IK Multimedia ARC System

Měřící systém
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
17 490,00 Kč

Každá místnost, i sebelépe odhlučněná a bezdozvuková s mnoha absorbčními panely, nějakým způsobem zkresluje zvuk svými odrazy a různou pohltivostí materiálů v konkrétních místech prostoru, různou odrazivostí různých frekvencí…

Proto naprosto stejné reproduktory znějí v každém studiu jinak, proto se vyplatí poslouchat finální mix a mastering nejen na různých reproduktorech jedné místnosti, ale i v různých místnostech. Snížení takového zkreslení místnosti se řeší různými absorbčními panely. Jak jsem již ale naznačil, absolutní řešení neexistuje. Bylo by nutné docílit absolutní neodrazivosti, která není možná a navíc ani žádoucí. V takovém prostoru bychom měli tendenci zvuk „přehallit", abychom vůbec nějaký přirozený dozvuk v nahrávce slyšeli. Většina režijních místností se tedy staví s podobnými pohltivými vlastnostmi, jako „běžný obývací pokoj". Výsledek toho ovšem je, že jsme opět zpátky – že taková místnost zkresluje a nepodává pravdivý obraz o zvuku.

Nejčastějším řešením tohoto problému bývá fakt, že se zvukař pokud možno co nejlépe seznámí s vlastnostmi místnosti, ve které pracuje a pak s těmito vlastnostmi především při ekvalizaci počítá. Výhodné samozřejmě je, když zvukař pracuje v takové místnosti často a dlouho a navíc, pokud se mu osobně takový typ zkreslení líbí (místnost třeba moc basuje nebo naopak basy hodně pohlcuje, atd.).

ARC System (Advanced Room Correction) vypdadá však jako daleko spolehlivější a fundovanější řešení. Princip je jednoduchý – změřit vlastnosti místnosti a následně aplikovat ekvalizační křivku tak, aby vyrovnávala problematické frekvence. Pro takovou operaci pochopitelně nelze použít libovolný mikrofon, libovolný signál pro měření, ani libovolný ekvalizér. Vše potřebné obsahuje balení ARC Systém společnosti IK Multimedia.

Každý mikrofon určitým způsobem zkresluje snímaný zvuk. Proto je velice důležité, aby byl mikrofon pro měření řádně nakalibrovaný, což v ARC System pochopitelně je. Tak máme jistotu, že signál snímaný mikrofonem (a dále vyhodnocovaný) nebude zkreslen a tedy znehodnocen hned na začátku. Měřící mikrofony bývají obvykle velice citlivé a nedají se použít pro jiné než měřící účely. Mikrofon ARC System (všesměrový, kondenzátorový, s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 16 kHz) je sice také citlivý, aby mohl provést kvalitní měření, ale na druhou stranu je možné jej po dokončení měření kdykoliv použít pro záznam libovolného signálu ve studiu.

Pro dokonalé měření musí systém vědět, co měří – musí tedy dokonale "znát" signál, který vysílá, aby bylo možné zjistit odchylky od tohoto vysílaného čistého signálu. ARC System vysílá jednoduchý tvar vlny, který zvyšuje svou frekvenci od nejnižších po nejvyšší. Tím pokryje celé slyšitelné spektrum a systém jej může zkorigovat. Na rozdíl od jiných měřících systémů tedy neovlivňuje rozsah vysílaného signálu. Samotnému měření je potřeba věnovat nějaký čas. ARC System vyžaduje minimálně 12 měření a při každém pochopitelně měří levý a pravý kanál zvlášť. Pro větší přesnost je možné provádět i více měření a vyplatí se i pro složitější prostory nebo pro studia s větším počtem poslechových míst.

Podle druhu studia je možné změnit způsob měření. Měří se vždy v okolí předpokládaného místa poslechu. Pokud je tedy ve studiu pouze jediné místo pro poslech (například v domácím studiu), přestavuje se mikrofon mezi jednotlivými měřeními jen drobně – v blízkém okolí místa poslechu (výška mikrofonu od země zůstává vždy stejná). Pokud se ve větším studiu počítá například se třemi místy přímo u míchacího pultu (zvukový mistr, pomocný zvukař, producent) a například gaučem (kde obvykle sedí členové kapely), je okolí pro měření větší a mezi jednotlivými měřeními se mikrofonem pohybuje ve všech poslechových místech. Po naměřených hodnotách se vypočtou průměrné hodnoty a automaticky se vytvoří preset s ekvalizační křivkou.

Aplikace vypočítané ekvalizační křivky se provádí v používaném DAW sekvenceru na výstupní stopě jako AU, VST nebo RTAS Plug-In. Efekt je pochopitelně nutné aplikovat pouze v okamžiku poslechu na monitory, které byly měřeny. Pokud máme ve studiu více monitorů, je možné vytvořit více presetů pro různé monitory. Zásadně je nutné efekt vypnout v okamžiku mixdownu nebo exportu do výsledného audio souboru. Pokud by efekt nebyl vypnut, byl by aplikován jako jakýkoliv jiný, tedy de facto ekvalizér. Pochopitelně není aplikován ani v okamžiku poslechu na sluchátka, ani tam není potřeba ekvalizačně korigovat zkreslení místnosti.

Pro samotné měření je nutné přepnout zvukovou kartu do vzorkovací frekvence 48 kHz. Aplikovat efekt je pak možné v jakémkoliv projektu s vzorkovací frekvencí 32 kHz až 96 kHz, interní zpracování je 32bitové.

První verze mnoha aplikací se obvykle nevyhnou drobnějším "provozním" problémům. Nevyhnul se jim ani ARC System. Verze 1.0.1 nepracovala korektně s Mac Intel procesory. Po provedeném měření nebylo nijak možné vložit jméno presetu a tak jej uložit (bez názvu se preset neuloží). Vzhledem k tomu, že v plug-inu pak tedy žádný preset nebyl, nebylo ani čím místnost korigovat. Update na verzi 1.0.2 ale tento problém bezchybně vyřešil. Stále ale postrádám možnost mazání jednotlivých presetů. Vytvořit jich lze řada, ale občas se hodí i nějaký smazat.

Instalace systému je bezproblémová, jakož i průběh měření a aplikace výsledné ekvalizační křivky. Veškerá práce je velmi jednoduchá a intuitivní – na aplikaci efektu s ekvalizační křivkou není vůbec nic složitého; měření se provádí jen zřídkakdy, a i to je intuitivní a velice dobře jednoduchou angličtinou popsané přímo v průvodci, který se postará o průběh měření v pěti krocích. Poněkud zaskočen jsem ale byl z relativně většího zatížení procesoru při aplikaci efektu. Čekal jsem jej v podstatě nulové – na výpočtu ekvalizéru není zas až taková věda. Ale asi jsem se zmýlil a věda to přecejenom je.

ARC System, postaven na AUDYSSEY MULTEQ, bych rozhodně nepoužil jako jediné řešení akustiky místnosti. Přesto, že umí hodně, zázraky nedělá – pouze koriguje zkreslení místnosti, ale samotnou absorbci odražených vln neřeší. Souhlasím ale s tvrzením výrobce, že ARC System naopak může pomoci i v místnostech, které již jsou akusticky nějak řešeny. Možná budete sami překvapeni, jak vaše místnost zkresluje. Mobilní zvukaři by mohli ARC System nainstalovat na svůj notebook a používat jej všude. Což takhle zkusit oměřit si sál před plesem, koncertní halu, kulturní dům a aplikovat podobný systém přímo live jako externí efektovou jednotku? ARC System umí pracovat i s většími reproduktorovými sestavami, ale pouze v prostorech mono a stereo, akceptuje i subwoofer. Na verzi pro prostorové ozvučení 5.1, 7.1… firma IK Multimedia intenzivně pracuje.