Tannoy Precison 6D

Výšky oblačné
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
19 900,00 Kč

Značka Tannoy je symbolem věrné a kvalitní reprodukce zvuku jak v početném táboře příznivců kvalitního poslechu zvukových snímků, tak i ve světě profesionální práce se zvukem. Je tedy jasné, že tento test bude patřit reproduktorovým soustavám. Protože Music Store je časopis zabývající se profesionální zvukovou technikou, bude se test týkat profesionálních aktivních studiových monitorů; seznámíme se s modelem 6D ze série Tannoy Precision.

Ohlédnutí

Pokud hovoříme o této značce, nelze v této souvislosti nezmínit fakt, že Tannoy je dlouholetým a vytrvalým propagátorem technologie koaxiálních reproduktorů. Budeme-li chtít vytvořit reproduktorový systém pro co nejvěrnější reprodukci zvukového snímku, budeme muset použít systém skládající se nejméně ze dvou reproduktorů: vysokotónového a hlubokotónového. To z toho důvodu, že se budeme v první řadě snažit zajistit reprodukci co nejširšího kmitočtového pásma. Použití dvou (a více reproduktorů) v jedné reproduktorové soustavě však přináší jeden problém. Zvuk reprodukovaný systémem, který se skládá z více reproduktorů už nevychází z jediného místa jako tomu je při poslechu reálného zdroje zvuku (hudebního nástroje, hlasu). Hudbymilovná část lidstva však už desítky let poslouchá své oblíbené umělce a své oblíbené kousky přes dvou a vícepásmové reproduktorové systémy a vše se zdá být v pořádku. Ano je, ale z hlediska věrnosti reprodukce zvukového systému však zde stále zůstává ono ale…

Při konstrukci reproduktorové soustavy lze pečlivě vybírat a ladit reproduktory, výhybky, materiál a tvar skříně soustavy, lze to všechno ladit dohromady, aby výsledná reprodukce oblažila naše uši, ale v jádru mnoho variant není, vždy to budou dva, nebo více reproduktorů nad sebou, vedle sebe apod. Jednou z nemnoha variant, která se při konstrukci reproduktorové soustavy nabízí je použití koaxiálního, čili souosého reproduktoru. Koaxiální reproduktor to je, řečeno jazykem reklamních akrobatů, reproduktor dva v jednom. V tomto případě je to skutečně tak, koaxiální reproduktor je soustava dvou v sobě obsažených reproduktorů, které dohromady tvoří jeden širokopásmový systém. Membrána hlubokotónového reproduktoru tvoří zároveň zvukovod pro vyzařování vysokotónového reproduktoru integrovaného ve středu reproduktoru hlubokotónového. Oba systémy jsou umístěny na jedné ose a tím je eliminován zmíněný problém reprodukce zvuku vycházející z dvou, nebo více míst (podle počtu použitých reproduktorů) a tak je možné se ještě více přiblížit ideálu věrné reprodukce. A věřte, že Tannoy je na tomto poli více než zkušeným a ostříleným matadorem.

Aktuálně

Podívejme se konkrétně na testovaný model Tannoy Precision 6D. Zde výrobce použil nejnovější verzi své vlastní technologie koaxiálních reproduktorů označenou Dual ConcentricTM. Vysokotónový měnič je umístěn na zadní straně hlubokotónového reproduktoru a vyzařování vysokých tónů je vedeno speciálním zvukovodem, který prochází středem hlubokotónového reproduktoru. Oba tedy leží na stejné ose a tak je zajištěno vyzařování reprodukovaného zvuku z jednoho místa. Dalším plusem tohoto uspořádání je konstantní časové zpoždění v celém frekvenčním spektru, které přispívá k lepšímu podání transientů a fázová přesnost. Výsledkem je vysoká kvalita reprodukce.

Když se pozorný čtenář podívá na doprovodné obrázky, určitě se zarazí a řekne: „o čem to tady ten člověk celou dobu mluví, vždyť to má normálně dva repráky, vždyť je tam tweeter?" To samé jsem si říkal já sám, když jsem testované monitory vybaloval a připravoval k testu. Všechno je jinak. U série Tannoy Precision je sice vedle koaxiálního reproduktoru současně použit také vysokofrekvenční tweeter, ale ten zde má trochu jiný účel. Tento SuperTweeterTM se, na rozdíl od zavedených zvyklostí, na přenosu slyšitelného spektra vůbec nepodílí. Jeho přenos začíná až od frekvence 21 kHz a rozšiřuje přenosové pásmo až do, pro lidský sluch stratosférických, 51 kHz. Proč to? Vždyť ti nejšťastnější z nás jsou schopni uslyšet (a to ještě ne po celý život) kmitočty do hranice okolo 20 kHz? Důvodem je zde opět snaha o co nejvěrnější reprodukci zvuku, která je obzvlášť ve studiích velmi důležitá. Je známo, že každý hudební nástroj vyzařuje své tzv. základní kmitočty a pak také tzv. kmitočty harmonické. Harmonické kmitočty dávají jednotlivým nástrojům jejich charakter, barvu. Pokud bychom ze zvuku nástroje tyto harmonické kmitočty odstranili, zůstal by nám pouze zvuk podobný testovacímu sinusovému signálu z tónového generátoru. A to je důvod, proč konstruktéři série Tannoy Precision D přidali zmíněný SuperTweeterTM. Je totiž prokázáno, že některé nástroje (např. housle) produkují harmonické kmitočty, určující jejich charakter, vysoko nad hranicí 21 kHz. Lidské ucho takové harmonické kmitočty sice neslyší přímo, ale pokud jsou v reprodukovaném zvukovém snímku obsaženy, přispívají k vjemu opravdovosti, přesnosti a věrnosti podání.

Data a možnosti

Podívejme se na další vlastnosti a technické parametry. Přenášený frekvenční rozsah aktivních monitorů Precision 6D je udáván v rozmezí 59 Hz až 51 kHz. Hlubokotónový reproduktor je buzen samostatným zesilovačem o výkonu 75 W, vysokotónový reproduktor pak zesilovačem o výkonu 35 W. Z téhož zesilovače je přes pasivní výhybku buzen také SuperTweeterTM. V materiálech výrobce je uvedeno, bohužel bez podrobností, že použité zesilovače jsou digitální. Soustava reproduktorů je ještě na zadní straně skříně doplněna bassreflexovým otvorem. Pro maximální využití potenciálu těchto monitorů je k dispozici šestnáctipásmový spínací systém Activ-Assist‘. Je to elektronický systém, kterým se koriguje průběh signálu, aby bylo možné monitory „naladit" pro dané prostředí. K tomu účelu je na zadní straně skříně monitoru dvojice desetipolohových spínačů DIP. K nim patří apartní servisní šroubováček upevněný v držáku na zadní straně. Výchozím stavem je nastavení „narovno", které odpovídá umístění monitoru při měření v bezdozvukové komoře. Od tohoto výchozího nastavení je možné průběh vyzařování zvukového signálu různým způsobem korigovat. Pomocí samostatného spínače je možné zařazení filtru typu horní propust, která potlačuje signály pod 80 Hz. Tato korekce je doporučena pokud monitory použijete současně se subwooferem. Ostatní možnosti ekvalizace jsou pak rozděleny do několika základních skupin, každá úprava slouží určitému účelu a v manuálu jsou k dispozici grafy frekvenčního průběhu v závislosti na polohách jednotlivých spínačů DIP. Jako doplněk pro usnadnění nastavování ekvalizace výrobce nabízí měřící mikrofon a software Tannoy ActivAssist‘. Pokud mezi nabízenými možnostmi korigování vyzařovaného signálu najdete váš případ, vystačíte s manuálem, kde jsou k jednotlivým základním situacím, které běžně připadají v úvahu, vyobrazeny polohy nastavení spínačů DIP. Nastavením lze pozměnit průběh v pásmu 45 až 65 Hz a pak také na frekvencích 800 Hz, 400 Hz, nebo 200 Hz.Dále je k dispozici možnost úpravy v pásmu mezi 1 kHz až 3 kHz a v pásmu 5 kHz až 50 kHz. Z hlediska prostředí, ve kterém jsou monitory instalovány, lze nastavit korekci pro čtyři základní případy. Prvním je umístění monitorů na reproduktorových stojanech v dostatečné vzdálenosti od zdí a ve vzdálenosti 2 až 3 metry od posluchače. Druhým případem je umístění monitorů na stojany, ale u zdi, nebo přímo na mixážním pultu. Třetí případ předpokládá čtvercový prostor a monitory umístěné na stojanech v rozích, na policích, na mixážním pultu poblíž zdi, u počítače, prostě při umístění monitorů v blízkém poli. Čtvrtý případ předpokládá umístění monitorů ve špatném, nevyhovujícím prostředí. Jako příklad jsou uváděna mobilní a přenosová pracoviště.

Aby bylo možné si přes monitory něco poslechnout, je nutné je připojit ke zdroji signálu. Zde jsou k dispozici jednak analogové symetrické vstupy osazené kombo konektorem XLR/jack 1/4". Signál lze do monitorů přivést také digitálně, pro tento účel jsou zde vstupy S/PIDF na konektorech RCA. Oba vstupy nelze použít současně. K regulaci citlivosti vstupu (pro analogový i digitální) slouží krokový potenciometr, zde ale pozor! Potenciometr slouží k regulaci vstupní citlivosti, signál nelze úplně zatlumit. V poloze potenciometru, která odpovídá minimu má vstup monitoru základní citlivost 0,775 V a signál o této úrovni vybudí monitor na plný výkon (75 + 35 wattů RMS). Pokud zdroj signálu nemá vlastní regulaci výstupní úrovně, může se stát, že vás příval hudby sfoukne ze židle, jako se to napoprvé stalo mě. K monitorům jsem přímo připojil výstup z CD přehrávače a potenciometr regulace jsem vzorně stáhl na minimum. Pustil jsem muziku s tím, že si nastavím optimální poslechovou hlasitost… Věřte mi, že nástup monitorů do testu byl vskutku monumentální. Na neregulovaných (ať už digitálních, nebo analogových) výstupech CD přehrávačů bývá běžně výstupní úroveň vyšší, než je pro vybuzení monitorů na plný výkon potřeba. Výrobce zde zřejmě jaksi předpokládá, že zdroj signálu bude mít svoji vlastní regulaci výstupní úrovně. Jde o studiové monitory, tak nejspíše mixážní pult, že? Přímo na monitorech lze citlivost vstupu pouze zvyšovat. Možná právě z tohoto důvodu je na čelním panelu monitoru k dispozici tlačítko umlčení monitoru (logo Tannoy), kterým lze monitor vypnout, aniž by bylo nutné na zadním panelu vypínat napájení. Pod tlačítkem umlčení je dvoubarevná LED dioda, která svítí zeleně pokud je monitor v provozu a červeně pokud je monitor „zamutován".

Pod parou…

Myslím si, že je čas podělit se s vámi o své dojmy, které jsem během testování monitorů získal. Ostatně už jsem stejně o pár řádek výš začal. Pokud se vrátím k tomu ostrému zahájení poslechového testu, musím dodat, že monitory zvládají reprodukci při plném vybuzení bez uzardění a příval muziky vás opravdu převálcuje. Dá se tedy předpokládat, že se tyto monitory neztratí ani v rozměrnějších režiích.

Pro další poslech jsem samozřejmě zvolil o něco komornější hlasitost. Jako obvykle jsem si připravil porci cédéček s nahrávkami z různých období. Díky monitorům Tannoy Precision 6D to byl tentokrát opravdu zážitek. Jejich obrovskou devizou je vysoké rozlišení v celém slyšitelném spektru a přesnost podání. Překvapilo mě, jak jsou prokresleny (a hlavně že jsou vůbec přítomny) spodní pásma v některých starých nahrávkách Beatles (She Loves You). Ve srovnání se současnou produkcí tyto nahrávky běžně vyznívají dost ploše a pokud jde o basy, z reproduktorů se spíše ozývá jen jakési blátivé dunění. Na 6D jsem si ty skladby konečně po tolika letech pořádně poslechl. Sugestivní byly expresivní nádechy ve skladbě Girl. Pozdější nahrávky (album Abbey Road) už vykazují podstatně vyšší kvalitu. Podobně to bylo i u starých nahrávek veteránů Rolling Stones. Velmi hutně vyzněl spodek skladby Honky Tonk Women, stále nádherná je balada Angie. V té jsem mimochodem zaznamenal cosi jako přeslech původního, zřejmě pracovního zpěvu, který je překryt vokálem Micka Jaggera. A o to tu jde. Monitory Tannoy 6D vám ukážou jak je nahrávka technicky provedena. Neuniklo ani tlumené zakašlání některého z vokalistů na mé oblíbené, originální nahrávce muzikálu Jesus Christ Superstar z roku 1970 v hlavní roli s Ianem Gillanem (Deep Purple). Fadeouty jsou slyšet až do úplného zatlumení a naopak ty nejtišší nástupy je možné poslechově zachytit téměř od nuly. Na tomto místě smekám svůj pomyslný klobouk před profesionalitou tehdejších zvukových mistrů, kteří si museli pro realizaci tohoto projektu vystačit s pouhými 16 (slovy šestnácti) stopami analogového magnetofonu. Monitory 6D se ukazují být opravdu excelentním reprodukčním zařízením. Podání dynamiky je vynikající, střídání komorních pasáží s vypjatými symfonickými party a mnohačetnými vokálními sbory nečiní monitorům sebemenší problémy. Velmi ostré je rozlišení levého a pravého kanálu a to i při minimální vzdálenosti monitorů od sebe (cca 1,2 m). V některých momentech možná trochu na úkor prokreslení středu poslechové báze, ale to je spíš případ od případu, záleží na nahrávce, vliv má také vzdálenost monitorů od sebe.

Po tomto výletu do historie jsem monitory prověřoval současnou produkcí. Letošní albová novinka Roberta Planta (Led Zeppelin) nazvaná Mighty Rearranger ukázala, jak se v současných nahrávacích studiích pracuje s dynamikou a hlavně s prostorovými efekty. Velmi detailní je hlavně doznívání a odeznívání v nahrávce použitých prostorových efektů. Tady jsem provedl ještě jeden pokus. Byl jsem čitelností podání prostorových efektů na 6D nadšen a zajímalo mě, jaký vliv na reprodukci mají výše zmíněné tweetery. Zakryl jsem je přelepením kousky kartonu. Pokud tohle uděláte u běžné, dvoupásmové reproduktorové bedny, máte pocit, že posloucháte přes deku. U 6D je to jinak. K žádné zásadní změně v reprodukci nedošlo, žádný slyšitelný útlum na vysokých kmitočtech. Reprodukci zvukového signálu skutečně zajišťují jen koaxiální reproduktory. Jediné co se změnilo bylo právě podání prostorových efektů. Odeznívání efektů už nebylo tak detailní a prokreslené. Celkově reprodukce nic výslovně nepostrádala, jen jako kdyby se zakrytím tweeterů definoval strop nad kterým už nic není. Lépe to slovy popsat nedokážu. Když jsem tweetery odkryl, vnímal jsem to, jako opětovné otevření prostoru nad nahrávkou. Je to opravdu hodně pocitová záležitost. Z toho, co jsem ještě přes 6D poslouchal mě zaujala nahrávka dua The White Stripes, album Elephant. Je to nahrávka z roku 2003 a je hodně strohá a syrová. Tady mě v některých skladbách zaujalo podání dozvuku nástrojů na spodních frekvencích. Doslova jsem vnímal odeznívání tónu (pravděpodobně baskytara) tak, že bych mohl definovat v kterém koutě nahrávací místnosti a jak vysoko nad podlahou tón doznívá. Zkrátka a dobře, poslech muziky přes aktivní monitory Tannoy Precision 6D jsem si opravdu užil. Popisovat slovy pocity a dojmy z poslechu hudby je velmi ošidné. Jsou to individuální pocity a tak každému vřele doporučuji přesvědčit se na vlastní uši. Monitory Tannoy Precision 6D jsou ale na každý pád plně profesionálním, skvěle fungujícím zařízením. Podání zvukového snímku je velice detailní, zvukové rozlišení velmi vysoké, dynamika není žádným problémem. Při poslechu hudební nahrávky téměř okamžitě poznáte, co jí chybí, čeho je příliš mnoho. Monitory také nekompromisně odhalují jakékoliv nečistoty (lupance, ruchy), které jsou za běžných poslechových podmínek maskovány užitečným signálem. Dlouhodobý poslech neunavuje a neobtěžuje, vše je velmi přirozené a nenásilné.

Prostě, pokud firmu kromě obratu a zisku zajímá také spokojený zákazník, mohu prohlásit, že až si monitory ze série Precision pořídím, budu velmi spokojeným zákazníkem.