M-Audio ProjectMix I/O

FW zvuková karta a HUI M-Audio ProjectMix I/O
Distributor: 
Cena: 
38 990,00 Kč

Vypadá to jako mix, jmenuje se to ProjectMix a mix to není. Firma M-Audio v duchu současného trendu představila multifunkční zařízení, které v sobě kombinuje zvukovou kartu, mikrofonní předzesilovač a kontrolér pro ovládání HDR softwaru. To vše připojené k počítači pomocí rozhraní FireWire.

Co to je 

Zařízení podle údajů výrobce vychází ze zvukové karty FireWire 1814 a mikrofonních předzesilovačů Octane. Doplněno o kontrolér s motorizovanými fadery.

Jako zvuková karta podporuje zařízení práci v režimu 24 bit / 44,1 - 96 kHz. K dispozici je 8 analogových vstupů s vestavěnými mikrofonními předzesilovači s možností fantomového napájení mikrofonů, 4 analogové výstupy, digitální ADAT vstup a výstup, S/PDIF digitální vstup a výstup, MIDI, nástrojový vstup a 2 sluchátkové výstupy. Docela univerzální konfigurace.

Zařízení je především koncipováno jako kontrolér pro ovládání HDR softwaru. K dispozici je 9 dotykově citlivých motorizovaných 100 mm faderů, z toho jeden je určen jako master, dále 8 přiřaditelných otočných ovladačů, velký dvouřádkový LCD a malý LED displej, JOG kolečko a řada podsvícených tlačítek rozdělených do sekcí Mix, Encoder, Locator a Transport.

Zařízení je velmi univerzální a podporuje standardy Mackie Control, Logic Control nebo standard HUI.

Výrobce udává kompatibilitu se systémy ProTools (jako kontrolér), ProTools M-Powered, Ableton Live 5, Logic, Cubase (3.1 a vyšší), Digital Performer (4.6), Sonar (4.02) a samozřejmě jako zvuková karta je zařízení podporováno ovladači WDM, ASIO 2 a GSIF 2.

Co to není

Není to mix. Neumožňuje to míchání signálů bez počítače. Je to vlastně jen ovladač HDR softwaru, který se stará o zpracování nahrávaného signálu včetně mixáže a efektových pluginů.

Vybaleno

Velká krabice, ve které většinu místa zabírá samotný přístroj. Kromě toho CD s ovladači, síťový zdroj, návod na instalaci softwaru a 2 FireWire kabely (6-pinový a 4-pinový).

Dostal jsem k dispozici zřejmě jeden z prvních kusů určených pro předvádění, takže překvapení – americká síťová zástrčka. Naštěstí jde o klasický dvojžilový síťový kabel, tudíž bylo možno použít síťový kabel od rádia nejmenované japonské značky. Drobnost.

Popis a první dojmy

Samotný přístroj působí velmi estetickým a decentním dojmem. Všechny ovládací prvky jsou přehledně a logicky uspořádány, mechanické provedení je výborné. Žádný z ovládacích prvků nepůsobí dojmem „levného provedení", vše je dostatečně robustní.

Většina konektorů je umístěna na zadním panelu přístroje, výjimkou jsou pouze 1/4’’ jack konektory pro 2 sluchátkové výstupy a pro nástrojový vstup. K dispozici tedy máte 8 analogových vstupů s mikrofonními předzesilovači (XLR konektory) nebo 8 linkových symetrických vstupů na konektorech 1/4’’ jack. Přepínání linka-mikrofon je řešeno tlačítkem vedle ovladače vstupní citlivosti u každého vstupu, zároveň zde najdete LED indikátor přítomnosti signálu a indikátor přebuzení. Fantomové napájení kondenzátorových mikrofonů se zapíná pro všech 8 mikrofonních vstupů současně.

Analogové linkové výstupy jsou 4, symetrické, na konektorech 1/4’’ jack a jsou uspořádány do dvou stereofonních párů. Optický digitální vstup a výstup lze přepnout buď do režimu ADAT nebo S/PDIF. K dispozici je i koaxiální S/PDIF vstup a výstup a konektory pro synchronizaci WordClock.

Pro připojení k počítači slouží jeden konektor FireWire (režim FireWire 400). Tady je trochu škoda, že zařízení není vybaveno více FireWire konektory.

Software

K dispozici jsou softwarové ovladače pro Windows XP (SP2) nebo MacOS (alespoň 10.3.9). Instalace ovladačů je bezproblémová, i když poněkud netradiční a ne úplně intuitivní. Doporučuji se držet postupu popsaného v návodu. Nejdříve se instalují ovladače, pak je teprve možné zapnout zařízení a instalaci dokončit. Postup je stejný, jako u ostatních FireWire zařízení firmy M-Audio, nevyhnete se jednomu restartu počítače.

Ovladače patří, alespoň podle mého názoru, k tomu lepšímu, co je k vidění. K dispozici máte tzv. FireWire Control Panel, který umožňuje nastavení parametrů karty a směrování a úrovně jednotlivých signálů. Ovladač zároveň pracuje se čtyřmi tzv. Software returns, což jsou virtuální signálové cesty, které používají ostatní programy pracující se zvukovou kartou. Signál z těchto virtuálních vstupů lze směrovat do jednotlivých výstupů a regulovat jeho úroveň. K dispozici je také pomocná virtuální sběrnice Aux, do které můžete přiřadit signál z libovolného vstupu nebo výstupu a tím si vytvořit pomocnou monitorovou sběrnici. Těch možností konfigurace a směrování signálů je opravdu dost a celý systém je velmi univerzální.

Zvuková karta

Koncepce vychází z FireWire 1814. Kombinace 8 mikrofonních a linkových vstupů s přepínáním a regulací citlivosti podobně jako na mixážním pultu je osvědčená a bezproblémová. Kvalita vstupních předzesilovačů je solidní, byl změřen odstup rušivých napětí 94 dB u linkových a 61 – 90 dB u mikrofonních předzesilovačů, podle polohy regulátoru citlivosti. Někomu může chybět větší počet analogových výstupů, dva stereofonní páry nelze použít například pro formát Surround 5.1, ale počet výstupů i vstupů lze rozšířit například převodníkem s rozhraním ADAT.

Dva sluchátkové výstupy, každý se samostatnou regulací hlasitosti, jsou příjemností. Nástrojový vstup je napevno přiřazen ke vstupu 1.

Za vyhovující bych považoval i indikátory přítomnosti signálu a přebuzení pomocí 2 LED diod u každého vstupu. Pro informativní kontrolu to naprosto stačí, přesnější indikátor úrovně vstupního signálu lze zapnout na LCD displeji tlačítkem MTR.

Kontrolér

Silnou stránkou přístroje jsou možnosti použití jako kontrolér pro ovládání HDR softwaru. Výrobce udává kompatibilitu se systémy ProTools (jen jako kontrolér), ProTools M-Powered 7, Ableton Live 5, Logic (7), Cubase (3.1 a vyšší), Digital Performer (4.6), Sonar (4.02). Vzhledem k tomu, že zařízení podporuje standardy HUI, Mackie Control a Logic Control, považuji uváděná čísla verzí softwaru u jednotlivých systémů spíše za alibismus výrobce. Lze očekávat, že ProjectMix bude fungovat se všemi HDR softwary, které alespoň jeden z těchto standardů podporují, přičemž standard HUI je implementován snad v každém solidním HDR programu.

Zařízení jsem měl možnost vyzkoušet se systémy ProTools M-Powered 7.1 a Logic Platinum 5.1. ProTools využívají standard HUI, Logic 5.1 je první verzí, která využívá standard Logic Control s možností podrobnějšího nastavení parametrů. V obou případech se nevyskytly žádné problémy.

ProjectMix je možné jednoduše přepnout do některého z předdefinovaných režimů, využívajících standardů HUI, Mackie Control nebo Logic Control. Jednotlivé režimy jsou označené ProTools, Cubase, Logic, Sonar, Live a Digital Performer. Jednotlivé režimy se přepínají tlačítky Aux 1-5 a Pan drženými při zapínání přístroje. Není tedy možné změnit režim jednoduše bez vypnutí přístroje, ale vzhledem k používání obvykle jediného HDR programu to nejspíš ani nebude nutné řešit. Přístroj si nastavený režim zapamatuje a při dalším zapnutí již bude do zvoleného režimu automaticky nastaven. Výrobce slibuje podporu dalších možných konfigurací změnou firmwaru, která bude k dispozici na jeho internetových stránkách. Jednotlivé režimy je možné také konfigurovat ručně, ale vyžaduje to pochopitelně detailní znalost konkrétních možností daného HDR softwaru, kterému se snažíme přístroj přizpůsobit. Ve většině případů ale zřejmě vystačíme s některým z předdefinovaných režimů, které máme standardně k dispozici a které pokrývají snad všechny myslitelné HDR programy. V tomto směru je ProjectMix velmi univerzálním zařízením.

Ovládání

Použití ovládacích prvků je samozřejmě závislé na konkrétních možnostech používaného HDR programu a tomu odpovídajícího režimu přístroje. V manuálu je popisu jednotlivých režimů věnováno 21 stran, kde jsou podrobně popsány funkce jednotlivých ovládacích prvků přístroje v každém režimu.

V každém případě doporučuji pro konkrétní používaný režim příslušnou část manuálu přečíst. Zařízení je natolik univerzální a jeho možnosti natolik široké, že není možné pouze připojit a spoléhat, že se mačkáním knoflíků dostaneme k okamžitému výsledku.

Počet ovládacích prvků je rozumným kompromisem, který zohledňuje univerzálnost, přehlednost a rychlost ovládání jednotlivých funkcí HDR programu. Uspořádání a volbu ovládacích prvků i jejich uspořádání považuji za logické a přehledné. Řada tlačítek má více funkcí, k dispozici jsou i funkční tlačítka SHIFT a ALT, některá tlačítka je pro určité nastavení nutné stisknout 2x nebo déle držet.

Zpočátku se to zdá velmi složité a pro efektivní práci je samozřejmě nutné velmi dobře znát možnosti používaného HDR softwaru. ProjectMix je pouze ovladač, všechny možnosti práce jsou dány ovládaným softwarem.

Motorizované fadery jsou rychlé a tiché. Je jich k dispozici 8 pro vstupní kanály a 1 jako výstupní Master fader. Ovladače pro 8 vstupů lze přepínat pomocí tlačítek Bank Select a ovládat tak libovolně velké množství vstupních kanálů. Pro každý vstup je k dispozici kromě motorizovaného faderu i otočný ovladač s volitelnou funkcí a tlačítka Record, Select, Solo a Mute. Otočným ovladačem lze nastavovat libovolný parametr, zvolený některým tlačítkem z bloku Encoder Operations. Lze tak ovládat například Panorama, parametry efektových pluginů, směrování signálů do monitorových sběrnic atd. Vše je pochopitelně závislé na možnostech HDR programu. Všechny nastavované parametry jsou zároveň zobrazované i na dvouřádkovém LCD displeji, který se v prvním okamžicích zdá malý, ve výsledku je ale velmi přehledný a použitelný. Zkratky parametrů jsou zobrazovány i na třímístném LED displeji.

Přístroj jsem zkoušel převážně v režimu Logic Control. Jednotlivé parametry jsou nastavitelné buď přehledově pro všech 8 aktuálně ovládaných vstupních kanálů (režim Track Multi Channel View) nebo podrobně pro každý kanál zvlášť (režim Track Channel Strip View). Bez návodu nelze, v první chvíli máte pocit, že si zamotáte ruce, ale během chvíle se zorientujete a začnete to považovat za samozřejmost. Pak se to začne zdát přehledné a intuitivní. V každém případě je to ovládání rychlé a operativní. Vzhledem k tomu, že všechny parametry vidíte na LCD displeji, nemusíte pak ani koukat na obrazovku počítače.

Tlačítka pro ovládání lokátorů, případně Play, Stop, Record a otočné kolečko pro nastavení pozice v záznamu jsou standardním vybavením. Stejně intuitivní je používání tlačítka Window a šipek pro pohyb mezi okny HDR programu.

Jako člověk postižený počítači jsem chvíli postrádal tlačítko Enter a Cancel, ale během určité doby se na to dalo zvyknout. Pak odložíte klávesnici a myš a vystačíte si s ProjectMixem. Navíc je to o dost rychlejší a přehlednější.

Závěr

Možností, které zařízení má, je spousta. Vydařila se jak koncepce, tak univerzálnost kontroléru. Předdefinované režimy usnadňují použití s řadou programů pro HDR. Pokud náhodou něco ProjectMix ovládat neumí, lze jej pomocí možnosti MIDI Learn danému příkazu naučit. Vzhledem k rozsahu předdefinovaných režimů a k jejich propracovanosti bych to ale viděl spíše jako výjimku.

Vybavení solidním audio rozhraním s osmi mikrofonními vstupy je přínosné a mechanicky na velmi solidní úrovni. Fantomové napájení by mohlo být separátní pro každý vstup, a určitě bych uvítal pro tento typ zařízení větší počet FW konektorů.

Použití bych viděl jak pro domácí studio jako samostatné zařízení, tak pro velké studio jako kontrolér. Cena je 38 990,- Kč s DPH.

PS: Není univerzální. Nedokázal jsem to naučit ani uvařit čaj.