Softwarový sampler - E-MU Emulator X3

Test softwarových samplerů - 1.část
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
6 476,00 Kč

Úvod do krátké série testů softwarových samplerů

Samplery v dnešní době patří k neodmyslitelným nástrojům v oblasti zpracování hudby. Zachytávání vzorků a následná manipulace s nimi i dnes patří k běžným pracovním postupům při produkci. Od příchodu prvního sampleru na svět uběhlo více než 20 let. Za tu dobu se vývoj samplingu výrazně posunul, a to především v důsledku rozvoje osobních počítačů, které svým výkonem v současné době značně překračují výkon samplerů hardwarových. Z tohoto důvodu se výrobci začali soustředit na oblast software. Výhod je hned několik. Rapidní nárůst výkonu, nutného pro výpočet složitých operací na úpravu nahraného zvuku, dokonalá integrace v prostředí sequenceru (synchronizace, možnost manipulace se soubory přímo v počítači), automatizace parametrů v reálném čase, indexování presetů pro rychlejší vyhledávání požadovaného zvuku, ukládání zvuku na úrovni projektu, velká kapacita pro práci s rozsáhlými knihovnami… je toho dost. Navíc přechod na 64bitovou platformu umožňuje navýšení kapacity paměti vyhrazenou pro samply, rychlejší přístup k souborům a podobně. Rok 2009 je rokem upgradování stávajících verzí pro 64bitové platformy. Nové verze samplerů však vždy přinášejí i něco navíc. Pojďme se proto poohlédnout po trhu a podívat se v následujících číslech časopisu Music Store na nejpopulárnější z nich, podrobit je testům a na závěr provést jejich porovnání. K otestování jsme si vybrali E-MU Emulator X3, Steinberg Halion a Native Instruments Kontakt. Nebudeme se zabývat empirickým měřením a zjišťováním, který z nich má nejlepší zvuk. Spíše půjde o přiblížení možností, co vám jednotlivé samplery mohou nabídnout, jaké jsou jejich vlastnosti a možnosti. Cílem recenzí by mělo být to, že získáte ucelený přehled, který vám pomůže při jejich nákupu nebo vás nasměruje, jakým směrem v oblasti samplingu byste chtěli jít.

Firma E-MU patří k průkopníkům v oblasti samplerů a jako jediná má za sebou bohaté zkušenosti i v oblasti HW. První sampler pod názvem Emulator přivedla na svět již v roce 1982.

Po něm následovaly modely Emulator II a Emulator III. I dnes po 22 letech je Emulator III, který začala firma E-MU vyrábět od roku 1987, velmi ceněný mezi profesionály pro svůj pevný průrazný zvuk, na kterém se podílí i originální analogový filtr, jímž je sampler vybaven. Dalším a zároveň posledním nástupcem tohoto modelu byl Emulator IV Platinum, který i přes svou slávu nedokázal čelit konkurenci softwarových samplerů, jež se začaly velmi rychle rozvíjet. Pro firmu E-MU to znamenalo velkou ztrátu a kdyby nedošlo ke spojení s firmou Creative, která se zabývá výrobou zvukových karet a převodníků, samplery E-MU by už dnes byly jen minulostí. Creative Labs nenechal divizi E-MU zaniknout, naopak umožnil E-MU pokračovat ve vývoji. Výsledkem fúze byl Emulator X, první softwarový sampler, sdružující bohaté zkušenosti získané z oblasti HW. Z tohoto důvodu můžeme hned na začátku říct, že Emulator je jako jediný ze samplerů, o kterých tu bude řeč, skutečným samplerem s možností nahrávání zvuku z externího zdroje a jeho následného upravování. Pokud patříte k tweakerům zvuku, rádi samplujete zvuk například z analogových kláves, bude pro vás Emulator X tou nejlepší volbou.

Instalace

První novinkou, která jistě potěší, je fakt, že na rozdíl od předchozí verze k používání Emulatoru X3 již nyní nepotřebujete žádný E-MU hardware. Po dokončení instalace se počítač přihlásí na internet, stáhne si požadovaný kód a Emulator X3 automaticky zaktivuje. Pokud pracujete na počítači, který nechcete mít připojený k internetu, můžete kontaktovat podporu Creative a nechat si generovaný kód poslat. Emulator X3 se dodává na 6 DVD. První z nich obsahuje vlastní instalaci, další jsou knihovny pro EX3 zahrnující kompletní soundset slavného zvukového modulu Proteus 2000, dále pak 1,5GB banku Grand Piana, banku s 24bitově navzorkovanými bicími a smyčkami, banky Xtreme Lead X a další. Všehovšudy se jedná o 3,5GB banku zvuků na vysoké úrovni. Instalace Emulatoru X3 proběhla bez jediného problému. Nainstaluje se jak stand-alone verze tak i VST instrument. Plnohodnotné funkce jsou k dispozici pouze ve stand-alone verzi. Po restartu systému je třeba u stand-alone verze nakonfigurovat audio, MIDI, přiřazení kontrolerů, zvolit externí audio editor pro dodatečnou editaci samplu a vybrat adresář pro nahrávání a ukládání dat.

I přesto, že v současné době počítače nabízejí velký výkon, doporučuji prostudovat kapitolu o optimalizaci PC pro Emulator X3. Správně zoptimalizovaný systém je podmínkou jeho bezchybného fungování. Pokud chcete pracovat se samply jiných výrobců, nainstalujte si Chicken Translator, který slouží pro převod zvuků EIII/ESi/Emax, Tascam GigaStudio 1 + 2, SoundFont, Native Instruments Kontakt 1 + 2, Steinberg Halion I a II do formátu EX3. Práce s translatorem je velmi jednoduchá. Vyberete zdroj pro převod, výstupní adresář a stisknete tlačítko Translate. Zkoušel jsem převádět originální CD z Emulatoru III. Bohužel ne všechny zvuky se převedly správně. Některé samply se nenaimportovaly, u některých zvuků bylo špatně nastaveno zasmyčkování zvuku. Import všech Akai CD však dopadl na jedničku.

Architektura nástroje

Další novinkou je přepracování jádra Emulatoru. Funkce Xstream™ umožňuje nahrávat zvuky ve 24bitové hloubce na frekvenci až 192 kHz. Xstream využívá patentové technologie ladění, která díky 32bitové hloubce čte samply přímo z disku bez slyšitelného zpoždění. Podpora multicorových procesorů výrazně urychluje matematické operace. Rozdíl zjistíte už i na starších procesorech, podporujících Hypertreading. Emulator X3 konečně pracuje i pod 64bitovými operačními systémy, bohužel pouze na platformě PC (Windows XP, Windows Vista).

Základem Emulatoru X3 je banka, do které nahráváte jednotlivé zvuky a programy. Můžete využít hotové knihovny na přiložených DVD nebo jednoduše přetáhnout potřebné zvuky metodou drag-and-drop přímo z průzkumníka Windows. Banky lze pomocí funkce Merge spojovat, anebo naopak zvuky, které nepoužijete, vymazat. Originální banky doporučuji před vlastní prací zazálohovat, změnám se nejspíš nevyhnete. Banka se skládá z presetů, samplů a multisetupů. Presety jsou buď jednotlivé programy nástrojů, jako je například klavír, kytara, a nebo komplexní vrstvené kombinace několika nástrojů najednou. Editace presetů je rozdělena do tří celků: Voices and Zones, Links a Voice processing. Základní element pro tvorbu programu se nazývá Voice. Voice je kompletní zvuk, který se skládá z jednoho nebo více samplů. Sampl je vzorek, který generuje konkrétní zvuk. V podstatě se jedná o jakýkoliv naimportovaný zvuk do sampleru. Sampl můžete dále procesorovat obvody známými z klasických synthesizérů. K dispozici máte oscilátor, dynamický filtr, obálky filtru a hlasitosti, dva nízkofrekvenční oscilátory, tři generátory funkcí a modulační matrici nazvanou Cords. Obálky je možné synchronizovat s BPM nebo je zacyklit. I když jsou standardně označeny pro řízení hlasitosti, filtru nebo ladění, nic vám nebrání použít je i pro řízení jakéhokoliv zdroje zvuku. Dva LFO generátory nabízejí 17 typů průběhů, nechybí možnost nastavení zpoždění jejich nástupu, synchronizace s tempem projektu. Kromě obálek a LFO máte k dispozici tři krokové generátory, jejichž průběh si můžete sami nakreslit. Modulační matrice umožňuje k 95 zdrojům přiřadit až 105 parametrů nástroje a následně je ovládat externími MIDI kontrolery. Emulator X3 je postavený na otevřené architektuře a tak možnosti editace zvuku jsou opravdu nevyčerpatelné. Voices můžete přiřadit libovolnému rozsahu na klaviatuře, vrstvit je, spouštět podle síly úhozu. Voice může obsahovat více samplů najednou. Emulator X3 pracuje i v multitimbrálním režimu s úctyhodnými 64 party na 64 kanálech, které mohou být procesorované třemi AUX efektovými jednotkami. Efektové jednotky pro presety jsou dvě.

Editace a možnosti úpravy zvuku

Celé rozhraní Emulatoru X3 je navrženo tak, aby editace vzorků byla jednoduchá a rychlá. K tomu vám pomůže i velké množství klávesových zkratek. Díky funkci IntelliEdit můžete klaviaturou masterkeyboardu snadno definovat rozvržení zón, vybírat regiony a samply. Levý panel slouží k rychlému výběru bank, presetů a samplů. Vámi nadefinované šablony lze uložit a vyvolat je jedním stiskem tlačítka myši. Můžete si tak připravit oblíbené efekty, filtry, obálky, předefinované matrice a mít k nim okamžitý přístup.

Funkce

Kromě běžných funkcí pro práci s audiem nabízí Emulator X3 pro komfortnější editaci několik nástrojů, které zásadně rozšiřují možnosti standardního samplingu.

Gate/Chop

Funkce Gate/Chop uplatníte například při rozdělování dlouhých wavů, kde jsou jednotlivé zvuky oddělené pauzou. Sampler je automaticky rozdělí do regionů a uloží buď do jednotlivých souborů, nebo z nich vytvoří nový preset.

TwistaLoop

Funkce TwistaLoop automaticky analyzuje audio smyčky a rozpozná jeji tempo. Vytvoří Beat markery, které rozdělí smyčku na jednotlivé fragmenty. Ty lze libovolně kombinovat, vytvářet z nich nové smyčky a následně je pak procesorovat. Nechybí možnost synchronizace smyčky s globálním tempem. Díky patentované technologii změny ladění bez ovlivnění výšky tónu nedochází ke znatelným slyšitelným změnám. Novinkou verze X3 je Tempo Map Export, jenž umožňuje synchronizovat bicí stopu s aranží, která byla nahrávána bez metronomu.

SyntSwipe

Funkci SyntSwipe ocení především zvukoví designéři nebo kdokoliv, kdo chce vysamplovat zvuk ze starých synthesizérů nebo zvukových modulů. Zvolíte audio a MIDI vstup, rozsah pro nasamplování, délku samplu a interval, po kterém se bude zvuk samplovat. Stisknutím tlačítka Record se spustí automatická sekvence samplování. Pokud nastavíte například rozsah od C2 do C5 s intervalem 12, s délkou samplu 1, vysamplují se všechny C klávesy v daném rozsahu trvající jednu sekundu. Nahraný vzorek se automaticky rozdělí do regionů, pauzy se oříznou a vytvoří se nový program s nastavenými zónami, dokonce nechybí ani přiřazení pitchbandu.

Region Xplode Beat Slicer

Další novinkou třetí verze Emulatoru X je možnost převést nahrané bicí party na MIDI soubor. Xplode Beat Slicer v rámci vybraného regionu každý rozdělený bicí fragment přiřadí samostatné klávese. Celkové přiřazení pak převede na MIDI soubor. S podobnou metodou se můžete setkat třeba u Stylusu RMX. Změnou délky a výšky jednotlivých not v MIDI partu docílíte zajímavých rytmických groovů.

Morph Filter Designer

Morph Filter Designer nabízí možnost navrhnout křivky vlastních filtrů, přiřadit je ovládacím prvkům a následně je v reálném čase morfovat mezi sebou.

VSTi verze

Emulator X3 můžete použít nejen jako samostatný sampler s plnou parádou, ale i jako VST instrument hostovaný v obslužném programu podporujícím VSTi. Nastavení MIDI a audia je nadefinováno podle nastavení sequenceru. Dostupných je 6 stereofonních sběrnic, do kterých můžete naroutovat jednotlivé audio výstupy sampleru a nebo jeho AUX cesty. VSTi verze nabízí maximálně 16 MIDI kanálů na jednu instanci Emulatoru X3. Bohužel ve VSTi verzi nemůžete použít funkci IntelliEdit. Nefungují zde klávesové zkratky, což je pravěpodobně proto, aby se předešlo možné kolizi se zkratkami obslužné aplikace. Práci se samplerem to ale poněkud znepříjemňuje. Lokalizace právě přehrávaných samplů, kontrola regionů vyžaduje větší soustředění a zbytečně zdržuje. Samplování z externího zdroje a funkce SynthSwipe je dostupná pouze ve stand-alone Verzi.

Zvuk

Základní zvuková banka nabízí přes 2500 zvuků, což je určitě počet, se kterým si pro začátek vystačíte, a pokud ne, můžete si dokoupit banky další. Kvalita továrenských zvuků je na vysoké úrovni. Kvalita naimportovaných Akai zvuků je téměř 1:1, ač se zdá, že převedený AKAI program zní v Emulatoru X3 dokonce lépe; zvuky s nižším frekvenčím rozsahem, jako jsou například basy, v aranži někdy přece jen trochu ztrácejí na čitelnosti a lehce zanikají s jinými zvuky. Charakter LP a HP filtrů lze hodnotit kladně, Z-plane filtry jsou také velmi dobře použitelné. Efektová jednotka je kvalitní. Nejvíce mě zaujaly chorusy a flangery. Reverby vyžadují citlivější nastavení, ale jsou stále velmi dobře použitelné. Celkově je zvuk pevný, dynamický a dobře roztažený ve stereu.

Závěr

Jak je vidět, Emulator X3 můžeme plným právem zařadit do kategorie plnokrevných samplerů. Možnosti samplingu a následného zpracování zvuků jsou takřka nevyčerpatelné. Emulator X3 není jen pouhý sampleplayer na přehrávání továrních zvuků, je to sofistikovaný nástroj pro vytváření nových zvukových barev s širokou paletou možností práce se zvukem, jaké jinde nenajdete. Užitečné funkce, propracovaná modulační matrice, kvalitní efekty jen zvyšují jeho hodnotu. Pokud patříte mezi zvukové guru, rádi experimentujete se zvukem a zabýváte se zvukovou tvorbou, bude pro vás Emulator X3 tou nejlepší volbou.

(V dalším čísle se podíváme na virtuální sampler Steinberg Halion 3.5)