Roland DS-50A

Aktivní dojem!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
15 900,00 Kč

Tyto aktivní poslechové monitory patří do kategorie monitorů určených pro poslech v blízkém poli.

Poslech v blízkém poli znamená, že reproduktorové soustavy umisťujeme co nejblíže k místu, ze kterého posloucháme, většinou přímo u mixážního zařízení, aby se příliš neuplatňovala akustika místnosti ve které pracujeme.

To bývá nejobvyklejší variantou při práci v domácím studiu, v malých režiích nahrávacích studií, nebo v přenosových vozech a jiných mobilních pracovištích.

Ve velkých nahrávacích studiích se poslech v blízkém poli kombinuje s poslechem hlavních velkých monitorů.

Aktivní monitory Roland DS-50A splňují všechny nároky na monitory kategorie near field a jejich vybavení umožňuje nejrůznější varianty použití.

Popis

DS-50A je dvoupásmová reproduktorová soustava osazená vysokotónovým měničem o průměru 19 mm a basovým reproduktorem o průměru 120 mm. Basový reproduktor je doplněn dvěma basreflexovými otvory. Udáváný frekvenční rozsah monitorů je od 68 Hz do 22 kHz v pásmu +/- 3 dB. Rozměry soustavy jsou 197 x 267 x 312 mm a jedna bedna váží 8 kg. Protože, jak bylo řečeno, se jedná o aktivní reproduktorovou soustavu (y), je veškerá potřebná elektronika vestavěna ve skříni monitoru. Jsou to především výkonové zesilovače. DA-50A pracuje v režimu bi-amping a proto má každý reproduktor svůj vlastní zesilovač. Pro výškový reproduktor je to zesilovač s výkonem 20 W a pro basový reproduktor zesilovač s výkonem 30 W. Další částí elektroniky monitorů je vstupní sekce reprosoustavy a ta je rozdělena na dvě části. Jednu část tvoří linkové vstupy, do kterých přivádíme standardní analogový signál a druhou část tvoří vstupy digitální, které umožňují přímé připojení monitoru k digitálnímu zařízení.

Analogové vstupy jsou elektronicky symetrické a umožňují tedy propojení se zdrojem signálu jak symetrickým tak nesymetrickým vodičem. K nastavení zesílení slouží potenciometr, který má v každém kroku aretaci, což umožňuje u obou (nebo více) použitých monitorů nastavit přesně totéž zesílení. Pro jemnou úpravu frekvenčního průběhu monitoru jsou ve výbavě monitoru potenciometry korekcí pro výšky na frekvenci 10 kHz a pro basy na frekvenci 80 Hz s nízkým zdvihem a útlumem o +/- 3 dB.

Potenciometry zesílení a korekcí pracují stejně při navolení analogových vstupů a nebo při použití digitálních vstupů. Digitální vstup je k dispozici jednak koaxiální, na konektoru RCA-Cinch a rovněž také optický ve formátu S/PDIF. Vedle těchto dvou digitálních vstupů je tato sekce osazena ještě průchozím digitálním vstupem/výstupem Digital Thru (konektor RCA-Cinch) a k němu přiřazenému přepínači Left/Right. Tato výbava je nezbytná při digitálním provozu. Digitální signál ač už koaxiálním, nebo optickým kabelem přivedeme na vstup monitoru. Z něj pak vedeme signál z konektoru Digital Thru do druhého monitoru a přepínačem Left/Right zvolíme, která bedna bude reprodukovat levý a která pravý kanál.

Digitální vstupy jsou vybaveny 24bitovým převodníkem pro nejvyšší kvalitu, se schopností akceptovat veškeré samplovací frekvence od 32 kHz do 96 kHz. Zbývá ještě doplnit, že monitory mohou pracovat vždy jen v jednom vstupním režimu. To znamená, že signál na monitory sice můžeme přivést zároveň z analogového i digitálního zdroje, ale přepínačem vstupů na monitoru si musíme zvolit, ze kterého vstupu budeme reprodukovat. Aktivace digitální vstupní části je indikována Led diodou vpředu pod basovým reproduktorem, kde je ještě Led dioda indikující zapnutí, nebo vypnutí elektroniky monitoru.

Hodnocení

Po zvukové stránce nelze aktivním monitorům Roland DS 50-A nic vytknout. Po instalaci a připojení zdrojů zvuku stačí stisknout Play a poslouchat. Při každém poslechovém testu nejprve podvědomě cosi očekáváte a pak se snažíte něco odhalit. Nejlepší je ovšem nedělat nic a poslouchat. V případě těchto monitorů je reprodukce jakéhokoliv hudebního žánru velmi nenápadná. Nic se nevnucuje, nic nevyčnívá, ale také nic neschází. Soustavy si hladce poradí s velkými dynamickými změnami a při poměrně velmi tichém, ale stejně tak i hlasitém poslechu se neztrácí rozlišení. Podání detailů a prostoru je dostatečné k tomu, aby bylo možné na těchto monitorech provést dobrou mixáž, nebo kontrolovat zvuk při záznamu. Jak už tedy bylo řečeno, i přes relativně malé rozměry boxů je bez problémů reprodukce i při vyšší hlasitosti. To přisuzuji zesilovačům monitorů, které jsou vestavěným reproduktorům „ušity" na míru a díky jejich bi-ampingovému zapojení.

Při poslechovém testu jsem si zkoušel „hrát" s korekcemi výšek a basů. Podle mého názoru jich při opravdu blízkém poslechu není vůbec zapotřebí a tak se jemné doladění v rozsahu +/- 3 dB uplatní spíše v případě problému při poslechu z dálky.

Snažil jsem se také zjistit nějaké rozdíly při reprodukci téže nahrávky přes analogové nebo digitální vstupy. Po zvukové stránce jsem při přepínání mezi oběma vstupy žádné rozdíly nezaznamenal, kromě toho, že u některých nahrávek se mi při reprodukci přes digitální vstup zdála stereobáze o malinko užší než při reprodukci přes analogové vstupy. Vysvětlení pro to nemám, protože jsem to zaznamenal jen u některých nahrávek. Myslím si tedy, že můžete bez obav použít kterýkoliv způsob připojení zdroje signálu.

Pokud monitory DS-50A budou tvořit doplněk některému firemnímu digitálnímu mixážnímu, nebo nahrávacímu zařízení, které je vybaveno modelingem vyzařování jiných monitorů, můžete po propojení digitální cestou této funkce využít a nasimulovat si reprodukci reprosoustav jiných typů a značek. Jinak ovšem tyto monitory můžete pohodlně zapojit do jakéhokoliv analogového nebo digitálního řetězce. Pouze je třeba věnovat pozornost umístění reprosoustav, protože nejsou vybaveny ochranou proti rušení (například z počítačových monitorů apod.).

Závěrem

Závěrečné resumé by tedy mohlo znít asi takto: Aktivní monitory Roland DS-50A pracují velmi dobře a jsem přesvědčen, že je možné se na ně při reprodukci zvukového materiálu spolehnout. Jejich předností je nenásilný vyrovnaný přednes s dostatečným množstvím detailů. Výkon soustav je v této kategorii více než dostatečný, velmi dobré je zpracování dynamiky hudebního materiálu. Pokud tedy právě uvažujete o nových monitorech, máme tu jeden tip.