Fostex VM-88 (Japan)

Malý japonský zázrak
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
32 900,00 Kč

Japonská firma Fostex je dobře známá především všem těm, kteří mají co dělat se záznamem zvuku. Převážnou část produkce firmy totiž představují různá nahrávací zařízení včetně veškerého nezbytného příslušenství. V minulosti se u nás značka Fostex prosadila cenově relativně dostupnými a poměrně kvalitními analogovými magnetofony, z nichž mnohé doposud úspěšně slouží v tuzemských nahrávacích studiích.

V průběhu devadesátých let však firma (jako mnoho jiných) přešla radikálně do digitální sféry a nyní se věnuje pouze vývoji a výrobě digitálních, povětšinou harddiskových nahrávadel. Tato digitalizace se nevyhnula ani ostatním firemním výrobkům a tak máme možnost si dnes prohlédnout kompaktní digitální osmikanálový mixer Fostex VM 88 s vestavěnou efektovou DSP jednotkou.

Koncepce

VM 88 je svými rozměry (273x95x299mm) nepříliš velké zařízení, ale jeho konstrukce umožňuje jakékoliv běžné "zvukařské" aplikace, samozřejmně s ohledem na to, že se jedná o osmikanálový mixer. Pult nám poskytuje možnost jednoduchého a funkčního propojení mezi oběma zvukovými světy (analogovým a digitálním) tam a zpátky a v případě zpracování zaznamenaného zvuku umožňuje zůstat zcela v digitální doméně.

To, co zůstává stejné jako u klasických analogových pultů, jsou právě veškeré analogové vstupy a výstupy. Fostex VM88 je vybaven čtyřmi monofonními a čtyřmi stereofonními vstupními kanály. Monokanály l-4 jsou osazeny mikrofonními vstupy na konektorech XLR s možností fantomového napájení, dále pak linkovými symetrickými vstupy (l/4" jack) a ještě zde nalezneme obvyklé inzertní body (INSERT) pro zařazení externího efektového zařízení do signálové cesty. K nastavení vstupní citlivosti jak mikrofonu, tak linky je zde samozřejmě potenciometr TRIM a každý kanál má svůj 6O mm dlouhý fader. Ovladače korekcí a panorámy zde už ale nenajdeme, ty nastavujeme v digitální části pultu výběrem z menu přes zobrazovací LCD displej. Vpodstatě totéž platí o kanálech 5 až 8 s tím rozdílem , že se jedná pouze o linkové stereovstupy, kdy vždy dvojice kanálů (5/6,7/8) je ovládána jedním společným faderem. Vstupy jsou osazeny l/4" jacky a každý má svoji vlastní regulaci vstupní úrovně(TRIM). Tyto kanály se dají v menu přestavit na monokanály a v monorežimu pak funguje vždy první vstup (5 a 7) ze stereopáru.

Analogová výstupní část je u tohoto mixeru reprezentována především spínanými (STEREO OUT ON/OFF) symetrickými konektroy XLR (+4dBu) a nesymetrickými konektory l/4" jack (-lO dBV). Úroveň na těchto stereovýstupech je řízena hlavním faderem (MASTER). Jako další analogový výstup z pultu je k dispozici dvojice konektoru AUX SEND l,2. Výstupní úroveň na těchto konektorech nastavujeme v menu přístroje stejně jako režim před a za faderem (PRE/POST FADER), kdy je nebo není úroveň závislá na poloze kanálového faderu. Poslední analogová propojovací místa jsou jacky označena MONITOR IN a MONITOR OUT s vlastní regulací citlivosti (GAIN) a k nim patří výstup pro sluchátka.

Digitální část mixážního pultu pak navenek reprezentuje především prosvětlený LCD displej, který zobrazuje veškeré potřebné údaje během míchání signálů a také při výběru a nastavování různých parametrů v menu přístroje. K tomu patří nepřehlédnutelné a nepostradatelné kolečko DATA ENCODER právě pro navolení potřebných prametrů v menu přístroje. Funkci tohoto točítka můžeme v některých případech nahradit přípojitelným footswitch pedálem, který si ovšem nejdříve musíme dokoupit. Samotnou volbu a aktivaci příslušných bank , ať už pro korekční úpravy, panorámu nebo efektování, provádíme pomocí k tomu určených prosvětlených tlačítek. Digitální propojení s ostatním světem je u VM 88 umožněno pomocí optického digitálního vstupu a výstupu interně přestavitelného do formátu S/PDIF nebo ADAT.

Signálová cesta

K mixážnímu pultu Fostex VM 88 můžeme přípojit přes mikrofonní nebo linkové vstupy analogové zdroje signálu a přes optický vstup digitální signál ze zařízení vybaveného optickým výstupem S/PDIF nebo ADAT.

Pokud jde o analogový signál, jeho cesta končí za trimrem nastavení vstupní citlivosti, kde následuje AD převodník a signál dále putuje zařízením v digitální podobě až k optickému digitálnímu výstupu nebo k jednotlivým analogovým výstupům, kde ovšem signál za hlavním stereofaderem nejprve projde přes DA převodník zpět do analogové podoby a odtud je směrován do hlavních stereovýstupů nebo do monitorového výstupu. Obdobně je digitální signál veden na analogové výstupy AUX SEND l a 2.

Pokud tedy k pultu připojíme příslušný zdroj signálu, na LCD displeji se nám zobrazí jeho vstupní úroveň (samostatně pro každý kanál). U analogových zdrojů(mikrofon, linka) tuto úroveň korigujeme trimrem vstupní citlivosti. Pomocí kanálových faderů pak nastavujeme poměr mezi jednotlivými kanály a hlavním stereofaderem pak celkovou výstupní úroveň smíchaného signálu, který odchází ven z pultu. Výstupní úroveň signálu je zobrazena na LCD displeji a nebo na samostatném indikátoru tvořeném dvěma sloupci LED diod. U LED indikátoru si můžeme v menu přístroje nastavit zádrž signálových špiček v časech od O,5s až do 5s nebo trvale.

Pokud chceme procházející signál směrovat, korigovat nebo efektovat, musíme tak učinit pomocí příslušných funkcí uložených v menu přístroje. Tlačítkem PAN/EQ navolíme přístup ke korekcím a panorámě. Kolečkem DATA ENCODER pak upravujeme příslušné hodnoty a veškeré momentální nastavení se zobrazuje na LCD displeji. Obdobně postupujeme při efektování signálu. Tlačítky EFF l,2 navolíme příslušnou efektovou banku a kolečkem zvolíme některý z 28 efektu v bance EFF l nebo z 38 efektů v bance EFF 2. Pokud vybraný efekt potvrdíme tlačítkem ENTER, získáme přístup k nastavení všech parametrů konkrétního efektu. Tlačítko EFF/AUX pak otevírá přístup k nastavení množství efektů pro každý kanál. Tímto tlačítkem také otvíráme přístup k nastavení úrovně na výstupech AUX l, 2 a přepínání před a za faderem. V zásadě je nasazení efektů uspořádáno tak, že pro mixáž můžeme použít naráz vždy jeden efekt z každé banky a ten pak aplikovat na kterýkoliv z osmi mixovaných kanálů nebo na všech osm současně. Pokud by to nestačilo, u kanálů l - 4 můžeme využít inzertní body pro zařazení externího efektu nebo kompresoru. Pokud mluvíme o kompresorech, tak ten jediný ve výbavě pultu opravdu chybí. Pokud chceme při míchání plně využít digitálního zpracování a výsledný mix nahrát digitální cestou do masterrekordéru (DAT, MD, CD-R), nemáme prakticky žádnou možnost aplikovat na finální mix masterkompresi, pokud ovšem nevlastníme samostatný digitální kompresor, který bychom zařadili mezi výstup z pultu a vstup do rekordéru.

Veškeré výsledné mixy, tj. nastavení hlasitostí, panorám, korekcí a efektů si můžeme uložit do interní paměti jako"scény" pod konkrétními čísly (Ol - 2O) a ještě si je můžeme slovně pojmenovat. Jednotlivá uložení si pak kdykoliv vyvoláme z paměti k další práci. K těmto úkonům jsou určena prosvětlená tlačítka SCENE STORE/RECALL.

Užitná hodnota

Digitální mixážní pult Fostex VM 88 lze nasadit především jako samostatný mix pro malá ozvučení (bary, kluby, diskotéky, konference, přehlídky apod.), kde výhodně využijeme vestavěné efektové zařízení a u stálých instalací pak oceníme možnost uložení různých nastavení (scén) do paměti a jejich následné zpětné vyvolání.

Dále je možné pult použít k vícestopému nahrávání. Zde je mix určen především ke spolupráci s digitálními osmistopými záznamovými zařízeními, které jsou vybaveny optickými vstupy a výstupy ve formátu ADAT (po optickém kabelu jde osm kanálů, které jsou přířazeny odpovídajícím kanálům pultu) a samozřejmě je možné zpracovat digitální stereosignál formátu S/PDIF (po optickém kabelu jdou dva kanály L,R). V tomto případě lze digitální stereosignál přiřadit ke kterékoliv dvojici kanálů na mixu.

Pokud jde o vícestopý záznam(8 stop naráz), ten lze provést jen přes optický výstup ADAT (pro vícestopý záznam analogovou cestou nemá mix přímé výstupy z jednotlivých kanálů ) a to tak, že signál z příslušného kanálu odchází na digitální výstup hned za AD převodníkem, tudíž na úroveň tohoto signálu nemá vliv kanálový fader ani korekce a panoráma, pouze trimr vstupní citlivosti. Tím se nám jinými slovy nabízí dobrá možnost pořídit osmistopý záznam z živé produkce, kterou právě ozvučujeme, jelikož buzení jednotlivých stop nahrávadla je nezávislé na nastavení kanálových faderů při mixáži do ozvučovacího systému.

Při jakémkoliv nahrávání může být někdy osm stop málo a vstupů na pultu ještě méně, a proto je v takovém případě nutné některé zdroje signálu submixovat předem do sterea na jiném pomocném pultu. Za tím účelem můžeme k VM 88 připojit jakýkoliv jiný mixpult jako submixer a nebo naopak digitální Fostex může posloužit jako submixer jinému zařízení. Na úplný závěr musím pro úplnost uvést, že výrobce zmiňuje variantu využití svého VM 88 jako samostatné externí efektové jednotky pro jiné mixážní zařízení. Proč ne.

Závěr

Myslím si, že výše uvedený výčet možností a schopností tohoto malého digitálního mixážního pultu naznačuje odpovědi na otázku, kdo a jak ho může využít. Pokud tedy ke své práci potřebujete malý univerzální mixážní pult a dáváte přednost digitálnímu zpracování zvuku, zde je náš tip.