IMG Stage Line MPX-470

Stříbrný šperk
Distributor: 
Cena: 
11 254,00 Kč

Z dílny firmy IMG Stage Line je zde další z řady profesionálních mixů pro DJ, a to s puncem MPX 470. Tento klenot nebude zdobit ženu, ale stane se výrazným, plně funkčním, doplňkem nejednoho z nás DJs.

I u mne, i když „zatím" jen na pár dní, zazářil precizní mixpult s centrálním panelem z leštěného hliníku. Ledově chladná krása stříbrošedého designu výrobků firmy IMG Stage Line na první pohled upoutá a stále více získává na popularitě. Stává se tak rovnocenným partnerem konzervativní černé ve většině diskoték a barů. Navíc považuji tento design za velice praktický, vzhledem k menší viditelnosti malých nehod (škrábanců), ke kterým chtě nechtě ve víru zábavy dochází. Stabilitu mixu zabezpečuje čtveřice gumových nožiček, jež nese váhu 4,6 kg. Odhoďme tedy zažité konvence a zkusme se nechat oslovit démantem, kterým bezesporu je MPX 470.

MPX 470 je čtyřkanálový mix s VCA crossfaderem pro domácí i profesionální aplikace, ke kterému lze připojit CD přehrávače, až 3 gramofony a DJ mikrofon. Zadní panel je osazen konektory pro připojení jednotlivých komponentů. Již standardně se zde nacházejí cinchové vstupy a výstupy.

Vstupy: Samostatně, zcela vpravo, je řešen mikrofonní vstup pro 6,3 mm jack. Dále pak CH1-CH3 umožní připojit gramofon (3 šroubovací kolíčky zemnění) nebo CD přehrávač, CH3 a CH4 je pro připojení ostatních zařízení, jako jsou CD přehrávače, MD přehrávače, kazetový magnetofon, atd.. Následují cinche s příznačným názvem EFFECT, umožňující připojení externí efektové jednotky, za jejíž vydatné pomoci můžeme dotvářet a ozvláštňovat hudbu linoucí se k posluchačům.

Výstupy: Abychom připojili zesilovače je MPX 470 vybavena nejen cinchovými výstupy, ale i XLR konektory, které zabezpečují připojení levého a pravého kanálu odděleně. Potenciometrem s aretací nazvaným BALANCED, umístěným pod indikátory výstupního signálu na vrchním panelu, ovlivňujeme sílu tohoto signálu do jednotlivých kanálů (tzv. stereováha). Doplňkovou funkcí XLR konektorů je přepínač s možností volby 1 V/2 V. BOOTH je cinchový výstup pro připojení například monitorovacího zařízení nebo dalšího zesilovače a úroveň výstupního signálu lze korigovat potenciometrem se shodným názvem na horním panelu. Připojením záznamového zařízení (např. magnetofonu), na výstup REC, dosáhneme monitoringu (záznamu) produkce bez ovlivnění Mastrem na centrálním panelu. Z mé strany je to praktické pro archivaci jednotlivých produkcí nebo pro zpětnou kontrolu.

Měli bychom tu též hledat nějaké to „zapínání", což je kolíbkový přepínač pro polohu ON/OFF. Napájení řeší externí adaptér (15 V~ / 1,5 A) s kabely v dostatečné délce, cca 1,5 m na každou stranu, který má na jedné straně koncovku na 220 V a druhý konec je opatřen třípólovým konektorem. Stejně jako zlatníkův klenot má konektor pojistku proti odpojení napájecího kabelu na zašroubování. Tento nepatrný detail nemohu opomenout, přestože nejsem zastáncem externích zdrojů, které jsou náchylnější k poškození, je toto připojení velice praktické. Výrobce patrně zná, k čemu mnohdy dochází ve víru zábavy a pracovního nasazení.

Konektory START, kterými je osazena MPX 470, patří k méně častému vybavené mixů. Díky nim je možné externí ovládání připojených CD přehrávačů přímo z mixpultu. Vezměme třeba CD přehrávače z dílny této společnosti CD – 360DJ, které jsme vám představili v MUSIC STORE č. 12 – prosinec 2002 v článku „Profesionální dvojče", ty jsou připraveny pro toto zapojení a společnost IMG Stage Line tím vytváří řadu výrobků pro kompletní vybavení DJ‘s pracoviště a jeho nejpříjemnější obsluhu. Pro zapnutí/vypnutí takovýchto CD přehrávačů stačí vysunout/zasunout šavle CH1 a CH2 (pod povrchem se skrývá kombinovaná šavle s mikrospínačem).

Nenápadně jsme svou lupu přesunuli k vrchnímu panelu mixu, který, jak již bylo uvedeno, je z leštěného hliníku.

Symetrický XLR konektor pro mikrofon je, stejně jako mikrofon připojený 6,3 mm jackem, ovládán řadou potenciometrů zasazených do panelu mixu ve sloupci pod tímto konektorem. Prvním je potenciometr LEVEL určující úroveň hlasitosti, který je následován třípásmovými korekcemi v pořadí výšky, středy, hloubky. PAD je nepatrný přepínač vedle potenciometrů a při jeho sepnutí do spodní polohy je mikrofonní signál 1/10 (-20dB). Na potenciometry navazuje třípolohový přepínač, pro který v poloze OFF je mikrofon vypnut, v poloze ON (na středu) zapnut a zcela vpravo v poloze TALKOVER umožňuje, v návaznosti na mluvené slovo, automaticky ztišit výstupní signál z CH1-CH4. Toto automatické ztišení napomáhá k dokonalému výkonu DJs, jejichž slova tak jemně vplouvají a mizí na tónech hudby. Aktivní mikrofon je signalizován jasně červenou svítící diodou.

Sluchátka, která jediná se připojují na čelním panelu přes 6,3 mm jack, mají pro nastavení síly hlasitosti potenciometr LEVEL a příposlechy nastavujeme potenciometrem s označením MIX. Tento je koncipován, aby umožnil plynulé přecházení mezi kanály, a tím dopomohl k preciznímu nastavení následující skladby za skladbou právě hrající. V poloze PFL (prefader listening) zcela eliminuji signál do sluchátek a změnou polohy přepínače u daného kanálu na ON aktivuji příposlech. V opačném případě, tedy v poloze PGM a přepínač na OFF, je ve sluchátkách slyšet výstupní signál. Plynulým přechodem je možno ve středové pozici potenciometru porovnat oba výstupy a připravit následující skladbu pro mixování.

Dolní část mixpultu je osazena CROSSFADEREM, který umožňuje plynulou záměnu jednotlivých kanálů, za předpokladu, že šavle kanálů jsou vyjeté. K výběru kanálů pro prolínání slouží dva přepínače C.F. ASSIGN s číselnou volbou jednotlivých kanálů včetně volby 0, která deaktivuje CROSSFADER. Tlačítkem C.F. REVERSE můžeme vybrané dva kanály zaměnit bez mechanického nastavení na přepínači. Jeho aktivace je signalizována červenou diodou. Posledním ovládacím prvkem pro tohoto pomocníka je C.F. CURVE potenciometr, kterým nastavíme zdvih, rychlost jednotlivých přechodů. Nastavením polohy FLAT jsou jednotlivé přechody mírné a jemné, otočením zcela vpravo pak rychlé a razantní.

Každý kanál má šavli s lehkým posunem a stejný počet identických ovládacích prvků. Těmito prvky se rozumí potenciometr GAIN pro nastavení úrovně vstupního signálu (citlivosti), opět třípásmové korekce a indikace vstupní úrovně. Indikace je vyvedena pro každý vstup (CH1- CH4) zvlášť a zobrazuje vstupní úroveň signálu v rozsahu 7 zelených diod –20 dB až 0 dB, 2 oranžové diody 3 dB a 6 dB a jedna červená pro 9 dB.

Další, tentokrát stereofonní indikaci, nalezneme u MASTERU, který má též velice lehce ovladatelnou šavli. Vedle indikace masteru svítí červená dioda značící zapnutí mixu.

Řada potenciometrů EFF je určena pro již zmiňovanou externí efektovou jednotku.

Co více dodat k tomuto kousku? MPX 470 je přehledný, na ovládání jednoduchý, kompatibilní mix v krásném designu. Bezesporu mezi jeho přednosti patří možnost propojení a společného ovládání s dalšími výrobky firmy IMG Stage Line, tedy již zmiňované propojení s CD. Jako velmi zdařilé hodnotím výrazné indikátory pro jednotlivé kanály a ovládací prvky CROSFADERU. I přes pozitivní detail šroubované pojistky je externí zdroj z mého pohledu nepraktický. Ale ani tato malá vada na kráse neubírá MPX 470 na ceně a jistě si najde nemálo příznivců, kteří budou chtít ozdobit svá DJ pracoviště tímto klenotem.