Novation Supernova

Novation Supernova
Distributor: 

Firma Novation proslula výrobou tzv. „digitálních analogů“ stále oblíbenějších díky retro módě a zdánlivě „došlému dechu“ ryze digitálních technologií tvorby zvuku. Objekt dnešního testu stojí v opozici ke všem ROMplayerům a samplerům nejen metodou generování zvuku, ale i archaickým způsobem ovládání. Je jím expander SUPERNOVA.

Přístroj je založen na technologii „Analog Sound Modeling“. Je to (lapidárně řečeno) digitální napodobení analogových procesů při generování zvuku. Princip spočívá v tom, že nevybíráte z paměti ROM nebo RAM nasamplované vzorky různých nástrojů či zvuků, ale vše tvoříte ze dvou základních vlnových charakteristik: pily a obdélníku. Kde že je sinusoida? Nebojte se, neumřela, jen se dobře schovala. Jednou z funkcí ASM je „soften“ - vyhlazení, neboli zaoblení hran vlnového průběhu. Takže vyhladíte-li obdélník, vznikne sinusoida:

Další z funkcí je „formant width“ - ovlivňuje délku jedné vlnové periody:

Funkce „skew“ - zkosení, zde spíš prohnutí, ovlivní klesající úseky periody:

Nástroj má 3 oscilátory a generátor šumu. Vytvořením průměru průběhu vln dvou oscilátorů vznikne „sync wawe“ (synchronizovaná vlna). Lze také použít kruhovou modulaci (ring modulation) 1+3 nebo 2+3 oscilátoru.

SUPERNOVA se vyznačuje naprostou jednoduchostí ovládání a okamžitým přístupem k jakémukoliv parametru; celý přední panel je rozdělen na jednotlivé sekce syntetyzéru a víceméně vše má svůj vlastní přepínač či potenciometr - máme tu co dělat s retro stylem nejen v oblasti koncepce tvorby zvuku, ale i z hlediska ovládání nástroje. Avšak nevyužití pokročilého vývoje MIDI komunikace by zajisté bylo zpátečnictvím: Novation umožnil SUPERNOVĚ vysílat a přijímat data všech ovládacích prvků v podobě MIDI kontrolerů - tedy v reálném čase. Takže veškeré zvukové experimenty prováděné při hře můžete zaznamenávat do sekvenceru a zpětně přehrávat.

Oscilátory

Stručným popisem ASM jsme se dostali k sekci oscilátorů (obrázek nahoře). Pro výběr vlny je zde kromě pily a obdélníku také vlna „special“ - tuto možnost lze použít pouze s dokoupeným upgradem (při testu nebyl k dispozici). Tlačítko „menu“ vám umožní editaci podrobnějších charakteristik vlnových průběhů - skew, formant width atd. V oddílu „modulation“ určujete zdroje modulací (source) a jejich cíle (destination). Obrázek je myslím sám o sobě dostatečně názorný.

Filtry

Obrázek dostatečně ilustruje možnosti této sekce. Vybrat můžete vždy jeden typ filtru. „Special“ je opět součástí upgradu. V menu můžete nastavit frekvenční rozsah (v závislosti na zvoleném druhu filtru) atd. Rezonanci a frekvenci lze opět ovlivňovat modulačními zdroji (viz obrázek).

LFO 

Jsou zde k dispozici obdélník, pila, trojúhelník a náhodný tvar vlny. Nastavit lze zpoždění LFO (delay) a rychlost periody (speed). Poslední parametr může být modulován obálkou 3, tlakovou citlivostí a modulačním kolečkem. Strhující je synchronizace (viz menu): LFO může probíhat synchronně od triolových nebo tečkovaných dvaatřicetin až do osmitaktových úseků! Samozřejmě lze pro synchronizaci použít interní i externí MIDI hodiny.

Obálky

Jsou k dispozici 3 čtyřsegmentové. První obálka je hlasitostní, druhá a třetí se používají jako modulační zdroje. Všechny obálky lze modulovat dynamikou úhozu, první navíc modulačním kolečkem a tlakem na klávesu (aftertouch) U druhé a třetí můžete nastavit zpoždění aktivace obálky. V menu najdete volbu spouštění obálek: multi, nebo single. Podle zvoleného režimu probíhá obálka neměnně bez ohledu na stisk klávesy, nebo se spustí od začátku vždy s každým novým tónem.

Portamento

Co by to bylo za dinosaura bez této skvělé funkce! Nastavit průběh portamenta: glissando (tón sklouzne celým rozsahem hraného intervalu), nebo normal (poslední hraný tón začne malým „doklouznutím“ ze směru předchozího tónu). Nastavit jde také charakteristika průběhu glissanda - lineární či exponenciální.

Performance - Part edit

Performance se zde používá pro Multi režim, vrstvení zvuků a dělení klaviatury. Může být složena až z osmi zvuků (partů), pro které se nastavuje: MIDI kanál, odladění, jeden z osmi výstupů, tónový rozsah, polyfonie (zde nastavené hodnoty jsou určující i pro programový režim), reakce na dynamiku úhozu. Zdálo by se, že osm barev v multi režimu je málo; vezmeme-li však v potaz poměrně „omezené“ zvukové možnosti (nechci nijak snižovat její přednosti, ale SUPERNOVA je zaměřena výhradně na simulaci analogových dinosaurů, takže jisté omezení je dáno už koncepcí nástroje), myslím, že osm barev bohatě stačí.

Efekty

Jak je z obrázku patrno, je zde šest efektových sběrnic:

  • distortion
  • reverb
  • chorus/ flanger/ phaser
  • delay
  • panorama
  • dvoupásmový EQ filtr

Menu tlačítkem můžete upravovat parametry jednotlivých sekcí, popřípadě vybírat typy a druhy efektů (ve 3. sběrnici přepnout na jeden z nabízených efektů, vybrat typ reverbu, delay atd.).

Arpeggiator

Má 3 banky po 127 presetech. Mono bank obsahuje rozklady po jednotlivých tónech, Poly bank rozklady s použitím souzvuků ale také různé modely rytmizování akordů. User bank čeká jen na vás: co si nahrajete, to máte. Funkce „latch“ umožňuje přehrávat presety jediným stiskem klávesy. Nový model se spustí až s dalšími hranými klávesami a do té doby není třeba nic držet (na nástroji, samozřejmě).

Arpeggiator lze synchronizovat s externími i interními MIDI hodinami. A tím se dostáváme k další možnosti SUPERNOVY - lze tu vyrobit jakékoliv groovy. Nástroj ukládá do paměti pro jednotlivé programy a performance i nastavení arpeggiatoru, takže rytmické smyčky vámi zauzlované jsou kdykoliv k dispozici a navíc je můžete uložit pomocí SysEx. Toto umožňuje používat SUPERNOVU při živých produkcích. Použijete-li performance režim, máte k dispozici kompletní produkční stanici pro House, Techno, Body Music atd. Ale pozor! Nenechte se zbytečně omezit. Nástroj lze samozřejně využít v daleko širší oblasti hudby.

Global

V celkovém nastavení nástroje se volí přijímací MIDI kanál, ale také vysílací MIDI kanál pro arpeggiator. zde se spouští výpisy paměti nástroje (celý, arpeggiator, performance...) - SUPERNOVA si umí vyžádat jakoukoliv část SysEx.

Dále zde můžete definovat tabulku programů (prg. preset map) a zablokovat paměť proti nežádoucímu vymazání.

Jak to hraje a co s tím

SUPERNOVA hraje dost slušně, i když je znát její digitální základ. Přece jen jí chybí „teplo“ prehistorie - ovšem není to zas tak dramatické - na druhou stranu nástroj nešumí atd. Různé „neduhy“ analogových dinosaurů lze dost dobře simulovat při tvorbě jednotlivých zvuků, chcete-li.

Myslím, že natolik kreativní nástroj se jen tak nevidí. Jeho přednosti jsou evidentní: není to ROMplayer; koncepce ovládání vám nezpůsobí klaustrofobii z malého displaye či hysterii ze zapomnění přístupu k některému parametru (když editace má jen jeden knoflík s padesáti funkcemi); nástroj se nebývale hodí k živé produkci založené na improvizaci (viz rytmické smyčky). A i když je SUPERNOVA poplatná módě „jakobyanalogů“ je pojata nikoli jako plagiátor, ale jako pokračování vývoje původní filozofie syntetyzérů: tvořit, nenapodobovat, nezapadat do průměru.