Motormix - ovládací pult (USA)

Pro HDR systémy
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
54 900,00 Kč

MotorMix od americké firmy CM Automation je osmikanálový motorizovaný MIDI pult, určený k ovládání HDR systémů Pro Tools (t.j. Pro Tools 24, MIX, MIX Plus, Digi 001, ToolBox XP nebo Pro Tools Free).

MotorMix jsem testoval s HDR systémem Pro Tools 24 s verzí software Pro Tools 5.0.1, a to na počítači G3 450 MHz s operačním systémem Mac OS 9.0.4.

Podmínkou použití MotorMixu je software ve verzi Pro Tools 4.1 nebo vyšší. MotorMix se propojí pomocí konektorů MIDI IN a OUT s MIDI převodníkem, který je připojený k počítači, na němž harddiskové nahrávání provozujete.

V OMS nadefinujete MotorMix jako standardní kontroler (obr. 1), k jeho MIDI portům potom v Pro Tools (menu Peripherals, záložka MIDI Controllers) přiřadíme ovladač HUI (obr. 2). MotorMix totiž používá stejný přenosový protokol jako konkurenční MIDI ovladač HUI od firmy Mackie.

Popis

Ovladač MotorMix je vestavěn v bytelné plechové krabici s plastovými boky. Jednotka představuje 8 kanálů, přičemž každý z nich je vybaven motorizovaným faderem, otočným ovladačem (“nekonečný poťák”), tlačítky Solo a Mute, tlačítky pro ovládání efektů a tlačítky pro volbu aktivní stopy.

Nad kanálovovou sekcí se nachází podsvětlený LCD (2 x 40 znaků). Vlevo a vpravo jsou pak bloky tlačítek, sloužících k ovládání globálních funkcí (transport, automatizace, plug-iny a.j.).

Jak to funguje?

Příslušný fader se chová vždy podle automatizačního režimu příslušné audio stopy (obr. 3). Těchto režimů je celkem 5:

 • auto off - automatizace je vypnuta, křivka hlasitosti v Pro Tools je ignorována a fadery v mixážním pultu Pro Tools ani na MotoMixu se nepohybují.
 • auto read - čtení (t.j. přehrávání) automatizace kdy se fadery v Pro Tools i na MotorMixu synchronně pohybují dle zaznamenané automatizační křivky. V případě, že automatizace dosud nebyla zaznamenána, pohybují se fadery Pro Tools a MotorMixu rovněž synchronně - pohneme-li jedním faderem (buď na MotorMixu nebo na Pro Tools), jeho protějšek se hýbe stejně. Je-li fader členem mixážní skupiny, hýbe se celá tato skupina.
 • auto touch - jestliže pohybující se fader MotorMixu zadržíte prstem, tak se motorek zastaví a vy můžete během momentu kdy držíte fader opravit příslušný moment záznamu automatizace. Nebaví-li vás překonávat odpor servomotorku, podržte tlačítko Shift na MotorMixu a motorek faderu se přestane bránit do doby, než klávesu Shift opět pustíte. Existuje zde i tzv. Fader Punch režim, kdy můžeme motorek té či oné šavle individuálně vypnout i zapnout.
 • auto latch - totéž jako auto touch, ale s jednou výjimkou: když podržíte fader, začne probíhat záznam, ale když fader pustíte, nevrátí se na původní (dříve zaznamenanou) hodnotu, ale zůstává na stejné hodnotě a nahrává jí až do chvíle, kdy zastavíte Pro Tools.
 • auto write - zapisuje jakékoliv změny. Když faderem nehýbete, nahrává se aktuální pozice faderu (t.j. automatizační křivka ve tvaru “vodorovné čáry”).

Kromě faderů nabízí MotorMix další ovládací prvky:

Tlačítka Solo a Mute jsou umístěny nad faderem a fungují standardně, jako na mixážním pultu Pro Tools.

Otočné ovladače slouží primárně k nastavení panoramy nebo úrovně jednoho z pěti auxů Pro Tools. Devátý otočný ovladač (zcela vpravo) s nápisem ROTARY je kombinací otočného přepínače a tlačítka, a právě jím volíme, kterou funkci budou mít otočné potenciomet ry. Na dvoumístném LED display se zobrazuje aktuální funkce tohoto ovládacího prvku. Standardní režim je “P” - tedy panorama, můžeme se ale přepnout i do režimu Aux (“SA, SB, SC, SD nebo SE”), kdy otočné ovladače regulují úroveň jednoho z 5ti Auxů (A, B, C, D nebo E) každé stopy. Stiskneme-li otočný přepínač ROTARY, tak se úroveň Auxů přiřadí na fadery a otočné “poťáky” začnou regulovat panorámu Auxů (tzv. “FLIP režim - tedy prohození funkce faderů a rotačních ovladačů). Tlačítko Mute pak neumlčuje stopu, ale pouze Aux. S přepínáním zmíněných režimů se vždy mění i aktuální zobrazení na displayi a reflektuje aktuální stav MotorMixu.

Těsně pod displayem se nachází 8 tlačítek SELECT, sloužících k výběru jednotlivých stop (např. pro účel vytváření mixážních skupin). Těmito tlačítky rovněž zapínáme či vypínáme různé globální funkce, která jsou právě zobrazeny na displayi. K těmto funkcím se dostaneme zpravidla pomocí tlačítek umístěných po levé a pravé straně faderové sekce MotorMixu (viz. dále).

Pod řadou otočných ovladačů se pak nalézá 8 tlačítek MULTI. Jejich funkci volíme pomocí čtveřice tlačítek, umístěných pod ovladačem ROTARY. Tlačítka MULTI tak mhou fungovat např. jako bypass všech efektů na dané stopě, mute Auxů, přepínání Auxů do režimů pre/post (před/za faderem).

Tlačítka vlevo od faderové sekce slouží ke globálnímu ovládání automatizace, volbě automatizačního režimu pro jednotlivé stopy, dočasnému celkovému vyřazení automatizace (suspend), vytváření mixážních skupin, ovládání všech parametrů efektových plug-inů, zobrazování/skrytí jednotlivých oken Pro Tools, volbu editačních nástrojů nebo ukládání Sessionu.

Ovládání je vždy logické a intuitivní - na displayi se objeví popis ovládaných parametrů a tlačítka Select nebo rotační ovladače slouží k zapnutí/vypnutí nebo změně příslušné hodnoty. Nemělo by smysl popisovat všechny možnosti, takže uveďme alespoň pár příkladů:

Volba Auto Mode (stisk tlačítek Shift + Auto Enable) umožní pomocí osmi otočných ovladačů zvolit pro jednotlivé stopy automatizační režim (cyklujeme mezi režimy off, read, touch, latch a write). Volba Create (stisk Shift + Suspend) vytvoří z navolených šavlí mixážní skupinu (příslušné šavle musíme předem navolit pomocí osmi tlačítek Select pod LCD displayem).

Tlačítka vpravo od faderové sekce slouží k ovládání transportu (Play, Stop, Forward, Rewind), tlačítka Enter a Escape pak mají stejný význam jako na Macu - t.j. potvrzení či zrušení operace v dialogovém okně. Při přidržení tlačítka Shift mají některá transportní tlačítka alternativní funkce (např. zobrazení časového kódu, ovládání lokátorů, zobrazení/skrytí okna “Status window” apod.).

Pro Tools podporuje až 4 jednotky MotorMix (obr. 4), každá přitom používá jeden MIDI In a OUT - můžete tedy najednou ovládat až 32 šavlí. Nicméně v praxi vám stačí jediný MotorMix. Je-li v Sessionu Pro Tools vytvořeno např. 32 stop, pak můžete pomocí tlačítek Bank cestovat po jednotlivých “osmicích”. Aktuální ovládanou banku poznáte podle barevného orámování názvu stopy v mixážním a editačním okně Pro Tools. Při přepínání těchto osmikanálových skupin si MotorMix okamžitě zaktualizuje pozice faderů a na displayi MotorMixu se objeví správné názvy stop.

MotorMix je užitečný doplněk HDR systémů a motorizované fadery jsou výborné, zvláště v režimu Touch. U nemotorizovaných ovladačů (např. JL Cooper CS-10) se často ztrácela synchronizace mezi faderem ovladače a faderem v Pro Tools. Nezbylo, než faderem na ovladači pohnout do jedné a druhé krajní polohy a fader Pro Tools se opět “zachytil” a sledoval změny svého ovladače. Toto se díky motorizovaným faderům u MotorMixu stát nemůže.

Specifikace

 • 8 100 mm motorizovaných faderů
 • 8 “nekonečných” potenciometrů k ovládání panoramy, Aux sendů, a parametrů efektových plug-inů.
 • otočný ovladač ROTARY, pro volbu funkce osmi “nekonečných” potenciometrů a dvouznakový LED display zobrazující jejich aktuální funkci
 • podsvětlený LCD display 2 x 40 znaků
 • 4 tlačítka pro rychlé přepínání přiřazených kanálů (MotorMix může ovládat libovolných 8 stop v Pro Tools, nebo libovolnou “osmici” stop nebo mixážní skupinu definovanou v Pro Tools)
 • 8 tlačítek MUTE s indikací pomocí červené LEDky
 • 8 tlačítek SOLO s indikací pomocí zelené LEDky
 • 8 tlačítek “Burn” s pěti funkcemi indikovanými červenou LEDkou (aktivace záznamu audia, záznamu automatizace a.j.)
 • 8 tlačítek “SELECT” pro určení aktivní stopy (nutné např. při editaci plug-inů či vytváření mixážních skupin)
 • 16 systémových tlačítek pro diskové operace, práci s okny v Pro Tools, transportních funkcí, volbu vstupů a výstupů apod.
 • otočný potenciometr pro ovládání kontrastu LCD displaye, MIDI IN a MIDI OUT konektor, síťový vypínač a zásuvka pro síťovou šňůru 220 V na zadním panelu