Spirit M8

Zvuk především!
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
30 000,00 Kč

Představovat světoznámou britskou firmu Soundcraft je podle mého názoru takzvaně nošením dříví do lesa, obzvlášť po tom, co jsme před nedávnem na stránkách našeho časopisu zkoumali jiný její výrobek, velmi zdařilý kompaktní mixážní pult Spirit FX 8.

Pojďme tedy rovnou k věci a podívejme se, co nám firma Soundcraft prostřednictvím svého tuzemského obchodního zástupce,firmy Audiopolis, nabízí k posouzení tentokrát. Jde opět o malý kompaktní mixážní pult, který pochází z firemní řady Spirit M Series. Tuto řadu tvoří tři mixážní pulty, které mají totožnou koncepci,liší se však počtem mikrofonních vstupů. Nejmenší pult je osazen čtyřmi mikrofonními vstupy, prostřední osmi a poslední, největší z řady, pak dvanácti mikrofonními vstupy. My máme k testu prostřední z nich, mixážní pult Spirit M8, jak číslovka v označení napovídá, vybavený osmi vstupy pro mikrofon.

Konstrukce a vybavení

Už když jsem si pult nesl do studia, bylo mi podle rozměrů krabice jasné, že se jedná , co do rozměrů, o malé zařízení, ale první co jsem si po vybalení pultu z obalu řekl bylo: „je to nejenom malý, ale taky tenký jako oplatka, jak tam mohli všechno nacpat?".Měl jsem jisté tušení a chvíli jsem se zabýval myšlenkou pult rozšroubovat, ale po podrobném ohledání jsem zkonstatoval, že mechanická konstrukce je velmi kvalitně provedena, masivní jako tank a tak jsem toho nechal a místo toho jsem si prostudoval firemní materiály. Mé tušení se mi potvrdilo. Výrobci se podařilo veškeré elektrické obvody a ostatní vybavení pultu stěstnat do tak malého prostoru, protože byla při výrobě použita technologie povrchové montáže(SMT).Nechci nikoho unavovat odbornou terminologií, ale tzv. technologie povrchové montáže el.součástek je v současnosti nejmodernější výrobní postup, při kterém se používají velmi kvalitní miniaturizované součástky, vyvinuté pro tento účel. Tím je mimo jiné dosaženo významné úspory místa při zachování nejvyšší kvality.Ale zpátky k pultu.

Jak jsem již řekl,pult je rozměrově malý ale provedení je velmi robustní, což určitě ocení každý, kdo bude zařízení často přenášet a převážet.Provoz, čili používání mixu je možné klasicky, v poloze „ležmo" na stole, ale jeho šířka je přesně taková, jaká má být, abychom také mohli pult nainstalovat do racku. Než tak eventuelně učiníme, je třeba demontovat plastové krycí lišty na bocích pultu, pod kterými jsou uschovány „uši" k uchycení do racku. Demontáž krycích lišt nečiní žádné zvláštní obtíže, neboť je srozumitelně vyobrazena v přiloženém manuálu. Tolik tedy mechanická koncepce pultu a dál se zaměříme na to, čím je pult vybaven a co nám nabízí.

Mixážní pult Spirit M8 je tedy vybaven osmi monokanály a nadto ještě čtyřmi stereokanály. Master sekce je vybavena obvyklými výstupy(podrobněji dále) a vedle toho také, i když se jedná o analogový pult, přímým digitálním koaxiálním výstupem S/PDIF. Je to šikovná věc, kterou u podobných zařízení většinou nenajdeme, a všem kdo si celkový stereomix chtějí zaznamenat,, umožní tento výstup snadné digitální připojení rekordéru(DAT,MD,CD-R apod.).Teď tedy trochu podrobněji.

Vstupní monokanál

Každý z osmi monokanálů je(jak jinak) stejně vybaven. Propojovací místa reprezentují především symetricky zapojený konektor XLR pro připojení mikrofonu a symetrický linkový vstup osazený konektorem jack l/4". Ve výbavě nechybí ani obvyklé konektory přímého výstupu z kanálu Direct Out a bod pro rozpojení signálové cesty kanálu Insert, oba rovněž v provedení jack l/4".Pod popsanými konektory následuje(při pohledu shora) nejdříve otočný potenciometr vstupní citlivosti Gain. Pomocí tohoto potenciometru nastavujeme vstupní citlivost jak pro mikrofonní, tak pro linkový vstup, záleží pouze na tom, jaký zdroj signálu máme připojen. Pod ním nalezneme tlačítko filtru typu horní propust,, jehož aktivací můžeme potlačit tzv. pódiový hluk. Filtr zatlumuje frekvenční pásmo od lOOHz dolů. Dále následují čtyři otočné potenciometry parametrického ekvalizeru. Zdvih a útlum všech pásem je +/- l5 dB. Výšky jsou pevně posazeny na frekvenci l2 kHz. Středy jsou přeladitelné v pásmu od 24O Hz do 6 kHz a basy mají opět pevně danou frekvenci a to 6O Hz. Za sekcí ekvalizeru jsou umístěny další čtyři otočné potenciometry signálových cest Aux l až 4. Trasy Aux l a 2 jsou obvodově umístěny před tahovým potenciometrem a ten tudíž nemá vliv na úroveň signálu v těchto cestách. Naopak trasy Aux 3 a 4 jsou takzvaně za tahovým potenciometrem a zde tím pádem tahový fader úroveň signálu ovlivňuje. První varianta je vhodná pro vytvoření nezávislého mixu do odposlechu muzikantům a druhá pro odesílání signálu do externího efektu, kdy zůstane zachován poměr mezi přímým a efektovaným signálem při jakémkoliv pohybu tahovým faderem. Poslední otočný potenciometr, který na monokanálu najdeme je Panorama. Pak už následuje jenom lOO mm dlouhý tahový potenciometr čili fader. Nad ním jsou ještě tlačítka vypnutí kanálu Mute, kontrolního poslechu PFL a tlačítko Direct Pre. To je také dobrá vymoženost. Díky ní můžeme signál na přímém výstupu z kanálu Direc Out ovlivňovat faderem nebo ne. Ovlivňovat signál budeme chtít pravděpodobně při nahrávání do vícestopého zařízení např. v domácím studiu a naopak ovlivňování úrovně signálu Direct Out se nám vůbec nehodí při vícestopém záznamu živého vystoupení, kdy pult slouží zároveň k nahrávání do multitracku ale také zároveň k mixování do PA systému. U těchto tří tlačítek uvidíme ještě dvě LED diody. Dioda Peak svítí při signálových špičkách a dioda Sig při přítomnosti užitečného signálu. Popojděme dál.

Vstupní stereokanál

Stereokanály jsou na pultu čtyři. Každý je osazen dvěma páry vstupů. Bráno shora dolů, první stereovstup tvoří pár konektorů RCA-Cinch L/R označený jako návrat (Ret). Jediný ovládací prvek , který je k němu přiřazen je otočný potenciometr Gain doplněný LEDkou Peak. Tyto vstupy jsou nesymetrické a jsou určeny pro připojení Hi-fi zařízení(např. CD přehrávače, kazetový magnetofon apod.), výrobce uvádí také alternativní využití jako jednoduchý návrat nebo nástrojový stereovstup. Druhý pár vstupů, označený Ste L/R je osazen konektory l/4" jack. Vstupy jsou symetrické a jsou určeny pro klávesy, bicí mašiny, klávesy nebo stereo návraty z externích procesorů. Pro tento pár vstupů je k dispozici potenciometr citlivosti Gain, korekce basy výšky a stejně jako u monokanálů,čtyři trasy Aux, Aux l – 2 opět před faderem a Aux 3 – 4 za faderem. Nechybí ani otočný potenciometr stereováhy Balance, tlačítko vypnutí kanálu Mute, tlačítko poslechu PFL a LEDdiody Sig a Peak. Stereokanál pak končí jednoduchým tahovým potenciometrem. Tím jsme se v této popisné části vlastně propracovali až na samý konec a to k hlavní výstupní sekci.

Hlavní výstupní sekce

Odtud z hlavní výstupní sekce, jinak také master sekce, putuje výsledný smíchaný stereosignál do dalších připojených zařízení, např. do PA systému. Jak je tato sekce vybavena? Především hlavním stereovýstupem L/R, který je osazen symetrickými konektory XLR. Ty jsou doplněny dvojicí konektorů Insert(konektory l/4" jack) pro připojení externího zařízení do signálové cesty hlavního výstupu.Úroveň signálu na hlavním výstupu je ovládána dvojicí hlavních tahových potenciometrů L/R a celkovou úroveň sledujeme na indikátorech tvořených sloupci LED diod. Kromě tohoto hlavního stereovýstupu je k dispozici ještě symetrický stereovýstup Monitor(konektory l/4" jack).Úroveň na na tomto výstupu je řízena otočnými potenciometry shodně označenými Monitor. Obdobně je vyřešen i třetí výstup z pultu, výstu Mono, kde máme výsledný signál v mono provedení.Dále je master sekce doplněna návratem ze stereo zařízení(konektory RCA-Cinch), který má vlastní regulátor úrovně, kontrolní poslech PFL a tlačítko odeslání na hlavní výstup, kde nám po aktivaci playback z připojeného přehrávače nahradí mixovaný signál. Další otočné potenciometry patří hlavním regulátorům čtyř signálových cest Aux, jimiž ovládáme úroveň těchto signálů na výstupu z mixu. Nechybí zde samozřejmě ani vstup pro sluchátka s regulací hlasitosti. V master sekci je také umístěno tlačítko spínání fantomového napájení včetně kontrolní LED diody. Už jen opravdu pro úplnost dodávám.,že na zadním panelu pultu nalezneme zásuvku pro síťovou šňůru, hlavní síťový vypínač a v úvodu zmíněný digitální výstup S/PDIF.

Závěr

Teď tedy pár mých osobních poznatků, dojmů a zkušeností. Zapojení, propojení a ovládání mixpultu je naprosto jednoduché a bezproblémové. Zařízení jsem si „osahával" ve studiu, ale myslím si, že jeho provoz v „terénu" bude stejně hladký. Připojil jsem na všechny linky výstupy ze stop magnetofonu a jen tak jsem si zkoušel míchat různý předtočený materiál. Po chvíli mi bylo jasné, na co firma Soundcraft u tohoto zařízení vsadila. To, o co jde u tohoto malého mixpultu je především jeho vynikající zvuková kvalita, která podstatně převyšuje srovnatelné produkty hlavně asijských výrobců, které jsou na tuzemském trhu hojně nabízeny. Obratem se ovšem nabízí otázka, jestli cílový uživatel, jemuž je tento výrobek určen, vůbec při běžném provozu na živých akcích tuto zvukovou kvalitu zaregistruje a ocení. Nicméně, komu přece jen na kvalitě zvuku záleží, může se na Spirit M8 spolehnout.

Další poznámky se týkají už jen některých mých osobních dojmů.Například filtr typu horní propust: zde zvolený útlum od frekvence lOO Hz se mi jeví účinnější, než jinde užívaný útlum od frekvence 8O Hz. Rovněž posazení korekce basů v sekci ekvalizerů na frekvenci 6O Hz se mi líbí víc, než (opět) jinde užívaná frekvence 8O Hz. Je to ale asi věc osobního vkusu. Veškeré otočné potenciometry jsou vzhledem k rozměrům pultu poměrně drobné, ale mají dostatečně „tuhý" chod, aby nedošlo ke změně nastavení při nechtěném doteku. Výborně fungují na ekvalizeru, kde už je minimální změna nastavení slyšet. To také ale souvisí, podle mého. S čistotou a brilancí celé signálové cesty. Tady mám jednu připomínku. Jednotlivé potenciometry mají barevné odlišení a zrovna potenciometr přeladitelných středů je černý, stejně jako celý povrch mixu a při malých rozměrech knoflíku tento splývá s okolím a není dobře vidět jak je vlastně nastaven. S tím také souvisí to, že pult není, vzhledem k použití, ke kterému je předurčen, vybaven přípojkou pro lampičku osvětlení. Stejně tak bude možná některý uživatel při živém zvučení postrádat přípojku pro mikrofon zpětného dorozumívání s účínkujícími(Talkback). To je ale asi opravdu jediné, co bych mohl mixážnímu pultu Spirit M8 vytknout. Jinak si myslím, že s ním bude každý uživatel spokojen, stejně jako jsem byl já.