dbx ekvalizéry

Dech starých časů
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Trojice ekvalizérů DBX, které mi redakce poskytla k testování, ve mě vyvolala vzpomínku na doby, kdy jsem s muzikou začínal. Byla to krásná doba. Reproboxy se stavěly doma v kůlně či u spřízněného truhláře, basovou složku zvuku vytvářely složité reverzní systémy živené zesilovači o směšně malém výkonu a vlastnictví 15" reproduktoru typové řady ARA bylo bráno za důkaz profesionality. Byla to doba, která přála ekvalizérům, protože tehdejší aparatury poskládané ze všeho co bylo schopno vydávat zvuk, bez ohledu na frekvenční či fázovou charakteristiku potřebovaly zařízení, které by "schovalo" frekvence, jež nevhodnou kombinací reproduktorů nabobtnaly a naopak zdůraznilo ty, kterých se z téhož důvodu nedostávalo. I já jsem měl tehdy jeden krásný ekvalizérek ve svém jinak chudém racku. Byl tmavě šedý, měl 2 x 33 pásem a jmenoval se Tesla.

Proč jsem dnešní recenzi zahájil touto sentimentální vzpomínkou? Protože po vybalení trojice nových hraček z dílny renomované americké firmy DBX jsem měl pocit, že jsem se vrátil o pár let zpátky. Šedočernou barvu předního panelu snad Američané nakoupili ze skladových přebytků někdejší Tesly Vráble a vůbec celkovým designem jakoby snad od této legendy českých pódií opisovali. Ze všech tří výrobků přímo září snaha výrobce o maximální zjednodušení a pravděpodobně i o co největší snížení výrobních nákladů. Faktem je, že cenově tyto tři výrobky už začínají šlapat na paty produktům jedné nejmenované německé firmy, která v poslední době svou cenovou politkou "přinesla kompresi a ekvalizaci masám".

Rozměrem jsou všechny přizpůsobeny montáži do 19" racku, DBX 131 a 215 zabírají na výšku 1 U, DBX 231 požaduje pro instalaci místo dvojnásobné.

Na předním panelu se u všech tří výrobků můžeme setkat s víceméně stejnými ovládacími prvky. Rozdíl je dán pouze počtem kanálů a počtem ovládaných pásem. U všech ekvalizérů tedy na předním panelu najdeme tlačítko BYPASS, jehož funkci snad není nutno rozebírat, dále krokový potenciometr INPUT GAIN, který nám umožní přizpůsobit vstupní citlivost ostatním zařízením zvukového řetězce v rozsahu +/- 12 dB. Poněkud déle bych se zastavil u tlačítka LOW CUT. Ne snad protože by jeho funkce byla něčím neobvyklá, aktivace tohoto obvodu prostě "odřízne" spodní pásmo zvukového spektra, ale zvláštní je, že výrobce v manuálu udává dvě hodnoty nastavení tohoto obvodu, které si vzájemně odporují. Můžeme se tedy setkat s hodnotou 40 Hz/18 dB/oct a také hodnotou 50 Hz/12 dB/oct. Přestože dle mého názoru je pro nastavení horní propusti častější a logičtější první hodnota, v materiálech výrobce i na jeho stránkách je na více místech uvedena hodnota druhá a tak tedy půjdeme s davem a budeme věřit tomuto údaji. Poslední tlačítko čelního panelu přepíná rozsah strmosti jednotlivých pásem ekvalizéru mezi +/- 6 dB a +/- 12 dB. Na tomto místě je třeba podotknout, že tlačítka oznamují svou aktivaci červeným podsvícením a všechna bez výjimky se ve svých otvorech značně viklají. Přední panel doplňuje LED indikátor CLIP, varující uživatele před přebuzením vstupu a čtyřstupňový, tříbarevný LED indikátor výstupní úrovně OUTPUT LEVEL, informující nás o tom, jak moc jsou "nakrmena" zařízení následující za ekvalizérem. Jeho rozsah je od –10 do +18 dBu. Posledními, ale v tomto případě nejdůležitějšími ovládacími prvky jsou tahové potenciometry jednotlivých pásem s délkou dráhy cca 25mm. Opět bych v tomto místě udělal malou zastávku a upozornil na jednu docela zajímavou věc. Jedná se o to, že zatímco v případě jednokanálového ekvalizéru (131) tahové potenciometry svou viklavostí zdatně sekundují tlačítkům, v drahách se pohybují trhaně, drhnou a jejich ovládání svou nepříjemností a nepohodlností připomíná výše zmíněné výrobky firmy Tesla, tak u dvoukanálových DBX 215/231 jsou použity velmi kvalitní, pevné a příjemný rovnoměrný odpor kladoucí potenciometry. Domnívám se, že je poměrně nezvyklé použít u výrobků stejné řady komponenty tak vysoce rozdílné kvality, obzvlášť když se v tomto případě jedná o nejdůležitější ovládací prvky. Ještě se sluší dodat, že všechny potenciometry mají středovou aretaci (u DBX 215/231 doprovázenou tichým cvaknutím). Vcelku logicky mají DBX 131 a 231 pásma odstupňovaná dle normy ISO po 1/3 oktávy s nejnižším pásmem nastaveným na 20 Hz a nejvyšším na 20 kHz, DBX 215 má odstupňování po 2/3 oktávy s nejnižším pásmem 25 Hz a nejvyšším 16 kHz. Na zadním panelu nic převratného nenajdeme, je zde pouze síťový Euro konektor a dle počtu kanálů vždy buď jeden nebo dva vstupy a výstupy ve formátu XLR a TRS. DBX 231 má na zadním panelu navíc sítový vypínač. Výrobce udává frekvenční rozsah zařízení v hodnotách 10 Hz – 50 kHz a dynamický rozsah (odstup signál/šum) větší než 108 dB. Nemaje osciloskopu, neměřil jsem, ovšem jelikož po zapojení nikde nic slyšitelně nešumí ani nebrumí, myslím si, že můžeme výrobci plně důvěřovat.

V okamžiku, kdy jsem se rozhodl vzít své tři nové společníky provětrat a vyzkoušet někam "na kšeft", byl jsem postaven před otázku jak je vlastně použít. Přeci jen za těch 10-15 let, které uplynuly od doby, kdy jsem začínal se situace trochu změnila. Domnívám se, že v dnešní době se pohled na nezbytnost těchto zařízení změnil. Moderní aparatury složené často z aktivních boxů mívají zpravidla vlastní frekvenční charakteristiku vyladěnou od výrobce tak dokonale, že zásah ekvalizéru může vést spíše k narušení vyrovnanosti a někdy i k "rozhození" pečlivě nastavené soufázovosti zvuku. I průměrný mixážní pult bývá vybaven čtyřpásmovými korekcemi se dvěma laditelnými parametry, což na úpravu zvuku nástrojů a zpěvu téměř vždy stačí. K doladění charakteristiky ozvučovaného prostoru dnes slouží procesory vybavené spektrálními analyzéry a měřícími mikrofony, které jsou schopny zvuk sálu upravit prakticky bez zásahu lidské ruky a k většímu "napumpování" basové složky se stále častěji používá vícepásmové komprese. Dokonce i v oblasti, kde byly dříve ekvalizéry nezastupitelné, což je oblast boje proti zpětné vazbě v odposlechových monitorech, se dnes více prosazují automatizované Feedback supressory. Zdá se tedy, že prostor pro využití tohoto kdysi tak populárního zařízení se pomalu, ale viditelně zmenšuje.

Po delším váhání jsem se nakonec rozhodl vcelku klasicky zapojit DBX 231 do inzertu Master výstupu mixážního pultu a ovládat jím celkovou barvu zvuku PA. DBX 215 byla udělena důvěra v hlídání zpětné vazby v monitorech, ve kteréžto funkci vystřídal minule testovaný, skvělý DBX AFS 224. DBX 131 jsem připojil na volný Y-kabel a používal ho dle potřeby buď v inzertu třetí odposlechové cesty, nebo v inzertech jednotlivých "šavlí".

A jaký byl výsledek? Doufám, že se na mne nebude nikdo zlobit, když nebudu popisovat "zvuk ekvalizéru", protože ten je prostě takový, jaký od tohoto zařízení uživatel očekává. Dle všech předpokladů se mi osvědčilo použití strmosti +/- 6 dB u ekvalizéru upravujícího celkový zvuk PA (231), +/- 12 dB u ekvalizéru v monitorové cestě (215). Zvuk není průchodem přes zařízení nijak slyšitelně deformován, zkreslen, přebuzen ani rozfázován, což se opět dalo u produktu firmy DBX očekávat. Jde prostě o klasické, slušně fungující ekvalizéry. Nic víc, nic méně. Trochu mě rozčilovala problematická kvalita potenciometrů u DBX 131, která způsobovala, že se mi s nimi ani nechtělo příliš hýbat. Přestože potenciometry ve svých drahách nijak nechrastí a nemají výpadky, předpokládám, že by se jejich "kvalita" mohla projevit spíše po delším a častějším používání. Docela dobře se osvědčil DBX 131 na jednotlivé bubny či basu, kdy několikrát vyřešil situaci typu "...já už vážně nevim co s tim šlapákem dělat...", takže mohu říci: "...přesvědčily i když ničím výjimečným nenadchly".

Závěrem bych rád podotknul, že i přes výše uvedené předpokládám, že je mezi námi dost zvukařů a hudebníků, kteří dají přednost cvičenému uchu a rychlému rutinnímu nastavení relativně jednoduchého zařízení, před pouštěním referenčních signálů do PA a prohledáváním "třistašedesátéosmé" úrovně menu digitálního procesoru. Navíc cenová politika distributora i výrobce dává dobrý impuls k tomu, aby se do racků českomoravských zvukařů dostalo i jiné nádobíčko, než jen stříbrné škatule německé (…?…) provenience. Takže pokud zrovna uvažujete o koupi podobného zařízení, mohou být tyto kousky od DBX dobrým tipem se slušným poměrem cena/výkon.