RME Babyface

Externí zvuková karta & audio software
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
14 990,00 Kč

Drobná svými fyzickými rozměry, velká svými možnostmi. Takto nějak by se dala nejstručněji charakterizovat zvuková karta s příhodným názvem Babyface, pravděpodobně nejmenší z rodiny zvukových rozhraní RME. Její velikost, která ji předurčuje pro snadné použití kdekoliv v „terénu“, na první pohled nevypovídá vůbec nic o tom, co všechno dokáže. Abychom to zjistili, pustili jsme se do podrobnějšího prozkoumání, jehož výsledky předkládáme na následujících řádcích.

Zvuková karta Babyface není jenom zvukovou kartou, ale spíše jedinečným audiosystémem schopným přímého transferu analogových a digitálních audio dat do počítačů pod Windows a Mac pomocí rozhraní USB. Nejnovější verze technologie Plug and Play zaručuje jednoduchou instalaci a zprovoznění celého systému. Celý systém se skládá, jak jinak, z hardwarové a softwarové části. Systémové požadavky pro úspěšné spuštění jsou následující: operační systémy Windows XP SP2, nebo vyšší, MacOS X (10, 5, nebo vyšší), 1 port USB 2.0 a počítač s procesorem nejméně Pentium Core 2 Duo.

Hardware

Začněme tím, co za své peníze uživatel získá. Balení obsahuje samotnou kartu Babyface, propojovací kabel USB 2.0, propojovací kabel s konektory XLR/TRS/DIN, prodlužovací kabel D-sub délky 1,3 m, šikovné textilní pouzdro pro přenášení, návod k obsluze a CD s ovladači RME. Vlastní zvukovka je vybavena následovně: Modrému povrchu karty vévodí pořádný velký knoflík - otočný kodér - pro nastavování parametrů a také pro nastavování výstupní úrovně analogových výstupů (včetně sluchátek). Aktuální úrovně lze sledovat na dvojici sloupcových LED indikátorů, mezi kterými se nacházejí další LED diody signalizující jednotlivé různé režimy karty. LED In signalizuje, že otočný kodér ovládá vstupní úroveň, obdobně LEDka Out signalizuje, že kodér ovládá výstupní úroveň, další LEDka je přiřazena sluchátkům, LED Dim signalizuje režim skokového snížení urovně na hlavním stereo výstupu na uživatelem nastavitelnou hodnotu a konečně LEDka Sync signalizuje aktivní režim synchronizace s externími digitálními hodinami přes optický vstup. K otočnému kodéru jsou ještě přiřazena dvě editační tlačítka Select a Recal. Select slouží k výběru (volbě) parametrů a tlačítko Recal k jejich uložení a opětovnému vyvolání.

Zadní strana Babyface obsahuje všechna propojovací místa. Zleva je to nejprve 15pinový D-sub konektor pro připojení propojovacího kabelu s příslušnými vstupními a výstupními konektory. K dispozici jsou 2x vstupní konektor XLR pro mikrofon/linku, 2x výstupní konektor XLR, 1x konektor výstupu pro sluchátka, který lze použít také jako pomocný linkový stereo výstup a konečně 2x pětikolíkový DIN konektor vstupu a výstupu MIDI. Tento propojovací kabel je možné prodloužit pomocí dodané D-sub prodlužovačky. Pokračujme na panelu Babyface. Vedle D-sub konektoru jsou umístěny dva konektory TOSLINK, které fungují jako optické vstupy a výstupy buď ve formátu ADAT (8 kanálů), nebo SPDIF (2 kanály stereo). Hned vedle je umístěn konektor USB 2.0, přes který je zajištěno propojení karty s počítačem. Posledním konektorem je konektor pro napájecí adaptér. Ten je tu pro případ, že by nefungovalo napájení přes port USB.

Když se dále podíváme na pravý bok karty, nalezneme zde výstup pro sluchátka a nástrojový vstup pro přímé připojení kytary (baskytary). Tím jsou naznačeny výchozí možnosti systému, které doplní následující popis fungování softwarové části.

Software, TotalMix FX a jak na to Hardware karty Babyface se honosí dvěma špičkovými mikrofonními/linkovými předzesilovači s digitálním ovládáním, dále výše popsaným množstvím hardwarových vstupů a výstupů (analogových i digitálních), ale teprve obsažený software to vše uvádí v život a vytváří z tohoto nenápadného zařízení velice flexibilní a vybavené zařízení.

Prvním krokem při uvedení celého sytému do provozu je samozřejmě jeho instalace do počítačového prostředí. Výrobcem doporučený a mnou odzkoušený postup je následující. Prvním krokem je připojení kabelu, na jehož jednom konci je konektor D-sub a na opačném pak konektory příslušných vstupů a výstupů. V případě potřeby (krátké kablíky konektorů) můžeme rovnou použít i dodanou prodlužovačku D-sub. Následně ke kartě připojíme USB kabel a celé sestavené zařízení připojíme k příslušnému portu USB 2.0 v počítači.

Při připojení nemusíme počítač ani vypínat, ten připojené zařízení okamžitě rozpozná (testováno pod Windows XP SP2) a spustí instalaci nově rozpoznaného hardware. V momentě, kdy se v dialogovém okně objeví příslušný požadavek, je třeba do mechaniky vložit dodané CD, které obsahuje patřičné ovladače a software. Instalace dále hladce pokračuje a po jejím dokončení je třeba počítač restartovat. Po restartu se na liště objeví ikona RME pro USB rozhraní. Po jejím rozkliknutí lze nastavit parametry propojení. Vedle toho se na liště objeví také ikona TotalMix FX, kterou se otevírá okno rozsáhlého softwarového ovladače hardwarové mixáže a směrování. Toto okno nejvíce připomíná softwarový mixážní pult a jako takový nabízí bezpočet možností konfigurací a kombinací. Instalace zvukové karty je kompletně hotová v okamžiku, kdy v operačním systému počítače nastavíme Babyface jako výchozí zařízení pro nahrávání a přehrávání zvuku a jako výchozí zařízení pro MIDI. Od tohoto okamžiku je zařízení připraveno k použití a nebrání tomu ani případná přítomnost jiných zvukových karet v počítači nainstalovaných, jak jsem měl možnost sám si ověřit.

Mixážní okno TotalMix FX je rozděleno do pěti základních sekcí. Jsou to sekce hardwarových vstupů, sekce softwarových vstupů, sekce hardwarových výstupů a sekce tzv. režijního poslechu - Control Room. Softwarové kontrolery sekce režijního poslechu jsou ve výchozím nastavení paralelní s hardwarovými ovladači na hardwaru Babyface. Pátou sekcí je část, která zobrazuje přehled o jednotlivých nastaveních, konfiguracích a také umožňuje výběr a vyvolání uložených scén nastavení TotalMix FX. Každý vstup nebo výstup má ve své příslušné sekci svůj vlastní plně vybavený mixážní kanál, který umožňuje nastavení vstupní citlivosti, obsahuje vlastní třípásmový ekvalizér doplněný sadou předvoleb, vlastní trasu odeslání do efektu (u výstupů je to naopak návrat z efektu), potenciometr výstupní úrovně kanálu, umožňující mixáž s ostatními kanály a možností dalších nastavení, jako je například směrování vstupního kanálu do určitého výstupu. Mikrofonní předzesilovače mají možnost aktivace fantomového napájení pro kondenzátorové mikrofony. Pokud je toto napájení v TotalMix FX aktivováno, na zvukové kartě se v levém sloupci indikátoru dole rozsvítí oranžové světlo. Obdobně se také aktivuje režim nástrojového vstupu.

Sekce hardwarových vstupů umožňuje přivést signály ze dvou mikrofonů nebo ze dvou linkových zdrojů, případně přímo z nástroje. Dále buď stereo signál přes optický vstup ve formátů S/PDIF, nebo osm audio kanálů přes optické vstupy ve formátu ADAT. Pokud má tedy uživatel k dispozici externí zařízení schopné distribuovat audiosignály ve formátu ADAT, je k dispozici celkem deset externích vstupů, které je možné v TotalMix FX směrovat na stejný počet hardwarových výstupů nebo do vícekanálového software v počítači. Sekce softwarových vstupů umožňuje přehrávání z programů v počítači. Asi nejjednodušším příkladem pro demonstraci budiž třeba notoricky známý přehrávač Windows Media Player, který v takovém případě přehrává přes softwarové vstupy 1/2 a následně analogové hardwarové výstupy 1/2. Na softwarovém vstupu můžeme nasadit ekvalizaci signálu, signál můžeme odeslat do interního efektu (Reverb/Delay). Pokud by to náhodou nestačilo, můžeme použít ekvalizaci i na kanálu hardwarového výstupu, tamtéž nastavit návrat z efektu a završit to můžeme ekvalizací také v sekci Control Room. Není třeba dodávat, že WMP takové možnosti sám o sobě nemá a takto viděno, výbava Babyface může rozšířit možnosti jednoduchých prográmků na úroveň mnohem sofistikovanějších nahrávacích programů. Pokud jde o softwarové přehrávání, je třeba zmínit, že systém Babyface je připraven také na přehrávání vícekanálového zvuku ze softwarových DVD přehrávačů, jakým je například Power DVD.

Sekce hardwarových výstupů tedy umožňuje finální nastavení kanálů opouštějících zvukovou kartu Babyface.

K dispozici jsou dva analogové výstupy, dále buď jeden optický stereo výstup formátu S/PDIF, nebo osm kanálů optických výstupů ve formátu ADAT. Nesmíme zapomenout také na výstupy pro sluchátka. Toto vše tvoří slušně nadupanou platformu pro takřka neomezené směšování a směrování (routování) audio signálů, jejich úpravu a snadný převod z analogového do digitálního prostředí a naopak. Ve spojení s externími zařízeními vybavenými optickým rozhraním ve formátu ADAT se dále významně rozšiřuje počet využitelných fyzických audio kanálů. Je to vlastně prosté, začnete s krabičkou, která se vejde do dlaně a skončíte u plnohodnotného vícekanálového zvukového systému.

Závěr

Zvuková karta RME Babyface představuje promyšlený a sofistikovaný systém, který má velký potenciál. Představuje systém, který lze rychle, pohodlně, kdykoliv a kdekoliv vybudovat za předpokladu, že je k dispozici vhodný počítač. K tomu připočítejme u RME tradičně velmi kvalitní AD/DA konverzi audio signálů, přesnou synchronizaci s externími digitálními systémy, v zásadě nulovou latenci při monitorování, schopnost práce s 16 MIDI kanály a máme více než flexibilní a všestrannou zvukovou kartu v kapesním balení, která je vždy „ready to go“.