K.M.E. DAP 26

Speaker management procesor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
41 139,00 Kč

Firma K.M.E., neboli Klingenthaler Musikelektronik GmbH, jejíž výrobky k nám nedávno začala dovážet společnost AUDIOLIGHT s.r.o., je poměrně novým, prudce expandujícím německým výrobcem a má ty nejvyšší ambice. Když jsem měl možnost hovořit s jejím obchodním managerem Kerstem Glassem na téma konkurence, zarazil mne: „No, no, no! Compare our products with EAW, L-Acoustics, Nexo etc. – we want be competitors of THESE companies!"

Ve výrobním programu firmy nalezneme celou řadu mobilních i instalačních reproboxů, pasivních i aktivních; vrcholem jejich vývojové řady je špičkový LineArray jménem PANO. Firma sama vyvíjí a vyrábí i potřebné elektronické komponenty, tedy moduly pro aktivní boxy, koncové zesilovače a také speaker management procesor, který se jako první produkt této firmy ocitnul v mých rukou a o kterém nyní bude řeč.

Popis

Mechanika přístroje ve formátu 19" x 1HU o hloubce 250 mm je velmi precizní, veškeré díly jsou velice čistě opracovány a přestože některé jsou poměrně komplikovaně tvarované, vše je dokonale slícováno. Skříň je lakována lesklým šedým lakem a na její vrchní stěně je nakresleno blokové schéma. Kvalita laku i potisku je perfektní. Čelní panel je z 3mm silného duralu a je lakován do matného šedobéžového odstínu. V jeho levé části se nachází okénko, pod nímž jsou ukryty jednak LED indikátory vstupní úrovně, jednak velmi pěkně vyhlížející a i za denního světla dobře čitelný čtyřřádkový modro-bílý LCD display. Za displayem následuje kruhový čtyřsměrný ovladač s tlačítkem OK uprostřed, který je tvořen mikrospínači s krátkým, přesně definovaným krokem. Již na dotek vzbuzují důvěru a dávají na vědomí, že nemáme co dočinění s žádným levným produktem. Dále můžeme vidět trojici nepatrně zapuštěných panelů, které tvoří identické, symetricky uspořádané sekce. V každé z nich nalezneme pár potenciometrů, dvojici sloupcových měřičů výstupní úrovně a dvojici tlačítek MUTE s integrovanými červenými LED. Potenciometry slouží pouze k jemnému okamžitému doladění úrovní – rozsah regulace je jen +/- 6 dB, jsou aretovány v centrální poloze a lze je uzamknout zatlačením knoflíků do roviny panelu, čímž jsou zároveň mechanicky chráněny. Zcela vpravo je umístěn kolébkový síťový vypínač kruhového tvaru a vedle něj je do panelu zasazeno modré firemní logo, zalité v průhledném plastu.

Na zadním panelu přístroje je IEC konektor (s integrovaným pojistkovým pouzdrem) pro síťový napájecí kabel, jeden pár XLR konektorů digitálního vstupu a výstupu ve formátu AES/EBU, dvojice devítipinových D-sub konektorů pro ovládání počítačem (pomocí sběrnice RS 232 nebo CAN – o tomto tématu bude dále ještě řeč), šest XLR samců jednotlivých symetrických výstupů a dvě XLR samice symetrických vstupů. Použité XLR konektory jsou od firmy Neutrik a mají zlacené kontakty.

Ovládání

Ovládací menu má přísně logickou strukturu: šipkami „vpřed" a „vzad" listujeme v jednotlivých stránkách nebo v položkách konkrétní stránky a také se jimi pohybujeme po desetinných místech číselně zadávaných hodnot (např. změnu kmitočtu z 1200 Hz na 1250 Hz tedy nastavujeme tak, že skočíme šipkou vpřed na třetí desetinné místo a pak pětkrát klikneme nahoru). Šipkami „nahoru" a „dolů" se dostáváme „o úroveň výš" nebo „o úroveň hlouběji" a měníme hodnotu konkrétních parametrů. Každou provedenou změnu musíme potvrdit stiskem tlačítka „OK" , přičemž přístroj vypíše hlášku „please wait, saving parameter" a docela si s tím dává načas. Takže musím jednoznačně pochválit přehlednost (systém pochopíme rychle i bez čtení manuálu a prakticky se nelze „zaklovat"), ale na druhou stranu trochu pohanět to, že editace více parametrů „z panelu" je poměrně zdlouhavá záležitost. (Podařilo se mi uzamknout z počítače preset, který jsem později potřeboval zeditovat, a protože uzamčený preset nelze z panelu odemknout, nezbylo mi než „naklovat" všechny parametry znovu do jiné pozice, což bylo opravdu docela utrpení.) Možná by pro rychlejší změny parametrů prospělo ovládací kolečko, ovšem uznávám, že z hlediska životnosti je to zpravidla nejméně spolehlivý ovládací prvek. Dále mne trochu zklamalo, že při ovládání z panelu nelze zadávat jména presetů nebo pojmenovávat vstupy a výstupy, přestože to přístroj umí.

K ovládání přístroje pomocí PC potřebujeme dnes většinou převodník USB-RS232, protože většina levnějších moderních notebooků již nedisponuje sériovým rozhraním. Protože spolehlivé ovládání je v případě RS232 zaručováno jen při použití krátkého kabelu (do cca 5 m), je podle mne výhodnější zakoupit k přístroji firemní převodník z USB na CAN sběrnici a využít redukcí CAN-XLR a zpět, přičemž ovládací kabel může mít až 100 m a k vedení lze využít standardní mikrofonní kabel nebo žílu v multicore. Tímto způsobem je rovněž možno řetězit a řídit více přístrojů. Poslední přístroj v řetězci by měl být na CAN výstupu terminován.

Funkce

Výbava funkcemi je v podstatě standardní, k dispozici je vše, čím přístroje tohoto druhu obvykle disponují. Vstupní sekce obsahují gain, delay a pětipásmový EQ; ve výstupních sekcích potom nalezneme delay, sekci crossoveru, pětipásmový EQ, gain a dynamický procesor. Protože jsem se nejprve pokusil připojit k přístroji počítač, budu se jednotlivým funkcím podrobněji věnovat až v následující kapitole.

Ovládací software

Ovládací software jsem obdržel spolu s přístrojem na přiloženém CD, které rovněž obsahuje podrobný a pěkně zpracovaný uživatelský manuál (v němčině a angličtině). Přestože jsem očekával, že editace z PC bude přehlednější, rychlejší a pohodlnější než z panelu, musím konstatovat, že software překonal moje očekávání: podobně jako v případě samotného přístroje výrobce vsadil na vlastní cestu, nikoli na kopírování nějakého zavedeného produktu. Instalace software je bezproblémová. Po otevření úvodní stránky s logem K.M.E. klikneme v levém horním rohu na DAP 26 (software funguje i jako „Remote Control Module" pro sérii QSA) a rozbalí se nám základní okno s označením SIGNALFLOW. Zde máme možnost jednoduše patchovat výstupy 1 až 6 ke vstupům (vstupy jsou IN A, IN B a třetí, tvořený jejich součtovým kanálem, označený SUMME). Vytvářet „zmoněné" subwoofery, centerfill a podobně je tedy hračka. I virtuální vstup SUMME disponuje vlastním mutem, gainem, delayem a ekvalizací. V okně SIGNALFLOW můžeme přímo zasahovat do vstupních a výstupních gainů (+10 až -60) a do zpoždění (lze zvolit údaj v mikrosekundách, milisekundách nebo sekundách, dále v centimetrech, metrech nebo stopách; k dispozici je i teplotní korekce(!), přičemž teplotu lze zadat ve °C nebo °F. Maximální zpoždění činí 2 s na vstupu a 500 ms na každém výstupu.

Dále lze mutovat vstupy a výstupy a obracet polaritu signálu. Po kliknutí na políčko kteréhokoli ze vstupů nebo výstupů můžeme pojmenovávat jednotlivé vstupy a výstupy, pojmenovat preset, zadat jeho autora a uzamknout jej. Uložit lze rovněž datum vytvoření nebo poslední editace presetu.

Pokud klikneme na ikonu některého z ekvalizérů nebo na filtry crossoverů, automaticky se nám otevře další okno, následující po SIGNALFLOW, a to MAGNITUDE/PHASE. Zde můžeme editovat veškeré filtry – ekvalizačních filtrů je pět pro každý vstup a výstup a můžeme volit ze dvanácti průběhů - dvou typů parametrických filtrů, dvou typů Lo-Shelv, dvou typů Hi-Shelv, HPF, LPF, Band-pass, Notch, dvou typů All-pass... každý filtr má vlastní tlačítko bypass, v defaultním nastavení jsou všechny filtry „bypassed" s frekvencí 1 kHz a před editaci je zapotřebí je nejprve zapnout. Můžeme přepínat zobrazení buď amplitudové, nebo fázové charakteristiky filtrů. Sekce crossoveru vždy logicky obsahuje pouze jeden LPF a jeden HPF, přičemž lze volit z typů Butterworth, Bessel a Linkwitz-Riley a strmostí 1. až 8. řádu, tedy 6 až 48 dB/okt. Na grafickém zobrazení lze velmi hezky vysledovat rozdíly mezi jednotlivými typy filtrů. Poněkud v rozporu s teorií se filtry typu L-R zařadí již při zvolení filtru lichého řádu a jejich průběh se potom nemění při zvýšení strmosti o řád (analogově nelze realizovat L-R filtr v jiných strmostech než 12, 24, 36 a 48 dB/okt.)

Posledním oknem, které se nám otevře při kliknutí na příslušnou ikonu, je okno DYNAMIK (naozaj takto s „ká" na konci, to není můj překlep, ale německá angličtina!). Zde je možno u každého výstupu jednak volit mezi kompresorem a limiterem, jednak navíc zařadit noise gate (což osobně považuji za celkem zbytečnou funkci, která může někdy napáchat víc škody než užitku – je-li někde v cestě signálu zdroj šumu, je zapotřebí jej najít a vyhodit, nikoli zamaskovat šum). Časy obálky je bohužel zapotřebí nastavit ručně. Zajímavou a užitečnou funkcí je tabulka, v níž vyplníme příkon boxu, jeho nominální impedanci, výkon zesilovače do této impedance a jeho napěťový zisk, přičemž nás software ihned varuje, jestliže hrozí např. limitace na zesilovači „dříve", než zafunguje námi nastavený limiter.

Pro připojení procesoru musíme pouze zvolit typ sběrnice (RS232 nebo CAN), navolit použitý port PC a kliknout na CONNECT. Dále můžeme zvolit, zda chceme pracovat s presetem, který je v daném okamžiku aktivní v procesoru, nebo naopak vložit do procesoru preset, který je právě otevřen v computeru. V okamžiku, kdy se připojíme, procesor se uzamkne vůči editaci z čelního panelu a vypíše na displeji hlášku „UNIT LOCKED due to PC CONNECTION. DISCONNECT from PC or RESTART to unlock".

Jediné zásahy, které lze provádět, je jemné doladění (+/- 6 dB) výstupních úrovní pomocí potenciometrů.

Sofistikovanou a důležitou funkcí je REMOTE WATCH: Na otevřeném okně, které svou grafikou emuluje čelní panel přístroje, můžeme jednak sledovat indikátory vybuzení, za druhé – a to mne opravdu překvapilo – vidíme i aktuální polohu „knoflíků" jemného doladění úrovně, takže pohneme-li jimi, změní se jejich nastavení i na monitoru počítače – moc pěkné!

Ještě o dvou užitečných funkcích software bych se rád zmínil: pomocí HTML REPORT můžeme zobrazit a vytisknout kompletní soupis parametrů daného presetu; pod ikonou TOOLS se pro změnu skrývá možnost kopírovat v rámci presetu nastavení z kanálu do kanálu, přičemž můžeme zaškrtnutím zvolit, které parametry se mají nakopírovat a které nikoli. Tato funkce velmi urychlí práci při editaci.

Zvuk

Už práce s přístrojem, kde můžeme filtry ladit až na 44 kHz dává tušit, co nám uživatelský manuál potvrdí: že se jedná o moderní přístroj s 24bitovým zpracováním signálu a s vzorkovacím kmitočtem 96 kHz, převodníky pracují se 128násobným převzorkováním. Interní zpracování signálu je 32bitové s plovoucí desetinnou čárkou.

Přístroj jsem použil při celé řadě příležitostí, například pro buzení firemního line-array systému PANO, pro dělení subwooferů a zpožďování center-fill sestavy na rockovém festivalu Valník ve Slaném, pokusně jsem „káeméčkem" v divadelní aparatuře Paláce Akropolis nahradil místní BSS Minidrive 334T. Na několika akcích jsem procesor používal pro buzení vlastních bi-ampových monitorů (ve spojení s vynikajícími zesilovači QSC PL224 a PL340). Ve všech případech se mi výsledek jevil jako velmi dobrý až výborný – zvuk je velmi čistý, průzračný, s dobrými transienty, beze stop zkreslení nebo digitálního zrna. Ke stejným závěrům jsem dospěl i v okamžiku, kdy jsem procesor nastavený jako „full range" zařadil do cesty signálu v domácím studiu (zdrojem signálu byla v tomto případě kombinace CD transportu TEAC VRDS T-1a D/A převodníků v profesionálním MD rekordéru TASCAM MD-801R; další částí reprodukčního řetězce byl hi-endový zesilovač REGA Mira 2000 a reproboxy Monitor Audio PMC700). Přestože maloobchodní cena přístroje jej řadí do střední kategorie, dovolím si tvrdit, že jeho zvuková kvalita sahá do vyšších pater.

I když špičkové (a velmi drahé) procesory typu XTA nebo LAKE nabízejí ještě více – především po stránce výbavy a komfortu obsluhy, K.M.E. DAP 26 se svým německým tvůrcům povedl natolik, že snese velmi přísná měřítka a ve své cenové kategorii může s přehledem konkurovat produktům mnohem slovutnějších značek - zdá se, že pan Glass svá slova o firemních plánech myslel zcela vážně a že s firmou K.M.E. budeme muset do budoucna počítat.

Přístroj mne velmi příjemně překvapil a mohu jej vřele doporučit všem, kteří nedisponují přebytkem finančních prostředků, nemají ambice či potřebu mít aparaturu složenou striktně z „riderových" komponentů a přitom chtějí zařízení, které se jim bude kvalitou velmi přibližovat. To je ostatně důvod, proč jsem se k jeho pořízení rozhodl i já.