Tascam Portastudio 788 (Japan)

Tascam zvedá laťku
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
53 650,00 Kč

Už několikrát jsme měli možnost se na stránkách Music Store setkat s domácími digitálními rekordéry různých výrobců. Dnes máme příležitost si podrobně prohlédnout zástupce firmy, která jako první vyvinula a vyrobila portastudio.

Bylo to přenosné záznamové vícestopé zařízení s integrovaným mixážním pultem a firma Tascam tím tak vytvořila novou kategorii „osobních” nahrávadel pro muzikanty a tvůrce hudby, kteří již nemuseli nutně utrácet sumy peněz v profesionálních studiích při tvorbě demosnímků (nebo při svých tvůrčích experimentech). Stalo se tak v dobách, kdy záznamu zvuku vévodil záznam na analogový pás a není tedy divu, že první portastudia Tascam byla vybavena mechanikou na audiokazetu, kde se nahrávalo na čtyři stopy vedle sebe (později i na osm) klasickou kazetovou rychlostí 4,75 cm/s, u lepších modelů i 9,53 cm/s. Tato kazetová portastudia jsou v různých obměnách a s různým komfortem v nabídce firmy Tascam dodnes. S nástupem digitálního záznamu zvuku bylo jen otázkou času, kdy se tento systém uplatní i v kategorii portastudií. Prvním krokem byla, zjednodušeně řečeno, výměna kazetové mechaniky za záznamovou mechaniku systému minidisk. Tyto přístroje se vyrábějí opět ve čtyřstopém i osmistopém provedení. Odtud se dostáváme k zatím poslednímu logickému kroku, tedy k digitálnímu portastudiu se záznamem na interní harddisk. Takový je samozřejmě i Tascam 788 Digital Portastudio.

Protože firma Tascam stála se svými záznamovými zařízeními vždy o nějaký ten stupínek výše než obdobné výrobky konkurence, zajímalo mě samozřejmě, co firma v případě sedmsetosmdesátosmičky nabízí. Ti, kdo čtou Music Store pravidelně, mohou zalistovat ve starších číslech a srovnávat.

Charakteristika

Tascam 788 Digital Portastudio je tedy osmistopé digitální záznamové zařízení s vestavěným harddiskem s kapacitou 7,5 GB, který stačí na l hodinu 52 minut při záznamu s rozlišením 24 bitů nebo kolem 3 hodin l8 minut při záznamu s rozlišením l6 bitů. Záznamovou kapacitu je možné rozšířit připojením externího harddisku přes vestavěné rozhraní SCSI. Součástí portastudia je digitální mixážní pult, ze kterého v podstatě „vidíme” pouze kanálové fadery a tlačítka pro přiřazení vstupu nahrávané stopě a tlačítka volby pro stopy pro nahrávání. Ostatní parametry mixážního pultu nastavujeme v menu přístroje a veškerá nastavení jsou zobrazena na LCD displeji s regulovatelnou intenzitou osvětlení. Signály z analogových vstupů a výstupů procházejí přes 24bitové A/D a D/A převodníky, které zajišťují kvalitní převod analogového signálu na digitální a naopak.

Záznam

Portastudio TASCAM 788 je pro připojení signálů, které chceme nahrávat, vybaveno šesti vstupy v provedení l/4” jack. První čtyři vstupy jsou označeny A, B, C, D a na mixážní sekci rekordéru mají vlastní regulaci vstupní citlivosti Trim. Tyto vstupy slouží jak pro připojení linkových signálů, tak i mikrofonů. Provedení vstupů A, B, C a D je symetrické. Vstup D je navíc vybaven přepínačem Mic/Guit, který umožňuje přímé připojení kytary. Pokud tak učiníme a na vstup připojíme kytaru (nebo baskytaru), můžeme tomuto vstupu přiřadit interní efektovou banku Effect l a přímo při nahrávání zvolit některý z kytarových presetů.

Zbývající dva vstupy jsou označeny Aux Input L/R. Ty jsou bez regulace vstupní citlivosti, protože se zde počítá s připojením linkových (většinou stereo) signálů, například běžné linkové výstupy z kláves.

Základní směrování připojených signálů na jednotlivé stopy rekordéru je takové, že signál ze vstupu A jde na stopu l, dále signály ze vstupů B, C, D na stopy 2, 3, 4 a signály ze vstupů Aux Input L/R na stopy 5, 6 nebo 7, 8 pomocí interního směrovače je však možné vstupní signály směrovat jinak, například signál ze vstupu D na stopu l. Směrování navolíme v menu přístroje a na LCD displeji si můžeme aktuální směrování nechat zobrazit na přehledné mapě směrování signálů Assign Map. Při záznamu (a později při přehrávání) je na displeji zobrazena úroveň signálů na jednotlivých stopách.

Vlastní záznam na harddisk probíhá,jak je ostatně u těchto systémů zvykem, na časové ose 0-24 hodin, skutečná délka je však dána kapacitou vestavěného interního a případně připojeného externího harddisku. U Tascamu 788 pak ještě také tím, zvolíme-li pro záznam rozlišení l6 nebo 24 bitů.

Jednotlivé sekce nahrané na této ose si můžeme označit jako samostatné „skladby” (songs) a můžeme si je slovně pojmenovat. Stejně tak si můžeme označit jednotlivé části uvnitř těchto skladeb a rovněž je popsat slovně. Podobně pak v případě střihů v nahrané stopě si můžeme označit potřebný úsek (Location Prints), včetně délky „ najetí” a „odjetí” z místa střihu (Pre,Post Roll).

Tascam 788 je koncipován jako osmistopý rekordér, který dokáže nahrát a přehrát osm reálných stop současně. Mimo to můžeme při práci využít i tzv. virtuálních stop, které nám v rámci každé skladby (Song) umožní nahrát a uchovat několik různých verzí a z nich pak použít pro finální mix nejzdařilejší pokusy. Tascam 788 nám nabízí možnost neuvěřitelných 250 virtuálních stop pro každou skladbu.

Mix a editace

Koncepce a výbava mixážní sekce rekordéru umožňuje kvalitní zpracování nahraného materiálu a v tomto malém zařízení nalezneme vše co budeme při práci s nahrávkou potřebovat.

První a nejjednodušší variantou je nahrát osm stop a ty pak smíchat do výsledné stereonahrávky. Jako další varianta se nabízí tzv. bouncing, kdy několik nahraných stop smícháme a přetočíme do jedné (mono) nebo dvou stereo stop a do uvolněných stop provedeme nový záznam. Při finální mixáži pak můžeme díky funkci Submixer míchat dohromady nahrané stopy i zdroje signálu připojené na všech šest vstupů do mixážního pultu.

Při míchání jednotlivých stop nám pro poměry (úrovně) mezi jednotlivými kanály slouží tahové potenciometry (fadery) a aktuální úroveň na každém kanálu ale i na celkovém stereovýstupu zobrazuje LCD displej, kde si můžeme také signál zobrazit jako waveform. Ostatní úpravy signálu na stopách jsou už záležitostí softwaru přístroje a příslušná nastavení provádíme po navolení v menu a nastavené parametry sledujeme na displeji. Signály nahrané ve stopách rekordéru tedy můžeme zpracovávat na jednotlivých kanálech mixážní sekce následujícím způsobem.

První v řadě je virtuální inzertní bod (obdoba skutečných inzertů na běžných mixpultech), kde signálovou cest (podle potřeby) rozdělíme a signál vedeme do některé ze dvou efektových bank (Effect l, 2). První banka nabízí množství prostorových (reverby, haly a pod.) a kytarových efektů, které lze řetězit za sebou jako multiefekt. Druhá banka nabízí dynamické úpravy signálu (komprese, limitace). Obě banky mají možnost vlastního nastavení jednotlivých parametrů. Pokud tedy využijeme tento inzertní bod, nahraný signál prochází celý skrz přiřazenou efektovou banku.

Z inzertního bodu signál „odchází” dále na sekci kanálového ekvalizéru. Tento ekvalizér je třípásmový s přeladitelnými parametry u všech tří pásem a má možnost úplného vyřazení (bypass).

Za ekvalizérem následuje bod pro odeslání signálu (Aux Send) do efektové banky (Effect l, 2) nebo na výstupní konektory Aux Output, kam můžeme připojit externí efektový procesor, pokud by to náš záměr vyžadoval. Návrat z externího procesoru pak přivedeme na vstupy Aux Input, které pomocí menu přiřadíme některému kanálu mixeru nebo submixeru.

Cestu pro odeslání signálu Aux Send můžeme (opět v menu) přepnout do pozice před faderem nebo za faderem. V prvém případě nemá poloha kanálového faderu vliv na úroveň signálu odesílaného cestou Aux Send, v druhém případě naopak. Tím jsme si vlastně nepřímo řekli, že za Auxem následuje kanálový fader, který jediný fyzicky „vidíme”. Za ním následuje (již opět v menu přístroje) nastavení panorámy, tedy umístění signálu na stereobázi a za panorámou signál z kanálu odchází na hlavní stereofader.

Ke kontrole signálové cesty v jejích různých fázích využijeme monitorovací sekci(Monitor section), kde si můžeme přepínat poslech do režimů Stereo, Eff Send, Aux Out, Sub Mix. Podobně v této monitorovací sekci využijeme funkci Track Cue, která nám umožní poslechnout si v případě potřeby jen jednu konkrétní zvolenou stopu.

Pokud se týká úpravy vlastního nahraného signálu, možnosti editace jsou rozsáhlé, tak jak jsme si u digitálního záznamu na harddisk zvykli. Nahrané stopy nebo jejich části můžeme podle potřeby kopírovat, stříhat, přesouvat, prokládat a veškeré tyto činnosti jsou samozřejmě nedestruktivní s pojistkou až 999 úrovní Undo/Redo.

Mastering

Pokud jsme nahraný materiál sestříhali, zefektovali a smíchali do sterea, můžeme přikročit k finálnímu zpracování nahrávky a zhotovení masteru. Na výsledný stereomix můžeme samozřejmě aplikovat některý z interních efektů, pro konečné „doladění” nahrávky. Konečnou podobu nahrávky pak můžeme přes digitální výstup (S/PDIF) nahrát na DAT, minidisk nebo CD-R audiorekordér, popřípadě přes analogové výstupy (Stereooutputs) na analogový master. To jsou víceméně standartní možnosti, která jsou typická pro obdobná zařízení. V tomto směru nám Tascam 788 nabízí něco víc. Na konektor SCSI můžeme kromě externího harddisku, nebo zálohovacího zařízení přímo přípojit CD-R/RW vypalovací mechaniku. Portastudio tuto mechaniku identifikuje a v menu přístroje najdeme potřebné ovladače pro vypálení audiomateriálu na CD-R, nebo CD-RW. Materiál si v portastudiu kompletně připravíme včetně všech údajů o skladbách a časech nahrávky. Na zkoušku si finální nahrávku můžeme kontrolně přehrát a je-li vše podle našich představ, vypálíme výsledek našeho úsilí na CD-R nebo přepisovatelné CD-RW. Pálit můžeme systémem celý disk najednou a nebo po jednotlivých skladbách. Po provedení finalizace jsme hotovi a můžeme si vychutnat šálek kávy při poslechu vlastnoručně vyprodukovaného cédéčka.

Závěr

Co dodat. Tascam opět potvrdil přední pozice na trhu. 788 je velmi solidní digitální portastudio, na kterém můžeme zhotovit kvalitní nahrávku od prvního záznamu až po finální master na CD-R. Při srovnání s obdobnými přístroji osobně vyzdvihuji možnost záznamu v rozlišení 24 bitů, schopnost nahrávat do všech osmi stop najednou a možnost přímého připojení CD-R/RW mechaniky. Pro úplnost je třeba uvést, že lze synchronizovat více portastudií dohromady pomocí MIDI protokolů MTC, MMC a MIDI Clock. Tím samým způsobem je možné Tascam 788 synchronizovat s jiným obdobně vybaveným zařízením (počítač), kdy portastudio umí „chodit“ jako řídící (master) nebo řízený (slave) stroj.

To jsou plusy navíc, ale pokud toužíme po tom nahrávat vlastní muziku, portastudio Tascam 788 jako takové, plně uspokojí všechny požadavky. Pak už stačí mít jen dobré nápady, nástroj a šikovné ruce (nebo šikovné muzikanty), pár mikrofonů… a můžeme ”jít do toho”.