TC-Works Spark XL 2.8

Mocná síla (masteringu)
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
11 790,00 Kč

Mastering svého času obstarávaly a určitě ještě někde obstarávají systémy, jejichž cena byla tvořena často šestimístným číslem- navíc bohužel však v markách. (Pro nezasvěcené - platidlo z minulého století, před nastolením Opravdového Pořádku).

Dnes je však těmto dinosauřím monstrům zaplaťbůh odzvoněno a každý si může udělat mastering na svém PC doma. Trh se proto předhání ve výrobě editačních a masteringových softwarů. Program, který představím dnes není ve světě profesionálního masteringu žádnou Popelkou a jeho výrobcem je světově uznávaná firma TC-WORKS. Jedná se o program SPARK XL v 2.8.

Od plechových krabic Mastering je v současnosti proces, který je nezbytným, a hlavně koncovým procesem natáčení hudby. Jedná se o proces technicky velmi náročný - a jistě alespoň třiceti procenty ovlivňující celkovou kvalitu nahrávky. Pokud se věnujete home recordingu a necháte si mastering udělat někde v lepším studiu, uvidíte, jak se vaše nahrávka projasní a celkově nakopne. Pokud to však neuděláte, záhy zjistíte, že se velmi odlišuje od jiných, hlavně zahraničních nahrávek. V každodenní studiové praxi mě neustále překvapuje, že poměrně dost muzikantů slovu „mastering" pořádně nerozumí a jen matně domýšlejí význam a důležitost tohoto procesu. Dokáží sice hodiny postávat před svým aparátem a pomocí čtyř potenciometrů hledat ten „správný zvuk", ale masteringu jsou ochotní věnovat už pouze zlomek času a financí. Pro méně zasvěcené - masteringem rozumíme finální korekční a dynamickou úpravu smíchaného vícestopého záznamu (mixu). Kromě toho zvukový mistr sladí celkovou hlasitost všech skladeb na CD, vytvoří fadeiny a fadeouty, vloží potřebné pausy mezi skladby a přidá ISRC kódy. (Tedy v případě, že si o ně kapela požádala na OSA). Mastering může někdy trvat i několik dní a na zvukového mistra klade vysoké jak technické, tak hudební nároky.

Zejména pokud kapela chce mít třeba americký sound. Je samozřejmé, že nekvalitní nahrávku či odfláknutý mix už ani super mastering nezachrání, ale i tak může pomoci.

Užívání některých „vintage" přístrojů se stalo tak oblíbené, že renomované firmy přenáší jejich vzhled a zvukové vlastnosti i do softwarové podoby. Nakolik se všechny ty archaické Fairchildy, Pultecy a Neumanny daří simulovat, to už nechme odborníkům. Přejděme tedy k předmětu našeho testu - tj. Spark XL verze 2.8 pro MAC OSX (program je bohužel zatím pouze pro platformu MAC.)

Ale už k samotnému programu…

Čím tedy Spark je, či co vlastně dělá. Již v úvodu jsem psal, že je stvořen pro pohodlnou editaci a následný matering zvukového materiálu. Neumožňuje však vícestopý záznam a mix. Spoustě běžných uživatelů tyto softwarové stroje připadají naprosto zbytečné, protože se masteringu vůbec nevěnují a nebo ho dělají rovnou v multitrackerech. (Cubase, Logic, Cakewalk apod.) Samozřejmě, že v amaterských či poloprofesionálních podmínkách toto lze. Výsledek však nikdy nebude jako u profimasteringu. I když se jim podaří jakžtakž dorovnat problémy ve frekvenční charakteristice a zvládnout např. vícepásmovou kompresi, bude jejich náhrávka stále znít slabě oproti zahraniční. Já osobně tvrdím, že kvalita počítačového masteringu je dána jen a jen kvalitou pluginů. Pokud se totiž živíte pouze masteringem, importujete a exportujete audiomateriál povětšinou z CD. V cestě vám tedy nestojí žádné špatné kabely, šumící či brumící efekty aj. (samozřejmě, že audiovýstup z vícestopého recordingu musí být konkrétní, prokreslený a musí odpovídat mixážním požadavkům kapely. Utopený zpěv či upozaděná rytmika se masteringem nespraví. Dobrá volba a pořadí špičkových pluginů pak s mixem řádně zamává. Je to alchymie. Já sám používám k různým fázím masteringu různé programy a pluginy. Hledal jsem jejich kombinace docela dlouho. I tak velmi záleží na stylu masterované hudby. Hardcore má jiná pravidla a frekvenční charakteristiku, než akustická hudba. Jestli si myslíte, že vám freepluginy udělají stejnou službu jako např. Wavesy, TC-Works, Antares, Jomeek apod., jste na omylu. Zejména softwarové kompresory se velkou měrou podílí na výsledném zvuku materiálu.

A jak jsem psal již výše, pokud je kompresor simulací nějakého „vintage" legendárního stroje, je to nejlepší. V našem případě si se Sparkem zároveň kupujete balík velmi kvalitních a graficky zdařile provedených pluginů hýbajících se zvukem.

Ale pojďme přejít od obecné roviny k popisu. Protože pár masteringových softwarových platforem znám, budu s nimi Sparka srovnávat a hned dávat plusy a mínusy.

Instalace programu

Tento, u mnohých jednoduchých hardwarových doplňků a prográmků komplikovaný a občas vysilující úkon, v našem případě proběhl asi během 20 vteřin. CD zasunete do slotu, po jeho načtení na plochu dvojklikem spustíte instalaci a pouze vyberete umístění (v případě, že máte více disků, či disk rozdělený). Do tabulky napíšete seriové číslo a je hotovo. Kéž by to takhle fungovalo vždycky. Program si vše podstatné nainstaluje sám. Najde vámi užívanou zvukovou kartu a MIDI systém. Pouze se vás během instalace zeptá, odkud chcete brát pluginy (Cubase, Pro Tools…). CD zároveň obsahuje odinstalovací funkci-občas se hodí. Instaloval jsem pod MAC OSX, pro který je program určený. Na internetu sice píší i cosi o OS 9.x, ale po nainstalování neotevřete žádný plugin kromě oscilatoru a bohužel nebere ani staré devítkové pluginy. Zrada, pro devítkáře nepříjemná…

Základní plocha

Dvojklikem spustíte program, na ploše se objeví přehršel tabulek naplácaných na sobě.

Můžete si je uspořádat dle vlastní libosti. (viz. screenshot č.1) Největší plocha je rozdělena do tří částí. Levá horní slouží k evidenci a správě zpracovávaného hudebního materiálu. Horní lišta levé části má šest ikon pomocí nichž můžeme vytvářet samostatné složky, do nich natahovat skladby, vyrábět z nich pracovní regiony, přejmenovávat je, nebo je zase znechuceně házet do koše. Pravá část vytváří, importuje, exportuje a kopíruje playlisty. Posléze vyhledá vaši vypalovačku a tyto, vámi vytvořené playlisty přímo vypálí bez pomoci dalšího softwaru. Nemusíte tedy sklápět masteringový program, hledat exportované soubory na disku, otevírat další software a tyto do nich znovu strkat. „Smažíte" rovnou ze Sparku (viz screeshot č.2). Trváte-li ale na svém pálícím programu, stačí v „Edit menu" najít „Preference", zaškrtnout „CD export" a vybrat příslušný folder s vaším programem (např. Toast, Jam apod.). Dále pak obsahuje „CUT EDITOR.(viz screeshot č.3) V něm je možné odstřihávat začátky či konce, skladby v playlistu k sobě přibližovat či prolínat. Toto okno mi připadalo trochu těžkopádné, ale neměl jsem možnost ho dlouhodobě užívat a zvyknout si na něj, takže nebudu dávat mínus. Pod hlavní lištou se nachází další, která s sebou nese řadu dalších důležitých funkcí a informací o délce tracku, jeho názvu. Můžeme zde přidat či ubrat hlasitost jednotlivé skladby a tím je k sobě dorovnat, určit typ pausy či crossfadu či zapnout emphasi. Zajímavá funkce je „CopyProt" tedy ochrana před kopírováním. V manuálu jsem se dočetl, že po zapnutí této funkce lze z vašeho CD udělat posléze pouze jednu kopii. Sice nevím, jak to prakticky použít, ale je to dobré, ne? Velikost obou oken si můžete přizpůsobit k obrazu svému. Každopádně správa souborů a playlistů je sofistikovaně, logicky promyšlená a urychluje práci. Pod oběma okny se nachází náhled na celou skladbu či playlist, a pod ním je umístěn editor pro úpravu audiomateriálu. V něm je možno provádět veškeré úpravy, vytvářet fadeiny, fadeouty aj. K formování fadeoutů a fadeinů opět slouží dialogové okno. Je zde k dispozici několik typů průběhů, zakřivení, délku a umístění pak můžete zadávat pomocí procentuelní stupnice. Chybí mi možnost ditherování tohoto úkonu tak, jak je tomu u Pro Tools. Tyto mají více typů fadeoutů a proto je s nimi rychlejší práce. Velikost oken je zase možno korigovat ve vzájemném poměru. Waveform se v editoru dá natáhnout až na sínusoidu a provádět pomocí tužky či gumy rozličné úpravy (stejně praktické jako u Pro Tools, Peaku či u legendárního Soundesigneru) Na rozdíl od Pro Tools má Spark méně nástrojů, ale nebudu dávat mínus, protože se toto dá obejít.(Graber by ale bodnul). Čím více se na design dívám, tím více vidím hodně společných znaků právě se Soundesignerem od Digidesign. Tomu je ale už odzvoněno. Co však citelně postrádám, jsou editační křivky pro hlasitost a panoramu či jakoukoliv jinou automatizaci celkové hlasitosti. I díky této vlastnosti se staly Pro Toolsy velmi vyhledávaným masteringovým softvarem, přestože jsou hlavně multitrackerem pro více kanálové nahrávání a mix.(mínus). Za tuto vlastnost by však musel dostat mínus i Peak, T-RackS a další.

Přepisy veškerých hodnot či názvů ve všech oknech fungují přesně jako u CUBASE. Dvojklikem zaktivnit, vymazat původní hodnotu, přepsat, entrem uložit.

Další pracovní okna

Transportní okno: již jsme uvykli, že transportní okna jsou většinou podobná svým hardwarovým originálům. Ani okno u Sparku není vyjímkou. Připomíná ovládání a posuv nějakého digitálního vícestopého magnetofonu, včetně velkého „Jog" kolečka, které zde disponuje několika užitečnými funkcemi. Transportní okno obsahuje název skladby, „metry" v minutách, standardní STOP, PLAY, PAUSE, LOOP, RTZ, ABS END, dále pak rychlý manuální posuv ve skladbě (podobným disponuje např.opět CUBASE). Následuje funkce RECORD, která otevírá dialogové okno pro nastavení parametrů nahrávaného materiálu z vaší zvukové karty. Jí je možno taktéž přes toto okno ovládat.

Můžeme nastavit od frekvence 8000 Hz až po 192 kHz. Bitová hloubka je od 8 bitů až po 32 bitů float. Geniální záležitostí je zde možnost zapnutí dvou pluginů rovnou při záznamu a nahrávat přímo takto upravený zvuk do počítače. Parametrů je v tomto okně více než dost, ale tato recenze bohužel není manuál. Po nahrání se objeví v horním levém okně jako zdrojový materiál. Pokud nemáte dobrou zvukovou kartu, raději zbytečně nenahrávejte-importujte z CD. Zbytečné devalvujete možná kvalitní signál. JOG kolečko funguje jako „scrubbing" - tedy zrychlení či zpomalení nahrávky. Pokud kolečko pustíte, skočí do střední polohy a skladba hraje bez tempové změny. Při zapnutí funkce „Vari speed" vypíná tato automatický návrat kolečka do nulové polohy. Skladba pak hraje rychleji či pomaleji včetně změny ladění. Poslední funkce - nesmírně užitečná, a moji kolegové z ní měli radost - je „Time stretch". Skladbu můžete zpomalit či zrychlit beze změny ladění. Můj kolega klávesista si ihned vzpomněl, jak kdysi v dávných dobách v minulém století za vlády Gustava I. přepínal svůj kotoučový magnetofon z 19 na 9 při nácviku sól Johna Lorda od Deep Purple. Tóninu však musel transponovat. Zde pouze otočíte kolečkem a už nacvičujete. Při exterémní tempové změně je sice ve vzorku lehce slyšitelná deformace, ale hudebně harmonické analýze materiálu, testování nejvhodnějšího tempa pro váš nový groove či budoucí radiový hit to nijak neuškodí.

FX machine: (viz sceenshot č 4.)

Dostávám se k tomu podstatnému. Je jím efektový patchbay či matrice na propojování a správu pluginů. Zde se může uživatel-badatel vyřádit. Teoreticky zde můžete spustit až neuvěřitelných sto pluginů (pokud však nezemře váš počítač vyčerpáním). Když FX machine vyvoláte v menu pomocí window-master + plug-ins, objeví se okno s mnoha menšími okny. V levé části je dominantní hlavní stereofader. Můžete s ním hýbat pomocí myši, nebo ho ovládat přímo z klávesnice a to dokonce trojím způsobem. Buď skokově –96 dB +6 dB (klávesa home/end), nebo zhruba po 1.5 dB (page up/ down), a nakonec pouze po desetinách decibelu (kurzor up/down). Opravdu bych však na tomto místě více uvítal již nějakou výše zmiňovanou automatizaci, protože i u masteru je někdy potřeba některé části zeslabit, či zesílit. Pokud nemáte možnost změnit toto u masteringu, pak zbytečně musíte použít jiný program. Nad tímto faderem je korelátor fáze vaší nahrávky. Pod faderem je funkce „Dry" a „Mono". Následuje „Create file", která otevře další okno s parametry. Můžete se zde i rozhodnout, zda vytvoříte nový file nebo některou z jeho částí, či přepíšete starý. Zcela dole je potom nastavení ditheru nebo shapingu. Na spodní části okna pak můžete ještě nastavit „status"(aktive, mute, bypas), převracet fázi, zadat intenzitu vstupu a výstupu a v procentech udat poměr mezi efektovaným a čistým signálem. Na horní části Fx machine se nachází funkce pro natahování a ukládání vašich presetů a bank a nastavení parametrů pluginů. Tlačítkem „Add" a „Remove" aktivujete či rušíte příslušný plugin. Počet jednotlivých slotů pak nastavujete dalšími dvěma tlačítky. Funkce „Machines" aktivuje jakýsi tovární výběr pluginů a jejich nastavení. K dispozici je jich dvacet. V poli pro pluginy je modře vyznačen input a output. Mezi ním jsou už výše zmiňované sloty pro pluginy. Signál můžete propojovat dle libosti - tedy sériově i paralelně. Kliknutím na aktivovaný plugin se tento objeví v celé své kráse na ploše a vy nastavíte jeho parametry. Pokud přidržíte klávesu „alt" můžete jich otevřít hned několik. Na metergraphu či sonographu pak hned vidíte práci ostatních pluginů. Nádhera.

Pluginy: (viz sceenshot č.5) jak jsem již psal v úvodu, můžete užívat buď integrované pluginy, nebo jakékoliv jiné ve formátu VST (Wavesy, Steinberg, jiné TC-Works apod.) Toto dává uživateli obrovskou pracovní sílu a vysoký komfort. Tedy pokud se z toho nezblázní. Jen velmi stručně - co nám inženýři od TC-Works nabízí: Oscilator, Spark Sonograph, Spark metergraph-pro analýzu audiomateriálu, TC Declick a TC Denoise pro restaurování nahrávek, TCA, TCF, TCK, TCO, TCseq-analogový filtr, generátor obálky, frázový sequencer a virtuální klávesnici. Pod označením „SPARK" se skrývají BandPass,CutFilter, Delay, Expander, Grainalizer, OneBand, ResFilter, Reverb, ThreeBand, FuzzSat. Tyto pluginy zpracovávají charakteristiku zvuku a korekce. Poslední sada je označena jako TC-MaxIt, MaxIt Master, Native CL, Native CL Master-a už z názvů vyplývá, že budou zpracovávat dynamiku nahrávky. Posledním je pak TouchWah Plus - virtuální kvákadlo. Kvalita celého balíku je velmi slušná, některé pluginy jsou vynikající.(plus) Výhodou je, že téměř všechny pluginy lze použít např. i u CUBASE SX). Na internetu je pro uživatele legální verze připraven ke stažení ještě freplugin SonicDestructor (viz sceenshot č.6) generující ruchy šumy a brumy např. vinylových desek. Některé presety jsou výtečné, zejména simulace starých nahrávek.

Spark dále obsahuje „Batch Convertor" kde můžete konvertovat soubory. K dispozici je zde i funkce pro načítání všemožných audio i midi samplů od různých firem (Akai, Kurzweil, E-mu apod.).

Hodnocení nakonec

Spark 2.8 je výtečný editační a masteringový software. Pracovat s ním je radost a cena v poměru kvalita/výkon je příznivá. A moje honocení? Devět ku dvěma - slušné, což?