Digi 001 Digidesign (USA)

Digidesign Digi 001
Distributor: 
Cena: 
54 800,00 Kč

Za posledních 12 let se jméno firmy Digidesign, stejně jako její HW a SW produkty, staly pojmem pro vrcholné řešení profesionálních HDR systémů. Nově uvedený systém Digi 001 však poprvé vychází vstříc i těm, kteří do svého studia nechtějí investovat desetitisíce dolarů.

Součástí firemní strategie bylo uvolnění softwaru ProTools 3.4, když před více než rokem přišla možnost si zdarma vyzkoušet systém, do té doby dostupný pouze profesionálním studiím. Idea byla zřejmá - nabídnout jeden z nejpropracovanějších HDR systémů co nejširšímu spektru potencionálních zájemců. To se s největší pravděpodobností povedlo. 24-bitový Digi 001 je za 54 800 Kč jedním z nejprodávanějších systémů v současné době.

Na rozdíl od plně profesionálních sestav Digidesign, jejichž cena asi navždy zůstane v hodnotách statisíců korun, má 001 mnoho limitací. Tento systém není rozšiřitelný, nabízí 24 monofonních stop (oproti 64 v systému TDM), neobsahuje virtuální stopy a pro absenci vlastního DSP procesoru je jeho efektová kapacita limitována výkonem počítače. Nedílnou součástí jsou ProTools LE, software téměř identický s nejaktuálnější verzí ProTools 5.01. Hlavní rozdíly jsou v nabídce možností úpravy audio záznamu, naopak z hlediska MIDI jsou implementovány identické možnosti. I z toho je zřejmé, že výrobce předpokládá použití zejména v malých a domácích studiích (jistě si vědom úspěchů a oblíbenosti programů jako např. Emagic Logic Audio nebo nová Cubase 5.0).

Velká barevná krabice se hrdě hlásí logem 001 a jen malý symbol dodává: "Powered by ProTools". Zmínka o skutečnosti, že produkt je součástí velké rodiny Digidesign, je pouze čitelná ze spodní strany - ale právě taková je firemní (a nutno podotknout že úspěšná) prezentace. Balík "nula-nula-jedničky" obsahuje stejnojmenný interface, 5" kartu pro PCI sběrnici a instalační CD-ROM. Dále zde najdeme pět výborně napsaných manuálů (kromě 400 stránkové referenční příručky se jedná o návod pro instalaci, quick start, popis MIDI kontrolerů a efektových Plug-In). Přiložený je jeden optický kabel, kabel propojující PCI kartu s převodníkem a dvě plechové "uši" pro možnost připevnění do 19" racku. Je třeba dodat, že barevné provedení převodníku výborně ladí s barevnými počítači Apple G3 a G4, a součástí sortimentu jsou i náhradní - výměnné barevné kryty.

Interface 001

Převodník vyžaduje jediný kabel pro spojení s PCI kartou, a je po něm dodáváno i napájení přístroje. Jeho zadní strana nabízí dva konektory Cinch (digitální vstup a výstup S/P DIF), hned vedle jsou pětikolíky MIDI vstupu a výstupu (vystačí-li vám 16 MIDI kanálů, ušetříte za samostatný MIDI interface). Zdířka 1/4" jacku slouží k připojení nožního pedálu a umožňuje např. start či stop záznamu nebo letmý střih. Dalších šest konektorů (6.3 mm) jsou symetrické vstupy 3-8, deset stejných konektorů nese výstupní signál. Monitor Out je pro přímé zapojení do poslechového systému, jeho úroveň je regulovatelná z čelního panelu. Hlavní audio výstup (1-2) je rovněž symetrický (+4 dBu), na rozdíl od ostatních linkových výstupů (3-8) nesoucích nesymetrický signál (-10 dBu).

Analogové vstupy 1-2 jsou přístupné pouze na čelním panelu, použitá zdířka Neutrik ovšem dává možnost zapojení jak 1/4" jacku, tak konektoru XLR. Pro oba kanály je možnost přepnutí mikrofon / linka, resp. separátní nastavení úrovně (+ 10 až + 48 dB). Tlačítko "Pad" poslouží pro útlum signálu o 26 dB, společné je zapínaní phantomového napájení + 48 V. Oba kanály mají zabudovaný high-pass filtr rušivých frekvencí pevně nastavený na 60 Hz. Všechny audio převodníky na vstupu i výstupu jsou plně 24-bitové a v současné době pracují s vzorkovací frekvencí 44.1 nebo 48 kHz. Celý hardware je ovšem plně připraven na přechod do rozlišení 96 kHz, které všem majitelům 001 v blízké době zajistí nová verze SW. Je téměř neuvěřitelné, že i v této cenové kategorii neváhal výrobce zkonstruovat převodník tak, aby i ve výhledu několika let nebyl do "starého železa". Dalších 8 vstupních a 8 výstupních kanálů je v optickém formátu ADAT, tyto dva konektory jsou umístěny přímo na PCI kartě. Softwarově je možné je přepnout i do stereofonního formátu S/P DIF a současně je používat s koaxiálním digitálním rozhraním na zadní straně převodníku 001 (pouze však výstupy, nikoliv vstup). Co součástí systému není (a v této cenové kategorii by bylo i neslušné vyžadovat) jsou konektory pro synchronizaci přes Word Clock. Možností se ale nabízí několik, částečné řešení přináší například MTC společně se synchronizací na digitální signál (ADAT nebo S/P DIF).

Instalace

Instalace Digi 001 je neuvěřitelně rychlá a jednoduchá. Zabudování PCI karty (alespoň v případě počítačů Apple) je záležitostí doslova pár minut, ještě rychlejší a jednodušší je propojení téměř dvoumetrovým kabelem s audio převodníkem. Instalace probíhá s podobnou lehkostí, i když začátečníky na počítačích Mac může trochu potrápit instalace MIDI. I tak, zcela jistě po méně než dvaceti minutách a připojení vašeho audio systému, můžete začít váš první ProTools projekt. Jeho označení je Session, a kromě názvu je potřeba zadat příslušnou bitovou hloubku (16/24) a vzorkovací frekvenci. Jako (skoro) vždy i zde platí, čím více - tím lépe. Je ale potřeba si uvědomit, že mezi 16-ti a 24-bitovým záznamem není rozdíl jen ve zvýšené dynamice záznamu, ale i o polovinu větší náročnosti na kapacitu harddisku a zatížení procesoru. To se ihned projeví na počtu maximálně přehrávatelných stop a výkonu (resp. počtu) real-time Plug-In efektů. V rámci jednoho projektu bohužel není možné kombinovat stopy o rozdílné bitové hloubce a vzorkovací frekvenci, i když je možné cokoliv později konvertovat na vyšší i nižší hodnotu.

Editační okno

Jedná se o nejzákladnější zobrazení v ProTools, stejně jako např. okno Arrange v Cubase. Na horizontální časové ose jsou zobrazeny audio a MIDI stopy s vykreslením amplitudového průběhu a výšky not. Velkým plusem pro všechny uživatele, kteří na systém Digi 001 přicházejí z obvyklých MIDI sekvencerů, je právě společné editační okno. Na druhé straně u ProTools LE chybí např. editor s možností notace nebo obyčejné okno "event list". Společnou vlastností audio a MIDI stop je libovolně nastavitelná horizontální velikost stopy, či možnost vytváření skupin pro snadnější editaci.

Veškeré audio a MIDI regiony, takové je označení každého samotného úseku, je možné přesouvat v jednom ze čtyř režimů. Slip - přemístění do libovolné pozice bez limitace nastaveným rastrem, Shuffle - umístění ihned na následující nebo předchozí region, Grid - posouvání po nastaveném kvantizačním rastru (audio nebo MIDI hodnoty). Čtvrtý režim, označený Spot, si najde uplatnění zejména při účelech postprodukce. Jeho aktivace vyvolá otevření dialogového okna pro zadání údaje časové osy, kam má editovaný region být nasazen. Editačních nástrojů je šest, lupa ("Zoom") pro zvětšování a zmenšování, "Trimmer" pro editaci regionů, "Selector" pro označení úseku, "Grabber" pro přesun regionů. "Scrubber" přehrává a vyhledává v záznamu podobně jako při ručním otáčení cívek na kotoučovém magnetofonu a "Pencil" - to je tužka pro zadávání MIDI eventů nebo drobné dokreslení a úpravy křivky audio záznamu.

MIDI funkce

I když jsou identické s plnou verzí ProTools 5.0, nejsou tak dokonalé, jako jsme zvyklí i z obyčejných softwarových sekvencerů. Menu nabízí pouze následující možnosti: změna tempa, druh taktu, kvantizace, změna velocity a délky eventů, transpozice, rozdělení not a MIDI synchronizace. Kvantizaci je možné provádět dodatečně nebo během záznamu, možné jsou obvyklé změny podle rastru včetně nastavení triol, swingu, hloubky kvantizace a zvláštní nastavení kvantizace podle začátku, konce a délky eventu. Nevýhodou je absence šablonových rastrů "groove", i skutečnost, že veškerá MIDI editace je destruktivní. Je rovněž škoda, že ProTools stále nabízejí jen jedinou úroveň návratu editace, tzv. "Undo", vlastnost tolikrát kritizovanou již u předchozích verzí.

Mixážní okno

Zobrazuje mixážní pult ve stejném rozložení stop jako editační okno. Na dnešní výkonné možnosti počítačů neoplývá příliš svým grafickým ztvárněním, o to více šedivá plocha nechá vyniknou jeho komfortním možnostem. Jednotlivé sekce, pole Insert, Send a In/Out je možné skrýt, i když na velkém monitoru není od věci mít neustálý přehled o kompletním propojení stop, efektů, sběrnic a fyzických vstupů a výstupů. Při pohledu shora je jako první k dispozici pole Insert s pěti "zdířkami" pro každý kanál. Následuje pole Send rovněž s pěti výstupy a možností zasílání na libovolný z osmnácti fyzických výstupů nebo na jednu ze šestnácti interních sběrnic. Třetí sekcí je Input / Output, kde je nastavení vstupu a výstupu pro příslušný fader. Další volby a políčka slouží pro automatizaci parametrů, aktivaci nahrávání, tradičními prvky jsou tlačítka Solo a Mute. Fader úrovně má pro každou stopu příslušné zobrazení úrovně, MIDI stopy zobrazují MIDI aktivitu a hodnotu velocity pro jednotlivé noty.

Samozřejmě jako všechny zvukové karty i Digi 001 vykazuje zpoždění signálu mezi vstupem a výstupem. Podle zatížení procesoru se tato doba pohybuje mezi 128 až 1024 vzorky, což při vzorkovacím kmitočtu 44.1 Khz dává zpoždění v rozsahu 3 až 23 milisekund. Pro nahrávání playbacků a dalších stop se nejedná o kritickou hodnotu, i když Digidesign pro samotný vícekanálový záznam doporučuje předem si připravit formix základních stop - a tím uvolnit kapacitu procesoru a zrychlit přenos signálu ze vstupů na výstup. Zpoždění o 1024 vzorků nastává až při opravdu enormním zatížení - to když se jedná o finální mixu až dvou tuctů stop s mnoha efektovými Plug-Iny. Samotný mix je obvykle vždy přenechán automatice, vždyť jediný kontakt se všemi ovládacími prvky mixážního pultu je na počítačové myši. Je příjemné, že i tato softwarová LE verze podporuje externí MIDI kontrolery. Ať se jedná o pulty jako JL Cooper Fader Master, CS-10, Mackie HUI nebo Motor Mix od CM Automation, vždy máte "konečně" možnost vzít "míchačku" do svých rukou. Je ovšem pravda, že cena některých podobných ovladačů převyšuje hodnotu celé sestavy Digi 001. Za komfort se platí, a toho jsou si výrobci po celém světě dobře vědomi.

Efektové procesování

Silnou stránkou jsou možnosti efektové úpravy signálu, i když pro absenci vlastního hardwaru vždy limitovány výkonem samotného počítače. Přímo pro ProTools LE přišla firma Digidesign se systémem efektových Plug-In pod označením RTAS, tedy Real Time Audio Suite. Software obsahuje jedno- a čtyř-pásmový ekvalizer, dynamické procesory a několik různých efektů typu delay. Příjemná je i součást v podobě presetových knihoven všech efektů (nepochopitelně ovšem s výjimkou ekvalizerů). V současné době každý systém Digi 001 obsahuje navíc zdarma reverb s názvem D-Verb, otázkou je, jedná - li se o časově limitovanou nabídku nebo milé překvapení pro všechny nové uživatele. Budete-li 001 ovšem provozovat na výkonném počítači a máte alespoň z hlediska zvukové náročnosti a kvality vyšší cíle, brzy před vámi vyvstane rozhodování, které další Plug-Iny dokoupit. Do dnešního dne s nimi přišla více než desítka výrobců, z těch nejznámějších jmenujme alespoň firmy jako Waves, Arboretum, Bomb Factory, DUY, Metric Halo, Ina-Grm nebo McDsp. Druhou možností efektové úpravy jsou Plug-Iny typu Audio Suite, které shodně s ostatními verzemi ProTools umožňují destruktivní úpravu audio regionů mimo reálný čas. Při použití těchto efektů je tedy vždy třeba pečlivě uvážit požadovaný výsledek a brát v úvahu celý postup zpracování signálu až po finální mix. Pro případy jako je ale např. základní komprese a ekvalizace nahraných stop není toto použití vůbec kritické.

Finální hodnocení

Jak tedy závěrem zhodnotit nový (a podle zdání velmi nadějný) systém Digi 001? Mé dojmy ze základního testování kompletu jsou zřetelně příznivé. Je zde kompletní 24bitové zpracování, navíc pouze nová verze software dělí všechny majitele 001 od přechodu na vzorkovací frekvenci 96 kHz. Digi 001 musí snad každého na první pohled zaujmout již svoji dostupnou cenou. Za necelých 55 000 korun by ještě před pár roky nikdo nemohl očekávat kompletní HW-SW balík podobných možností. Naopak, svoji koncepcí (a cenou) je systém určen pro profesionální práci v domácích podmínkách. Firma Digidesign nabízí své produkty na trh již třináctým rokem a od začátku 90. let neustále vede prvenství v počtu celosvětově prodaných systémů. Digi 001 může tento výsledek jedině potvrdit.

Shrneme-li

Digi 001 je kompletní hardwarové řešení (PCI karta) se softwarem ProTools LE pro domácí a projektová postprodukční studia. Verze je kompatibilní pro platformu Mac i PC. Umožňuje záznam až 24 audio stop, 128 MIDI stop, kompletní editaci a efektové zpracování. Celý systém, stejně jako osmikanálový audio převodník je připraven na 96 kHz a pracuje ve 24-bitovém rozlišení.