Soundcraft CompAct4

Skvělá myšlenka
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
4 495,00 Kč

Představovat britského výrobce profesionálních zvukových zařízení, firmu Soundcraft, je pravděpodobně totéž, jako nosit dříví do lesa. Nicméně pro ty méně zasvěcené jen v krátkosti připomeneme, že firma si získala své renomé především na poli profesionálních mixážních zařízení pro live aplikace a pro nahrávací studia. Ty tam jsou doby, kdy nahrávání chtiví hudebníci byli odkázáni pouze na nahrávací studia, aby mohli realizovat své prvotní i pokročilejší projekty. S příchodem počítačů a digitální techniky do obývacích a dětských pokojů, nebo do zkušeben, se ukázalo, že i mimo zdi studií je možné vyprodukovat zdařilé nahrávky, které neurážejí dobrý vkus a autor nemusí své dílko doprovázet komentářem, že to či ono mělo být vlastně jinak, ale ve studiu nebyl čas, nebyly peníze, se zvukařem se nedalo mluvit, v tom stresu jsem to prostě nezahrál apod.

A když tedy dojde na nahrávání do počítače v tichu a klidu domova (nahrávání do jiných záznamových zařízení samozřejmě nevyjímaje), je třeba nějakým způsobem zdroje signálu do něj „dostat".

A v tomto okamžiku se každý začne poohlížet po něčem šikovném, co na pracovním stole nezabere moc místa, co ale poslouží stejně dobře, jako „dospělé" profesionální zařízení a pokud možno nezruinuje rodinný rozpočet. Výrobci zvukových zařízení si to uvědomují a tak je na trhu, vedle klasických velkých mixážních pultu, k dispozici také celá řada malých mixážní zařízení, která jsou většinou úsporně vybavena všemi nezbytnými základními prvky pro připojení a smíchání několika zdrojů audiosignálu.

K takovým malým mixážním pultíkům patří i COMPACT 4, který si dnes představíme. Ve firmě Soundcraft mají bezpochyby velmi bohaté zkušenosti s tím, jak by měl být vybaven mixážní pult určený pro nahrávání. Nepochyboval jsem o tom, že tyto zkušenosti využijí i při návrhu něčeho tak malého, jako je COMPACT 4. Přesto jsem byl překvapen (příjemně), co se dá s tak malým zařízením všechno dělat. Posuďte sami.

Pokud jde o design, víc než slova řeknou doprovodné obrázky. Já jen doplním, že zařízení, které si popíšeme má rozměry 246 x 277 x 37 mm. Pultík je v zásadě vybaven dvěma vstupními kanály mono a dvěma vstupními kanály stereo. Vstupní kanály mono (1 a 2) jsou osazeny tzv. kombo konektory, které umožňují připojení jak konektorů XLR, tak i konektorů jack 1/4" . Vstupní mono kanál 1 je koncipován pro připojení mikrofonu, nebo zdroje linkového signálu. Pro případ připojení kondenzátorového mikrofonu je zde nezbytné fantomové napájení +48 V spínané přímo nad kombo konektorem s LED indikací zapnutí. Kanál je dále vybaven tlačítkem útlumového filtru HPF (na frekvenci 80 Hz), konektorem Insert pro vložení signálových, nebo dynamických procesorů do signálové trasy kanálu. Dále následuje řada barevně odlišených otočných potenciometrů. První shora je potenciometr nastavení citlivosti. Další tři potenciometry patří třípásmovému ekvalizéru . Korekce všech tří pásem mají účinnost +/- 12 dB. Výrobce zvolil následující frekvence: výšky na 12 kHz, středy na 600 Hz a basy na 60 Hz. Řadu pak uzavírají potenciometry panoramy a výstupní úrovně z kanálu. Jako poslední na kanálu jsou tlačítka Rec a Monitor. Tlačítkem Rec se odesílá signál z kanálu na výstup pro nahrávání. To dává uživateli skvělou možnost poslouchat všechny připojené zdroje signálu v celkové mixáži, ale nahrávat pouze ten zdroj, na jehož kanálu je stisknuto tlačítko Rec. Tlačítko Monitor naopak umožňuje, po stisknutí, poslouchat pouze signál daného kanálu pro účely nastavování a kontroly.

Druhý vstupní mono kanál je téměř stejný jako kanál první. Říkám téměř, protože zde linková část slouží pro bezproblémové připojení signálu přímo ze snímače kytary. Na kanál 2 tedy můžeme tedy připojit buď mikrofon, nebo zdroj linkového signálu s vysokou impedancí. Díky této koncepci tedy odpadá nutnost použít při připojování kytary DI-Box.

Další dva vstupní kanály jsou linkové a to stereo. Vstupy jsou osazeny vždy párem konektorů RCA-Cinch. Zde už nenajdeme konektor Insert a ani potenciometr vstupní citlivosti. Tvůrci však tyto vstupní kanály osadili předzesilovačem pro přenosku gramofonu, který se aktivuje stisknutím tlačítka RIAA (RIAA je zkratka pro normovaný frekvenční průběh snímání záznamu z gramofonové desky.) Díky tomu tedy na tyto vstupní kanály můžeme vedle běžných zdrojů (CD, MD, magnetofon, apod. ) připojit také gramofon. Stereo kanály jsou pak dále vybaveny shodným třípásmovým ekvalizérem jako kanály mono, potenciometrem stereováhy Balance, potenciometrem výstupní úrovně a tlačítky Rec a Monitor, jejichž funkci jsme si popsali u kanálů mono.

Velmi šikovně je také provedena hlavní výstupní sekce. Hlavní výstupy z mixážního pultu jsou dva. Každý z nich je osazen dvojicí (levý a pravý kanál) symetrických konektorů 1/4" TRS. První z těchto výstupů, označený Monitors, má vlastní regulaci výstupní úrovně a zde jsou obsaženy signály , které odcházejí z jednotlivých kanálů po stisknutí tlačítek Monitor. K tomuto výstupu jsou připojeny indikátory výstupní úrovně a je zde tlačítko umožňující přepnutí poslechu na mono. Druhý výstup z pultu má rovněž vlastní regulaci výstupní úrovně a je označen Mix. Sem přichází mixáž signálů odebíraných z potenciometrů úrovně na jednotlivých kanálech a také signál ze vstupů označených Playback In, tedy ze vstupů, na které přivádíme odposlech již nahraného signálu ze záznamového zařízení. Aby bylo možné ale něco vůbec nahrát, jsou zde výstupy pro nahrávání označené Record Out, které jsou paralelně osazeny konektory RCA (nesymetrické) a 1/4" TRS (symetrické). Tyto výstupy mají v hlavní sekci svoji regulaci výstupní úrovně a signál na tyto výstupy se přivádí z jednotlivých vstupních kanálů přes tlačítka Rec, jak už bylo popsáno.

Důležitou částí hlavní sekce mixážního pultu je sluchátkový odposlech. Výstupy pro sluchátka jsou dva. Jeden je opatřen nápisem Artist a jak už je jistě z označení zřejmé, sem si připojuje sluchátka nahrávající umělec. Má možnost si zvolit vlastní hlasitost do sluchátek a také si nastavit poměr mezi nahrávaným a již nahraným signálem (při dohrávání do základů). Druhý sluchátkový výstup je určen pro sluchátka zvukového technika, který může poslouchat celkový mix, nebo se pomocí tlačítka přepnout na poslech, který poslouchá nahrávající hudebník. Tolik tedy popis základních možností, které COPMPACT 4 nabízí.

Vlastní zkušenosti?

Práce s tak malým zařízením je snadná a intuitivní. Při vědomí toho, s jak malým zařízením pracujete, vás celkem nic nebrzdí, naopak, velkým plusem je fexibilita. Když to shrneme, můžete k zařízení připojit mikrofon (2x), včetně kondenzátorového, můžete přímo připojit kytaru (není třeba Di-Box), můžete přímo připojit gramofon (není nutný předzesilovač pro přenosku) a vedle toho celou řadu běžných linkových signálů ať už mono, nebo stereo. Pokud jde o zvukovou stránku věci, jsem přesvědčen, že výrobce, jakým je Soundcraft, neponechal nic náhodě. Žádný rušivý šum pozadí, signál, který zařízením projde je transparentní, bez zjevné degradace (pokud tomu sami nepomůžete). Použité třípásmové ekvalizéry jsou sice s pevně zvolenými frekvencemi, ale pro běžnou úpravu signálu stačí. Zprvu se mi zdálo, že by indikátory úrovně mohly být trochu rychlejší, protože jsem se domníval, že u tak malého zařízení s napájením z externího adaptéru na 12V může dojít snadno k přebuzení při signálových špičkách, na které indikátory možná ani nezareagují. Ukázalo se ale (na osciloskopu), že i při plném rozsvícení posledních červených LED diod, které indikují signálovou úroveň +12 dBu (vstupy buzeny signálem 1 kHz sinus) ještě nedochází k deformaci sinusovky. Rezerva pro vybuzení se zdá být tedy dostatečná.

Popsali jsme si tedy zajímavý miniaturní mixážní pult COMPACT 4 firmy Soundcraft. Pultík je prezentován jako zařízení vhodně doplňující především malé domácí nahrávací studio. Pult se dá samozřejmě také velice snadno a dobře využít i pro účely malých ozvučovacích akcí, jak ostatně dokládá přiložený manuál s vyobrazenými aplikacemi. Pokud jde o nahrávání, někdo možná bude postrádat přímý digitální výstup k propojení s počítačem. To však nevidím jako příliš veliký problém, protože i na těch nejlevnějších zvukových kartách nalezneme linkový vstup s převodníkem dostačujícím pro účely, ke kterým je pult určen. Navíc není řečeno, že záznamovým zařízením musí být nutně pouze počítač. Možná se budu opakovat, ale líbí se mi, že je COMPACT 4 uzpůsoben pro připojení takových zdrojů signálu jako je analogový gramofon a přímé připojení kytarového snímače bez nutnosti použít Di-box. Můj závěrečný verdikt proto zní: ideální pro vstup do světa nahrávání a mixování vůbec, skvělá pomůcka pro zpracování několika málo zdrojů audiosignálů.