Native Instruments Kontakt 4

Softwarový sampler
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
9 990,00 Kč

Posledním samplerem v sérii testů virtuálních samplerů je čtvrté vydání populárního sampleru Kontakt od firmy Native Instruments Kontakt 4. Nejnovější verze je žhavou novinkou, která výrazně posouvá Kontakt dál, nabízí vylepšenou knihovnu zvuků, přívětivější uživatelské prostředí a nepřeberné množství zvuků.

Německá firma Native Instruments je v oblasti softwarových nástrojů pro tvorbu hudby poměrně dobře známá. Výborná obchodní strategie, výrobní program, který každý rok obsahuje celou řadu novinek, pravidelné updaty, jež posouvají stávající verze výrazně kupředu, cenová politika, velká řada produktů pokrývající celé spektrum v oblasti zpracovávání zvuku a hudby a kvalitní podpora, to vše jsou devizy hovořící samy za sebe. Čtvrtá verze Kontaktu je oproti ostatním samplerům tak trochu ve výhodě, protože poskytuje nejnovější technologie, které dnes najdete.

Základní specifikace, instalace

Než se podíváme Kontaktu 4 na zoubek, přibližme si několik základních údajů z jeho specifikace. Kontakt 4 je dostupný pro platformy PC a Mac, podporuje jak 32bitové tak 64bitové systémy. Využívá technologii VST, AU a RTAS, lze ho použít i jako Stand-alone aplikaci; možnost propojení přes Rewire však chybí. Polyfonie je neomezená a je limitovaná pouze výkonem počítače. K dispozici je 8 stereofonních výstupů, které lze libovolně překonfigurovat. Standardně se Kontakt 4 dodává s knihovnou zvuků, která nabízí úctyhodných 43 GB vzorků dat. Kontakt 4 můžete zakoupit samostatně anebo ho získat jako součást balíku NI Komplete 6, který kromě Kontaktu nabízí i virtuální synthesizer Absynth 5, modulární systém Reaktor 5, kytarový efektový procesor Guitar Rig 4, bicí sampler Battery 3 a virtuální instrumenty FM 8 (emulující proslule známou Yamahu DX7) a Massive (moderní synthesizer s otevřenou architekturou, pro dosažení nových zvukových barev). Nákup NI Komplete 6 je cenově výhodný, za poměrně nízkou cenu získáte hned několik profesionálních nástrojů pro tvorbu hudby. V mém případě jsem k testu obdržel celý balík NI Komplete. Instalace 60 GB kolosu vám zabere nějaký čas.

Po instalaci je třeba zaktivovat produkt pomocí NI Service Center. Aktivaci lze provést i na počítači, který není připojen k internetu (je třeba vygenerovat soubor, který přenesete na druhý počítač, přes stránky NI vygenerujete aktivační kód a ten následně naimportujete do NI Service centra). Pak vám již nic nebrání začít Kontakt 4 používat. První spuštění Kontaktu ve Stand-alone módu vyžaduje nastavení MIDI a audia. V případě, že budete používat Kontakt 4 v prostředí sequenceru, Kontakt 4 se zobrazí v nabídce VST Instruments. Kromě standardního pluginu s jedním stereo výstupem je k dispozici i verze s osmi a šestnácti výstupy. Pro otestování jsem používal Kontakt 4 v Cubase 5. V obou případech je nutné po prvním spuštění nastavit cesty k adresářům se zvuky, které chcete v Kontaktu používat.

Rozvržení sampleru a jeho ovládání

Kontakt 4 je rozdělen do dvou částí. Levá část sampleru obsahuje knihovnu zvuků, pravou část tvoří nástrojový rack, do kterého se nahrávají jednotlivé zvuky (obdobný princip jako u sekvenceru Reason). Do editace programu se dostanete rozbalením příslušných nabídek, které se vždy otevírají pod aktuálním modulem.

To znamená, že pozice jednotlivých částí modulů není pevně daná, naopak se mění podle toho, co máte v sampleru nahráno a otevřeno. V konečném důsledku seznam programů a jeho jednotlivých částí může přesáhnout i několik obrazovek, což značně snižuje přehlednost nutnou pro rychlou práci. Dalším známým neduhem Kontaktu je to, že mnoho změn můžete provádět výlučně najetím myši na ovládací prvek, což vyžaduje oční kontakt a vyšší koncentraci. Jak se zdá, Native Instruments vyslyšel přání uživatelů a ovládání Kontaktu 4 přiblížil více k jejich potřebám. Poslední verze již umožňuje k pohybu v racku použít kolečko myši a to i dokonce v kombinaci s klávesou CTRL, pro rychlý přesun na začátek a konec racku. Dalším výrazným plusem je možnost pohybu v knihovně pomocí klávesnice včetně rozbalování složek ve stromové struktuře programů a samplů. Novinkou je i dynamická změna velikosti okna sampleru, kterou od této verze můžete měnit pouhým roztažením okrajů pomocí myší. Barevné prostředí Kontaktu dostalo tmavší odstín. Převládání odstínů šedi není na škodu. I když je písmo velmi malé, správně zvolený font neubírá na čitelnosti. Velkým posunem je kompletně přepracované grafické prostředí předpřiprapravených programů, které více odpovídá reálným nástrojům.

Celkově čtvrtá verze Kontaktu působí více propracovaně, úhledněji, profesionálněji a vyzráleji.

Architektura nástroje

Elementární jednotkou sampleru je sampl, což může být jakýkoliv naimportovaný zvuk ve formátu WAV, AIF nebo REX. Sampl je přiřazen k příslušné klávese. K jedné klávese lze přiřadit i více samplů v závislosti na síle úderu velocity. Rozsahy přiřazení samplů ke klávesám v závislosti na síle úderu nebo rozložení na klávesnici se nazývají zóny. Zóny (nebo i jednotlivé samply) lze sdružovat do skupin tzv. Groups, na které lze aplikovat efekty, uplatňovat modulace a podobně. Typickým příkladem skupiny může být skupina určující přehrávání zvuků s hlasitostí mf (mezzoforte). Skupiny mohou být ukládány zvlášť s příponou *.nkg. Vlastní program, představující například preset klavíru, se nazývá instrument. Ve své podstatě je to balíček samplů, zón a skupin, včetně nastavení modulací a efektové jednotky. Programy lze sdružovat do bank. Jedna banka pojme až 128 programů, odpovídajících na jednom kanálu. Banky například umožňují tematicky sdružovat programy stejného zaměření. Můžete si tak vytvořit banku akustických klavírů, elektrických kytar a podobně. Nejvyšší hierarchií Kontaktu je Multi režim, který sdružuje až 64 programů do produkčního setupu k vytváření tematických produkčních celků. Lze tak například vytvořit Multi pro hraní jazzové hudby, které bude obsahovat zvuk piana, trubky, kontrabasu, jazzové kytary, bicí sadu pro hru s metličkami a podobně. Každý program v Multi lze přiřadit na jiný kanál, určit mu, z kterého výstupu bude hrát a podobně.

Pro editaci programů nabízí Kontakt čtyři editory. Map editor slouží pro přiřazování samplů k jednotlivým klávesám. Možnosti přiřazení jsou rozsáhlé. Rozsah zón lze nastavovat i MIDI klávesnicí. K hromadnému nastavení prolínání zón lze použít batch funkce. Group Editor využijete pro přiřazení samplů a zón do jednotlivých skupin. Wave editor, kromě nastavení začátku a konce samplu umožňuje základní operace pro manipulaci se samplem, jako je Fade In/Out, Normalize, Reverse a Silence. K dispozici je i možnost nastavování obálek pro vytváření rytmických šablon, synchronizovaných na tempo skladby. Nechybí možnost nastavování smyček. Script editor umožňuje programování závislostí chování zvuku při přehrávání na základě logických operací. Pokud máte zvuk správně přiřazený do zón a group, můžete na něj aplikovat efekty a modulaci. Efektová jednotka obsahuje 19 efektů, které lze použít na skupinu nebo klasicky jako insert nebo send. Novinkou je konvoluční reverb, nabízející 300 impulsů jak reálných prostředí, tak i hardwarového vybavení studiových modulů. Ovládacích prvků pro změnu parametrů je poskrovnu. Lze je však funkcí Midi Learn přiřadit k #CC kontrolerům nebo je naroutovat k interním ovladačům jako je LFO, aftertouch, sledovač obálky a podobně. Parametry lze dále modulovat pomocí modulační matrice. Automatizace v sekvenceru bohužel není stoprocentní. Pokud chcete řídit určitý parametr automatizací, musíte k jeho ovládacímu prvku přiřadit #CC midi kontroler.

Authentic Expression Technology (AET)

Převratnou novinkou, způsobující průlom v oblasti samplingu, je Technologie Authentic Expression Technology (AET). Představte si například zvuk trubky, která má diametrálně odlišnou barvu zvuku při nízkých hlasitostech oproti těm vysokým. Není jednoduché zachytit předlohu při plynulé změně hlasitosti tak, aby nástroj zněl věrohodně a měl dostatečnou dynamiku. Pouhé navrstvení vzorků do vrstev prolnutých vzájemně cross-fadery nestačí. Nelze postihnout možnost nuance hry při hraní například na akustické nástroje (pohyb prstu po struně) nebo přirozený charakter nástroje (zvuk kladívek na elektrofonických nástrojích jako např. Rhodes). Jádrem AET technologie je FFT filtr s vysokým rozlišením, který je schopen přesně vyznačit frekvenční odezvu téměř v jakémkoliv vzorku a na základě toho plynule prolnout dvě vrstvy zvuků mezi sebou. AET lze také aplikovat na prolnutí různých technik mezi sebou a nebo dokonce i mezi dvěma absolutně odlišnými signály, jako je například hoboj a klavír. To vše nabízí nový pohled na práci se samply. AET otevírá dveře nové éře v oblasti samplingu. Jak AET funguje si můžete vyzkoušet na zvucích knihovny Kontakt 4.

NCW komprese

NCW komprese nabízí možnost redukovat velikost samplu až o 50% původní velikosti. Během přehrávání je sample materiál opět dekomprimován na původní velikost bez ztráty na kvalitě či časového zpoždění. Také vám už přišly nové knihovny nasamplovaných instrumentů veliké? Tato technologie je velkým příslibem, jak zredukovat objem dat nebo zvýšit polyfonii a propracovanost zvuků při stejné velikosti.

Kontakt Library

Knihovna zvuků čítající 43 GB byla kompletně přepracovaná. Nabízí rozdělení zvuků do sedmi kategorií – Band, Choir, Orchestral, Synth, Urban Beats, Vintage a World. Původní knihovna Kontaktu 3 byla rozšířena o zvuky smyčců a koncertních varhan Vienna String Library (VSL) a o zvuky sborových zpěvů, využívající AET technologii. V tomto případě AET poskytuje plynulý morphing mužského sborového hlasu mezi jednotlivými samohláskami. Jak už jsem uvedl na začátku, ovládání jednotlivých programů z knihovny bylo přepracováno tak, aby nabízelo uživateli co největší komfort při jeho editaci. Například programy ze sekce synth a vintage mají ovládání rozdělené do sekcí obálek, filtrů, efektové jednotky a nastavení stylu hry. Navíc umožňují rychlou změnu transpozice, ladění, nastavení velocity a pitchbandu. Zajímavostí je i sekce random, kde je možné náhodně ovládat parametry hlasitosti, velocity, panoramy a ladění. U programů sekce Orchestral můžete měnit i tóninu, barvu zvuku, hrát tóny v akordech a u zvuků z VSL pomocí artikulací volit v reálném čase styl hry (Sustain, Staccato, Pizzicato apod.). Celkově vzato, práce se zvuky z Kontakt 4 Library se mnohem více přibližuje k práci se synthesizery a ROM playery. Díky tomuto sofistikovanému rozhraní máte základní parametry okamžitě k dispozici a vy se můžete více soustředit na skládání, než na složitou editaci jednotlivých částí programu v nástrojovém racku.

Databáze zvuků

U správy zvuků a programů ještě chvíli zůstaneme. Kontakt 4 konečně nabízí komplexní správu programů a vzorků, tak jak jsme na ni zvyklí u jiných produktů od Native Instruments. Konečně je k dispozici vyhledávací systém pomocí tagů, možnost filtrování zvuků podle multi, bank, instrumentů, skupin, samplů a presetů. Nechybí možnost přiřazení deseti destinací do oblíbených položek pro rychlý přístup.

Kontakt Script Procesor (KSP)

Dalším sofistikovaným nástrojem Kontaktu je editor skriptů, který byl představen již v předcházejících verzích. Tento jednoduchý jazyk, pracující především s logickými operacemi, umožňuje na základě zadané podmínky vykonat určitý povel. V poslední verzi KSP máte možnost programovat skripty i pro Multi režim a designovat View panely, čímž docílíte elegantnějšího vzhledu nástrojů vytvořených v sampleru.

Import zvuků

Kontakt4 umožňuje import souborů z Gigastudia, EXS-24, Kurzweil K2x00, Soundfound, Unity, REX, některé mapy z NI Reaktoru, zvuky ze samplerů EMU EOS/IV/ ESI, Ensoniq ASR-10 a Roland S50/S70/S770. Samozřejmostí je i import vzorků ze samplerů Akai, který umožňuje i načítání Akai CD převedených do image souborů. Příjemnou vlastností je možnost importu zvuků bez nutnosti ukládat je na disk.

Zvuk

Kontakt 4 v současné době poskytuje nejrozsáhlejší knihovnu zvuků v oblasti softwarových samplerů. Programy pokrývají celou zvukovou škálu potřebnou pro tvorbu hudby. Díky novým technologiím AET, NCW a AET nabízejí vysokou expresivitu a přiblížení se k realitě. Programy z kolekce Vienna Symphonic Library jsou na velmi vysoké úrovni. S ostatními zvuky je to však podle mého názoru horší. Zvuky z kolekce vintage a synths mě popravdě příliš nepřesvědčily.

Efekty jsou ploché, nezní dostatečně ve stereu, zvuk je vystředěný a chemický. Možná, že je to výběrem programů, které byly zvoleny pro Kontakt 4 Library. Vzhledem k tomu, že se Kontakt stává standardem pro přehrávání a editaci zvukových programů i od jiných firem, nemá cenu dělat ukvapené názory. Uvidíme, jaký jiný materiál bude pro Kontakt 4 k dispozici.

Závěr

Ať je to, jak chce, Native Instruments Kontakt 4 nasadil laťku v oblasti softwarového zpracování zvuku hodně vysoko. Je průkopníkem nových technologií a díky tomu má zajištěnou podporu od výrobců třetích stran. My uživatelé z toho můžeme jen vytěžit. Podpora uživatelům Kontaktu ze strany Native Instruments je na vysoké úrovni. Pravidelné upgrady verze, které nejsou jen kosmetickou záležitostí, zjednodušené ovládání, ale i pokročilé funkce, to vše mluví pro jeho koupi.