Img Stage Line TXS-870HT & TXS-870

Z ručky do ručky
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Bezdrátové mikrofony pro zpěv a mluvené slovo se už dávno staly běžnou záležitostí při živém ozvučování všemožných akcí od módních přehlídek až po výpravné koncerty. Možná také proto čím dál více výrobců mikrofonů zařazuje do své nabídky i „bezdrátový“ program.

Mezi ně patří také firma Monacor International, která v sérii Img Stage Line nabízí bezdrátový mikrofon TXS-870HT s přijímačem shodného označení bez koncovky HT.

V redakci jsem dostal dvě kartónové krabice, ve kterých bylo uloženo vše potřebné k provozu mikrofonu. První obsahovala diverzitní přijímač, síťový adaptér a propojovací kablík jack-jack. V druhé krabici byl uložen plastový kufřík, ve kterém se nacházel samotný mikrofon, držák na mikrofonní stojan, pěnový kryt proti větru a sada osmi vyměnitelných koncovek mikrofonu v různých barvách pro případ, že by bylo v provozu více stejných mikrofonů najednou a bylo by potřeba je od sebe nějakým způsobem rozlišit. Návdavkem jsem od kolegů dostal ještě v provozu prověřený bezdrátový VHF systém Shure s pevnou frekvencí a s vložkou SM58, aby bylo s čím porovnat.

Ohledání

Mikrofon: TXS-870HT je klasický dynamický mikrofon s ledvinovou charakteristikou. Udávaný frekvenční rozsah je 50 Hz - 16 kHz. Přijímací i vysílací systém je diverzitní, a jak je zřejmé z následujících přenosových frekvencí, pracuje v UHF pásmu. Pro komunikaci zařízení máte tedy k dispozici frekvence v rozsahu 790 - 814 MHz, s krokem 0,125 MHz. O nastavené frekvenci je uživatel informován údajem na displejích přijímače i mikrofonu. Na těle mikrofonu je displej zapuštěn a chráněn už zmiňovanou barevnou plastovou koncovkou. V jejím hrotu naleznete také průchod pro poměrně drobný vypínač mikrofonu. Mikrofon se zapíná prostým přepnutím z polohy Off do polohy On. Toto řešení má ve srovnání s Shure konstrukcí obsahující dva přepínače (1. pro zapíná napájecí baterie a 2. pro umlčení signál z mikrofonu) své pro a proti. TXS přepínač je poměrně drobný a zapuštěný a tak v potemnělém zákulisí může být pro někoho obtížné jej najít a přesvědčit se vizuálně v jaké je poloze obzvlášť, když je umělec právě soustředěn na opakování textu svého následujícího výstupu. Na druhou stranu konkurenční řešení, tedy správná kombinace dvou přepínačů může být, pro účinkujícího stiženého předstartovní trémou a roztržitostí, zničujícím problémem, a není-li právě v tu chvíli po ruce zvukový technik …?!

Za zmínku stojí i hlava mikrofonu s vložkou, která je jasně konstruována jako měnitelná součást vysílače se šroubením a 4-pinovým konektorem. Kromě použitého modelu DMC-3 však žádné alternativní hlavice s odlišnými mikrofonními vložkami nebyly k dispozici. Odstavec uzavřeme konstatováním, že o napájení vysílače se postarají - sláva! - dvě tužkové baterie. Je tedy konec nekonečným nákupům devítivoltovek (které jsou jinak ve své dobíjecí verzi díky nízkým kapacitám zcela nepoužitelné).

Ni-Mh tužkové články, díky dostatečné kapacitě, budou dobrou volbou a ušetří při častém provozu v horizontu několika měsíců i nějaký ten peníz.

Přijímač: Ale pojďme raději dál. Reciever TXS-870 tvoří robustní kovová skříňka a jeho přední straně dominuje podsvětlený LCD zobrazovač, na kterém je viditelná aktuálně naladěná přenosová frekvence. Vpravo od LCD jsou situována dvě kurzorová tlačítka změny frekvence a třetí tlačítko jejího zápisu. Dvě odpojitelné přijímací antény mají své BNC konektory na zadní desce přístroje. Přijímač systému je vybaven výstupním symetrickým konektorem XLR a nesymetrickým výstupem 1/4“ jack. Oba nalezneme na zadním panelu. Výstupní úroveň na těchto konektorech je možno regulovat z čelní desky příslušným, a vlastně také jediným, potenciometrem. Zařízení vyžaduje ke svému provozu síťový adaptér 12 V / 600 mA, který je doplněn na předním panelu spínačem napájení.

„Laboratoř“

Byl jsem kolegy požádán o orientační porovnání parametrů. Nevlastním bohužel bezdozvukovou komoru, která se k těmto účelům používá, ale provedl jsem se alespoň proměření citlivosti mikrofonů na různé frekvence běžného slyšitelného pásma. Naměřené údaje jsou pouze relativní, platné jen pro dané podmínky měření a pouze pro tyto dva typy porovnávaných mikrofonů. Nejde tedy o údaje absolutní, ale pro orientační porovnání myslím dostačující. Oba mikrofony jsem umístil vždy na stojan před režijní monitor do vzdálenosti 25 cm a osu mikrofonu jsem nasměroval přesně mezi výškový a basový reproduktor. Do monitoru jsem z generátoru pouštěl jednotlivé frekvence, všechny se stejnou úrovní.. Mikrofon (jeden i druhý) jsem připojil do pultu vždy na ten samý, stejně nastavený vstup (žádné korekce) a na výstupu Direct Out jsem snímal napětí milivoltmetrem. Nejprve jsem si mikrofony vždy „zkalibroval“ na kmitočet 1kHz a pak jsem postupně projížděl všechny frekvence od 20 Hz do 20 kHz a sledoval jsem odchylky od napětí naměřeného na frekvenci 1 kHz. Ještě jednou opakuji, že se jedná o údaje relativní, platné pouze pro dané podmínky měření. A co jsem tedy naměřil?

Mikrofon TXS-870HT vykazoval na základní frekvenci 1 kHz při stejném nastavení mikrofonního vstupu celkově menší citlivost asi o 15 mV proti mikrofonu Shure . Pro získání stejného napětí na frekvenci 1 kHz tedy bylo nutné dorovnat citlivost mikrofonu pomocí vstupní citlivosti na pultu. Při „projíždění“ frekvenčního pásma oba dva mikrofony „reagovaly“ až od frekvence 40 Hz. Na frekvenci 20 Hz jsem za daných podmínek nenaměřil nic. Na opačném konci pásma na frekvenci 20 kHz jsem u mikrofonu Shure ještě naměřil nepatrné napětí asi 1 mV, mikrofon TXS-870HT už nereagoval vůbec. Ve spodní části pásma na 40 Hz jsem u obou naměřil stejné napětí, ale na 60 Hz vykazoval TXS-870HT proti mikrofonu Shure nepatrný zdvih asi o 4 mV. Dál byl napěťový průběh u jednotlivých frekvencí zhruba vyrovnaný až do frekvence 400 Hz, kdy mikrofon TXS-870HT opět vykazoval v porovnání se Shure zdvih a to až do frekvence 800 Hz. V tomto pásmu 400 – 800 Hz dával TXS-870HT napětí až o 25 mV vyšší než kolega Shure. Na 1kHz bylo naměřené napětí stejné, na 10 kHz TXS-870HT opět dával vyšší napětí o 25 mV a od 16kHz naopak začal postupný útlum napětí, který byl strmější než u mikrofonu Shure. Tolik řeč frekvencí a napětí v mé improvizované laboratoři. A co z toho plyne? Zdůraznění středních frekvencí směrem k dolnímu okraji pásma a zdůraznění na frekvenci 60 Hz bude mít pravděpodobně za následek zvýšenou citlivost mikrofonu k pódiovému hluku, manipulaci s mikrofonem a zdůrazňování rázů způsobených hláskami „p“ a „b“. Zdůraznění frekvence 10 kHz může u některých hlasů způsobovat zdůraznění sykavek a rychlý útlum frekvencí nad 10 kHz může za určitých okolností přinést problémy se srozumitelností. Při hlasové zkoušce a následně při reálné akci se některé předpoklady vyvozené z měření potvrdily. Při hlasové zkoušce ve studiu se mikrofon TXS-870HT jevil proti mikrofonu Shure víc „do basů“ a to vyvolávalo dojem, že je snímaný hlas více zastřený, že ze „šůra“ je to čistší a jasnější.

Pokud jde o samotné přijímače, pak nezbývá než konstatovat, že se i ve studiu chovaly „velmi tiše“ a odstup užitečného signálu od šumu je tedy vyhovující pro živou produkci bez jediného komentáře.

Na pódiu

Při reálném nasazení mikrofonu venku na otevřeném pódiu se potvrdilo, že asi největším problémem TXS budou opravdu rázy při vyslovování „p“ a „b“. Naopak se za daných okolností nepotvrdilo, že by mikrofon nějak extrémně zdůrazňoval sykavky, nebo že by byly potíže se srozumitelností. Pro úplnost dodávám, že během těchto nemnoha akcí, kdy byla možnost mikrofon prakticky otestovat v provozu, nebyl problém s přenosem signálu. Žádné interference, žádné výpadky signálu, žádné rychle vybité baterie.

Co dodat na závěr?

Mikrofon TXS-870HT je solidně proveden. Na základě získaných praktických poznatků se domnívám, že s jeho provozem nebudou žádné zásadní problémy a jeho robustní mechanické provedení slibuje dlouhodobou odolnost při častém používání. Pro uživatele, kteří jsou nuceni brát v úvahu cenu zařízení, a potřebují standardní univerzální „wireless“ mikrofon s dobrým příslušenstvím, předpokladem spolehlivosti a bez nutnosti obávat se, zda-li zrovna kytarista místní kapely, či pozvaná cvičitelka aerobicu nemají zařízení pracující na stejné frekvenci, může být mikrofon TXS-870HT dobrou volbou. Vzhledem ke konstrukci samotné „handky“, která podporuje možnost výměny cartridge, nebude jistě v budoucnu problém přizpůsobit mikrofon danému typu hlasu zpěváka či konferenciéra. Pro snadnost obsluhy v živých aplikacích je dobrou pomůckou i volitelný rackový adaptér pro montáž jedné či dvou jednotek TXS do běžného 19“ racku a indikace stavu baterií na přijímači.