Behringer Eurodesk MX 2442 (SRN)

Behringer - Eurodesk MX 2442
Distributor: 
Cena: 
44 689,00 Kč

Na stole při měření je vše daleko přísnější než v provozu, ovšem u mixů jsou vysoké požadavky na některé parametry nutností, neboť se pracuje s nízkou úrovní signálu a i malé nedostatky se dalším zesílením zvětšují, například zkreslení, odstup signálu od šumu, frekvenční charakteristika.

Na rozdíl od výkonových zesilovačů pro ozvučení, určitá kategorizace u mixpultů existuje. Neodvíjí se jen od vlastností, ale i od vybavení, a navíc je třeba brát v úvahu pro jaký účel je daný typ mixpultu určen. K jednotlivým parametrům a hodnotám při měření se vyjádříme dále. Mixážní pult se řadí do střední třídy a je určený pro méně náročné živé ozvučování a nahrávání.

Základní popis

Skříň pultu je standardní plechová s ozdobnými plastovými boky, v rozměrech (výška x hloubka x šířka) 45/137 x 340 x 674mm. Zdroj je oddělený ve standardní plechové skříni 19" x 2HU x 254mm, na předním panelu nalezneme síťový vypínač a ventilátor, v zadní části je standardní síťový přívod a kabel se 7pólovým konektorem XLR ke spojení s mixem. Vlastní mixpult je klasicky rozdělen na tři části. Vstupní část, podskupiny a výstupní část.

  • Vstupní část má 16 mono vstupů a čtyři stereo. Vybavení monovstupu je následující, bráno seshora": regulátor citlivosti (gain) +10 – +60dB, vypínač hornopropustného filtru (Locut.) 75Hz/18dB/oktávu, regulátor výšek (Hi) +/- 15dB na 12 kHz, ovladač nastavení kmitočtu středového pásma (100 Hz - 8 kHz), regulátor zdvihu středového pásma (Mid) +/- 15 dB, regulátor basů (Lo) +/- 15 dB na 80 Hz, čtyři regulátory úrovně efektových a monitorových sběrnic (Aux) s dvěma přepínači Pre/Post, ovladač umístění zdroje ve stereobázi (Panorama), spínač příposlechu do sluchátek (PFL a SOLO), LED dioda pro signalizaci špiček signálu (clip), spinač připojení vstupu se signalizační LED diodou zapnutí, tahový potenciometr 60 mm pro změnu úrovně signálu (volume) a tři přepínače k vedení signálu do podskupin nebo do výstupní části. Konektory v zadní části - XLR pro mikrofon a dva 6,3 mm "jacky" pro linku a připojení externích upravovačů signálu (insert). Vybavení stereovstupu je obdobné, pouze ovladač nastavení kmitočtu středového pásma (100 Hz- 8kHz) a regulátor zdvihu střed. pásma (Mid) je nahrazen regulátory "vyšších a nižších středů"(HiMid a LoMid) na pevných kmitočtech 3 kHz/+/-15 dB a 500 Hz/+/-15 dB.
  • Část podskupin tvoří: čtyři regulátory celkové úrovně ze sběrnic AUX se spínači příposlechu do sluchátek (PFL a SOLO), dva regulátory úrovně pro dva vstupy z externích upravovačů (Send) s ovladači umístění zdroje signálu ve stereobázi (Panorama), dva spínače příposlechu do sluchátek (PFL a SOLO), dva spínače připojení vstupu se signalizační LED diodou zapnutí a čtyři tahové regulátory úrovně pro čtyři podskupiny s ovladači umístění zdroje signálu ve stereobázi (Panorama), spínači příposlechu do sluchátek (PFL a SOLO) a spinači připojení podskupiny se signalizační LED diodou zapnutí. Konektory v zadní části - 6,3 mm "jacky" pro výstupy AUX, podskupin a vstupy z externích signálových procesorů.
  • Výstupní část tvoří: konektor napájení osvětlení, LED indikátor úrovně, regulátor úrovně hlasitosti pro sluchátka, přepínač PFL/MONO, dva přepínače k vedení signálu z komunikátoru do podskupin nebo do výstupní části, komunikační mikrofon s tlačítkem sepnutí a tahové 72 mm dlouhé potenciometry pro změnu celkové výstupní úrovně signálu.

Konstrukční uspořádání

Uvnitř pultu je šest desek plošných spojů, na kterých jsou součásti včetně ovládacích prvků, což má své výhody. Desky jsou propojeny páskovým vodičem s konektory. Rozmístění ovládacích prvků je standardní přehledné. Vlastní popis práce s mixpultem by byl nad rámec tohoto článku.

Naměřené parametry

Všechny parametry byly měřeny při síťovém napětí 230 V a v závorkách jsou uvedeny hodnoty udávané výrobcem. Parametry pro měření kmitočtové charakteristiky se odečítali při nastavení ovládacích prvků v nulové poloze, viz. tabulka. Měřili jsme dále parametry neuvedené v návodu. Jmenovité napětí na výstupech AUX je +5 dB při nastavení 0 dB na regulátorech. Vstupní odpor je u linky 11 kW a u mikrofonu 1,1 kW při kmitočtu1 kHz, což je běžné. Výstupní odpor je 75 W u nesymetrických a 150 W u symetrických výstupů, což je velmi dobré při připojení většího počtu zesilovačů nebo i použití dlouhých propoj. kabelů. Korekce signálu ve vstupech se v krajních polohách poněkud ovlivňují, zejména Lo a Mid, což je v této kategorii běžné. Měření hornopropustného filtru (Locut.) 75 Hz/18 dB/oktávu potvrdilo katalogové hodnoty, jen způsobí zdůraznění signálu +1.8 dB na 108 Hz, což není důležité a opět odpovídá kategorii pultu.

Poslechový test a chování v provozu

Při posuzování ovládání se potvrdila dobrá přehlednost a relativní jednoduchost obsluhy. Tahové potenciometry v délce 60 mm (což je dané kategorií pultu) jsou solidně pohyblivé, ovšem bez zakrytí proti prachu. Otočné potenciometry na korekcích reagují v krajích poněkud skokově. Při zapojování se zjistilo, že "signálová kostra" je spojena s "kostrou ochrannou" a mohly by nastat problémy se zemními smyčkami. Dvanáct LED diod indikuje špičky – opět klasické řešení úměrné kategorii pultu.

Hodnocení

Mixpult BEHRINGER Eurodesk MX2442 je rozhodně v kategorii velmi solidního standardu, neboť výrobce přesně zvolil kompromis technického řešení. Konstrukční provedení je velmi odolné úhledné a precizní. Pro své velmi dobré parametry a vzhledem k cenám se jistě najde velmi mnoho spokojených zákazníků jak pro live, pevné instalace, tak i pro nahrávání.