Korg KingKorg

Modeling synthesizer
Výrobce: 
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
35 253,00 Kč
Kork KingKorg

Firma Korg byla před třiceti lety jedním z lídrů mezi výrobci analogových nástrojů, které vytvářeli dnešní podobu elektronické hudby. Jako první nabídla dostupný polyfonní nástroj a přišla i s celou řadou hudebních „legend“. Když doba přála nástrojům přehrávajícím vzorky, Korg trochu přešel do ústraní, ale nyní je v plné síle a ve velkém začal prodávat dostupné analogové nástroje, které mezitím získaly opět svou popularitu. Díky tomu připravil i další kvalitní nástroje a jeden takový – založený na počítačové simulaci analogových nástrojů a jejich obvodů – právě přichází z nástrojové džungle: Korg KingKorg.

První dojem

Vybalovat nástroj z krabice je jako rozbalovat dárky o Vánocích. Čekáte, zda a jak budete překvapeni. A já již dopředu věděl, že Korg překvapit dokáže. Po sundání ochranného obalu se objeví nástroj s propracovaným moderním designem, který je vyveden v barvě zlatého šampaňského s červeným podsvícením knobů a tlačítek. Sice je vyroben celý z plastu, ale na eleganci mu to nijak neubralo, navíc je lehký, a tudíž i snadno přenosný. 

Velmi zaujmou kryty ovládacích prvků, které jsou provedeny ve stylu analogových nástrojů – především velké voliče efektů a datová kolečka. Menší parametrové knoby jsou provedeny o trochu „laciněji“, přesto hezky zapadají do celkového konceptu. Nástroji dominuje trojice OLED displejů s inverzní grafikou, tedy s černým pozadím a bílými písmeny. Hlavní display má kapacitu šestnácti znaků ve dvou řadách, dva menší grafické mají rozlišení 120x64 bodů. Ovládání je rozděleno do logických celků. Vlevo od displaye jsou efekty, vpravo je ovládání pro syntezátor – tedy nic, na co by bylo potřeba návod, který byl k zařízení dodán i se svou českou mutací.

Zadní panel KingKorga nabízí přípojná místa pro dodávaný síťový adaptér, dynamický mikrofon, audio výstupy v podobě TS konektorů, dále konektor pro připojení nožního pedálu nebo spínače. Volba, zda se jedná o pedál nebo spínač, se provádí v menu nástroje. Dále lze k nástroji připojit Damper pedál, malým TRS konektorem lze z nástroje získat CV &Gate napětí pro řízení analogových nástrojů, a v neposlední řadě nesmí chybět MIDI, které je jak na DIN konektorech, tak i na USB, které slouží i pro komunikaci nástroje s počítačem.

Syntezátor

Základní stavební kámen nástroje je „program“ tvořený dvěma témbry. My máme možnost využít buď jen jeden, nebo oba kombinovat v Layer nebo Split módu. První jmenovaný režim dá oba témbry přes sebe, čímž je možné vrstvit dvě zvukové barvy. Split mód pak podle nastavitelného bodu rozdělí dvě barvy na klaviatuře pro levou a pravou ruku. Pomocí MIDI může být ovládán každý témbr na samostatném MIIDI kanále.

Oba témbry se skládají ze tří oscilátorů, filtru a zesilovače. Pro modulaci je možné využít dvou LFO obálek a dvou obálek typu ADSR. Velmi velký podíl na celkovém zvuku má potom efektová jednotka. Součástí zvukového presetu jsou v případě KingKorga tři efektové sloty, ve kterých si lze vybrat jeden ze šesti efektů. Mimo program jsou potom ještě k dispozici lampový předzesilovač a ekvalizér. Tento základ je už sám o sobě slušnou výbavou pro zvukovou tvorbu, a to ještě nevíte vše...

Oscilátory

V samotném srdci syntezátoru KingKorg je použita nejnovější technologie na modelaci analogových obvodů firmy Korg nazvaná XMT (Xpanded Modeling Technology). V principu je její základ podobný jako na jiných virtuálech, jen je zde kladen důraz na co nejjednodušší ovládání při zachování co největších zvukových možností nástroje.

Mezi oscilátory uživatel nalezne simulace klasických jednoduchých průběhů jako jsou pila, obdélník, sinus a triangl. To není nic neobvyklého. Daleko zajímavější jsou další variace, které se běžně vytvářejí dalšími oscilátory a jejich vzájemným nastavením. Je zde Dual, který se skládá ze dvou oscilátorů s možností vzájemného odladění, dále Unison, tvořený pěti oscilátory (také s možností nastavení rozladění). 

Následují další kombinace dvou oscilátorů v různých režimech propojení. Jsou to Sync s nastavitelným bodem synchronizace fáze oscilátorů, pokračují Ring, Cross a Variabile Phase modulace. V každém režimu zapojení oscilátorů je možné editovat pouze dva vybrané parametry. Zapojení oscilátorů nemá uživatel sice tolik pod kontrolou, jako na klasickém analogu, ale o to rychleji se dostane k požadovanému výsledku při vytváření zvuku. Pro doplnění jsou k dispozici šumy, konkrétně bílý, růžový a rezonanční. 

Zajímat nás může i doplnění oscilátorů o vzorky. Konkrétně se jedná o banku z legendární firemní řady DWGS, opět s jednoduchou editací dvou parametrů. Celkem jich je k dispozici 30. Uživatel může rychle vytvořit zvuky nástrojů Korg, které zněly v 80. letech minulého století. 

Do jiné dekády nás přenese vestavěná PCM banka se vzorky akustických nástrojů. Kromě několika vzorků pocházejících z nástroje Korg M1 a Mellotronu jsou to soudobé vzorky, ale nemůžu si pomoci, pokud jsou spuštěné samostatně, bez vrstvení s dalšími oscilátory, znějí tak nějak nemastně, neslaně. Jsou neprůrazné, ploché. Jiná věc nastane, pokud se zkombinují s analogovými průběhy. Najednou jsou tu známé zvukové barvy nástrojů 90.let. Díky kombinaci až tří oscilátorů v jednom témbru a kombinací dvou témbrů, lze vytvářet barvy nástrojů Korg Wavestation, Sequential Circuits Prophet VS, Roland D50 a dalších, které měli analogové průběhy kombinované s digitálními. 

PCM vzorků je u KingKorga k dispozici celkem 50. Jedná se o výběr nejpoužívanějších barev, které se těžko napodobují z jednoduchých průběhů. Najdeme mezi nimi akustická a elektrická piana – mimochodem, ta jsou povedená, dále kytary, basy, dechové nástroje, smyčce a perkuse. U PCM vzorků není k dispozici žádný parametr pro editaci.

S nabídkou oscilátorů a způsobu jejich editace lze vytvářet nepřeberné množství kombinací, které se umocňují celkovým možným počtem oscilátorů, které jsou v jeden okamžik k dispozici. Na to, že nástroj disponuje 24 hlasy polyfonie, je možné v jeden okamžik, jednou klávesou sepnout až 30 oscilátorů – Unison oscilátor (5x), tři oscilátory na témbr a dva témbry ve vrstvě.

Mezi oscilátory je zařazen i mikrofonní vstup, který se zapne místo jednoho oscilátoru a je k dispozici jako modulátor Vocoder efektu. Jediným editačním parametrem je vstupní citlivost. Na základě vlastní zkušenosti si dovolím odhadnout, že způsob editace většiny oscilátorů pomocí dvou parametrů bude vyhovovat 98% lidem, kteří budou s nástrojem pracovat. 

Ono totiž posledních 15-20 let výroby nástrojů, kde uživatel nemohl dělat nic víc, než zvolit preset, vytvořilo muzikanty líné vytvářet nové zvuky, kteří raději kupují nové a nové nástroje založené na statických vzorcích, než aby otočily knoby a vytvořili si vlastní jedinečnou barvu zvuku.

Filtr

Po sloučení oscilátorů ve virtuálním mixu s možností nastavení jejich úrovní putuje signál do filtru. Ten, jako u všech nástrojů, velkou měrou tvaruje výslednou barvu zvuku. Až u tohoto nástroje jsem si uvědomil, jak moc záleží na typu filtru při tvorbě zvuku. Zde je totiž možnost si poslechnout zvuk oscilátorů bez filtru nebo s několika typy simulací filtrů různých výrobců. KingKorg totiž nabízí celkem 18 typů filtrů rozdělených na spodní propust (7x), horní propust (5x) a pásmovou propust (6x). Ve většině případů se jedná o kvalitní simulaci filtru z originálních nástrojů. Korg vložil do nabídky i vlastní filtr označený jako King, který je tvořen čistým matematickým výpočtem standardního filtru. Má zajímavou, neutrální barvu, která by určitě stačila, pokud by v nabídce nebyl žádný jiný filtr. 

Jenže je, a jsou opravdu zajímavé. Sice to firma Korg kamufluje různými zkratkami, a ani v návodu uživatel nenalezne jména konkrétních předloh, má v nabídce filtr takových legend, jako Moog (MG), Prophet 5 (P5), Oberheim Matrix (OB) nebo Roland TB 303 (Acid). Samozřejmě nesmí chybět ani filtr z vlastní zahrádky, Korg MS-20. Některé nalezneme jen mezi spodní propustí, jiné jsou zahrnuty i v horní a pásmové propusti. 

Kromě výběru typu filtru má uživatel k dispozici parametry k úpravě frekvence a rezonance filtru. Důležité je také nastavení pozitivní nebo negativní reakce na obálku a LFO. Mezi editaci se také vrátil parametr KeyTrack, který mění průběh reakce filtru na klaviatuře. Když je na nule, je průběh filtru lineární na celé klaviatuře. Pokud je v plusových hodnotách, tak jsou tóny pod klávesou C4 filtrovány více a vyšší méně. Při záporných hodnotách je to opačně. Ani si nevzpomínám, kdy jsem tento parametr viděl na syntezátorech naposledy. Stejné parametry obsahuje i sekce zesilovače.

Jak jsem se již zmínil, při tvorbě celkového zvuku velmi záleží na typu filtru. Díky velkému otočnému knobu lze měnit typ i během hry a využít toho při hře. Pokud uživatel bude tvořit sólovou barvu, určitě bude vybírat z typů filtru MG, Acid nebo MS-20. Tedy pokud má polyfonní zvuk k dispozici King, P5 nebo OB. Samozřejmě si můžete vybrat libovolně podle vlastního vkusu. 

Zvuk filtru je perfektní a myslím si, že by rozdíl od jejich skutečných předloh poznal jen odborník. Hodně se mi líbí výběr celkové nabídky typů filtru, se kterými lze tvořit všechny legendární zvuky.

Zesilovač

Posledním článkem zvukové cesty syntezátoru je zesilovač. Ten nemá tolik parametrů, které lze ovlivňovat. Kromě nastavení KeyTrack a hlasitosti je k dispozici pouze směrování ve stereu a Punch Level, který vytváří důrazný attack zvuku používaný hlavně v taneční hudbě.

Do sekce zesilovače je zařazena také aktivace Unison efektu. Tento pracuje odděleně od oscilátorů. Má vliv na celý program, tedy pokud je tvořen dvěma témbry, pracuje s oběma. Nastavit je možné to, s kolika hlasy bude Unison efekty pracovat. Na výběr jsou dva nebo čtyři, a to s možností vzájemného odladění a rozšíření do sterea. Unison dokáže vytvořit obrovský hutný zvuk, který je plný a bohatý na harmonická spektra. 

Obálky a modulace

Nástroj KingKorg má k dispozici poměrně propracovanou modulační část, která zahrnuje propojovací patch, dvě ADSR obálky a dva LFO. Obálky jsou standardně propojeny, první k filtru a druhá k zesilovači. Pomocí čtyř knobů se nastavuje Attack, Decay, Sustain a Release obálky, která je zvolena pomocí tlačítka na panelu. Celkem jednoduché, přesto funkční řešení. Obálkám je možné nastavit také reakci a rychlostní data z klaviatury.

Pomalu běžící oscilátory LFO si jsou podobné jako vejce vejci, ale každé od trochu jiné slepice. Oba mají na výběr z pěti vlnových průběhů. První má pilu, obdélník, trojúhelník, S&H a nahodilý průběh. Druhý má také pilu, obdélník poloviční výšky, sinusovku, S&H a také nahodilý průběh. Oba mají nastavitelnou frekvenci a synchronizaci. Synchronizace je možná jednak na stisk klávesy, tempo, ale také je možné synchronizovat LFO mezi oběma témbry, což může být velmi zajímavé.

Po vzoru řady MS, která byla vybavena konektory na propojení jednotlivých modulů, vybavila firma Korg nástroj i šesti virtuálními sloty na propojení zdrojů modulace s většinou parametrů nástroje. Jako zdroj mohou sloužit obě obálky, oba LFO, dynamika, PitchBend (osa X joysticku), osa Y+ a osa Y- joysticku, KeyTrack a tři volitelné MIDI kontroléry.

Parametrů, které lze modulovat, je něco přes 40. Kromě oscilátoru, filtru nebo zesilovače, je možné ovládat i časování ADRS obálek, nebo intenzitu modulace v modulační matrici. Pouze to píšu a již jsem se zauzloval ve virtuálních kabelech. Intenzita modulace může být pozitivní i negativní. 

Stejně jako filtr nebo efekty, má i modulace parametrů velký vliv na celkový zvuk. Díky propracovanému propojení lze docílit neustále pracujících zvuků, které nebudou jen statickým přehráním vlny nebo vzorku, jak tomu bylo na nástrojích donedávna vyráběných.

Efekty

Posledními články ve zvukovém řetězci jsou efektové jednotky. KingKorg jich má celkem šest. Prvním z nich je Vocoder, který spolupracuje s mikrofonním vstupem umístěným na zadním panelu nástroje. Nabízí šestnáct pásem, které – jako modulátor – využívají témbr B, kterým může být oscilátor nebo mikrofon. Jako nosný signál je možné použít témbr A, ale i v kombinaci se zbytkem oscilátorů témbru B. Zajímavé propojení! Mezi parametry k nastavení vocoder efektu patří nastavení formantového posunu, rezonance pásem nebo třeba mix originálního zvuku s vocoder efektem. 

Za pozornost stojí rovněž to, že na rozdíl od ostatních efektů je editace vocoder efektu možná pouze přes menu nástroje. Ostatní efektové jednotky mají editaci přístupnou přímo na vrchním panelu, ať už se jedná o tři programové efektové jednotky, nebo o dva globální efekty.

Mezi programové efekty patří Pre FX, do kterého patří šest insert efektů jako jsou Distortion, Ring Mod, Ep.Amp, Gt.Amp nebo F.Tone. Většinou se jedná o předzesilovače a různé druhy zkreslení. F.Tone pracuje jako pasivní ekvalizér, který pouze vyvažuje basy a výšky. Velkým přepínačem se volí efekt, stiskem aktivuje a malým knobem edituje. Naprosto dokonalé a rychlé!

Druhá jednotka označená Mod FX nabízí šest modulačních efektů jako jsou Flanger, Chorus, U-Vibe, Tremolo, Phaser a Rotary. Dvěma malými knoby se nastavuje hloubka a rychlost modulace. 

Rev/Delay jednotka obsahuje šet dozvukových efektů, které dodávají zvuku na prostoru. Patří mezi ně Hall, Room, Plate, Tape Echo, Mod. Delay a BPM Delay. Dva parametry na knobech upravují hloubku a čas dozvuku. Mod a BPM Delay jsou synchronizovány s tempem nástroje nebo MIDI hodin.

Celkově jsou programové efekty na velice dobré úrovni. Zvuk je naprosto čistý, a ani dozvuky netrpí na kvalitě. Podezírám firmu Korg, že si půjčila efekty ze své kytarové divize, protože tento zvuk je vážně výborný i s takovou tou „špinavou“ patinou. Není úplně digitálně čistý, a to se mi líbí. Již teď velmi chválím, a přitom jsem se ještě nedostal na samý vrchol nabídky efektů.

Ještě nám tu totiž zůstávájí dva globální efekty, které se ani nezapisují do programu při ukládání zvuku do paměti nástroje. Jedná se o ekvalizér, který pouze zdůrazňuje nebo potlačuje hloubky a výšky o +/- 15 dB s přeladitelnými frekvencemi.

Druhý efekt je u klávesových nástrojů zcela neobvyklý a kromě firmy Korg, která už ho použila u piana SV-1, vlastně nevím o žádném jiném nástroji, který by měl vestavěný lampový předzesilovač. Možná si teď říkáte, proč by tam měl být, ale já odpovídám, „protože hraje jako kráva“. Teď nemyslím hlasitost, ale celkový zvuk nástroje. Prakticky kromě několika případů, kdy harmonické zkreslení lampy není žádoucí, třeba u piana a dalších akustických barev, jsem jej za dobu testu nevypnul, ba naopak. Nechal jsem tu lampu žhavit naplno. KingKorg je hlavně syntezátor, a pokud jej ještě podpoří lampový zesilovač, je z nástroje opravdový KingKong mezi nástroji. Dokonce zmizí i ta virtuálnost a nastupuje skutečný analog.

Efekt má pouze jeden knob a dvě tlačítka. Knobem se řídí vybuzení lampy signálem, které lze podpořit tlačítkem Boost. To dodá pořádné zkreslení, pokud je potřeba. Druhé tlačítko efekt jen deaktivuje. Vybuzení je podpořeno i opticky. Pod lampou, která je vidět, se rozsvěcuje červená LED a dodává „situaci“ na dramatičnosti. Kravinka, která potěší. Lampový předzesilovač je opravdu geniální nápad, před kterým smekám. Zvuk je analogově teplý a hutný. Opravdu jsem nadšen.

Arpeggio

Pro automatické hraní rifů je nástroj vybaven celkem propracovaným arpeggiem. Sice má na výběr pouze klasické typy, jako Up, Down, Alt1, Alt2, Random a Trigger, ale nabízí nastavení rozlišení, dobu doznění zvuku, posunutí v čase (Swing) a editaci kroku. Poslední zmiňovaný dovoluje vyřadit některé kroky arpeggia, což supluje funkci Trace Gate ze softwarových nástrojů. Samozřejmostí je možnost synchronizace s MIDI hodinami.

Ovládání CV & Gate

Překvapením a zároveň odkazem na analogové nástroje je umístění konektoru CV & Gate na zadním panelu nástroje. Jedná se o napěťový výstup kombinovaný se spouštěcím triggrem na ovládání analogových nástrojů. Korg myslí hlavně na vlastní výrobky a v menu jsou již přednastavení pro Monotribe a MS-20. Výstup je ale univerzální a v Custom módu jej lze přizpůsobit jakémukoliv analogovému nástroji, včetně nastavení napěťového rozsahu 5 nebo 8 V a polarity sepnutí Gate. 

Zvuk, programy a MIDI

Nástroj se mi líbil po zvukové stránce hned po zapnutí. Musím uznat, že jeho zvukový potenciál je obrovský. Okamžitě jsem měl před očima legendární nástroje, které KingKorg dokáže napodobit. Dokonce do nich díky propracované efektové jednotce dokáže vložit i něco navíc. 200 továrně nastavených zvukových programů je vhodně vybráno, aby obsáhlo co nejvíce hudebních stylů a předvedlo všechny možnosti nástroje. Obecně by se dalo říci, že všechny programy hrají výborně, a to i v basové části, kde obvykle virtuální nástroje oproti těm analogovým hodně ztrácí.

Zvukové programy jsou řazeny do osmi kategorií Synth, Lead, Bass, Brass, Strings, Piano, Key a SE/Voc. Dalších 100 programových míst je k dispozici pro uživatelské programy. Nejoblíbenější programy je možné uložit do pěti „favoritních“ bank po osmi zvucích. Celkem slušný arzenál na rozjezd. Navíc pomocí snadné editace parametrů na hlavním panelu nástroje lze tovární barvy během okamžiku změnit k nepoznání. Další zvuky jsou k dispozici po připojení nástroje pomocí USB konektoru k počítači. Na stránkách výrobce je program na správu zvukové banky a jeho součástí je i import zvuků z internetu. Škoda, že program není softwarový editor, ale pouze správce bank. Alespoň ale dovoluje přehledně upravovat favoritní banky, a díky tomu nástroj snadno připravit pro živé hraní. Korg KingKorg má propracované MIDI ovládání, které je možné využít buď s klasickými DIN konektory, a nebo při propojení s počítačem pomocí USB sběrnice. Prakticky všechny parametry jsou namapované na standardní MIDI kontroléry. Toho lze využít při připojení externího MIDI kontrolérů nebo pro vytvoření macro povelů v softwarovém sekvenceru.

Závěr

Nástroj Korg KingKorg mě osobně hodně překvapil v pozitivním slova smyslu. Líbí se mi jeho rychlé modifikace zvuku v reálném čase pomocí knobů. Ovládání efektové jednotky na hlavním panelu hezky supluje nožní efekty. Stačí klepnout do knobu a efekt je hned zapnutý i nastavení během hry je rychlé. Zvuk nástroje je bez dalších zbytečných slov výborný. Simulace analogů a starých digitálů se mi velmi líbí. Hodně za nimi se drží zvuky založené na PCM vzorcích. Ty jsou použitelné, ale že by se z nich člověk posadil na zadek, tak to ne. Možná je to i záměr, aby KingKorg byl na jevišti jako doplněk k firemním nástrojům Kronos, Krome nebo Kross. Celkově musím napsat, že KingKorg je velmi dobrý virtuální syntezátor s mnoha zvukovými možnostmi. Přístupné a propracované ovládání ho sice předurčuje pro živé hraní, ale neztratí se ani ve studiu.