Roland SH-32

Moderní analog
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
23 920,00 Kč

Poslední dobou rozhodně není na trhu hudebních nástrojů o virtuální analogy nouze. Některé renomované firmy se po jediném pokusu o takto koncipovaný nástroj pokorně vrátily k tradičnímu výrobnímu programu, jiní výrobci chrlí jeden model za druhým a jejich jméno, které ještě nedávno nikomu nic neříkalo, se dnes skloňuje ve všech pádech.

Ani firma Roland nezůstává stranou a po úspěšných modelech JP-8000 a JP-8080 přichází na trh s horkou novinkou: virtuálně analogovým syntezátorem SH-32.

Popis a ovládání

Roland SH-32 patří do mezi muzikanty oblíbené i zatracované rodiny desktopů, jde tedy o zvukový modul bez klaviatury, určený – jak už z názvu vyplývá – k umístění na stůl. Nástroj o rozměrech 303 x 228 x 91,5 mm a hmotnosti 1,9 kg je v odolném celokovovém provedení a na první pohled zaujme efektní barevnou kombinací: černé bočnice a bílý hlavní panel, na kterém jsou kvůli snadné orientaci modře zvýrazněny jednotlivé bloky tónového generátoru. V horní části je to sekce oscilátorů, filtr a zesilovač, pod nimi blok nízkofrekvenčních oscilátorů. Oba oscilátory OSC1 a OSC2, podobně oba LFO mají společné ovládací prvky, přepínačem je třeba zvolit, který prvek z dané dvojice má být nastavován. Ve spodní části jsou dvě řady tlačítek, která slouží k volbě programů, přepínání partů Performance, ovládání Arpeggiátoru, Portamenta, Solo a Unison režimu, a knoflíky oktávové transpozice. Při aktivované funkci Preview tato tlačítka slouží jako miniaturní klaviatura s rozsahem jedné oktávy, samozřejmě bez rychlostní a tlakové citlivosti. Vpravo je soustředěno ovládání efektových jednotek a systémových parametrů, regulátor hlasitosti a třísegmentový displej. Přestože mají některé knoflíky více funkcí, díky přehledným popiskám je ovládání poměrně snadné. Téměř všechna tlačítka jsou podsvětlená, nastavení nejdůležitějších parametrů signalizuje ještě dalších 22 LED diod. Na zadním panelu je síťový vypínač, zdířka napájení z externího adaptéru 9 V který je kromě návodu jediným příslušenstvím dodávaným s nástrojem, dvojice MIDI IN a OUT, konektor pro nožní spínač, sluchátkový výstup a hlavní stereovýstup.

Struktura nástroje

Stejně jako u valné většiny současných nástrojů Roland jsou i zde tři typy programů: PATCH (zvuk určený pro sólovou hru s připojenou klaviaturou, nebo k použití v Performancích), RHYTHM SET (sada bicích, každé midi notě, resp. každé klávese je odpovídá zvuk jednoho bicího nástroje) a konečně PERFORMANCE (každému ze čtyř PARTŮ je přiřazen jiný Patch, na Partu 4 může být nastaven i Rhythm Set). Jednotlivé party v režimu Performance mohou přijímat na různých MIDI kanálech, pak pracuje SH-32 ve spojení s externím sekvencerem jako multitimbrální tónový generátor. Polyfonie nástroje je 32 hlasů, což je pro čtyřnásobný multitimbral více než dostačující (jako důkaz mohou posloužit tři demoskladby, jejichž poslech se samozřejmě neobejde bez obvyklé Rolandovské světelné show odehrávající se na panelu nástroje). Režim Performance lze díky funkci Part Stack využít i k vrstvení patchů za účelem tvorby mohutnějších a komplikovanějších zvuků, bohužel chybí možnost rychlostního prolínání a rozložení více zvuků po klaviatuře – pro živou hru by se jistě hodil alespoň jednoduchý split, takže nezbývá, než si v případě potřeby naprogramovat zóny přímo v masterkeyboardu.

K dispozici je 256 Patchů (128 presetových a 128 uživatelských) v bancích A až D po 64 zvucích, 4 Rhythm Sety (2 presetové a 2 uživatelské) a 64 Performancí (pouze uživatelské). Rejstříky jsou číslovány osmičkově, tedy v každém banku A-D vždy 11-18, 21-28, … 81-88. Při volbě programu z panelu SH-32 si člověk rychle zvykne, menší problém však nastává při práci se sekvencerem, kam se volba programu zadává desítkově – například programu B57 odpovídá hodnota Program Change 103. Pro převod lze použít tužku, papír a hlavu, nebo tabulku v návodu na straně 88. Snad se chtěl výrobce i v této oblasti co nejvíce přiblížit starým analogovým nástrojům, u kterých bylo takové číslování běžné, osobně si myslím, že méně znamená někdy více a dal bych přednost dnes obvyklému desítkovému adresování paměťových pozic.

Tónový generátor

Zbrusu nová syntéza, kterou zde firma Roland používá se jmenuje Wave Acceleration Synthesis a jedná se o kombinaci matematického modelu subtraktivní syntézy a ROM vzorků (vlastně ani o žádnou novinku nejde, podobná kombinace způsobila poprask již před patnácti lety a syntezátor Roland D-50 se díky ní stal legendou; tehdy se ale samozřejmě nejednalo o žádný matematický model). Struktura SH-32 ovšem vychází z klasického analogového syntezátoru a protože píšeme rok 2002, je tu i pár věcí navíc.

Základní vlnový průběh Patche vyrábí dvojice identických „virtuálně analogových" oscilátorů OSC1 a OSC2, použití obou oscilátorů má však za následek snížení polyfonie na polovinu. Je známo, že obsah harmonických frekvencí a tím pádem i barva zvuku úzce souvisí s přesným tvarem vlny. I když napěťově řízené oscilátory klasických analogů od různých výrobců nabízely obdobné vlnové průběhy, právě drobné odlišnosti ve tvaru signálu způsobily zcela rozdílný charakter zvuku jednotlivých nástrojů. Zdá se, že vývojáři firmy Roland vzali tuto skutečnost v úvahu, neboť oscilátory nabízejí rovných 67 tvarů signálu: 12x pila včetně průběhu Multisaw známého z nástroje JP-8000, 10x obdélník, 9x pulz s odstupňovanou šířkou 5% – 45%, 1x pulz s plynule měnitelnou šířkou, 5x trojúhelník a sinus, 20x spectrum (různé složitější průběhy) a 10x šum různé barvy. Dále se nastavuje poměr hlasitosti OSC1/OSC2, pro oba oscilátory nezávisle pak hrubé ladění +/- 2 oktávy v půltónových krocích, jemné ladění a hloubka modulace kmitočtu oscilátorů obálkou. Oba oscilátory jsou vybaveny suboscilátorem kmitajícím jednu oktávu pod příslušným oscilátorem. Aktivace suboscilátorů nemá vliv na celkovou polyfonii. Oscilátory je možné synchronizovat, nechybí ani kruhový modulátor. Zvuk je následně upravován jedním z filtrů. Kromě typu filtru (dolní propust, horní propust, pásmová propust a Peaking filter zdůrazňující kmitočty kolem ořezávací frekvence) se volí strmost (12 nebo 24 dB/oct), ořezávací frekvence, rezonance, hloubka modulace obálkou a změna ořezávací frekvence podél klaviatury. Ke změnám parametrů v průběhu znění tónu slouží tři obálky. První dvě jsou klasické ADSR: jedna moduluje ořezávací frekvenci filtru a druhá zesílení; třetí obálka má pouze segmenty AD a moduluje kmitočet oscilátorů. O periodickou modulaci ostatních obvodů nástroje se stará dvojice nízkofrekvenčních oscilátorů LFO1 a LFO2. Určuje se hloubka modulace, cíl (kmitočet OSC1 a OSC2, ořezávací frekvence filtru, zesílení a poloha ve stereu), tvar signálu (sinus, trojúhelník, pila, obdélník, trapezoid, Sample&Hold a náhodný), rychlost modulace (včetně možnosti synchronizace s MIDI hodinami), parametr Key Sync a Fade In. Pro sólové zvuky lze použít režim Mono včetně Portamenta s nastavitelnou délkou. Nechybí ani režim Unison, jehož aktivací se daný Patch automaticky přepne do režimu Mono, pouze jednohlasně hraje také kterýkoli rejstřík při zapnutí synchronizace oscilátorů. Podobných omezení je tu bohužel více – nelze například ručně nastavit šířku pulzu (lze jí pouze modulovat z LFO2); kruhový modulátor, synchronizace oscilátorů, PWM a Suboscilátor se navzájem vylučují a konečně pro Patch využívající synchronizaci oscilátorů není dostupný filtr. Díky implementaci algoritmů simulujících jednoduchý filtr a kruhový modulátor do efektové jednotky Insertion není tato redukce možností zdaleka tak drastická, jak by se na první pohled mohla zdát.

Jednotlivé zvuky v programu Rhythm Set lze editovat obdobně jako Patch, výchozím materiálem však je některý z 63 samplů uložených v ROM. Mám důvodné podezření, že z téhož zdroje pochází i všech deset šumových spekter dostupných v sekci oscilátorů, přestože o tom není v manuále ani zmínka. Většina vzorků bicích pochází z oblíbených rytmerů TR-808 a TR-909.

Efektová jednotka

SH-32 je vybaven dvěma nezávislými efektovými jednotkami: Reverb/Delay a Insertion, které mohou být zapojeny sériově, nebo paralelně. Sekce Reverb/Delay nabízí trojici reverbů lišících se velikostí simulovaného prostoru, šest algoritmů typu delay a jeden stereochorus; sekce Insertion poskytuje kromě několika dalších reverbů, delayů a chorusů řadu modulačních efektů (tremola, pannery, flangery, phaser a rotary), dále distortion, overdrive, auto wah, ring modulator, compressor, limiter, lo-fi efekty, ekvalizér, EZ filter, isolator a slicer. Jak už je u nástrojů Roland dobrým zvykem, kvalita efektů je nadprůměrná, většina algoritmů je stereofonní. Efekty jsou částečně editovatelné, z panelu nástroje je přístup ke čtyřem (Insertion) až pěti (Reverb/Delay) nejdůležitějším parametrům. Nechybí ani možnost synchronizace efektů s MIDI hodinami. Individuální konfigurace efektových jednotek pro jednotlivé Patche je součástí programu, v režimu Performance platí společné nastavení pro celou čtveřici partů s možností nezávislé regulace množství efektu na každém z nich.

Arpeggiátor

V paměti SH-32 je 64 předprogramovaných Arpeggio stylů určených pro použití s melodickými zvuky a 32 Rhythm stylů pro použití s bicími sadami. Všechny se dají přepsat uživatelskými arpegii, které lze vytvářet buď přímo na nástroji (Realtime i Step recording), nebo pomocí externího sekvenceru. Zatímco Arpeggio styly ve spojení s libovolným Patchem produkují celkem obvyklé běhy nahoru/dolů a jednoduché melodické sekvence, Rhythm styly pracují pouze s některým z Rhythm setů a vytvářejí velmi pěkné rytmické figury typické pro House, Techno, HipHop, či R&B. Tempo přehrávání se určí buď vyťukáním pomocí tlačítka TAP, nebo lze zadat přesnou hodnotu na displeji v rozmezí 20 až 250 bpm. Nechybí ani možnost synchronizace tempa s MIDI hodinami. Veškerá nastavení lze uložit jako součást každého Patche, Rhythm Setu, nebo Performance. V režimu Performance lze Arpeggiátor provozovat pouze na jednom ze čtyř partů.

Chord Memory

Tato jednoduchá funkce se v minulosti často objevovala na vícehlasých analogových a zejména A/D syntezátorech. Při aktivované funkci Chord Memory se po stisku jediné klávesy kromě tónu odpovídající výšky ozvou další tóny tvořící akord podle šablony uložené v paměti nástroje. Jde o velmi oblíbený efekt, často používaný například v Techno hudbě. V paměti je přednastaveno 64 druhů souzvuků od jednoduchých oktávových mixtur přes běžné durové a mollové kvintakordy, septakordy a nónové akordy až po nejbizarnější disonantní shluky tónů, které sice snad mají akordovou značku, ale akordem bych je nenazval ani v tom nejdivočejším snu. Všechna tovární nastavení lze přepsat vlastními programy. Funkce Chord Memory může být použita i na jednom z partů v režimu Performance, je možná i kombinace s Arpeggiátorem.

Zvuk

Po zvukové stránce je pro mě SH-32 příjemným překvapením, tónový generátor přes svojí relativní jednoduchost a některé limitace nabízí dost možností pro tvorbu zajímavých rejstříků. Celkový sound je čistý, vyrovnaný a analogově teplý. Jedinou drobnou vadou na kráse, která mě v souvislosti se zvukem napadá, jsou slyšitelné skokové změny při ručním nastavování ořezávací frekvence filtru (otevírání a zavírání filtru pomocí obálky nebo LFO je naštěstí v naprostém pořádku, tedy sametově hladké). Mezi presety převládají měkké analogové barvy, díky vlnovým formám ze skupiny Spectrum, které mají specielní harmonickou strukturu lze však vytvářet i zcela „neanalogové" zvuky včetně vokálních, varhanních, nebo ostrých digitálních barev FM charakteru. Analogový charakter zvuku lze výrazně posílit nastavením parametru Analog Feel, který nenápadně rozlaďuje a zase slaďuje oba oscilátory, čímž vytváří iluzi kmitočtové nestability typické pro napěťově řízené oscilátory používané ve starých nástrojích. SH-32 přichází z továrny s aktivovanou funkcí Low Boost zdůrazňující nižší kmitočty, což se může hodit při poslechu přes méně výkonný aparát. Pokud je zvuk při běžném provozu nepřirozeně nabasován, je lepší tuto funkci deaktivovat.

MIDI

Vzhledem k tomu, že SH-32 není vybaven disketovou jednotkou či slotem pro paměťovou kartu, jedinou možností jak zálohovat data je vyslání výpisu paměti po MIDI do připojeného sekvenceru (Bulk Dump). Lze vyslat buď všechna data naráz (Patches, Rhythm Sets, Performances, Arpeggio Styles, Rhythm Styles, Chord Forms a System), jednotlivé oblasti paměti, nebo konkrétní programy. Uložená data pak lze v případě potřeby prostřednictvím MIDI kdykoli natáhnout zpět do nástroje. Většinu parametrů zvuku lze také měnit v reálném čase během znějící skladby pomocí kontrolérů, nebo SysEx bloků, formát SysEx dat však není v MIDI implementaci uveden.

Závěr

Dosavadní virtuálně analogové syntezátory, ať už se mezi sebou jakkoli lišily barvou, počtem “kroutítek”, či možnostmi editace, měly doposud jedno společné: relativně vysokou cenu, která často bránila jejich masovému rozšíření mezi řadové muzikanty. Firma Roland se pokusila o kompromis - za rozumné peníze nabízí kvalitní nástroj, který sice nikoho neohromí přehršlí nastavitelných parametrů, zato zaujme příjemným zvukem, srovnatelným i se špičkovými VA nástroji.