Midiman Delta 66

Midiman Delta 66
Distributor: 
Cena: 
18 890,00 Kč

Delta 66 je jednou z novinek nové výrobní řady firmy MIDIMAN (M Audio) s označením Delta. Jedná se o PCI kartu s externím boxem pro počítače PC i MAC.

Delta66 disponuje 6 mono (3 stereo) audio vstupy, z toho jsou 4 analogové, formátu TRS 1/4" jack a 2 digitální S/PDIF coax. Stejnou kombinaci nabízí i na výstupu, tj. 6 mono (3 stereo) audio výstupy, z toho 4x analog TRS 1/4" jack a 2x digital S/PDIF coax. Delta 66 je vybavena 24bitovými převodníky s podporou samplovací frekvence do 96 kHz.

DELTA break-out-box

Break-out-box je externí krabička připojená k PCI kartě odstíněným kabelem, do které jsou svedeny analogové linky. Na break-out-boxu je osm 6,3mm TRS konektorů. Čtyři pro Line In (vstup) a čtyři pro Line Out (výstup).

S/PDIF

S/PDIF konektory jsou nainstalovány přímo na PCI kartě. S jejich pomocí je možno digitálně nahrávat a přehrávat na všechna zařízení, která disponují digitálním rozhraním S/PDIF coax.

Specifikace

 • 6x6 24bit/96 kHz full-duplex HDR interface
 • PCI hostitelská karta s ext. break-out boxem
 • 4x4 analogové vstupy/výstupy podporující symetrické nebo nesymetrické připojení 6,3 mm TRS konektory
 • Analogové I/O možno konfigurovat na +4dB, "uživatelsky" a na -10dBV úroveň signálu
 • Analogový dynamický rozsah převyšující 103dB
 • Všechny datové operace využívají 24bit/96 kHz bez jakýchkoliv upgradů
 • Kompletní digitální mixing, routing a monitoring funkcí pomocí ovládacího panelu DELTA
 • Hardwarová podpora synchronizace až 4 zařízení Delta66 v jednom počítači
 • Ovladače pro Windows 95/95/NT/2000 a MacOS

Minimální požadavky

 • Windows 95/95/NT/2000
 • Pentium II 266MHz (pro 96 kHz operace) nebo Pentium 200MMX (pro operace 48 kHz a méně)
 • 128MB PC100 RAM (pro 96kHz operace) nebo 64MB SDRAM (pro operace 48 kHz a méně)
 • doporučeny jsou UDMA EIDE nebo SCSI pevné disky
 • Macintosh G4, G3

Instalace

Deltu jsem testoval na Pentium 400II 128MB, PC100 RAM s UDMA EIDE 2GB a SCSI 1GB s operačním systémem MS Windows 98. Po instalaci a spuštění počítače PnP BIOS zjistil nové hardwarové zařízení, vyžádal si disk s ovladači a nainstaloval vše bez problémů.

Ve "Správci zařízení" přibyl nový "Ovladač zvuku, videa a her" - M Audio Delta66.

Analogové vstupy a výstupy

Analogové vstupy jsou kompatibilní se širokou škálou audio produktů. Ovládací software umožňuje konfigurovat úroveň vstupního signálu pro každý vstup individuálně a také jako skupinu. Tímto nastavením je možné konfigurovat jednotlivé vstupy podle požadavků na připojené zařízení.

V přednastavení jsou tři úrovně: +4, Consumer a -10. Nastavení "+4" je shodné skoro se všemi hudebními nástroji a profesionálními mixy. Toto nastavení umožní přijímat audio signál až do +4dBu. Nastavení "-10"zase koresponduje s úrovní signálu většiny portablových zařízení, jako jsou CD, MD, MC a DAT přehrávače. Toto nastavení upraví vstupní signál na úroveň -10dBV, která je standardní pro tato zařízení.

Uživatelský "Consumer" režim umožňuje nastavit vlastní úroveň vstupního signálu podle individuálních požadavků připojeného zařízení.

Digitální monitorovací mixer

Delta66 obsahuje hardwarový digitální mix, který zpracovává audiosignály ze všech hardwarových vstupů a všech výstupních audio zařízení, která interně zpracovává s 36bitovou přesností. Namixovaný signál může být směrován na hardwarový výstup 1 / 2 a 3 / 4 nebo S/PDIF digitální výstup. Dále je možno signál zpracovávat mixdownem v uživatelských aplikacích přes Mon.Mixer Delta.

Patchbay/Router

Patchbay/Router je ovládací zařízení umožňující nasměrování jakéhokoliv audio výstupu na jakýkoliv audio vstup. Jeho ovládací panel je začleněn přímo do ovládacího panelu Delta66. Možnost Patchbay/Routing udělá z Delta66 velmi flexibilní zařízení pro výstupy WAV, monitoring nebo přímé propojení vstupů do výstupů, jako například úmyslný "sytemový test".

Synchronizace

Všechny operace probíhající přes Delta66 jsou synchronizovány samostatnými vnitřními hodinami "Master Clock". Parametry Master Clock je možné změnit v ovládacím panelu Delta tak, aby byl použit vnitřní časovač anebo externí synchronizační signál přes S/PDIF vstup. To je užitečné v případě, pokud je třeba synchronizovat Deltu66 s externím audio signálem.

Použití Delta66 s vlastními audio aplikacemi

Po vlastní instalaci hardwaru a ovladačů přibudou do systému tato MME audio vstupní zařízení:

 • PCM In 1/2 Delta-66
 • PCM In 3/4 Delta-66
 • S/PDIF In Delta-66
 • Mon.Mixer Delta-66

A tato MME Audio výstupní zařízení:

 • WavOut 1/2 Delta-66
 • WavOut 3/4 Delta-66
 • WavOut S/PDIF Delta-66

PCM In zařízení umožňují záznam přímo z analogových vstupů, S/PDIF In zařízení je pro záznam z coax S/PDIF vstupu a Mon.Mixer zařízení umožňuje záznam z digitálního "Monitor Mixeru" zabudovaného do chipsetu Delta66 a ovládaného přes ovládací panel Delta66.

WavOut zařízení umožňuje přímé přehrávání analogového stereo signálu a WavOut S/PDIF umožňuje přímé přehrávání digitálního stereo signálu.

ASIO Driver zobrazí 6 samostatných vstupů (Analog In 1-4 Delta66, S/PDIF In L,R Delta66, Mon.Mixer L,R Delta66) a 3 samostatné výstupy (Analog Out 1/2, 3/4 Delta66 a S/PDIF L/R Delta66)

Závěr

Celkově na mě tato novinka z dílny M Audio zapůsobila velice kladně. Samotný odstup signálu od šumu je velice příznivých -90,3dB na obou kanálech všech analogových vstupů. Samotná dynamika přehrávaných "zvuků" přímo bourá zdi, zvuk samotný je velice čistý bez nepříjemných ruchů z počítače. Karta je kvalitně odstíněna. Takže pokud máte rádi skutečně "nakopnutý" zvuk svých nahrávek, tak se máte na co těšit.

Cena jistě odpovídá kvalitě výrobku i skutečnosti, že se dle mého jedná o profesionální zařízení, které si najde určitě cestu do většiny jak domácích, tak i profesionálních studií.

Plus:

 • externí break-out box s konektory analogových vstupů a výstupů
 • 24bit/96 kHz 
 • 100% full-duplex
 • možnost až 4 PCI karet v jednom PC na jednom přerušení
 • Coax S/PDIF

Mínus

 • krátký kabel k externímu boxu
 • S/PDIF konektory nejsou na brek-out boxu
 • absence optického rozhraní TOSlink optical