K.M.E.Versio SD3

Mobilní ozvučovací PA systém
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
68 509,00 Kč

Intro

Asi před pěti lety jsem se poprvé jako zvukař setkal s jiným kompaktním systémem a příležitostně na něj s úspěchem zvučím dodnes a to i v sálech pro 300 „hlav“. Tehdy jsem si myslel, že to je vrchol pokud jde o poměr výkon/velikost systému. Dnes tu máme k dispozici na test kompaktní ozvučovací systém Versio VSS 15 od německé společnosti K.M.E. a už od pohledu je jasné, že miniaturizace na poli kompaktních ozvučovacích systémů ještě nenalezla svou hranici.

Zde je to myslím umožněno díky plné implementaci čistě digitální signálové trasy a digitálních koncových zesilovačů. Celý PA systém je postaven okolo integrovaného subwooferu VSS 15 s reproduktorem 15", který v sobě nese veškerou elektroniku a se svojí váhou 26 kg tvoří jádro celého systému. Základním systémem je PA sestava označená SD 3, kterou tvoří, kromě centrálního subwooferu VSS 15, také dva dvoupásmové osmipalcové satelity VL8. Tento systém dokáže podle specifikací výrobce vyvinout úctyhodný výkon 1750 wattů RMS (VSS 15 = 750 wattů RMS a 2 xVL8 = 500+500 wattů RMS). Při rozměrech zařízení se člověku ani nechce věřit... Subwoofer VSS 15 vyzařuje radiálně ve frekvenčním pásmu od 40 Hz do 160 Hz, zbytek frekvenčního pásma až do 19 kHz mají na starosti satelity VL8. Každá část systému je buzena vlastním digitálním zesilovačem třídy D (celkem tedy 3x), které zajišťují maximální zvukovou transparentnost a co nejlepší podání dynamiky reprodukovaného signálu. Celý systém má díky tomu plně profesionální parametry a je jediným zařízením na trhu, které v sobě spojuje aktivní subwoofer, zesilovač pro satelity a plnohodnotný procesor s možností editace všech parametrů. Tím to ovšem nekončí.

Začněme u audio signálu. Na subwooferu VSS15 se nacházejí vstupní konektory XLR kanálů A a B. Z obou těchto konektorů je rovnou vyveden XLR výstup LINK pro propojení s dalšími jednotkami. Signál může být do systému přiveden jako analogový, za vstupním konektorem však ihned následuje 24bitový převodník a dále už veškeré úpravy a nastavení probíhají v digitálním prostředí. Audio signál lze ale do systému přivést už v digitální podobě, v tomto případě na vstupní konektor kanálu A, který se v menu přepne na digitální vstup. Přivedený digitální signál může být ve formátu SPDIF, nebo AES/EBU až do vzorkovací frekvence 192 kHz. Výchozí nastavení při zapnutí je vždy analogový vstup. A když jsme narazili na menu, tak si rovnou řekněme, že detailní nastavení celé signálové trasy, které systém umožňuje, se provádí výhradně pomocí menu, jehož uživatelské rozhraní se nachází na jednotce subwooferu VSS 15. Pro fandy listování a klikání v menu dobrá zpráva. Toto rozhraní je tvořeno čtyřmi tlačítky kurzoru pro pohyb v menu, potvrzovacím tlačítkem OK, LCD displejem, který zobrazuje položky menu a vícebarevnou LED diodou, jejíž jednotlivé barvy značí konkrétní status systému. Je to užitečná pomůcka, která uživatele informuje o tom, co se v systému právě odehrává. LED dioda nesvítí = není přítomen užitečný signál, LED dioda svítí zeleně = je přítomen užitečný signál, LED dioda svítí modře = byl překročen uživatelem nastavený práh, LED dioda svítí žlutě = maximální úroveň, je aktivován limitér a konečně LED dioda svítí červeně = došlo k chybě, je třeba znovu zapnout napájení VSS15. Samotný DSP audio procesor (24 bitů/48 kHz) umožňuje optimální zpracování a ovládání audio signálu pomocí nastavitelných parametrů jako je citlivost, digitální výhybka (crossover), subsonický filtr, parametrické ekvalizéry, peak/RMS limitér a zpoždění. Slouží také k flexibilnímu směrování signálu na výstupy pro další reproduktory (to jest pro satelity, monitory a nebo také třeba pro další subwoofer při rozšiřování sestavy). Digitální výhybka je typu horní propust a dovoluje tři režimy nastavení. První možnost je vypnutí výhybky. Druhá možnost je aktivace výhybky druhého řádu (12 dB), třetí možností je aktivace výhybky čtvrtého řádu (24 dB). Dělící frekvenci lze nastavit v rozmezí 25 až 8000 Hz. Parametrické ekvalizéry jsou dva (Ekvalizér 1 a Ekvalizér 2) a u každého lze nastavit frekvenci v rozmezí 25 až 16000 Hz, zesílení -12 dB až + 12 dB a parametr Q (v rozmezí 0,7 až 12,5). Limitér umožňuje nastavení času náběhu v rozsahu 0 až 127 ms, doběhu 0 až 1270 ms a prahu limitace od -99 dB do 0 dB. Pro účely vytvoření PA systému s postupně zpožděnými sekcemi a podobné případy je možné zpozdit výstupní signál v rozpětí 0 až 1000 ms,zadávat zpoždění lze i v metrech (0 - 400 m, po 10 cm).

Menu VSS 15 obsahuje osm továrních předvoleb a čtyři uživatelem nastavitelné předvolby. Tovární předvolby se samozřejmě nedají přepsat ani vymazat. Vlastní nastavení je možné uložit pouze do uživatelských předvoleb. Při spuštění systému se automaticky navolí první tovární předvolba Versio SD 3. Ta se týká popisované (základní) konfigurace skládající se ze subwooferu VSS 15 a dvou satelitů VL8. Ostatní tovární předvolby jsou pro další možné sestavy a jejich vzájemné kombinace, z nichž jmenujme alespoň sestavu Versio SD 4, která se skládá ze dvou subwooferů VSS 15 a dvou dvanáctipalcových satelitů VL12, nebo sestavu Versio SD 5, která se skládá ze dvou subwooferů VSS 15, dvou pasivních patnáctipalcových wooferů VB 15 a dvou satelitů VL12. To jsou základní kameny pro další různé kombinace, takže se dá ve výsledku sestavit několik variant účinných PA systémů, ať už jako hlavních, nebo pomocných pro tzv. sidefill a podobně. Možností využití je opravdu mnoho - díky kombinaci čtyř komponentů (VSS 15, VB 15, VL 8 a VL 12) získáte naprostou univerzálnost od několika malých systémů po jeden velký a výkonný systém včetně řešení odposlechových cest, zpožďovacích zón a dalších…

V každé tovární předvolbě je možné provést vlastní nastavení a tato nastavení se ukládají do uživatelských předvoleb. Nastavovací menu lze uzamknout a to bez hesla nebo s pomocí hesla. První způsob zabraňuje náhodné změně parametrů, druhý pak nežádoucí manipulaci s nastavenými hodnotami. Zadané heslo lze změnit, ale je-li zadáno, je třeba si ho pamatovat a poznamenat, aby bylo možné se do systému dostat. Pokud se vrátíme k základní sestavě tak zde z továrních předvoleb připadá v úvahu pouze předvolba Versio SD 3. Její upravené parametry se dají uložit do pamětí 9 -12. Popis možností uživatelského menu možná budí dojem, že systém vyžaduje složitou obsluhu, kterou zvládne pouze zkušený zvukař. Opak je ale pravdou. Praktické použití systému Versio SD 3 je za předpokladu, že si při běžných situacích vystačíme s výchozím továrním nastavením parametrů (jako že vystačíme), celkem jednoduché.

První, co je třeba udělat, je systém sestavit. Minimalistická varianta vyžaduje spojovací distanční tyč, kterou zasuneme do otvoru v horní části subwooferu a na ni nasuneme jeden ze dvou satelitů, druhý pak musíme postavit na samostatný stojan. Pro realističtější podání sterea je samozřejmě lepší nechat subwoofer klasicky uprostřed a oba satelity umístit na samostatné reproduktorové stojany. Satelity se subwooferem propojíme standardně pomocí kabelů opatřených konektory typu speakon. Ke vstupním konektorům XLR kanálů A a B připojíme analogový signál levého a pravého kanálu, pravděpodobně z výstupu mixážního zařízení, ke kterému jsou připojeny zdroje zvuku (nástroje, mikrofony, přehrávače, apod.). Pokud přivádíme signál v digitální podobě, připojíme ho pouze ke konektoru kanálu A a ten v menu nastavíme jako vstup digitální. Pokud aktuálně nebudeme menu potřebovat, tak jediné ovládací prvky, se kterými budeme manipulovat jsou tyto: spínač napájení a potenciometry System Volume, Out A, Out B. Napájení systému zapneme až po provedení všech propojení, potenciometry hlasitostí jsou staženy na minimum. Potenciometrem System Volume nastavujeme výslednou hlasitost celého systému a potenciometry Out A a B pak hlasitost satelitů. Samostatné nastavení hlasitosti satelitů umožňuje vyvážit poměr mezi hlasitostí subwooferu a satelitu.

Asi nejjednodušší je pustit si muziku z dobře známého cédéčka a nastavit vyhovující vzájemný poměr basů a zvuku ze satelitů. Nakonec nastavíme celkovou hlasitost systému pro dané prostředí. A je to. Pokud má uživatel pocit, že je to třeba, může použít menu k nastavení vlastních parametrů systému tak, jak jsem popsal výše. Jsem přesvědčen, že za běžných okolností nebude se zvukem systému žádný problém a pokud ano, nejprve bych prověřil připojené zdroje signálu. Pokud to nepomůže nebo je akustika prostředí opravdu špatná, pak je možné pracovat s vlastním nastavením parametrů v menu. Je samozřejmě možné provést vlastní nastavení a uložit je pro případy opakovaných produkcí v jednom prostředí. Pokud se systémem opakovaně putujete po stejných místech a pro každé naleznete vlastní nastavení, je možné je mít v paměti a podle potřeby je vyvolat.

Defilé

Mé závěrečné hodnocení je následující: kompaktní PA systém Versio SD 3 je účinné mobilní zařízení, které odnesou najednou dva, maximálně tři lidé, po kouskách samozřejmě i jen jeden člověk, protože nejtěžší kus (subwoofer VSS15) váží pouhých 26 kg, což jistě ocení hlavně senioři a barová dua s ženským obsazením. Přes malé rozměry poskytuje transparentní zvuk, vynikající stereobázi, dobrou dynamiku signálu a solidní výkon 1750 wattů RMS, který zajišťují tři digitální zesilovače třídy D s účinností okolo 90%. Nastavení systému je pro běžné použití optimalizováno výrobcem, nadto je možné nastavení měnit a upravovat podle potřeby v softwarovém menu. Systém je zkonstruován jako mobilní a tomu odpovídá provedení všech komponentů. Skříně reproduktorových soustav jsou opatřeny nárazuvzdorným nástřikem, membrány reproduktorů jsou ošetřeny vodoodpudivě, vše je provedeno s typickou německou důkladností. Můžeme si přát víc?