Morley George Lynch Quad Box

Signálový rozbočovač/splitter
Autor: 
Cena: 
3 029,00 Kč

Spojuje se dnes kde co; naše malá globální vesnice je ve své podstatě výsledkem konkrétního druhu spojení nebo chcete-li: propojení. Propojení jako takové by pak mělo být spíše asi příjemnou záležitostí.

Bude tak tomu i v případě, kdy budeme požadovat spojení dvou (třeba) kytarových aparátů? A spojíme-li takto nějak dva aparáty, jak řídit komunikaci mezi nimi? Pomocnou ruku by mohl podat zájemci o takový druh potřeby třeba Quad Box od fimy Morley. O co že se vlastně jedná?

Firma Morley je známa nejedním kvalitním pedálovým řešením, ušitým na míru konkrétním požadavkům. Od řady wah pedálů přes tradiční volume pedály se lze potkat také s různými směrovacími a směšovacími zařízeními, která mají za úkol umožnit právě propojení (a přepínání) dvou či více instrumentů nebo také aparátů (resp. jejich signálových cest). V následujícím textu se budeme věnovat právě jednomu takovému „routeru“, tedy již zmíněnému Quad Boxu.

Quad Box byl vyvinut ve spolupráci s Georgem Lynchem a je třeba už nyní říci, že i přes spíše prosté „uvedení“ zařízení do rukou zákazníka, totiž ve skutečně sparťanském balení, graficky „ošetřeném“ jednoduchým popiskem spolu s nenáročným nákresem možného zapojení (který je tak zároveň i návodem), se jedná o precizní a prakticky upotřebitelnou součást možného nástrojového parku. Vlastním úkolem Quad Boxu je umožnit propojení dvou aparátů a přepínání dvou nástrojů, kdy režimy pro připojené aparáty mohou vypadat takto: v jednom okamžiku hrají buď oba aparáty současně, nebo v dané chvíli hraje pouze jeden vybraný aparát. V případě nástrojů může v aktuální chvíli znít pouze jeden ze dvou připojených.

Konkrétně (a konstrukčně) se pod označením Quad Box skrývá žlutě vybarvené zařízení o rozměrech 167 x 105 x 130 mm, vyrobené z poctivého válcovaného ocelového plechu, který je na své vrchní straně perforován celkem šesti otvory, totiž třemi většími a třemi menšími; skrze ty větší prochází robustně vyhlížející nožní spínače, kdežto ty menší poskytují prostor pro umístění informačních diod. Zadní strana Quad Boxu je věnována vstupům pro připojení aparátů a nástrojů. Mezi oběma nástrojovými inputy je ještě umístěn vstup pro jack napájecího adaptéru. Přestože se totiž v případě Quad Boxu jedná o zařízení elektricky pasivní (tedy pro potřeby samotného routovaní signálových cest není třeba žádného napájení), je k aktivaci signálních funkcí LED diod nutné mít připojen devíti voltový adaptér a nebo použít devíti voltovou baterii. Ta se instaluje po odšroubování čtyře křížových šroubů (vždy dvou po obou stranách zařízení) a po odstranění vrchního plechu. Bez vložení baterie nebo bez připojeného aparátu se musí případný majitel spoléhat pouze na svou schopnost orientovat se v tom, přes co právě v daném okamžiku hraje. K úplnému popisu Quad Boxu nakonec ještě zbývá dodat existenci čtyřech černých gumových podložek, které jsou zároveň „nožičkami“, uchycených na spodku krabičky.

Popisky zařízení jsou vyvedeny v černé barvě a vzhledem k jednoduché činnosti, pro kterou je tento pedál určen, spadá nezbytnost jejich popisu do myšlení „de iure“. Přípojky pro aparát jsou označeny jako AMP1 a AMP2, diody náležející těmto přípojkám pak nesou zřetelnou vysvětlivku on/off. Devítivoltový vstup je popsán 9V a inputy 1 a 2 jako INPUT1 a INPUT2. Signální dioda této části je oblažena informací „on – input 1 off – input 2“. Spínače a přepínač jsou označeny pochopitelně jako AMP1, AMP2 a INPUT1 OR INPUT2. Celé vrchní části – s ohledem na informativní funkci – jasně vévodí název zařízení (tedy QUAD BOX) a logo výrobce (tedy MORLEY), které je spojeno velice malým, ale protože černě vyvedeným na žlutém celku, pak jistě nepřehlédnutelným „by“, ergo: QUAD BOX by MORLEY.

Vypisovat, jak se se zařízením pracuje, jistě není zapotřebí. AMP přípojky propojíme se vstupem na aparátech, do nástrojových inputů připojíme nástroje, na aparátech srovnáme hlasitosti a pak se již oddáváme možnostem, které nám toto zapojení přináší. Mimochodem, velice zajímavá je možnost mít na jednom z aparátu aktivní clean kanál, zatímco na druhém kanál zkreslený a – protože tuto možnost QUAD BOX umožňuje – nechat znít oba dva aparáty najednou.

Co napsat na závěr? Máte více jak jeden aparát? Více jak jednu kytaru?

Využijete oba aparáty během živého hraní (a bude na pódiu ještě pořád dost místa?). Jestliže je vaše odpověď na všechny tyto otázky „ano“ – potom QUAD BOX by MORLEY: proč ne?