Fatar VMK-148/188

Mílový krok vpřed
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Firma Fatar, známý výrobce MIDI keyboardů Studiologic, od nejlevnějších po nejdražší, letos vyráží se vskutku pokrokovým nástrojem ve dvou verzích. Jak lze uhodnout, liší se počtem kláves – model 149 má 49 vyvážených kláves plné velikosti a model 188 (kupodivu) 88. Co je ale opravdu neobvyklé, je to, že oba modely (!) mají kladívkovou mechaniku!

Blíže

VMK je profesionální nástroj, vybavený všemi typy programovatelných ovládacích prvků – 8 knobů x 2 banky, 8 tlačítek x 2 banky, 9 tahových potenciometrů x 4 banky, 5 tlačítek ovládání posunu a 3 programovatelné vstupy pedálů. Celkem tedy cca 77 ovládacích prvků. Kromě toho příjemný obousměrný joystick pro Pitch Bend a Modulation. V paměti nástroje jsou uloženy 3 SW presety, připravené pro ovládání nejpoužívanějších SW nástrojů (Native Instruments B-4, Pro 53 a Steinberg Cubase) a 27 programovatelných patchů. Dva MIDI Out konektory jsou zcela nezávislé, s možností přiřazení MIDI kanálů. Součástí výbavy je napájecí zdroj, nožní spínač Sustain a co je opět výsostně neobvyklé – bytelně ušité, modré pouzdro pro přenášení nástroje a MIDI 1x In/1x Out převodník firmy M-Audio.

Kontrolery

Mezi MIDI zprávami je 128 zpráv CC (Continous Controllers, tzv. kontrolery). Jsou využívány především pro přenos informací o pohybu ovládacích prvků (knobů, faderů či pedálů). Všech 31 CC zpráv může být přiřazeno těmto ovladačům. 21 z nich však má pracovní rozsah 0-127 (jako např. Modulation, Volume či Portamento), 8 je dvoustavových 0/1, jen kontrolery 121 Reset All Controllers a 123 All Notes Off jsou jednorázové s hodnotou 0. Některá CC čísla jsou ovšem vyhrazena pro určitou funkci, jako CC64 – Sustain, která při stisku pedálu vyšle hodnotu 127 a naopak při uvolnění hodnotu 0. Snadné přiřazení funkcí prvkům dává téměř neomezené možnosti kombinací. A proč je tahových potenciometrů právě devět? Jelikož jsou připraveny pro věrnou a pohodlnou simulaci varhanních táhel klasických hammondek. Nejsnáze a nejlépe si to ihned můžete ověřit při spuštění s velmi zdařilou SW simulací Hammond B-4 od Native Instruments. Každé z táhel je možné nadefinovat zvlášť, s jinou funkcí, např. hlasitostí. Nebo je možné z nich poslat zprávu sekvenceru a tak ovládat zpětně parametry zvuku, apod. Pro všech devět faderů jsou k dispozici čtyři banky, což je celkem 36 nezávislých funkcí. A to už není málo. Knoby, tlačítka a fadery můžete naprogramovat čímkoliv od spouštění smyček v sampleru, až po určení hloubky reverbu zvuku. Sekce ovládání zvuku (využitelná i při živém hraní), zvaná „Live Edit" je nepostradatelná pro rychlé přepínání zvuku, banku či MIDI kanálu a nabízí kromě dvouřádkového LCD displeje, knob Data Entry (definující hodnoty parametrů), tlačítka Page Up/Down, kterými procházíte parametry, použitelnými pro daný ovládací prvek. Dále tlačítka Edit, Storage a Enter, jež slouží pro úpravu hodnot daného parametru, tlačítko Panic, které v případě totálního zmatku vyšle globální zprávu All Notes Off a tlačítka s jasným označením MIDI Channel, Bank Select a Program Change. Tlačítka zvaná „Transport buttons" (připomínající ovládání např. CD přehrávače), mohou řídit sekvencer nebo rytmer.

Presety

Tvorba presetu je velmi jednoduchý proces. Vyberete si číslo presetu knobem Data Entry, stisknete Enter. Musíte počítat s tím, že máte k dispozici čísla vyšší než 3, jelikož výše zmíněné SW presety končí právě zde. Samozřejmě můžete tyto presety přepsat, ale dokud jsou volné paměti, raději jich využijte. Po zvolení čísla presetu stiskněte Edit a přiřaďte preset některému z ovládacích prvků. Na displeji naskočí instrukce k pohybu tím prvkem, který hodláte obsadit a poté informace o výsledku akce. Nyní potřebujete pomocí tlačítek Page Up/Down nalézt správné parametry pro definovanou funkci a pomocí knobu Data Entry jeho hodnotu. A tak dále, až definujete všechny parametry. Na závěr stiskněte Storage a potvrďte uložení změn Yes/No. Pokud je pro daný preset potřeba definovat více ovládacích prvků, pokračujte uvedenou sérií operací, počínaje Edit. Po ukončení definice všech parametrů a jejich uložení můžete preset pojmenovat. Důležité je si zapamatovat, že pro uložení presetu musíte stisknout tlačítko Storage 2x! Veškeré možnosti přiřazování jsou v manuále (nebyl přibalen, je nutné si jej stáhnout ze stránky www.studiologic.net) rozebrány velmi podrobně s pečlivými schématy. Dokonce i jednotlivé klávesy můžete obsadit kteroukoliv z funkcí, přičemž paměť VMK dokáže pojmout až 27 uživatelských patchů pro klávesy, z nichž každý obsahuje informace o MIDI kanále, Aftertouch, transpozici, zvuku a zvukové bance. Programování kláves se poněkud liší od programování faderů a knobů, kterým můžete definovat přesnou polohu a hodnotu, a proto jsou i v manuále popsány odděleně. Podobně se liší i definice tlačítek, poněvadž v podstatě plní funkci přepínačů On/Uff. Posledním programovatelným prvkem jsou pedály. Všechny tři konektory jsou rovnocenné a mohou přijímat signály kteréhokoliv typu pedálu, tedy Sustain i Expression, takže zvládají také Volume, Modulation, příp. 2x Sustain pro různé zvuky různě, apod. Definovat můžete také jejich polaritu.

Závěr

Co dodat? Fatar Studiologic VMK-149/188 je MIDI kontroler nového typu, který je velmi univerzální, ovládací prvky jsou volně programovatelné, tahové potenciometry uvítá hráč, který miluje hammonďácký zvuk, jelikož je k tomu bude potřebovat. Kladívková mechanika u obou je kvalitní, hraje se na ni velmi dobře (jen ta varhanní glissanda a klouby prstů hráče se s ní příliš nekamarádí). U modelu se 49 klávesami je dokonce mimořádným překvapením a dá se říci – světovou raritou pro fajnšmekry, kteří potřebují klavírní feeling za všech okolností. Ovšem, proti gustu žádný dišputát, ve studiu i naživo se dají oba modely velmi dobře využít.