dbx DDP (USA)

dbx DDP
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
26 900,00 Kč

Jméno americké firmy Harman International vám možná zní neznámě, určitě však budete znát jejich produkty jednoduše označené třemi písmeny dbx. V tomto článku vám představíme digitální dynamický procesor, který v sobě kombinuje gate, kompresor, limiter, de-esser a EQ.

Jak tvrdí propagační leták, DDP nabízí digitální zpracování se skvělým zvukem, jaký byste čekali spíš z říše analogů.

Přesvědčíme se, je-li tomu tak.

Ovládací prvky

Pro tentokrát vynecháváme popis předního a zadního panelu. Vše je velice dobře pochopitelné z obrázků a jejich popisek.

Gate

Editace je jednoduchá a velmi příjemná pomocí tlačítek a otočného ovládacího "knoflíku". U gate máme možnost nastavit následující parametry:

Off/On - poloha Off slouží jako bypass celé sekce.

Threshold aneb pásmo necitlivosti je nastavitelné od -75dB do 0dB. Čím se nastavená hodnota blíží -75dB tím dříve gain otevírá. Další možnosti editace poskytuje Ratio (poměr), nastavitelný v rozmezí 1:1 až 1: nekonečno. Nastavíme jím poměr snížení gainu. Další tři parametry Attack, Hold a Release určují dobu dobu náběhu (0,1ms - 200ms), čas otevření gate (0 - 500ms) a délku dozvuku (360dB/s - 5dB/s), která nastaví rychlost zavírání gate. Posledním parametrem pro editaci gate je nastavení TCM, což je metoda umožňující při nastaveném gate chytit úplný začátek i transientních signálů. Rychlost TCM se dá nastavit v rozmezí 0ms - 3ms.

Veškerá editace je vidět na přehledném display, kde je vidět změna parametrů v reálném čase. V pravé části displaye se vytváří křivka pro grafické znázornění nastavení.

Compressor

Stiskem tlačítka Compressor se pře-suneme do módu editace kompresoru. Na grafickém display nám křivka stále ukazuje nastavení gate, což velmi zjednodušuje nastavení threshold kompresoru. I u kompresoru funguje Off jako bypass celé sekce. V editaci naleznete funkci OverEasy, která při správném nastavení změní skok mezi nezkomprimovaným a zkomprimovaným signálem tak, jak jen to je možné. Máte tak možnost měnit strmost křivky a to v krocích od 1 do 10, kdy právě 10 je nejjemnější rozdíl. Auto mode Off/On vypne ovladače Attack, Hold Release. Tyto jsou pak plně závislé na programu a jakékoli manuální zásahy v nastavení nemají žádný efekt. Toto nastavení je vhodné především pro velmi dynamické signály, jako je např. vokál. Většina továrních přednastavení tuto funkci používá pro její schopnost hladké komprese i při velkých rozdílech v síle signálu. Threshold lze nastavit od -60dB do +4dB. Jakmile signál překročí pásmo necitlivosti je zkomprimován podle nastavení poměru (ratio 1:1 - nekonečno : 1) Podle definice je zkomprimovaný signál obrán o gain. Aby byl tento signál použitelný musíme mu gain zpátky přidat (-20dB až +20dB). Zkomprimovaný signál je víc dynamicky kontrolován a můžeme mu tedy přidat více než by bylo možné u nezkomprimovaného signálu.

Attack nastavuje rychlost reakce kompresoru po překročení pásma necitlivosti a pohybuje se v rozmezí od 0,1ms do 200ms. Hold umožní nastavení minimálního snížení gainu za určitý čas. Po snížení se signál vrátí do pásma necitlivosti. Release nastavuje rychlost, se kterou se signál vrátí na nezkomprimovanou úroveň (360dB/s - 5dB/s). Nastavení kompresoru stejně tak jako ostatních efektů můžete uložit jako stavební blok a použít jej do jiného přednastavení.

Limiter

Dostáváme se k funkci LIMITER. Prováděné změny v nastavení se opět ukáží na grafickém display. Nejdřív se musí limiter zaktivovat (Off/On). Nastavením thresholdu (-60dB až +4dB) nastavíme absolutní výstupní úroveň celé jednotky. Attack nastavuje rychlost limitace signálu po překročení threshold. Release nastaví rychlost dozvuku signálu procházejícího pod threshold. Stejně jako u ostatních efektů si lze nastavení uložit samostatně pro další použití.

De - esser

De-esser pracuje vlastně stejně. Nastavuje pásmo necitlivosti podle nastavené frekvence, kterou bude de-esser ovlivňovat. Pro dívčí hlas je pak dobré začít na některé frekvenci v rozsahu 5-8kHz. Pro mužský hlas je tento rozsah o něco níž, okolo 3-6kHz.

Nastavení sidechain je užitečné pro identifikování a zaměření určitých frekvencí.

Specialitkou je TSE. Nabízí pět různých nastavení (Dark, Warm, None, Light, Bright), které celkově zjasní zvuk nahrávky. Protože se tato funkce váže k A/D převodníku neovlivňuje digitální signál.

Třípásmový EQ umožňuje nastavení frekvenčního centra.

Utilities

Toto menu je přístupné kdykoli stiskem tlačítka Utility. Použít jej můžete prakticky kdykoli bez obavy z narušení signálů (lupance apod.). V tomto modu nastavíte kontrast (čitelnost displeje), samplovací frekvenci (na výběr jsou 44,1 kHz nebo 48 kHz, u digitálního vstupu je samplovací frekvence podřízena vstupnímu signálu), autolad - slouží k volbě mezi okamžitým spuštěním a nutností potvrzení navoleného programu, input mode (výběr vstupního modu), output mode (výběr modu digitálního výstupu), digital input level (nastavení citlivosti digitálního vstupu), MIDI/sys ex. - obsahuje všechny běžné MIDI funkce a A/D calibration (kalibrace A/D převodníku).

Závěr

DDP bych doporučil zejména pro jednoduché intuitivní ovládání a velkou flexibilitu. Možnost použití ve stereu nebo jako dvě samostatné jednotky jsou jen některé z předností tohoto procesoru. Toto zařízení najde velice dobré uplatnění jak pro live, tak i studiové použití. trochu mě jen mrzí, že není přiložen český návod.