosti jeho stažení z webových stránek firmy jsme v manuálu též zmínku nenašel.

Ještě jednu funkci UA-700 nabízí, ve spojitosti s počítačem, přesněji SW audio/MIDI sekvencery (Sonar, Cubase…). Je to spínač Start/Stop pro ovládání Transportu.

Závěr

I když za UA-700 uživatel zaplatí nemalý peníz, získá kvalitní audio a MIDI převodník, který lze použít na domácím i přenosném počítači. Dále obdrží velmi kvalitní mikrofonní předzesilovač a modelování kytarového aparátu, které lze použít i samostatně bez použití počítače. A v neposlední řadě pak velice slušnou efektovou jednotku. Podtrženo sečteno. Koupí uživatel získává obdrží zařízení, které by jednotlivě stálo mnohem více, a je jen otázkou zda-li by kvalita odpovídala Edirolu UA-700.

UA-700 je zaměřen především pro hráče na kytaru, kteří si chtějí nahrát v klidu domova kvalitní nahrávku. Mikrofonní simulátor jen dopomůže k přidáním vokálů do skladby. Kdo nevěří, ať si běží kvalitu poslechnou ke svému dobrému prodejci.