TC Electronic M300

Tradice kvality
Distributor: 
Cena: 
12 950,00 Kč

Už od roku 1976 zásobuje firma TC Elecronic svět prvotřídními výrobky, a dalo by se s klidem říci, že její inženýři snad nevymysleli a nedodali na trh ani jeden nedokonalý výrobek.

Tradici, byť v cenové kategorii velmi ohleduplné k českým muzikantům a zvukařům, proto neporušuje ani zvukový procesor M300.

Už na první pohled zaujme přístroj svým nezvyklým zevnějškem. Moderní a elegantní černá barva předního panelu je vystřídána šedivomodrou metalízou, která je snad ještě slušivější a dodává procesoru, společně s masivními neuvěřitelně kultivovaný a atraktivní vzhled. Velký počet otočných knoflíků a přepínačů spíše naznačuje nějaký analogový zázrak, ale opak je pravdou. Na přístroji jsou analogové snad jen indikační LED diody.

Uspořádání

Přední panel a ovládací prvky je možné rozdělit do čtyř skupin. Vstupní a výstupní sekce (Input / Output ) obsahuje ovládání vstupní citlivosti celého zařízení (Input), dále ovladač Mix, kterým se volí poměr efektovaného a neefektovaného signálu. Poruším nyní posloupnost popisu otočných ovladačů, protože funkci posledního, Effect Balance, si popíšeme o něco později. Co nám ještě zbylo v první sekci. Tlačítko a signální LED pro spínání digitálního vstupu S/PDIF, tlačítko Bypass, které nám vyřadí celý efektový řetězec a přístroj se stane zcela průchozí bez jakékoliv změny signálu. Již mnohokráte jsem se setkal s efekty a procesory, které po uvedení do režimu Bypass zcela změnily parametry zvuku aniž by to bylo žádoucí. V našem případě tomu tak není. Opravdu se dá říci „Co tam, to ven!". Poslední kontrolka je signalizace využití Dual Input módu, jehož funkci si rovněž popíšeme později.

Druhá sekce (Multieffect) obsahuje otočný přepínač pro volbu modulačních efektů, dále ovladač pro nastavení časových konstant efektů (Timing) a ovladač hloubky modulace (Feedback / Depth). Dva posledně zmíněné ovladače mají pro některé efekty trochu jiné, až zcela odlišné použití, vyplývající však logicky z jejich funkce a doplněny sekundárním popisem. Posledním prvkem této sekce je tlačítko TAP. Umožňuje přímé navolení tempa a tudíž časového zpoždění efektu Delay. Vlastní tempo nám signalizuje žlutá LED.

Třetí sekce (Reverb) umožňuje zvolení příslušného dozvukového algoritmu. K tomuto účelu slouží první otočný přepínač. Dále následuje regulátor, kterým ovládáme délku doby, než se ozvou první reverby (Pre delay). Délku dozvuku je možné regulovat knoflíkem Decay. Poslední regulátor Color ovlivňuje výsledné zabarvení reverbu.

Poslední částí předního panelu je editovací paměťová sekce (Presets). Umožňuje ukládání a pozdější vyvolání námi vytvořeného efektového řetězce. Dále podává informaci o čísle editovaného zvuku a změněných polohách ovladačů vůči zapsaným hodnotám v paměti.

Zadní panel sice není již tak zajímavý, ale za zmínku stojí. Obsahuje dva vstupní a dva výstupní konektory typu Jack. Vždy levý a pravý. Dále dvojici konektorů Cinch pro digitální vstup a výstup, midi vstup a výstup pro externí ovládání a zdířku Pedal pro připojení externího pedálu nebo ovladače. Pomocí stereo Jacku můžeme ovládat Bypass a tapovat Delay čas. Zcela vlevo zadního panelu se nalézá tlačítko s hrdým označením Routing. Umožňuje seriové nebo duální řazení sekcí Reverb a Multieffect.

Algoritmy

Nyní již stačí přivést do příslušného konektoru signál a můžeme začít pracovat s vlastními efekty. Přístroj neobsahuje žádná tovární nastavení kombinací Reverbu a Multiefektu a tak je v tomto směru tvorba algoritmů plně v rukách uživatele. Sekce Multiefekt dává na výběr hned z několika možností. Šest modifikací efektu Delay uspokojí asi opravdu každého. Za zmínku stojí Tape Delay, který je věrnou simulací starých páskových přístrojů. SlapBack je forma delaye s velmi krátkým časem a jen jedním opakováním. Vhodné například ke zdvojení hlasů či nástrojů. Další možností výběru jsou efekty Phaser ,Vintage Phaser, Soft Tremolo, Hard Tremolo, Chorus a dvě verze Flangeru. Pro všechny tyto efekty se Timing mění v regulátor řídící rychlost a Feedback / Depth ovládá hloubku modulace. Poslední volba je Compressor a De-Esser. Pro oba efekty mají regulátory zcela jiný význam. Timing se mění v Drive, což je vlastně zjednodušený Threshold a Feedback se mění v Ratio, který určuje poměr komprese. Redukci vstupního signálu –3 db, -6 db a –12 db nám zobrazují tři ledky v horní části sekce.

De – Esser je speciální druh kompresoru, kterým je možno komprimovat pouze vybrané kmitočtové spektrum signálu. Lze jím odstranit např. sykavky apod. Ovládání je opět pozměněno a sice Timing se mění v Amount, což je míra omezení daného frekvenčního pásma a regulátorem Feedback volíme vlastní redukovanou frekvenci.

Stejně jako předchozí sekce obsahuje následující reverbační oddíl několik možností dozvuku. Ovládací prvky se pro žádný z nich nemění a tak je nastavení příslušného efektu velmi jednoduché. Stačí jen zvolit správnou formu dozvuku. Za zmínku opět stojí jedna z nabízených možností a sice TC Classic Hall. Tento algoritmus byl vyvinut přímo firmou TC Electonic a zaujme svou brilantností a přirozeností.

Editace navolených presetů je s M300 velmi jednoduchou záležitostí. Po dokončení volby modulace a dozvuku je prostě vybereme číslo programu a přidržíme tlačítko Load a je to číslo na nás třikrát významně zabliká a je uloženo. Opětovné vyvolání programu probíhá obdobným způsobem. Zvolíme číslo a stiskneme Load. Program se vyvolá v uložené formě bez ohledu na polohu všech ovládacích prvků. Nad číslem programu se nacházejí editační kontrolky. Každý ovládací prvek má svojí signálku. Informují nás v jakém stavu se ovladač nachází vzhledem k uloženému parametru.

Přívětivost ovládání

Vlastní ovládání přístroje je velmi pohodlné svým okamžitým přístupem ke všem parametrům. Odpadá zdlouhavé a mnohdy i neuvěřitelně složité prokousávání se různými menu a podmenu a kdoví jak se to všechno vlastně jmenuje. Ideální pro zvučení koncertů a vůbec jakýchkoliv živých vystoupení.

Dostáváme se nyní k vlastní práci s procesorem. Ten nám dává na výběr ze dvou základních možností funkce. Sériový mód a duální mód. Sériový řadí sekci Multiefekt a Reverb za sebe, v duálním módu jsou tyto sekce řazeny vedle sebe nebo mohou fungovat každá zvlášť.

Nyní se dostáváme k popisu ovládacích prvků, o kterých jsem se pouze zmínil. Pro přepínání těchto dvou módů slouží tlačítko na zadním panelu přístroje se signalizací v první sekci. Kolečko Effect / Balance slouží k určení poměru Multieffect a Reverb na výstupu z procesoru. Pokud navolíme dual mode, nabízí se nám hned dvě možnosti. Přivedeme-li signál pouze na vstup Left (1) a vstup Right (2), a to je důležité, zůstane nezapojen, dostávají obě sekce stejný signál, který je na výstupu ze sekcí smíchán v uživatelem zvoleném poměru.

Druhý případ si uveďme na příkladě. Potřebujeme efektovat dva signály, ale každý jinak. M300 to umožňuje! Vstup Left (1) slouží pouze jako vstup do sekce Multieffect a Right (2) jako vstup do Reverb. Každá ze sekcí proto může být napájena zcela odlišným signálem, který je opět na výstupu smíchán v daném poměru.

Lahoda pro ouška

Veškeré efektové články vykazují až možná zázračnou kvalitu a ušlechtilost, zvláště vezmeme-li v potaz, že procesor spadá do kategorie pod patnáct tisíc. Uvážíme-li, že efekty jsou vlastně univerzálně přednastaveny již od výrobce a uživatel je odkázán jen na změnu několika nejzákladnějších parametrů, je výsledný zvuk opravdu ohromující. Čistota a přirozenost reverbů a chorusů prostě hlavičku TC nezapře. Srdce zaplesá i leckterému kytaristovi, protože mašinka se dá s klidem umístit i do kytarového nebo klávesového racku.