Phonic Helix Board 17

Vstříc světu 1 a 0
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
8 590,00 Kč

Kompaktní mixážní pulty. Firma Phonic má ve svém katalogu poměrně slušnou řadu takových zařízení, od těch nejmenších, vybavených několika málo vstupy, až po středně velké, které svými možnostmi dokážou uspokojit i náročnější uživatele. Jako každý výrobce, tak i Phonic každoročně svoji nabídku obměňuje a rozšiřuje. Letošní novinka, série kompaktních mixážních pultů HelixBoard, tuto řadu, co do užitné hodnoty, výrazně posiluje. Na rozdíl od předchozích vylepšení a inovací přichází Phonic s novým prvkem. Pulty HelixBoard jsou, kromě svých standardních funkcí, určeny pro spolupráci s digitálním zařízením, především s počítačem. Pro tento účel jsou vybaveny portem USB a digitálním koaxiálním výstupem ve formátu S/PDIF.

Kompaktní mixážní pult HelixBoard 17 nabízí pro práce se zvukem následující možnosti. K dispozici je pět vstupních mono kanálů osazených symetrickými mikrofonními vstupy (konektory XLR) a také vstupy linkovými (konektory 1/4"). Potenciometr Gain pak umožňuje nastavení vstupní citlivosti. Pro potlačení nežádoucích ruchů ve spodních pásmech slouží filtr Low Cut, který potlačuje signály od frekvence 75 Hz se strmostí 18 dB na oktávu. Všech těchto pět vstupních kanálů je vybaveno konektory Insert pro vložení externího efektového nebo dynamického procesoru do signálové trasy daného kanálu. Ke korekcím frekvenčního průběhu signálu slouží standardní tří-pásmový ekvalizér, zde s možností přeladění středních pásem. Výšky jsou „posazeny" na frekvenci 12 kHz se zdvihem/útlumem 15 dB. Korektor středních frekvencí má tentýž zdvih/útlum, pásmo středů lze přeladit v rozsahu od 100 Hz do 8 kHz. Basy pracují s obligátní frekvencí 80 Hz, zdvih/útlum rovněž o 15 dB. Za ekvalizérem se nachází potenciometr AUX pro odeslání signálu ke zpracování v externích efektových procesorech, který lze přepínačem nakonfigurovat do pozice „před", nebo do pozice „za" tahový potenciometr výstupní úrovně kanálu. K obdobnému účelu slouží potenciometr EFX, přes který se signál odesílá rovněž ke zpracování, zde však do interní digitální efektové jednotky. Tato trasa je pevně zapojena „za" tahovým potenciometrem kanálu. Tahové potenciometry jsou dlouhé 60 mm. Signál z kanálu se dá pomocí směrovacích tlačítek odeslat buď rovnou na hlavní výstup L/R, nebo také do podskupiny 1/2. Signál z každé stopy lze individuálně monitorovat, k tomu je určeno obvyklé tlačítko Solo. Každý vstupní kanál lze samostatně zapnout, nebo vypnout pomocí tlačítka On vedle tahového potenciometru.

Tolik k pěti vstupním kanálům mono. Vedle nich pult HelixBoard 17 disponuje ještě vstupními kanály stereo. Ty jsou k dispozici celkem tři. Jejich uspořádání je stejné jako u vstupních kanálů mono s tím, že náležející vstupní konektory jsou v provedení 1/4" jack. Konektor pro připojení signálu levého stereo kanálu zároveň slouží jako linkový vstup mono, pokud do konektoru pro pravý kanál není nic připojeno. U těchto linkových stereo vstupů, narozdíl od vstupních kanálů mono, není potenciometr nastavení vstupní citlivosti. Zde se počítá s připojením signálů pouze na linkové úrovni (např. výstupy z kláves), a tak je zde pouze možnost volby (tlačítkem) vstupní citlivosti mezi poloprofesionální úrovní –10 dB, nebo profesionální +4 dB. Tyto kanály také nejsou vybaveny konektory Insert.

Výstupní, nebo-li Master sekce není ve své analogové části vybavena ničím neobvyklým. V prvé řadě jsou zde tahové potenciometry podskupiny 1-2, která má svůj samostatný výstup z pultu na konektorech 1/4". Z této podskupiny lze také samozřejmě směrovat signál sdružený z několika vstupních kanálů na hlavní výstup z pultu. V master sekci jsou dále sdruženy hlavní potenciometry tras Aux Send a Aux Return, kterými se řídí celková výstupní úroveň do externích procesorů a naopak vstupní úroveň signálů přicházejících zpět z připojených externích procesorů.

Úpravu procházejících signálů je možné provést také v interní vestavěné digitální efektové jednotce, o které už byla řeč. Tato efektová jednotka pracuje v rozlišení 24 bitů a nabízí 16 programů s možností ovládání jednoho parametru v daném navoleném efektu. U zpožďovacích efektů je k dispozici funkce Tap Delay ovládaná buď příslušně označeným tlačítkem v sekci digitálního efektu, nebo pomocí nožního pedálu, pro který je na horním panelu vyveden připojovací konektor 1/4" spolu s obdobným konektorem pro nožní ovládání zapnutí a vypnutí zvoleného interního efektu.

Hlavní výstup z mixážního pultu HelixBoard 17 je řízen dvěma tahovými potenciometry pro levý a pravý kanál. Výstupní konektory jsou paralelně zdvojeny. Jeden pár je osazen konektory typu XLR a druhý pak konektory typu 1/4". Tyto hlavní výstupy jsou v symetrickém provedení a z nich odchází ven z pultu celková hlavní mixáž v analogové podobě tak, jak bývá běžně zvykem. Rovněž obvyklý je také další výstup a tím je tzv. výstup režijního poslechu (CTRL RM – Control Room). Sem je možné přivést signál buď přímo z hlavního výstupu a nebo také z efektových tras. Režijní poslech je proveden nesymetricky a z toho místa je odvozen poslech pro sluchátka.

Zcela záměrně jsem se zatím nezmínil ještě o jedné signálové trase, která nás u tohoto mixážního pultu bude zajímat nejvíce. Je to analogový stereo výstup pro nahrávání označený Rec Out L/R a analogový stereo vstup označený 2T RTN L/R (Two Track Return). Stereo výstup Rec Out L/R je osazen konektory RCA a paralelně konektorem typu mini jack, ke kterým je možné připojit jakékoliv záznamové zařízení za účelem pořízení záznamu celkové mixáže. Signál pro tento výstup je odbočen z hlavního výstupu těsně před hlavními tahovými potenciometry. Úroveň na těchto výstupech se dá dorovnat pomocí zapuštěného trimru. Mě by asi víc vyhovoval normální potenciometr, ale na druhou stranu, alespoň si s nastavenou úrovní nechtěně jen tak nepohnete. Až potud je to stejné jako bývá (alespoň u v výrobků Phonic) běžně zvykem. Za zmíněným nastavovacím trimrem je však signál odbočen a veden dále také na AD převodníky, za nimiž následuje digitální koaxiální výstup S/PDIF a hlavně pak port USB. Pro přehlednost to stručně shrnu: na obou těchto digitálních výstupech je tentýž signál, který přichází na hlavní tahové potenciometry. Ty tedy na digitální výstupy nemají vliv, ale ovlivňuje je nastavení trimru u RCA konektorů Rec Out L/R.

Digitální koaxiální výstup S/PDIF je pouze výstupem, nemá do pultu návrat. Port USB je oboustranný. Signál, který jde přes port USB zpět do pultu je z DA převodníku přiveden na signálovou trasu od konektorů 2T RTN. Potenciometr úrovně signálu přicházejícího z RCA konektorů 2T RTN ovlivňuje také úroveň signálu přicházejícího do pultu přes port USB. Výrobce uvádí, že HelixBoard 17 je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Windows 98, 98SE a ME, 2000 Professional, XP Home a Professional. Ve světě Apple jsou pak podporovány systémy Mac OS 9.1 a vyšší, samozřejmě včetně Mac OS 10.0 a dále. Propojení se systémem v počítači je standardní: po rozpoznání v systému Windows je třeba otevřít Ovládací panel, zvolit Zvuky a menu Audio zařízení. V menu je třeba zvolit „USB Audio Codec" jako výchozí záznamové a přehrávací zařízení. V systému Mac stačí v systémových preferencích jednoduše zvolit „USB Audio Codec". Instalace pod XP Home Edition proběhla zcela bez zádrhelů a přenos signálu chodil na 1. pokus. Jelikož karta nedisponuje vlastními ASIO drivery, není SW latence zrovna z nejmenších, leč díky možnosti přímého monitoringu vstupního signálu v mixu je i záznam do mnou použitého Nuenda možný. Přesto mi zprovoznění a funkční nastavení zabralo nějaký čas, srovnám-li stejný proces např. s kartou Tascam US-122 či M-Audio Fast Track. Phonic prostě není primárně na multi-track záznam určen a při běžném způsobu záznamu se vám v nahrané stopě ozývá např. playbackový klik. Je tedy nutné dodržet tento postup. Nastavit playback poslech ovladače 2T RTN jen na CTRL RM (tlačítko To Main L/R vypnuto). Na záznamovém kanále mixu sepnout obě routovací tlačítka L-R a 1-2 a následně pomocí přidaného kabelu 2 x jack/cinch propojit výstup Group Out 1/2 s cinchovým vstupem 2T RTN. Šedými fadery group pak nastavujete množství direct signálu v kontrolním poslechu (opět je nutné vypnout směrování obou group do hlavního výstupu) a záznam ve stopě je čistý.

Samozřejmě pokud použijete pultík a USB např. k záznamu jamu ze zkušebny či vaše živého vystoupení (člověku občas neuškodí se „surově" slyšet, co předvádí běžně na pódiu), pak není problém žádný.

Tímto výše popsaným způsobem je zajištěno propojení mixážního pultu HelixBoard 17 s digitálním světem a právě touto schopností se zásadně odlišuje od dosavadních výrobků firmy Phonic na poli kompaktních mixážních pultů.

Pokud jste se bez úhony na psychické rovnováze prokousali předchozími řádky, zajisté sami tušíte, komu je HelixBoard 17 díky digitálním periferiím určen a určitě vás napadají různé možnosti využití. Krátce řečeno: díky integraci digitálních výstupů a hlavně oboustranného portu USB se z běžného kompaktního mixážního pultu stala rázem velice slušná a hutně vybavená zvuková karta. Analogová část karty (pardon – mixážního pultu HelixBoard 17) je zhruba na úrovni současné firemní typové řady MU. Dohromady tedy užitečná kombinace, se kterou se určitě dají realizovat mnohé projekty menšího domácího nahrávání. Jak, to už je na uživateli samotném, možnosti tu jsou.