TL Audio M1 Tubetracker/8

Lampový mixážní pult
Distributor: 
Cena: 
91 290,00 Kč

Když mi došla poměrně objemná dřevěná bedna, jejíž váha byla všechno možné jen ne zanedbatelná, první co mne napadlo, bylo kontaktovat „kmotra" a oznámit mu, že „zbraně dorazily v pořádku". Takový byl můj první pocit ze setkání s lampovým mixážním pultem M1 od britské firmy TL Audio.

Společnost založil v roce 1990 Tony Larking a jejím hlavním výrobním programem jsou lampové mikrofonní předzesilovače, ekvalizéry, kompresory a jejich případné kombinace.

V neposlední řadě najdeme v jejich sortimentu také lampové mixážní pulty a to v řadách M1, M4 a VTC. My se dnes společně podíváme na osmi kanálový pult řady M1 (M1 se vyrábí ještě ve dvanácti kanálové verzi).

Kde se to nabíjí a kde to má spoušť?

Po vybalení z oné dřevěné bedny, k čemuž jsem musel použít aku-šroubovák, mě čekalo příjemné překvapení. Hlavní panel mixu je vyveden v tmavě modré barvě a vlastní mix je opatřen dřevěnými bočnicemi. Ty jsou vyrobeny z tvrdého dřeva světlé přírodní barvy (buk?) a na jejich povrchu najdeme vyfrézované logo TL Audio. Hloubka pultu činí 675 mm a jeho šířka je 475 mm, ta platí jen pro mnou testovanou osmikanálovou variantu.

Vstupní kanály 1 až 8 jsou řazeny klasickým způsobem, tedy od leva. Vpravo pak je umístěná výstupní master sekce. Každý kanál je vybaven mikrofonním (XLR) a linkovým (1/4" jack) vstupem. Oba vstupy jsou zapojeny tak, aby bylo možné zapojit symetrický i nesymetrický zdroj signálu. Další konektory které nalezneme na každém kanálu, je dvojice čtvrtpalcových jacků nesoucích popisku Insert Send a Insert Return. Dohromady tvoří insertní bod, ten použijeme například k připojení dynamických procesorů. Zvláštností tohoto pultu je to že, send a return mají svůj vlastní konektor který je symetricky zapojen. Obvyklejší řešení bývá takové, že insert je realizován za pomoci jediného stereo konektoru jack. Insert je vřazen za předzesilovačem, avšak před korekce a fader. Posledním jackem je vyveden výstup Direct Out.

Hned pod konektorem XLR, je pětice spínačů. První z nich je červený a je označen popiskou 48 V. Je tedy jasné, že jde o fantomové napájení určené pro kondenzátorové mikrofony. Další spínače jsou šedé a jejich popisky rovněž říkají vše: LN (tímto spínačem volíme mikrofonní či linkový vstup), -30 (zařazení útlumu -30 dB, který je zapojen jen pro mikrofonní vstup), následující spínač slouží k přepínání fáze, je rovněž doplněn odpovídajícím symbolem. Jako poslední je zařazen spínač High Pass Filtru. Ten je nastaven na frekvenci 90 Hz kde začíná na -3 dB a pak dále klesá se strmostí 12 dB na oktávu. Součástí této „preampové" sekce je samozřejmě potenciometr Gain, pomocí něhož řídíme vybuzení předzesilovače a saturaci elektronky (trioda, pravděpodobně 12AX7) která je na vstupu každého kanálu mixu.

Další částí kterou je nutné popsat je sekce ekvalizéru, dále jen EQ. Jde o třípásmový EQ typu sweep, složený ze čtyř potenciometrů, z nichž tři mají v nulovém bodě aretaci. Prvním od vrchu jsou výšky (HF), jde o filtr typu shelving a jeho pracovní frekvence je pevně nastavena na 12 kHz (strmost 12 dB / oktáva). Výšky je možné ubírat nebo přidávat až o 15 dB. U středové části audiospektra (MID) není frekvence pevně nastavena. Frekvenci zvolíme plynule potenciometrem černé barvy v rozsahu od 150 Hz do 7 kHz a opět zde máme možnost zvolenou frekvenci potlačit či zvýraznit v rozsahu +/- 15 dB. Naopak pevně nastavené je Q, tedy šířka pásma. Výrobce za nás zvolil Q s hodnotou 0,7 (čím vyšší Q, tím je šíře pásma užší). Další knob sekce EQ jsou hloubky (LF). Znova jde o filtr shelving pracující na pevné frekvenci 80 Hz (+ / - 15 dB).

Úplně poslední ovládací prvek sekce EQ., je vypínač EQ. Přesto, že je umístěn vizuálně až na samém konci sekce, jde o velmi důležitý spínač. Umožňuje nám velmi rychlé porovnání zvuku před a po korekční úpravě. Zapnutí či vypnutí EQ. je ještě opticky signalizováno pomocí žluté diody nesoucí popisku EQ ON.

Další díl vstupního kanálu je věnován auxům nebo-li pomocným výstupům. M1 je vybaven dvěma auxy při čemž Aux 1 je doplněn přepínačem Pre. To znamená, že u tohoto auxu si můžeme zvolit zda signál bude odesílán do sběrnice před faderem (pre) nebo za faderem (post). Aux 2 je pevně nastaven do režimu post. Typickým příkladem použití auxu před faderem, je míchání signálů pro odposlech (jak ve studiu tak při živém vystoupení). Výhoda spočívá v tom, že můžete vytvořit jiný mix pro režijní místnost a jiný pro odposlech určený hudebníkům protože výstup do auxu není ovlivněn faderem. Naopak druhý systém je vhodný například pro odbočení signálu do efektové jednotky.

Modrý a poslední otočný potenciometr je označen PAN a je tu proto abychom mohli signál z každého vstupního kanálu umístit do stereo báze.

Ve střední pozici je vybaven aretací. Dále tu najdeme spínač PFL (pre fader lisening), po jehož sepnutí se nám ukáže faderem neovlivněná intenzita vstupního signálu na VU metrech. Aktivace funkce PFL je zviditelněna žlutou LED diodou. Každý kanál je vybaven užitečným tlačítkem MUTE, které je červené a je doplněno optickou signalizací v podobě červené diody. Další červená LEDka je označena Peak a jejím úkolem je varovat uživatele před možným klipem. Práh kdy začne tato dioda svítit je nastaven na + 19 dB. A konečně poslední dioda vstupního kanálu nese označeni Drive a je žlutá. Jejím úkolem je opticky informovat o větším vybuzení elektronky na vstupu. Čím více bude tato LEDka svítit, tím bude mít zvuk lampovější charakter.

Jak vyhodit prázdný zásobník?

V konektorové části Master sekce nalezneme výstupy (jack) z jednotlivých auxů a dále jeden stereo return. Pult je také vybaven konektory pro návrat signálu ze stereo recorderu. Zde jsou dokonce dva, 2TA a 2TB. Následuje stereo monitorový výstup a ALT LS (výstup pro alternativní poslech).

Posledními konektory této části pultu jsou dva XLR jsou to hlavní výstupy z pultu.

Největší dominantou kterou určitě nikdo nepřehlédne je pár kulatých VU metrů s jejichž pomocí můžeme sledovat úroveň výstupního signálu.

VU metry samozřejmě indikují úroveň signálu při zapnutém PFL. Doplňkem VU metrů je pár červených LEDek Peak. Jak už z jejich označení vyplývá varují nás před přebuzením výstupní sběrnice. Dalším doplňkem kterým jsou vybaveny VU metry, je dvojice zapuštěných trimrů, 0 VU L a 0 VU R. S jejich pomocí je možné VU metry kalibrovat. Standardně jsou z výroby kalibrovány na 0 VU = + 4 dB.

Hned pod metry jsou umístěny prvky Aux 1 Master a Aux 2 Master. Jde o celkovou hlasitost obou auxových sběrnic kterou si můžeme zkontrolovat pomocí přepínače funkce PFL.

Následný blok je označen Return a v tomto případě je to efektový návrat. Jeho ovládacími prvky jsou tři otočné potenciometry, Aux 1, Balance (panorama) a Level. Return jako takový, nám umožňuje přimíchat efektovaný signál zvlášť do master sběrnice a zvlášť do pomocné sběrnice Aux 1 (jinými slovy, můžeme přimíchávat například hall do sluchátek v nahrávací místnosti). Také efektový návrat je vybaven kontrolním přepínačem PFL.

Jedna z posledních sekcí, kterou jsme si ještě nepopsali je monitorová sekce.

Obsahuje ovládací prvky PFL Bal, Phones, přepínač návratů 2T (přepíná mezi 2TA a 2TB), přepínač pro zapnutí či vypnutí funkce 2T, potenciometr Monitor (to je ten největší otočný potenciometr na celém pultu), přepínač funkce Alt LS a konečně tlačítko LS Mute. Pokud sepneme výstup pro alternativní poslech (Alt LS) dojde k umlčení monitorových výstupů. Přepínač LS Mute mutuje jak monitorový tak alternativní výstup.

To může být praktické při kontrolním poslechu na sluchátka.

Posledním nedílným prvkem master sekce je červený master fader, ten řídí celkovou intenzitu master sběrnice. Vpravo od něj je umístěn sluchátkový výstup v podobě 1/4" jacku.

Což takhle výstřel v podobě jedniček a nul?

K mixážnímu pultu M 1 je možné dokoupit karty DO 8, DO 2 a tím tak doplnit mixážní pult o digitální vstupy či výstupy. DO 2 nabízí digitální S/PDIF koaxiální výstup přičemž bitová hloubka je pevně dána 24 bit, samplovací frekvenci lze přepínat mezi 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.

Dále je k dispozici Wordclock In. DO 2 koupíte přibližně za 11 000 Kč.

Druhá karta, tedy DO 8, disponuje konektory pro připojení Wordclocku a to In i Out. Hlavní výhoda DO 8 však spočívá v dostupnosti rozhraní ADAT a to jak vstupu, tak výstupu. Cena DO 8 činí asi 21 000 Kč. Bohužel pult, který jsem měl k dispozici nebyl vybaven ani jednou kartou, tudíž toto rozhraní jsem neměl možnost otestovat. Přes to jsem považoval za vhodné tyto informace doplnit.

A jak s novou zbraní na střelnici?

Po vybalení mixu z bedny a připojení externího síťového zdroje jsem mohl uvést mix do provozu. Všechny knoby mají příjemný tuhý chod a také jsou dostatečně velké. V případě M1 nejde o žádné miniaturizační sklony výrobce, a tak možná právě proto se s mixem dobře pracuje. Fadery narozdíl od knobů jdou velmi zlehka a nekladou téměř žádný odpor.

Mix jsem měl připojen k počítači pomocí zvukové karty Motu 828 MK II a k nahrávání jsem použil mikrofon Rode NT 1000. Jeden z pokusů, který jsem podnikl bylo smíchání nahrávky. Linkové vstupy M1 jsem propojil s výstupy z multitracku a zaznamenával jsem výsledný mix. Samozřejmě poněkud limitujícím parametrem bylo omezení osmi stop M1. Přesto jsem s mícháním nahrávky neměl žádný problém. Velmi pěkně pracuje EQ, s jehož pomocí se dá dosáhnout zajímavých a bez problémů použitelných výsledků. Jen těžko jsem mohl posoudit jak moc se na výsledném zvuku podílely elektronky, protože materiál, který jsem míchal byl již natočen pomocí lampových preampů.

Protože si mixu u mne všimnul můj kolega, který se zabývá elektronickou hudbou, vznikl nápad zkusit smíchat pomocí M1 jednu z jeho skladeb. Především nás zajímalo jak se na čistě elektronickém zvuku projeví vliv elektronek v M1. Jen pro úplnost uvádím, že jsme si mix připravili do čtyřech stereo podskupin a ty jsme pak přivedli do jednotlivých, linkových vstupů M1. Výsledný zvuk jsme pak porovnali se stejnou nahrávkou, avšak smíchanou digitálně. A výsledek? Zvuk obou nahrávek zněl podobně ale „lampová" verze měla měkčí náběhy, působila kompaktněji a nebyla tak ostrá. Nutno upozornit, že šlo o drobné zvukové nuance které celkově zvuk zlepšily. S kolegou jsme se shodli, že kdyby se nahrávalo rovnou přes M1 a každý hlas zvlášť, výsledný zvuk by mohl být ještě více „lampovější charakter".

Abych vyzkoušel i zvuk mikrofonního preampu zkusil jsem nahrávat mluvené slovo a zpěv. Preampy si bez problému poradily se signálem z mikrofonu a jejich zvuk se mi moc líbil.

Jediné co bych M1 vytknul, je zvláštní chování master faderu. Při jeho postupném a pomalém najíždění z mínus nekonečna, intenzita pomalu narůstá a pak najednou poklesne. Při dalším najíždění master faderu, zvuk opět roste a asi po třech milimetrech dojde k dalšímu poklesu. Po zbytek další dráhy se již fader chová zcela obvykle. Tyto dva malé propady se nacházejí ve spodní čtvrtině dráhy faderu a přes to, že jsou opravdu jemné, jsou slyšet. Předpokládám, že toto bude asi jen individuální problém testovaného modelu a nikoliv celé série.

Přemýšlím a hodnotím co říci závěrem. M1 je malým, mixážním pultem s bohatou výbavou, pěkným designem a výborným zvukem. Oceňuji alternativní výstup pro další kontrolní poslech.

Naopak trochu postrádám funkci talkback a také by se hodila možnost připojit lampičku. Přijde mi, že by manuál mohl být lépe zpracovaný. Myslím, že M1 najde uplatnění hlavně v domácích a malých nahrávacích studiích.

Pro live zvučení má na můj vkus málo vstupů, což trochu snižuje možnost jeho nasazení v live podmínkách. M1 můžu s čistým svědomím doporučit k otestování všem, kdo mají rádi lampový zvuk a přehledné ovládání.

Na závěr mohu prozradit ještě jedno plus. V M1 získáte nejen skvělý mix ale i docela průměrná kamínka. A to se vyplatí!

Miloš Vondráček

Prubni, a řekni…

Mixážní pult je na pohled robustní, celkově působí dojmem, že máte před sebou opravdu něco víc, než běžné mixážní zařízení vyrobené technologií SMD. Vnitřní mechanická konstrukce je modulární, řemeslně dobře provedená. Přes slibný název Tubetracker, je však naprostá většina elektroniky tvořena polovodiči, konkrétně operačními zesilovači NE 5532 a TL074. Na samotných vstupech je signál nejprve elektronicky (pomocí operačních zesilovačů) desymetrizován, poté pokračuje do první část vstupního předzesilovače s obvodem nastavení vstupní citlivosti, která je opět tvořena operačními zesilovači a z ní signál odchází do druhé části vstupního zesilovače, která je už osazena elektronkou 12AX7 Sovtek (u testovaného kusu). Vstupní citlivost je možné nastavit poměrně vysoko (při testu ručka VU-metru překmitávala naplno do červeného pole a blikala LED dioda špiček Peak), aniž by bylo slyšet rušivou limitaci signálu. V tomto místě tedy lze díky použití elektronky vstupní signál příjemně nabudit, nebo, chcete-li, „nakopnout". Další obvody signálové trasy jsou opět polovodičové. Teprve na výstupech z pultu, konkrétně v hlavním levém a pravém kanálu jsou opět použity elektronky. Tentokrát jako poslední zesilovací stupeň před hlavním tahovým potenciometrem, za kterým už následuje pouze symetrizace výstupního signálu, která je opět vyřešena elektronicky pomocí operačních zesilovačů. U plně elektronkových profesionálních zařízení se signály na vstupech a výstupech oddělovali pomocí vstupních a výstupních transformátorů. Použité tahové potenciometry jsou značky Alps. U tahového potenciometru pro hlavní výstup levého a pravého kanálu dochází k tomu, že při úplném stažení potenciometru stále prochází na výstupy slyšitelný signál. Po e-mailové konzultaci s techniky výrobce, jsme došli k závěru, že jde o problém pouze testovaného kusu a ze strany TLA můžeme mluvit o více než značné ochotě k okamžité výměně této součástky. Při poslechu na sluchátka dochází k tomu, že se signál ve středu báze téměř ztrácí, při posunu vlevo, nebo vpravo pomocí panoramy jeho hlasitost výrazně stoupne. Při poslechu přes bedny k tomuto jevu nedochází. Zvuk z pultu má velmi dobré rozlišení a dobré podání dynamiky, i když ta nemá takový charakter jako striktně elektronkové zařízení. Tubetracker M1 bych raději hodnotil jako velmi kvalitní polovodičový mixážní pult s tím, že jako bonus je k dispozici možnost obohatit zvuk charakteristikami saturované elektronky, která je uchu člověka podstatně příjemnější, než ostrá limitace polovodičového obvodu.

Luděk Oravský