JBL LSR4328P

Studiové aktivní monitory
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
42 490,00 Kč

Když jsem poprvé nakoukl do obrovské a těžké bedny, která mi dorazila do studia, bylo mi jasné, že tentokrát instalace monitorů určených k testování neproběhne za provozu. Nejprve jsem objevil krabičku s měřícím mikrofonem a příslušenstvím, pak jsem na čelním panelu monitoru uviděl displej s poněkud větším množstvím tlačítek a s ledkovým metrem. Nedá se nic dělat, tentokrát si raději napřed pořádně prostuduji manuál...

Výměnu monitorů JBL za mé stávající DynaudioAcoustics BM6A jsem tedy odložil na dobu pracovního klidu. A dobře jsem udělal, ale o tom až později...

Hned v úvodu tohoto pojednání mne napadá jedna věc, proč výrobce volí pro monitory tak dlouhý a těžce zapamatovatelný název LSR4328P. Toto označení má pro výrobce jistě logiku, ale stejně si myslím, že třeba zkratka NS10 nebo TR-8 je pro označení výrobku daleko praktičtější. Ihned totiž víte, že se jedná o Yamahy, Eventy, a což teprve označení BM6A :-). Snad to má marketingové oddělení u JBL dobře promyšleno. LSR znamená "Linear Spatial Reference", což je technologie, která zaručuje, že frekvenční vyzařovací charakteristika monitoru je jen minimálně závislá na úhlu poslechu. 4300 znamená řadu neboli sérii vyráběných monitorů, poslední číslice udává průměr středobasového reproduktoru. V sérii 4300 firma nabízí monitory s 6,25" a 8" měničem, a také subwoofer s 12" měničem (označení LSR4326P, LSR4328P a LSR4312SP, tak už se v té změti budeme trochu orientovat).

Monitory, které jsem objevil v oné obrovské bedně, jsou LSR4328P, tedy 8palcové. Nejprve tedy technické údaje. Rozměry bedýnky jsou 267 x 438 x 269 mm, hmotnost 15 kg. Frekvenční průběh je udáván 50 Hz – 20 kHz v toleranci +/- 1,5 dB, v toleranci -3 dB je rozsah od 43 Hz a v toleranci -10 dB od 35 Hz. To vypadá na docela slušné basy. Dělící kmitočet výhybky je 2,6 kHz. Nízkofrekvenční měnič má průměr 203 mm, průměr cívky 51 mm, membrána je vyrobena kombinací papíru a polymeru. Do ozvučnice je vsazen bez viditelných šroubů. Vysokotónový měnič má neodymový magnet, průměr měniče i cívky je 25 mm a vyústěním přechází do speciálně tvarované ozvučnice. Jmenovité výkony zesilovačů jsou u basového 150 W, u výškového 70 W. Maximální špičková (tedy krátkodobá) úroveň SPL v páru je 118 dB/1 m. Výhybka a veškerá elektronika (ekvalizéry, filtry) je digitální, rozlišení převodníku je 24 bit/96 kHz.

Na zadní straně monitoru je chladič zesilovačů, bassreflexový otvor a panel s konektory a přepínači. Vstupy jsou přítomny analogové (TSR i XLR s malinkým tlačítkovým přepínačem citlivosti +4 dBu/-10 dBV) i digitální S/PDIF a AES/EBU. Ty jsou řešeny jako vstup i výstup kvůli možnosti připojení více monitorů. Zajímavostí je síťový port HiQnet s konektory CAT5. Ten neslouží pro připojení k internetu, ale k síťovému propojení všech použitých monitorů v systému navzájem. Propojení do sítě umožní nastavování všech monitorů z jednoho místa, tedy tlačítky na jednom z monitorů, nebo například vyslání měřících signálů každým monitorem při kalibraci RMC a následné automatické nastavení korekčních filtrů pro každý monitor. Panel dále obsahuje síťový 8násobný ID DIP přepínač určený k volbě kanálu v systému – Left, Right, Center, L Surround, R Surround, C Surround, Left Extra, Right Extra. Jeden z monitorů musí být vždy označen jako Left. Ten se pak považuje za hlavní a připojuje se k němu měřící mikrofon (konektor RMC MIC – miniaturní jack, fantomové napájení +15 V) a USB pro propojení s počítačem. Posledními prvky jsou Input display, který pomocí několika LED indikuje aktivní vstup a samozřejmě nechybí AC konektor pro napájení.

Design monitorů je velmi hezký. Povrch je matný a příjemný na omak, něco mezi hladkým sametem a plastem. Hrany jsou zaoblené, ale částečně zůstaly i ostřejší hrany. Nejsou vidět žádné šrouby uchycení reproduktorů. Barva je také hezká, matně šedá. Podle mne prostě designová špička. Radost určitě udělají i zapuštěná madla v bocích bedny. Patnáct kilo je patnáct kilo a zejména dolování monitoru z přepravní krabice je tak velmi ulehčeno.

Hlavní a nejvíce propagovanou vlastností monitorů řady 4300 je RMC™ nebo-li Room Mode Correction technology (korekce modů místnosti). Jde o automatické přizpůsobení vlastností monitoru ke konkrétním akustickým podmínkám místnosti a ke konkrétnímu umístění monitorů. Každá místnost má v závislosti na svých rozměrech tzv. mody a v závislosti na akustické pohltivosti stěn svoji dobu dozvuku. Doba dozvuku je navíc frekvenčně závislá. Kombinací modů a doby dozvuku mohou v nevhodně navržené místnosti vzniknout nežádoucí rezonance, tzv. stojaté vlny, které lidské ucho vnímá jako nepříjemné zahoukávání na nízkých kmitočtech. Odstranění těchto rezonancí lze částečně řešit úpravou akustických vlastností stěn (různé basové pasti a rezonátory), nebo úpravou vyzařovacích vlastností reproduktorové soustavy, zejména nalezení vhodného umístění soustavy a posluchače. Přestože podle popisu funkce RMC v manuálu to tak nevypadá, troufnu si tvrdit, že pokoušet se napravit tyto problémy pomocí ekvalizace by měla být až poslední možnost a nelze spoléhat na to, že ve špatné místnosti provede RMC zázrak a místnost najednou „začne hrát". RMC je třeba chápat jako úpravu poslechových podmínek pouze v tom konkrétním bodě, ve kterém se nachází posluchač, a hlavně, kde se při kalibraci nacházel měřící mikrofon. RMC analyzuje frekvenční odezvu reprosoustavy v poslechovém bodě a automaticky zkoriguje případné rezonace v kritické oblasti 20 Hz až 160 Hz. Tuto oblast si systém rozdělí na 73 pásem, kde pro každé pásmo nastaví šířku Q od 1 do 16 a potlačení v rozsahu až do -12 dB.

Vlastní kalibrační proces je velmi jednoduchý i pro úplného laika (no to snad žádný čtenář Music Store není :-)). Největší pozornost je třeba věnovat umístění měřícího mikrofonu přesně do místa, kde bude hlava posluchače. Jedině tam bude zaručeno správné nastavení poslechu. O předchozím hledání správného umístění reprosoustav ani nemluvím, to by bylo i na samostatný článek. Měřící mikrofon má pravděpodobně kulovou charakteristiku, umísťuje se na stojan ve svislé poloze a připojuje se k monitoru, který je zvolen jako "levý". Pak už je nutné jen zajistit klid v režii, vyhnat manželku a (jiná) domácí zvířata a na monitoru stisknout a podržet tlačítko RMC. Procesor v monitorech zajistí vyslání několika testovacích signálů a po několika sekundách je vše nastaveno. Kontrolka RMC zhasne a tím indikuje, že korekce je aktivní. Kromě zmíněného filtru na hlubokých kmitočtech funkce zajistí také vyváženou hlasitost monitorů, ať už se jedná o klasické stereo nebo surround s více monitory.

Co vlastně systém RMC provedl s nastavením není na monitoru vidět, ale lze to zjistit po nainstalování softwaru pro komfortní správu monitorů LSR4300 Control Center. Software najdete na přiloženém CD v krabičce s měřícím mikrofonem. Po velmi jednoduché instalaci a propojení s "levým" monitorem klasickým kabelem USB můžete v okně aplikace vidět vaše monitory a jejich nastavení. Control Center je jednoduchý na pochopení a není třeba jej nějak zvlášť popisovat. Jeho přínos spočívá hlavně v možnosti uložení nastavení v počítači a ve vizuální kontrole při nastavování ekvalizéru a RMC.

Myslím, že zbývá už jen popis předního ovládacího panelu na monitoru. Tak především je to 31segmentový ledkový metr pro měření úrovně signálu, ale i pro signalizaci různých nastavení ekvalizéru nebo výběru presetů. Pod metrem je 8 funkčních tlačítek a napravo dvě hodnotová tlačítka + a -. První zleva je tlačítko Power pro aktivaci z úsporného režimu. Nepodařilo se mi zajistit, aby se monitory automaticky aktivovaly po zapnutí napájení, jak jsem si navykl u mých BM6A. Každý den pak několik sekund přemýšlím, proč mi to nehraje :-). Další tlačítka jsou SOLO (umlčení ostatních monitorů), RMC (Room Mode Correction), EQ ON (aktivace ekvalizéru), LF (hluboké kmitočty), HF (vysoké kmitočty), PRESET (výběr přednastavených presetů) a INPUT (volba vstupu). Při aktivaci ekvalizéru zvolíme tlačítkem pásmo (LF, HF) a tlačítky +/- toto pásmo zdůrazníme nebo potlačíme. Logika nastavení je taková, že svítí-li dvě diody uprostřed metru (vlevo a vpravo od hodnoty -15), pak je nastavena nula – žádné zdůraznění nebo potlačení. Při zdůraznění například vysokých kmitočtů se postupně rozsvěcují diody napravo od této střední nulové hodnoty, při potlačení naopak diody nalevo... Zvolené pásmo je indikováno podsvícením příslušného tlačítka. Při volbě presetů je číslo presetu indikováno příslušnou skupinou diod – diody zleva 1-5 preset č. 1, 5-10 preset č. 2... Vše je podrobně vidět v Control Centeru, kde je možné vytvářet (a ukládat) další presety. Metr indikuje také zvolený vstup, verzi firmwaru a různé chybové stavy. Vlevo od tlačítek je podsvícené logo JBL, a aby toho nebylo málo, také indikuje stavy monitoru.

V krabičce s příslušenstvím jsem nalezl také dálkový ovladač, kterým lze podle tlačítek ovládat opravdu kdeco, ale s popisem nebudu čtenáře raději obtěžovat.

Je toho opravdu mnoho, co je na monitorech k nalezení, ale abych se také dostal k samotnému testování. Při prvním spuštění monitorů jsem zjistil, že levý monitor hraje slaběji. U "obyčejných" reprobeden okamžitě saháte po přepínači vstupní citlivosti. U těchto složitějších přemýšlíte a hledáte v manuálu, co to může být a jak provést reset. Nakonec to byl přece jenom ten malinký přepínač citlivosti. Dalším „problémem" byl na levém monitoru aktivovaný ekvalizer. No prostě, udělal jsem dobře, že jsem si první seznámení nechal na dobu volna ve studiu. U nových monitorů se to určitě nestane, ale tento "levý" monitor byl evidentně rozbalen u distributora a zkoumán zvědavým tvorem. (Nebo že by se kolegové v redakci snažili běhěm focení zachytit nějaká ta světélka!?) Nicméně po pár minutách mi bylo vše jasné a ovládání mohu zhodnotit jako jednoduché a logické. (Stejně však doporučuji trpělivě prostudovat manuál, který je pro správné pochopení některých funkcí nezbytný.)

Po poslechu několika písní jsem přistoupil ke kalibraci RMC, i když jsem měl pocit, že to ani není potřeba. Kalibrace proběhla dle informací v manuálu a tlačítko RMC přestalo svítit. Zvukově jsem pozoroval mírné potlačení v nejhlubším pásmu. Nyní už následovala několikadenní rutinní práce na těchto monitorech. Při přímém srovnání s BM6A se zvuk zdál malinko tenčí a středovější. Hudebníci, kteří právě ve studiu trávili svůj čas sice prohlásili, že moje „bedny" jsou lepší, bližší vysvětlení k tomu ale neřekli. Můj dojem byl, že jde o jakýsi zvukový standard. Zvuk ničím zvláštním nezaujme, nejsou zde ani žádné problémy.

Ve zvuku jsou slyšet všechny detaily, prostor je v pořádku, únava uší ze zvuku se nekoná... Kvalita monitorů vynikne při vyšší hlasitosti, kdy je cítit přebytek výkonu a zvuk je stále nádherně čistý. Plusem je také široký sweet spot, zvuk je dobrý i z velkého úhlu poslechu. Díky RMC se stalo, že v rohu místnosti, kde bylo vždy poněkud více basů a kde dosud chybí plánovaný basový rezonátor, bylo najednou čisto bez nahoukávání. Jenže to je náhoda, na to se nelze spoléhat a účelem RMC je zdokonalení zvuku v poslechovém místě. Po nahlédnutí do Control Centra v počítači jsem zjistil, že systém RMC odfiltroval pásmo 55 Hz asi o 5 dB.

Měl jsem možnost na monitorech také míchat čerstvé nahrávky. I přes počáteční nejistotu (dost možná způsobenou dlouhodobým používáním a navyknutím si na vlastní monitory), mě nenapadá nic, co bych mohl těmto monitorům vytknout. Nejsou to monitory pro „krásný" poslech hudby, ale pro profesionální práci. Vždycky se směji, narazím-li v internetových diskuzích na téma, jak které monitory hrají krásně. Vážení přátelé, studiové monitory nesmí hrát krásně, studiové monitory musí hrát pravdivě. V tomto případě beze zbytku splněno! Nějak takto si představuji monitory budoucnosti, čili směr, jakým by se měli výrobci ubírat. Žádné žluté nebo pokrčené membrány, žádné netopýří tvary a další módní výstřelky! Pouze čistý design, čistý zvuk a maximální komfort. Tak to je prosím JBL!

Překvapení na závěr

Závěrem jsem si sám pro sebe nechal malé (vlastně velké) překvapení. Cenu monitorů jsem záměrně nechtěl předem zjišťovat. Musím říct, že vzhledem k možnostem nastavení, zvuku, designu a vybavení jsem cenu 20 tisíc Kč za kus vůbec nečekal. Spíše bych očekával cenu zhruba dvojnásonou. Myslím, že testovaný Pack s příslušenstvím bude mít navíc ještě zvýhodněnou cenu, takže jeden monitor určitě vyjde pod 20 tisíc.