Klark Teknik Square One Dynamics

Na dobré adrese
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
39 704,00 Kč

Firmu Klark Teknik zajisté není třeba profesionálům představovat. Její ekvalizéry jsou brány jako referenční standard, najdete je absolutně v každém "rideru". Modely DN-27 a DN-360 se staly bez přehánění legendou a po světě jich běhají desítky tisíc kusů. I ostatní produkty firmy nesou pečeť nekompromisní kvality a pokud se s nimi u nás v Čechách nesetkáváme zas tak často, je to dáno spíše tím, že jako všechny opravdu kvalitní věci byly a jsou poměrně drahé...

Přístroje řady SQ1 mne zaujaly na internetových stránkách výrobce ještě předtím, než se objevila šance dostat některý z nich do rukou. Obě zařízení této série – osmikanálový dynamický procesor i dvoukanálový 30-ti pásmový grafický ekvalizér – upoutávají na první pohled svým ostře fialovým "kabátem" - se světle šedými ovládacími prvky a potiskem je to nápadná a přitom zároveň střízlivě elegantní kombinace, která se mně osobně zamlouvá více, než poněkud "pouťově svítící" design DN-370 nebo Helixe (ihned vás musím ujistit, že po technické stránce jsou oba posledně jmenované přístroje jakékoli "pouťovosti" na hony vzdáleny – naopak se jedná o ten nejvyšší profesionální standard!) Kromě toho má údajně jít v případě SQ série o první "levné" Klark Tekniky na trhu – jakousi obdobu pultů Venice a Verona sesterské firmy Midas, které kombinují maximální zvukovou kvalitu s co nejnižší cenou při zachování té skutečně nutné výbavy... O to větší bylo mé potěšení, když nastala možnost dostat jeden z přístrojů řady SQUARE ONE k testování.

Přístroj jsem tentokrát neobdržel v původním obalu, nýbrž již namontovaný v docela šikovném plastovém racku SKB, spolu se síťovým kabelem a anglickým manuálem, takže o originálním balení vám nemohu poreferovat.

Popis

Square One Dynamics je osmikanálový dynamický procesor vestavěný v 19" mechanice o výšce 3HU (133 mm) a hloubce 200 mm. Hmotnost přístroje je 4,4 kg. Čelní panel přístroje je vertikálně rozdělen na osm naprosto identických sekcí. Každá sekce obsahuje následující otočné ovladače : THRESHOLD, COMP GAIN, ATTACK, RELEASE, GATE HOLD, RATIO/RANGE a SIDE CHAIN FREQUENCY. Přeloženo do češtiny, jedná se tedy o nastavení prahu kompresoru nebo gejtu, dorovnání hlasitosti signálu za kompresorem (při provozu v módu "gate" je tento ovládací prvek vyřazen z funkce), nastavení časových konstant náběhu a odběhu kompresoru nebo gejtu, doby "podržení" gejtu v otevřeném stavu (při provozu v módu "kompresor" je ovladač vyřazen z funkce), nastavení kompresního poměru (u kompresoru) anebo velikosti útlumu v zavřeném stavu (u gejtu) a posléze naladění středního kmitočtu band-pass filtru v obvodu detektoru u kompresoru (respektive filtru klíčování u gejtu). Dále jsou k dispozici tlačítkové přepínače: COMP MODE - HARD KNEE a VINTAGE, spínače FILTER a NARROW, dále SOLO a EXT KEY (tato dvě tlačítka mají žluté indikační LED) a konečně tlačítko GATE (se zelenou indikační LED) a BYPASS (indikované čevenou LED): u kompresoru je tedy možno nastavit měkké nebo tvrdé "koleno" přechodu do komprese a přepnout jej do "vintage" módu (slovo "vintage" nalezneme ve slovníku ve spojení Vintage Wine = archívní víno, nebo Vintage Car = autoveterán a tato spojení již napovídají, o simulaci jakých kompresorů asi půjde).

Sidechain filtr lze zařadit nebo vypnout tlačítkem FILTER a charakteristiku filtru lze zúžit stiskem tlačítka NARROW. Jaká je jakost filtru (Q), resp. šířka pásma (bandwidth), ať už v normálním, nebo "úzkém" módu, jsem se bohužel nikde nedozvěděl.

SOLO umožňuje poslouchat signál "za filtrem" (obvykle se tato funkce nazývá "sidechain monitor", respektive "key listen"), anebo tento signál poslat do zvláštní sběrnice, k jejíž funkci se dostaneme později. Spínač externího klíčování umožní řídit kompresor nebo gate signálem přivedeným na klíčovací vstup na zadním panelu. Tlačítko GATE ovlivňuje funkci každé jednotlivé sekce nejzásadnějším způsobem – přepíná jí totiž z funkce "kompresor" do funkce "gate", jak o tom bude ještě řeč. Přepínač BYPASS snad nevyžaduje žádný komentář.

Po levé straně každé sekce jsou umístěny nad sebou dva vertikální sloupce LED, jednak šestibodový indikátor INPUT LEVEL s rozsahem -40 až +18 dB, jednak desetibodový indikátor ATTEN DEPTH (attenuation depth, tedy "hloubka potlačení"), jenž indikuje úroveň komprese, respektive míru uzavření gejtu v rozsahu -2 až -20 dB. Tento sloupec logicky indikuje směrem odshora dolů, trochu překvapující je jeho žlutá barva – očekával bych červenou. Důvodem může být větší kontrast žluté vůči fialovému panelu...

Posledními ovládacími prvky, které musím zmínit, jsou tlačítka LINK, umístěná vždy nahoře mezi jednotlivými sekcemi. Ta umožňují řídit kteroukoli sekci ze sekce předchozí, tedy sekci 2 sekcí 1, sekci 3 sekcí 2 atd. Je tedy možné vícenásobné "slinkování" sekcí. Tlačítka LINK jsou indikována opět žlutou LED. Zcela vpravo nahoře - v místech, kde by se nacházelo tlačítko "linkování" 8. sekce s 9. (kdyby zde nějaká devátá sekce byla), se nalézá červené tlačítko SC SOLO IN PLACE, které predikuje funkci tlačítek SOLO: je-li zařazena funkce SC SIP, po stisknutí tlačítka SOLO uslyšíme na výstupu příslušného kanálu signál z jeho sidechain filtru. Pokud je SIP vypnuto, přivedeme tento signál pouze do sběrnice SOLO BUS. Zařazení funkce SC SIP indikuje červená LED. Už to máme skoro za sebou - úplně poslední položkou popisu čelního panelu je žlutá LED s označením POWER, která svítí, je-li přístroj zapojen do sítě (to by se dle popisu také dalo očekávat, že). Síťový vypínač přístroj nemá, což jako obvykle chválím (u profesionálního zařízení je vypínač věc zbytečná, občas i škodlivá – a všichni dobří zvukaři stejně mají nahoře v racku síťový distributor, pokud možno Furman PL-Plus, s filtrací, ochranami a měřením napětí v síti).

Na zadním panelu dle očekávání nalezneme 8 XLR vstupů, 8 XLR výstupů, dále 8 TRS jacků (vstupy externího klíčování) a trochu překvapivě ještě jeden pár XLR: SOLO BUS INPUT a OUTPUT. K jejich funkci se ještě dostaneme. Veškerá přípojná místa jsou symetrická. Dále uvidíme IEC zdířku pro síťový napájecí kabel, která má integrované pojistkové pouzdro a to je vše. Tedy kromě potisku a typového štítku. Zde mne zaujaly dvě věci – jednak nízké výrobní číslo "mého" kusu (000329 – je vidět, že tento přístroj opravdu není na trhu dlouho!) a jednak nápis DESIGNED AND ENGINEERED IN ENGLAND, ASSEMBLED IN CHINA. Tudy také tedy vede cesta k nižší prodejní ceně... Nicméně dle ujištění dovozce je celá technologie výroby včetně systému řízení kvality a výstupní kontroly anglická, továrna patří firmě KT. Dobrá zpráva...

Nové myšlenky

Leč zpět k testovanému přístroji! První, co bych rád konstatoval - je novátorský hned v několika ohledech! Vzhledem k tomu, že mechanika a její montáž dnes tvoří podstatnou část výrobních nákladů jakéhokoli zařízení, je koncentrace co nejvíce kanálů do jedné "krabice" logickou cestou k nižší ceně, kupodivu se ale zatím moc výrobců tímto směrem nevydalo a já se skláním před návrháři firmy Klark Teknik, kteří tak učinili.

Narozdíl od běžných dvoukanálových kompresorů, kde je integrovaný gate obvykle jen jakýmsi "jednoknoflíkovým" (a v praxi často nevyužitelným) přívažkem, realizoval Klark Teknik vlastní ideu a nabídl přístroj, jehož jednotlivé kanály mohou být BUĎ bohatě vybaveným kompresorem (bez gate), NEBO plnohodnotným gate (s ovládáním všech parametrů obálky a filtrem klíčování). Je jen na naší volbě, kolik kanálů kterého zařízení právě potřebujeme, zda např. 6 kanálů gejtů a jen 2 kompresory, 4 a 4, 3 a 5... Pokud vím, na trhu neexistuje jiné zařízení s podobnými možnostmi! A já se opět v úctě skláním před konstruktéry tohoto přístroje, protože přijít s novou myšlenkou je mnohem a mnohem těžší než "obšlehnout" cizí koncepci a sebevíce ji vylepšit...

Další geniální záležitostí je sběrnice SOLO BUS – pakliže signál z jejího výstupu přivedete např. na nepoužívaný vstup mixážního pultu, máte možnost pomocí tlačítek SOLO na SQ1D a tlačítka PFL na pultě poslouchat ve sluchátkách klíčovací signál "za filtrem". Vstup sběrnice umožňuje takto řetězit "čuchák" ze dvou i více SQ1D. Co dodat – "very useful", prostě opět poklona!

No a na závěr této stati o novátorství si dovolím ještě trochu předběhnout (ještě jsme se nebavili o tom, jak to funguje) a povím vám následující: Jistě, více než 40 000,- Kč je z absolutního pohledu přece jen dost peněz. Ale pakliže použijete zcela elementární počty, dojdete k sumě cca 5 000,- Kč za kanál prvotřídního kompresoru nebo gate – a za tuto cenu, v této kvalitě, budete hledat srovnatelnou konkurenci jako vodu na Sahaře! Ale už dost těch poklon - za chvíli bych musel bušit hlavou o zem jako mohamedán při muezzinově vzývání Alláha... (Prosím muslimy, kteří se cítí dotčeni, aby laskavě nezapalovali redakci Music Store. Když tak vyhlašte fatvu nad mou osobou, mám dobrou životní pojistku a mé drahé polovičce by se ty peníze hodily.)

Copak je asi uvnitř?

Pokud budete chtít přístroj otevřít, zjistíte, že již je na světě další "šílený" model hlavy šroubu: po všech těch imbusech a torxech je to tentokrát imbus kombinovaný se zářezem pro šroubovák (s normálním břitem, nikoli křížovým). Po odmontování vrchního krytu přístroje jsem uviděl, že veškerá elektronika je soustředěna na dvou velkých deskách (upevněných na předním a zadním panelu) osazených kompletně SMD. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl vybaven lupou, nejsem schopen poreferovat vám ani např. o typu použitých operačních zesilovačů... Mohu se ještě zmínit o napájecím zdroji, který je samozřejmě spínaný a je legračně zakrytován "krabičkou" poskládanou z perforované plastové fólie.

Jak to tedy hraje?

Tuto kapitolu bych mohl zkrátit na jedinou větu - tak, jak by jste očekávali od Klark Tekniku. Abych nebyl zase tak stručný: Gate porovnávaný s BSS DPR-504 je jí naprosto rovnocenným soupeřem a pracuje bez jakýchkoli artefaktů i při extrémním nastavení. Vzhledem k širokému rozsahu potenciometru prahu vyžaduje jeho nastavení citlivější manipulaci. Barvou zvuku je neutrálnější než BSS. Filtr klíčování funguje perfektně. Při použití kompresoru máme k dispozici širokou škálu možných nastavení, která skutečně fungují tak, jak je v uživatelském manuálu popsáno a vybrat si "ten svůj" oblíbený průběh komprese se musí podařit snad každému. Á propos – uživatelský manuál: za ten si výrobce zaslouží další pochvalu, protože tentokrát počítá s tím, že přístroje z "levné" řady si budou pořizovat i začátečníci, a tak v manuálu najdeme i stati věnované funkci a použití kompresorů a gejtů obecně... Třešničkou na dortu je potom možnost realizovat např. de-esser s pomocí sidechain filtru. Co se týče funkce přístroje, nějaké květnaté opěvování nemá myslím smysl: přístroj prostě v každém okamžiku dělá to, co má a dělá to dobře. Nejlepším důkazem je výrok pana Petra Rathouského, šéfzvukaře klubu ROXY, který po koncertě odehraném s použitím SQ1D prohlásil: "Hele, nemoh' bys mi to tu rovnou nechat, že by mi poslali fakturu?"

Má to nějaké mínusy?

Co bych trochu pohaněl: zalitovali jsme, že přístroj nemá vstupy a výstupy realizované i jacky – ale zde je prostě problém s místem na zadním panelu. Dále mi přišlo, že výrobce trochu šetřil svítivými diodami – třeba zapnutý filtr by si kontrolku docela zasloužil. A poslední věc, která se mi nelíbila, byl stejně jako např. u pultů Verona trochu nepříjemný pocit z nepatrně "vaklavých" potenciometrů – to je ovšem daň použité úsporné technologii výroby, kdy potenciometry nejsou uchyceny na panelu. Celá skříň přístroje je řešená co nejjednodušeji a je vyrobena z poměrně tenkého ocelového plechu (včetně čelního panelu). Je ale třeba si uvědomit, že právě tato mechanická konstrukce je jedna z věcí, které činí toto zařízení finančně dostupným. Z koncepce přístroje, který např. postrádá funkce jako ducker či expander je zřejmé, že je šitý na míru především pro "low budget" touring a hudební kluby, pro současnou "live" produkci počínaje rockem a konče taneční scénou. Jako u všech SMT přístrojů je případný servis náročnější záležitostí, vyžadující speciální vybavení a zkušenosti (které má např. servisní středisko dovozce), jinak se zužuje na systém "vyhodit vadnou desku a nahradit novou", ale tak to začíná být v moderní společnosti se vším...

Závěr

Klark Teknik dělá čest svému jménu a nezůstal nic dlužen své pověsti. Nakupujete vybavení, nemáte zatím žádné gejty ani kompresory, a jste schopni investovat najednou nějakých "čtyřicet papírů"? Rozhodně vám doporučuji, aby jste do sféry svého zájmu zahrnuli i tento výrobek. Myslím, že ani zahraniční "profíci", zvyklí psát do svého rideru ono obligátní "gates: Drawmer, BSS; compressors: BSS, dbx or equivalent" nebudou mít námitky proti tomuto modelu (ani značce). Slůvko "equivalent" (doslova: rovnocenný) je zde totiž skutečně na místě.