EMU Mo’phatt

Tančící pták
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
37 900,00 Kč

Jediný pohled na čelní panel s elegantně vykrojeným rámečkem displeje a charakteristickým rozmístěním ovládacích prvků nám napoví, že máme tu čest s dalším ze zatím šestičlenné rodiny nejnovějších zvukových modulů od americké firmy E-MU. Narozdíl od nedávno testovaného Virtuosa zaměřeného na zvuky klasických nástrojů je Mo’Phatt určený především pro Hip-Hop, R&B, rap a dance produkci. Nástroj navazuje na oblíbený Planet Phatt a nutno dodat, že jej překonává ve všech směrech. Co tedy Mo’Phatt nabízí? Polyfonii 64 hlasů, 32 MB wave ROM, 1024 současných presetů, 16násobný multirežim, kvalitní arpeggiator, zajímavou funkci SuperBEATs, real-time ovládání, a bohaté možnosti dalšího rozšíření.

Popis a ovládání

Mechanické provedení přístroje se ničím neliší od ostatních modelů současné nabídky (rack 19” výška 1U), plastový přední panel je tentokrát vyveden ve fialové barvě.

Nalevo od dvouřádkového zeleně podsvíceného displeje je umístěn regulátor hlasitosti a čtveřice real-time kontrolerů pro nastavování různých parametrů během hry. V závislosti na poloze přepínače umístěného nad sluchátkovým výstupem můžete těmito kontrolery měnit například ořezávací frekvenci filtru, rezonanci, rychlost a hloubku LFO modulace, nebo časy obálek. Vše je přehledně popsáno na čelním panelu. Červená LED u každého ovladače signalizuje odchylku od předprogramované hodnoty. Vrátíte-li se na původní nastavení parametru, kontrolka zhasne.

Pravé straně vévodí mohutné kolečko pro zadávání dat, dále je zde síťový vypínač, dvojice tlačítek pro ovládání kurzoru, tlačítka MASTER (globální nastavení nástroje – transpozice, multirežim, midi), AUDITION (knoflík pro lenochy, nebo pro vyzkoušení zvuků bez připojené řídící klaviatury - po jeho stisku stačí datakolečkem procházet jednotlivé presety a nástroj ke každému z nich přehraje ukázkovou hudební sekvenci), ARP/BEATS (nastavení arpeggiatoru a funkce SuperBEATs) a tlačítka EDIT, SAVE/COPY a HOME/ENTER jejichž funkce vyplývá z názvu. Současným stiskem tlačítek MASTER + EDIT lze přehrát několik demoskladeb.

Zadní panel svojí výbavou příliš neoslní, je zde totiž pouze jediný stereovýstup a nezbytné midi trio IN-OUT-THRU. Dnes celkem běžný konektor TO HOST, nebo USB port pro přímé připojení k počítači bohužel chybí. Naopak příjemným překvapením je zásuvka pro napájení standardním třížilovým síťovým kabelem (tedy žádný další externí adaptér, který je možno ztratit, zapomenout doma, popř. rozšlápnout).

Architektura

Preset má podobnou strukturu, jakou známe z většiny současných syntezátorů. Skládá se z jedné až čtyř vrstev, neboli LAYERs, které mohou znít současně, být přepínány rychlostí úhozu, prolínány pomocí libovolných kontrolerů, nebo lze jednotlivé vrstvy přiřadit různým zónám na klaviatuře. Nemusím zvlášť zdůrazňovat, s počtem vrstev klesá polyfonie nástroje (při použití všech čtyř layers nástroj disponuje už jen 16-ti hlasy).

Každé vrstvě je přiřazen jeden ROM vzorek, zde nazvaný INSTRUMENT. Paměť o velikosti 32 MB jich obsahuje 1100, takže je z čeho vybírat. Pro snadnou orientaci jsou rozděleny do několika kategorií. Kromě širokého spektra bicích, které tvoří více než polovinu z celkového počtu vzorků zde najdete slušný výběr syntetických i elektroakustických bas, spoustu všelijakých scratchů, hitů a efektových zvuků, smyčce, syntetická sóla, pady, také několik vzorků elektrických varhan a pián. Za zvláštní zmínku stojí kategorie kytar, která kromě několika „clean" zvuků nabízí fantastickou kolekci glissand a krátkých riffů (často s aplikovaným wah-wah nebo distortion efektem apod.), které by jste na jiných nástrojích těžko hledali. Podobně koncipovaná je i kategorie žesťů, obsahující převážně krátké melodické fráze sólových nástrojů, nebo celých dechových sekcí. V kategorii vokálů sice nenajdete obvyklé sbory Aaah, Oooh, nebo módní výstřelek v podobě jazzového scatování, zato tu je kromě výkřiků „yeah, boom, dance, baby, let's do it…" celá řada parádních vzorků Talk boxu a vokodéru – některé jako vystřižené z písní od Cher (jeden sampl má jméno této legendy i ve svém názvu…). Nechybí ani řada nezbytných vzdechů či sténání pocházejících z mužských i ženských hrdel. Obecně lze říci, že většina vzorků zní velice moderně a neoposlouchaně, spousta jich však není v továrních programech vůbec využita.

U vybraného vzorku lze nastavit hrubé a jemné ladění, hlasitost, panoramu a dále jej zpracovat pomocí Z-PLANE filtru. Je tu předprogramováno 50 druhů filtrů a řeknu bez nadsázky, že v této oblasti nemají nástroje E-mu na trhu konkurenci. Kromě klasických LPF, HPF a BPF s několika odlišnými strmostmi jsou zde například formantové filtry, které mají na svědomí typické „artikulující" zvuky, dále různé parametrické EQ, filtry simulující phaser, flanger, wah-wah efekt a další. Nejlépe fungují s jednoduchými vzorky, o veškerou parádu se totiž postará právě Z-PLANE filtr. K mé naprosté spokojenosti stačil obyčejný pilový průběh a pak už se několik hodin jednou nejmenovanou pražskou čtvrtí neslo nepřetržité bzučení, šumění, bublání a přelévání. Doufám, že mě sousedé nepřestanou zdravit.

Každá vrstva je dále vybavena dvěma LFO a třemi obálkami. LFO nabízí 17 různých průběhů, od obvyklých tvarů vlny až k některým unikátním – sinusovka modulovaná šumem, nebo různé melodické průběhy (např. cyklus prima-kvinta-oktáva a zpět). Obálky jsou šestisegmentové s možností zasmyčkovat attack 1+2 a decay 1+2. Jedna obálka ovládá hlasitost, druhá filtr a třetí obálce lze přiřadit cíl v rozsáhlé modulační matici zvané PatchCord. Celkem je definováno 75 zdrojů modulace a 64 cílů. Tato koncepce nabízí obrovské možnosti, lze totiž modulovat vlastně cokoli čímkoli, můžete například měnit frekvenci LFO 1 obálkou, nebo průběhem LFO 2 a podobně.

Zajímavá je funkce LINK, která umožňuje přiřadit k jednomu presetu ještě další dva a vše pak rozházet po klaviatuře, nebo rychlostně přepínat.

Zvuk

512 presetů je organizováno ve čtyřech bankách (označené Phatt 0-3) po 128-mi zvucích. Další čtyři banky (User 0-3) slouží k uložení 512-ti uživatelských programů. Dokud je nepřepíšete, obsahují nakopírované tovární zvuky. Kvůli přehlednosti jsou presety stejně jako vzorky rozděleny do šestnácti kategorií (ambient, arpeggiated, bass, beats, brass, drumkit, guitar, hit, keyboard, lead, pad, sfx, strings, synchrosonic, synth, vocals). Na displeji je vedle označení banku a čísla presetu také třípísmenná zkratka indikující zařazení zvuku do příslušné skupiny. V závislosti na poloze kurzoru můžete datakolečkem listovat mezi všemi presety, nebo jen v rámci zvolené kategorie.

Jak již bylo mnohokrát řečeno, hodnocení kvality zvuku je velice subjektivní, co se může líbit mě, nemusí vyhovovat někomu jinému. Celkový zvuk nástroje je vyrovnaný a příjemně hutný, basy přímo cítíte a výšky se lesknou. Vzhledem k zaměření nástroje byl kladen důraz zejména na kvalitu bicích a basových zvuků, z ostatních kategorií díky neotřelým vzorkům zaujmou především efektové zvuky, kytary, žestě a vokály.

Zvukovou výbavu nástroje lze rozšířit nainstalováním jedné rozšiřující ROM karty. Firma jich v současné době nabízí asi deset, každá obsahuje 16 nebo 32 MB nových vzorků a sadu zvuků. Vhodným doplňkem může být například karta X-lead s velkým výběrem sólových syntetických zvuků, která vychází z příbuzného modulu E-mu Xtreme Lead. Karty Orchestral sessions 1 a 2 doplní chybějící klasické zvuky a najdete na nich všechny vzorky z nástroje E-mu Virtuoso. Definitive B-3 obsahuje kolekci varhanních zvuků, k dispozici jsou i karty s etnickými nástroji, pianem, techno kolekce a další. Katalog s aktuální nabídkou je součástí příslušenství.

DSP jednotka

MO’PHATT je vybaven efektovou jednotkou rozdělenou do dvou bloků. EFX-A obsahuje 44 algoritmů typu hall, room a delay, EFX-B pouze 32 algoritmů typu chorus, flanger a distortion. Spousta efektů známých odjinud zde bohužel chybí, u nástroje zaměřeného na tvorbu současné dance music by jistě přišel vhod např. pitch shifter, ring modulator, různé LO-FI efekty apod. Ani možnosti editace jednotlivých algoritmů neodpovídají současnému standartu, pro každý blok jsou zde pouze tři editovatelné parametry. Skutečně nepříjemná omezení nastanou při práci v multirežimu. Zvuky na jednotlivých kanálech se totiž poměrně složitě zasílají do efektové jednotky přes čtyři sběrnice, přičemž každá z nich má nastaven jiný poměr dry/wet signálu. (Přesto výrobce v návodu hrdě konstatuje: „Vypadá to, jako kdyby jste měli k dispozici najednou čtyři různé efekty!" – ha, ha !!! Pánové od E-mu, vzpamatujte se, kdejaká samohrajka umožňuje serióznější práci…). Naštěstí lze díky originálním vzorkům, vynikajícím filtrům a rozsáhlým modulačním možnostem vytvořit velmi zajímavý zvuk i bez použití DSP. Přesto bych za pořádnou efektovou jednotku s globálním reverbem a chorusem plus několika vkládacími efekty rád nějakou tu Korunu připlatil.

Arpeggiator

Vestavěný arpeggiator disponuje obvyklými funkcemi UP, DOWN, UP/DOWN, FORWARD ASSIGN, BACKWARD ASSIGN, FORWARD/BACKWARD ASSIGN a RANDOM. Navíc umí ještě funkci PATTERN, pod níž se skrývá 200 naprogramovaných sekvencí. Komu by to nestačilo, může si vytvořit až 100 uživatelských, ale je to práce jen pro silnější povahy. Kdo někdy programoval vlastní melodii vyzvánění na svém mobilním telefonu, ví o čem mluvím. Princip je naprosto stejný, zde máte navíc možnost kromě výšky a délky tónu zadat i jeho hlasitost. Naštěstí může mít uživatelská sek-vence jen 32 kroků včetně pomlk. Každému kanálu lze přiřadit vlastní arpeggiator. To znamená, že může současně znít až 16 různých navzájem synchronizovaných patternů a každý z nich může využívat jiný zvuk.

SuperBEATs

Jedna z kategorií presetů nese název BEATS (BTS). Každému BTS presetu je přiřazena 16stopá sekvence (BEATS RIFF) uložená v paměti nástroje. Postupným stiskem k tomu určených kláves lze spouštět jednotlivé party této sekvence a to nezávisle na sobě. Například stiskem klávesy C1 spustíte part velkého bubnu, klávesou Cis1 přidáte rytmičák, D1 hi-hat, atd. Přestal se vám líbit part velkého bubnu? Uvolněte klávesu C1 a velký buben umlkne, zatímco ostatní party hrají dál. Chcete přidat basovou linku? Stiskněte D2. Pokud vám nestačí prsty, můžete vytvořit skupinku, pak je možné jedinou klávesou spouštět více partů naráz. Lze také všechny stisknuté klávesy „zamknout", takže můžete uvolnit ruce z klaviatury a mávat s nimi třeba nad hlavou do rytmu. Vlastnosti přehrávané sekvence lze v průběhu hry měnit i otočnými ovladači vlevo (polohy WILD1-4).

Turbo upgrade

Při popisu zadního panelu nástroje jsem se nezmínil o několika zaslepených otvorech pro doplnění konektorů. Firma E-mu totiž nabízí tzv. Turbo upgrade, jehož zakoupením získáte digitální S/PDIF výstup a další čtyři analogové výstupy (celkem tedy budete mít k dispozici tři stereofonní audiovýstupy). Kromě toho přibude druhý MIDI-B okruh, který má narozdíl od MIDI-A pouze konektory IN a OUT. Polyfonie se s Turbo rozšířením zvýší na 128 hlasů a multirežim se rozroste na 32 kanálů. Příjemným bonusem jsou i další dva sloty pro instalaci ROM karet, umístěním ROM expanzí do všech tří slotů tak budete disponovat až 128-mi MB vzorků.

Na www.emu.com jsem v nabídce firmy narazil na nástroj nazvaný TURBO Phatt. Nejedná se však o nic jiného než o Mo’Phatt nabízený již se zabudovaným Turbo rozšířením.

Závěr

Věřím, že modul E-mu Mo’Phatt uspokojí potřeby většiny tvůrců soudobé taneční hudby s orientací na Hip-Hop, Rap, či R&B. Zdůrazňuji však, že se v žádném nejedná o univerzální nástroj schopný zahrát cokoli od dechovky po heavy-metal, což je jedině dobře, neboť takových všeumělů je na trhu přebytek. Právě díky svému specializovanému zaměření a kvalitnímu zvuku najde uplatnění v mnoha profesionálních studiích, příznivá cena jej však činí dostupným i začínajícím muzikantům, nebo DJ-ům.