Line 6 Pocket POD

Amp-modelingový kytarový mini procesor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
3 130,00 Kč

Nejen Danelectro HoneyTone se chce státi trpaslíkem – pohlédneme-li do očí (do displeje) Pocket PODu od firmy Line6, vyčteme totiž možná podobné přání. Jak si pak však tento „David" mezi „Goliáši" těžkowatážních řad stojí?

Čím vším je vyzbrojen? A obstojí vůbec? Následující text se bude snažit odpovědět alespoň na některé z právě položených otázek.

Obecně se tedy jedná o zařízení, které využívá technologii amp-modelingu – tedy simulace aparátů – a to i aparátů leckdy již raritních. Pocket POD však také především nabízí přes tři sta presetů (a to jen v základní výbavě!), tedy zvukových nastavení – či chcete-li vzorků: zkreslené i čisté zvuky, efektované modulačními nebo prostorovými efekty, realitě se přibližující (nebo se snažící přiblížit) v kombinaci s nabízenými simulacemi; a to jak vytvářením zcela nových zvukových variant, tak doslova „simulací" zvukových nastavení konkrétních hudebníků nebo jen vybraných konkrétních songů. V názvech presetů tak lze nalistovat „vzorky” nazvané například „Learning to Fly", „Foxy Lady" či „Enter Sandman". Pocket POD je pochopitelně schopen komunikovat s PC přes USB rozhraní. Toto spojení umožňuje s presety dále pracovat v user-friendly editoru VYZEX, napsaném právě pro Pocket POD. Editor je (po registraci) volně ke stažení na firemních stránkách Line 6 a také k němu si v následujícím textu něco povíme. Je tedy možné presety dále editovat, uživatelsky rozšiřovat, ukládat na disk počítače a uložené třídit do knihoven; také lze – a to je hodně zajimavá nabídka – presety sdílet na síti s dalšími hudebníky.

Napájení Pocket PODu je realizováno jednak libovolným devíti voltovým adaptérem (není součástí balení, firemní DC-1 přijde na 460,- Kč), jehož zdířku najdeme na čele přístroje pod označením 9VDC a nebo (druhak) čtyřmi AAA bateriemi, které se do přístroje vkládají zezadu. Jak napovídá již název tohoto „pocket podíka", jedná se o zařízení kapesní a tudíž přenosné, což je zajištěno kvalitní kovovou sponou, umístěnou na zadním krytu přístroje. Pomocí tohoto poctivého „kusu železa" mikroledvinku bezpečně zachytíme třeba na pásek u kalhot. K vstupně výstupní části vedle vstupu pro napájecí zdířku adaptéru dále náleží také vstup pro CD/MP3, po straně hned vedle něj AMP out výstup pro signál, vedoucí k zesilovači nebo kombu; dále, vedle tohoto výstupu, sídlí výstup označený jako DIRECT OUT/Phones, kterým je možné signál z malého PODu poslat do (např.) multitrackového zařízení, mixpultu nebo sluchátek; dále je zde již zmiňovaný 9V DC vstup a nakonec vstup, do něhož pošleme kytaru (příp. baskytaru apod.). Úplně nakonec zmiňme ještě mini - USB zdířku, neboť, jak již bylo uvedeno, Pocket POD s počítačem komunikuje přes USB rozhraní. Mini-USB zdířka perforuje spodní bok mini-ledvinky.

Zde snad jen dlužno podotknout, že komunikace neprobíhá na úrovni audio dat, což jednoduše znamená, že USB spojení v tomto případě neposkytuje možnost přímého nahrávání zvuku do počítače.

Patřičný MIDI kabel o délce jednoho metru je k přístroji přibalen, což je přinejmenším sympatické.

Pocket POD by mohl být (a je) jakousi mini verzí dnes již legendární „ledvinky". Fakticky miniaturizovaný design (tj. nejen tvar, ale i rozmístění základních ovládacích prvků) původní předlohy tak v mnohém usnadňuje první kroky během seznamovacího introitu. Červenému zařízení nepřehlédnutelně dominuje čtveřice pochromovaných potenciometrů, kterými nastavujeme množství zkreslení, basů, středů, výšek nebo hlasitosti clean kanálu každého právě aktivního modelu; pod těmito potenciometry, spíše ke stranám „ledviny", pak designer umístil vždy po jednom tlačítku. Levým z tlačítek, označeným popiskem SAVE, aktivujeme především funkce postavené nad základními funkcemi výše zmíněných hlavních potenciometrů (tlačítko tak plní funkci jakési „shift" nebo „alt" klávesy). Pravým tlačítkem, označeným jako TUNER či TAP, aktivujeme funkci ladičky, která je nastavitelná v rozmezí od 436 do 445 Hz, případně jím „tapujeme" rychlost opaků delaye, tak jak to známe už od větších bratříčků produktů firmy Line 6. Tempo „natapovaného" efektu nám vizuálně signalizuje dioda, umístěná šikmo za tímto tap tlačítkem. Nad čtyřmi hlavními potenciometry (v režimu „on") svítí informační displej a ve směru doleva od něj sídlí hlavní ovládací prvek, jakýsi kurzorový kříž, kterým v kombinaci s alt/shift tlačítkem, případně tuner/tap tlačítkem, aktivujeme, deaktivujeme nebo vstupujeme do režimů některé z dalších funkcí Pocket PODu, případně listujeme v těchto režimech nebo jejich nabídkách.

Firma Line 6 nám ve výchozím továrním nastavení nabízí třicet dva klasických (a zároveň i moderních) amp modelů (jako např.: ´64 Fender Deluxe Reverb, ´60 VOX AC 15, ´95 MESA/Boogie Dual Rectifier Head a další), které lze dále kombinovat s šestnácti cabinet modely (např.: 1964 Fender Deluxe Reverb, 1996 Matchless Chieftain, 1968 Marshall with Vintage 30s a dalŠíma). Všechny modely je možno dále efektovat jedním z šestnácti opravdu dobře znějících tradičních efektů, takže zde nechybí chorus, flanger, delay, reverb, případně jejich kombinace (delay/tremolo, delay/flanger apod.). Přístroj však určitě zaujme především již zmiňovanou širokou (a rozšířitelnou) kolekcí presetů.

Vložíme tedy do PODu mikrotužkové baterie, případně připojíme jack napájecího adaptéru, nasadíme sluchátka a zapojíme kytaru do vstupu označeného jako GUITAR IN. Ihned se rozsvítí displej, na kterém se po uvodním hlášení o firmě, typu a verzi software objeví aktuální preset. Jestliže nám pak první zahrané akordy či tóny znějí příliš hlasitě nebo naopak příliš slabě, upravíme celkovou výstupní hlasitost zařízení současným stiskem tlačítka SAVE a TAP s následným krokováním kurzorového kříže vedle displeje. Opakovaným stiskem směrem doleva snížíme (resp. směrem doprava zvýšíme) úroveň hlasitosti na námi požadovanou mez. Proces je v reálném čase přehledně vizualizován grafickým „teploměrem" na displeji.

Po úpravě hlasitosti už můžeme volit preset v (řekněme) třístupňovém uspořádání. Intuitivně řešenou navigací kurzorovým křížem nahoru dolů se pohybujeme po ose adresářové struktury BAND – STYLE – USER. Směrem (tj. stiskem kurzorového kříže) doprava se pak „zanořujeme" do aktuálně zvoleného adresáře, resp. složky (tj. BAND, STYLE, USER); tedy jsme-li na položce BAND, listujeme dále opět ve vertikálním směru položkami jako: Project 86, P.O.D., Maroon, J. McGorman, Ash apod. Zvolíme-li poslední jmenovaný, tedy Ash, „zanoříme" se opět posunem doprava a opět už ve vertikále listujeme názvy jako: Metal sea, Biff Bang Pow, Micro Drive, Midrange General etc. Stejným způsobem budeme postupovat, zvolíme-li za výchozí položku STYLE, jen názvy budou pochopitelně jiné, tedy např.: STYLE => Efected => Delay + Flanger. Mimochodem tento preset zní opravdu velmi velmi vydařeně. Pokud bychom někdy nebyli úplně spokojeni se zvoleným presetem a cítili potřebu jeho „doladění" nebo se nám zachtělo namíchat si něco opravdu speciálního, pootočením jedním ze čtyřech hlavních potenciometrů přidáme nebo ubereme drive, míru efektu, delay, nebo míru čistého signálu, případně, s již stisknutým tlačítkem SAVE přepneme jejich výchozí funkce na funkce ekvalizační a dle chuti změníme poměr basů, středů či výšek, v případě čtvrtého potenciometru míru reverbace zvuku. Není-li aktuálně aplikovaný preset efektován jak nám libo, podržením tlačítka SAVE opět opakovanými stisky navigačního kříže směrem doprava nebo doleva prokráčíme nabídkou efektů a zvolíme efekt milý našemu (d)uchu. Pokud k již drženému SAVE tlačítku stiskneme i TAP tlačítko, stisknutím ovládacího kříže doleva deaktivujeme šumovou bránu, stiskem doprava tuto naopak aktivujeme. Funkce Noise Gate pracuje dle mého soudu přirozeně i zároveň dostatečně efektivně, což ocení především příznivci hutných, mocně (pře-)nakreslených zvuků.

Podobně, jako jsme listovali nabídkou efektů, jenže ve směru vertikálním, listujeme nabídkou amp modelů. To znamená, že stiskneme tlačítko SAVE a navigačním křížem ve směru nahoru, resp. dolů, volíme požadovaný model.

Po vytvoření žádoucího zvuku lze tento samozřejmě uložit; k tomu logicky slouží tlačítko SAVE a postup nasledující: stisk a držení SAVE, nalezení destinace v bance USER preset za pomocí navigačního tlačítka směrem nahoru nebo dolů a nakonec opětovný potvrzovací stisk SAVE. Destinaci jsme hledali ve směru vertikálním, abecední a numerický pořádek pro potřeby pojmenování či přejmenování uloženého presetu řešíme v režimu horizontálním.

Je třeba ještě zmínit nabídku cabinet modelů Pocket PODu. Ve výchozím nastavení je AMP OUT nastaven pro kytarový zesilovač s otevřenou zadní stěnou. Toto nastavení lze pochopitelně měnit. V okamžiku, kdy je Pocket POD vypnutý, to znamená, kdy kytarový jack není zasunut v GUITAR IN vstupu, stiskneme a držíme SAVE tlačítko; zároveň stiskneme i navigační kříž, stejně jako kdybychom vybírali destinaci presetu při jeho ukládání, ale – a to je nutné zdůraznit – pouze ve směru dolů. Současně s těmito dvěma kroky zasuneme kytarový jack do GUITAR IN vstupu. Tím při zapnutí Pocket PODu dojde k aktivaci nabídky tzv. cabinet tuning modu. Vybírat pak můžeme z těchto možností: Direct mod: žádný zesilovač ani box není připojený (vhodné pro přímé nahrávání, připojení do mixu, P. A. apod.); ´D´ Instr In Clsd: pro připojení PODu do kytarového komba nebo hlavy s uzavřeným boxem; ´C´ Instr In Open: stejné jako předchozí volba, ovšem s otevřeným boxem; ´B´ Pwr Amp Open a ´A´ Pwr Amp Clsd jsou pak volby pro připojení do zesilovače – v případě prvním s otevřeným boxem, v druhém případě s uzavřeným boxem. Jakmile pak navolíme požadovaný mód (o každé změně položky nás informuje displej), potvrdíme naši volbu tlačítkem SAVE.

Pokud bychom při připojování jacku od kytary do GUITAR IN vstupu drželi navigační tlačítko v poloze nahoru, aktivovali bychom přípravný krok pro režim resetování přístroje do továrního nastavení. I kdybychom se však přehmátli a dostali se k tomuto kroku (nezamýšleně, náhodně), je ještě na uživateli požadováno potvrzení o vykonání resetu stiskem tlačítka SAVE. Pokud tedy resetovat nehodláme, použijeme tlačítko TAP pro návrat do standardního režimu Pocket PODu.

Z ledvinky jsme snad již vyždímali vše, co se dalo (alespoň doufám), zbývá nám nyní ještě pohlednout na VYZEX, editor a virtuální knihovnu pro Pocket POD. Software je napsaný a přeložený pro operační systémy Mac OS X, Mac OS Tiger a pro Windows XP a Windows Vista. Aktuální vydání je z 16. srpna tohoto roku, jedná se o verzi 1.05. Jak bylo uvedeno výše, ke stažení editoru je nutné se nejprve zaregistrovat na stránkách Line 6 (a pro přístup na samotné stránky mít povolené cookies). Instalace je triviální, v případě případných nesnází napomůže dobře spravované uživatelské fórum, které objevíte na cestě, vedoucí k odkazu support. Samotný editor VYZEX (viz. screenshoty) pak představuje příjemnou uživatelskou extenzi při hledání vlastního zvukového vyjádření s Pocket PODem. Ovládání je intuitivní, přehledné a ačkoliv je i samotná manipulace s Pocket PODem snadná a příjemná, najdou se v softwarovém řešení editace zjevná usnadnění (jako například pojmenovávání presetů, jejich třídění apod.). Podstatná je ovšem možnost downloadu dalších presetů ze stránek www.customtone.com, tedy možnost výrazného obohacení původní (i tak nemalé) zvukové knihovny o řadu nových zvuků.

Na závěr snad už zbývá dodat jen to, že přes svoji velikost – a tak (neprávem) i očekávanou „odpovídající" zvukovou kvalitu – se Pocket POD ukázal být nejen velmi zajímavým počinem firmy Line 6, ale i (překvapivě?) kvalitním kytarovým zařízením. Se svojí skutečně příjemnou cenou tak Line 6 přichází s nabídkou, která jistě stojí za zvážení. Je dobré nezapomínat, že se jedná o digitální simulace, tedy že feeling nebo „ten pocit ze hry" zřejmě nebudou úplně „košer" – ovšem v případě, kdy potřebujete malé, skladné, snadno přenosné a zvukově kvalitní a zároveň flexibilní kytarové „udělátko", je Pocket POD rozhodně jedním z těch kvalitnějších zařízení.

Je určitě třeba s ním počítat. Neboť i tento „David" může ohrozit nejednoho „Goliáše".