Korg DTR-1000

Kytarová „racková" ladička
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
4 840,00 Kč

„Zapněte se, nalaďte se, vyčleňte se", radí nám všem Timothy Leary. Ponecháme teď stranou úvahy, jak to velký guru (nejen „LSD hnutí") vlastně myslel a využijme jen druhou část zmíněné mantry, totiž ono „nalaďte se". A i když všichni víme, že „naladit" se lze ledasčím, nás v tuto chvíli bude zajímat digitální chromatická ladička firmy Korg, nesoucí název DTR-1000.

Už samotný obal nám napoví, o jaké zařízení se pravděpodobně bude (rozměrově) jednat; po vybalení z účelně poskládaného interiéru krabice oko potěší ladicí mašinka v rozměrech 481 mm x 46 mm x 113 mm, vážící téměř 1,5 kg. Čelní, moderně zkosené, straně barevně vládne důstojná čerň, překrytá průhledným plastovým dílem, který téměř celou přední stranu jednak chrání a zároveň dodává příjemně vyhlížející optickou hloubku podkladové černé. To jediné, co na této straně není black, jsou čtyři perforace pro úchytné šrouby a pak samozřejmě ovládací a indikační prvky ladičky. A když už jsme na přední straně, jednotlivé ovládací a indikační prvky, včetně insertů, si hned popíšeme.

Celému přednímu dílu dominuje nepřehlédnutelná indikace ladění, která tak zároveň vizuálně dělí celé čelo přístroje na levou, spíše ovládací část, a na část pravou - můžeme říci „konektorovou". Pravou stranu sice zahajuje POWER tlačítko, v jeho těsném sousedství se však již nachází první vstup, který slouží pro připojení laděného přístroje (tedy kytary, basy, kláves). Druhá jacková zdířka je určena pro připojení přepínače, jímž „zamutujeme" ladičku – vhodné především pro ladění na pódiích nebo během produkce obecně. To, že právě „mutujeme" nám bude indikovat malá dioda nalevo od tlačítka označeného jako MUTE, jímž v případě absence přepínače připojeného do této zdířky „ztišení" aktivujeme. Dále pokračuje již zmíněná indikace ladění, kterou představuje pás LED diod v modrém svitu (vyjma středové diody, která signalizuje naladění nástroje a je barvy bílé). Následuje alfanumerický displej, zobrazující aktuálně laděný tón, případně také referenční hodnoty pro režimy ladění pod tónem či režimy kalibrace. Napravo od něj nám v případě ladění půltónu zasvítí „mřížka" zvýšení #. Dále nám pak k dokončení popisu zbývají už jen přepínače nadepsané jako DISPLAY, CALIB a FLAT, přičemž napravo od FLAT nám jeho aktivaci ohlásí rozzáření indikační led diody.

Pokud se překlopíme na zadní stranu DTR – 1000, a zahájíme-li naše pátrání po vstupech opět zprava, spadneme nejprve do Inputu, poté do zdířky výstupu a nakonec do vstupu pro připojení přepínače pro funkci MUTE. Zleva pak uvidíme síťový napájecí konektor. Nutno ještě uvést, že zapojením zmíněných předních vstupů dojde k odpojení vstupů zadních, což jednoduše znamená, že přední vstupy mají prioritu před zadními.

S ladičkou jsme se tedy seznámili, nyní zapojíme nástroj a začneme ladit. Dodejme ještě, že podle manuálu zvládá DTR-1000 ladění od A0 do C8 (27,5 – 4186 Hz). Základní dva módy ladění, které nám DTR–1000 nabízí, volíme přepínačem DISPLAY. První, výchozí mód, uvedený v manuálu pod názvem CENT, představuje mód ladění po tónech, resp. po centech, kdy nám pás modrých ladících diod indikuje rozsah laděné struny (laděného zařízení) v rozmezí od -50 centů do +50 centů. Během procesu ladění je nám polohou vždy dvou rozsvícených diod na tomto pásu indikováno podladění nebo přeladění; v okamžiku, kdy se rozzáří středová bílá LED dioda, je nástroj naladěn. Každá aktuálně laděná hodnota se nám během ladícího procesu představuje písmenem na displeji, umístěném po levé straně indikačního diodového sledu.

Druhý mód, v manuálu uvedený jako STROBE, představuje mód ladění, v němž DTR–1000 předvádí luxusní světelnou show: pás běhajících barevných bodů v modrém spektru, který se pohybuje zprava doleva, případně obráceně, v závislosti na tom, zda-li jsme pod tónem nebo nad tónem. Čím pomaleji strobo efekt „přebíhá" tím blíže jste správnému naladění tónu. Světelná show končí okamžikem dosažení cílové laděné hodnoty a zastavením pomyslného „hada". Stejně jako u předchozího módu vidíme samozřejmě i v tomto případě právě laděný tón na displej.

Protože se jedná o ladičku chromatickou, tedy pro kytaru, baskytaru nebo i další nástroje, (můžeme ladit v celém chromatickém rozsahu) umožňuje DTR – 1000 jak kalibraci komorního A, tak snížené či zvýšené ladění. Kalibrační procedura může probíhat v módu manuálním, nebo v módu autoreferenčním.

Autoreferenční mód detekuje ladění z nástroje na vstupu ladičky a použije takto detekovanou hodnotu jako referenční tón. Kalibrační nastavení je podrženo v paměti jen do vypnutí ladičky, po opětovném zapnutí bude A nastaveno opět na 440 Hz. V manuálním módu pokrývá kalibrační rozsah rozmezí od 438 Hz do 455 Hz, autoreferenční kalibrace detekuje hodnoty v rozmezí od 428Hz do 452Hz. Manuální kalibrace probíhá po centech. Stisknutím tlačítka CALIB si příslušným počtem stisknutí zvolíme posun na požadovaného ladění. V případě, kdy by byla v módu autoreferenčního ladění získána hodnota mimo rozsah manuálního módu, zobrazí nám segmentový displey buď H nebo L, podle toho, máme-li namířeno výše nebo níže, než je možný rozsah. Autoreferenční nastavení pak použijeme nejspíš v případě, kdy potřebujeme ladit nástroj, jehož základní tón neodpovídá přesně komornímu A, tedy 440 Hz. Použijeme jej tak, že nejprve necháme zaznít tón referenčního nástroje, až do okamžiku, než se indikátor ladění (resp. jedna konkrétní LED dioda) ustálí. Pak stiskneme tlačítko CALIB, čímž získáme referenční tón, od něhož vycházíme při dalším ladění.

Poslední popisovanou funkcí bude snížené ladění, přičemž DTR-1000 nám umožňuje posun až o 7 půltónů. Funkci nejspíš využijeme v případě, kdy je požadováno hlubší, temnější vyznění nástroje, potažmo celé hrané skladby (alba, singlu apod.). Flat aktivujeme (jak jinak) tlačítkem FLAT, kdy displey numericky zobrazí posun sníženého ladění. Ihned po aktivaci displey bude indikovat ladění nižší přesně o půltón; s každým dalším stisknutím FLAT tlačítka se tato hodnota dále bude snižovat. Jak již bylo řečeno, podlaďovat lze až o 7 půltónů, což je podle mého názoru dost na to, aby byl potřebně uspokojen každý muzikant, vzývající plný, hutný a těžký zvuk.

Veškerá manipulace s DTR-1000 je velice příjemná, laděné rozsahy jsou citlivě a jemně indikovány diodovým displejem, takže celý ladící proces je dostatečně přehledný. Osobně mi více sedí klasické zobrazení, než efektní Strobo mód, který je jak v rozpoznávání hraného tónu, tak v reakci na jeho průběžnou změnu během ladění, o poznání pomalejší. S klasickými +/- 50 centy mám také pocit větší přesnosti, především při velmi jemném dolaďování.

Ladičce nečiní ani nejmenšího problému naladit vše z běžných strunných nástrojů, včetně kytarových sedmistrunek a basových „pětek a šestek".

Dokonce i nejhlubší basové H podladěné do A rozpozná a naladí bez zaváhání.

Vhodně zvolená je i barevná kombinace indikačních prvků – i na spoře osvětlených pódiích klubů na vás z vašeho racku bude zářit vše, co vás uklidní, až kapelník během produkce začne halekat, kdo že je to zase rozladěný.

Vy – s DTR-1000 – to určitě nebudete.