Korg Electribe EA1

Korg Electribe EA1
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
19 800,00 Kč

Stále sílící trend znovuoživování čím dál oblíbenějších analogových přístrojů dnes respektují snad už všichni přední světoví výrobci hudebních nástrojů.

Avšak primát samozřejmě zůstane v rukou firem, jež v oněch dobách bouřlivé elektronické revoluce stáli při vývoji těchto přístrojů v prvních řadách a investovali do něj nemálo financí i knowhow. Mezi taková jména patří bezesporu i japonská firma KORG, která protentokrát uvádí na trh komplet dvou virtuálně analogových přístrojů, doplněných externí efektovou jednotkou, konkrétně syntezátor ELECTRIBE EA1, drummachine ELECTRIBE ER1 a efektový procesor KAOSS PAD. Pokud máte rádi současnou muziku, která hýbe světem (a to zejména západněji od našich hranic) a chcete využít při tvorbě muziky zkušeností současných předních hudebních producentů, kteří se podíleli na tvorbě duše „krabiček“, tedy jejich předprogramování, čtěte dál.

EA1

Podívejme se dnes podrobněji na první z nich. Už na první pohled jde o sympatický, jednoduchý, ale hlavně účelový design vlastní této firmě takřka u všech typů výrobků. Jednoduchost, úspornost a hlavně přehlednost ovládacích prvků na poměrně malém prostoru jsou její první přednosti.

POPIS PŘÍSTROJE:

V levé horní části panelu dominuje podsvětlený displej na kterém se po nastartování zobrazí v hlavním menu písmeno banky a číslo patternu. Zvuky jsou zde uspořádány do čtyř bank A až D, každá banka obsahuje šedesátčtyři presetových patternů, všechny jsou plně editovatelné a přepisovatelné.

Přesouvání po bankách a změny všech všech parametrů (tempo, recordig mode atd.) se děje pomocí „nekonečného“ kulového ovladače jog shuttle (nikdo dodnes bohužel nevytvořil český termín), který najdete po pravé straně displeje a velikostí několikanásobně převyšuje ostatní ovládací prvky.

V dolní části přístroje jsou umístěny tzv. Soft keys, čili měkké, podsvětlené pady, které vlastně zastupují klasickou klávesnici syntetizéru. Při krokovém nahrávání můžete jejich pomocí volit libovolné tony v rozsahu několika oktáv, pokud potřebujete větší rozsah, máte k dispozici těsně nad klaviaturou tlačítko transpose. Při jeho aktivaci si sami navolíte rozsah výšky vaší melodie. Funkce transpose vám dovoluje pohybovat se nahoru i dolů v rozsahu dvou oktáv. Rytmické dělení vepsané v základním nastavení je samozřejmě šestnáctinové, čili čtyři pady na jednu čtvrťovou notu, ale i toto jde přeprogramovat u každého patternu v editu.

Vedle tlačítka transpose najdeme další soft key s užitečnou funkcí - TAP. Ta Vám umožní naťukat prstem čtvrťové noty jakéhokoli tempa (např. vašich vinilových desek) a bez jakékoli externí synchronizace přizpůsobit tempo EA1 rychlosti zrovna probíhající skladby.

Tímto se dostáváme k nejzajímavější části ovládacího panelu - a tou je jednotka modulace zvuku. Uvnitř EA1 se nachází dva analogově modulující generátory, stejně jako u PROPHECY, Z1, či jejich slavného analogového předchůdce MS 10. Pomocí otáčivých kontrolerů vám umožní měnit parametry všech funkcí i ovlivňovat průběh parametrů všech frekvencí mezi oběma oscilátory, vše v reálném čase. Předně je to tvar vlny - Triangle, SINE, SQUARE.

Můžete rovněž ovlivňovat poměr mezi oběma oscilátory (BALLANCE), což je velice efektní v případě, že současně se zvýšením napětí např. oscilátoru A při nulové rezonanci snižujete CUTOFF frekvenci daného oscilátoru a poté nasměrujete výsledný signál do oscilátoru B (právě využitím OSC. BALLANCE ) při současném zvýšení parametru REZONANCE.

Toto je samozřejmě pouze jedna z mnoha možností, které zvláště při živé produkci působí velice efektně, variant je nekonečně mnoho, záleží jen na vaší fantazii (či případně na znalostech v oboru fyzikální akustiky). Vedle již zmíněných kontrolerů REZONANCE (zvyšování, či snižování harmonické rezonance dané frekvence) a FREQ. CUTOFF (dolní, či horní pásmová propusť dané frekvence) zde najdete kontrolery DECAY (doba poklesu napětí bezprostředně po náběhu signálu), PORTAMENTO, EG INT., či PITCH OFFSET (ladění výšky amplitudy daného oscilátoru). Samostatný přepínací kontroler najdete u typu modulace oscilátoru. Můžete si vybrat ze tří typů : RING MODULATION, SYNC MODULATION a DEC. MODULATION.

Uvnitř EA1 se rovněž nachází efektová jednotka a to DISTORTION, CHORUS / FLANGER a DELAY, jež mají pevně naprogramované algoritmy. Pro mix nezefektovaného a zefektovaného signálu (dry-wet ) slouží potenciometr vstupní úrovně efektu.

Vhodným doplňkem operačního systému je i funkce MOTION SEQUENCE, která vám umožní zaznamenat všechny momentálně editované parametry funkcí oscilátorů a uložit je do paměti pro pozdější vyvolání. Důležité ovládací jednotky, řídící nastavení jednotlivých pracovních modů jsou rovněž přímo pod displejem. Jsou to mody PATTERN, SONG, GLOBAL a MIDI ve vodorovné řadě s dvojicí kurzorů (nahoru-dolů) s přehlednou tabulkou, kde volíte v menu jednotlivé stránky.

Po zapnutí přístroje se automaticky, jako základní pracovní stránka aktivuje mod PATTERN. Zde si zvolíte číslo požadovaného vzorku, jeho tempo, ladění a můžete nahrávat po krocích.

V modu SONG si volíte číslo songu (je jich k dispozici šestnáct), tempo songu, momentální pozici, číslo patternu, který zrovna hraje a pitch ofset (+24 až -24). Mod GLOBAL vám nabízí možnost při nahrávání aktivovat metronom (čtvrťové noty s první čtvrtkou každého taktu s předznamenáním), funkci Clock, kde nastavujete interní, či externí kód synchronizace a poslední funkce v GLOBAL je Protect. Aby se zabránilo nechtěnému přemazání, musíte deaktivovat tuto funkci, která v základním nastavení je vždy aktivovaná. V MIDI si určujete čísla kanálů (klasických 1-16), když editujete EA1 pomocí externího sequencéru, syntezátoru, či počítače, užitečné jsou i MIDI filtry, které rovněž můžete ovládat z externích zařízení.

Na zadní straně panelu najdete stereo výstup, analogový vstup - opět návaznost naproslavený MS 10, který dovoluje přivést jakýkoli vnější audiosignál (2,5“jack) a buď jej editovat pomocí interních oscilátorů (AUDIO IN), či v nezměněné podobě (AUDIO THRU).

MIDI synchronizace je zde zastoupena klasickým trojlístkem IN/OUT/THRU, v případě synchronizace EA1 s jeho dvojčetem, bubeníkem ER1 vám postačí krátký midikabel. V tomto případě slouží ER1 jako MASTER, tzn. veškerý playback (START, STOP, PAUSE) ovládáte z tohoto přístroje, jakož i nastavení tempa v BMP. Pomocí MIDI lze i ovládat výše zmíněné kontrolery a ukládat hodnoty do externího počítače.

Závěr

ELECTRIBE EA1 je vynikajícím doplňkem pro DJ, hudební soubory, kde zpestří rejstřík zvukových efektů i do studia. Jako klady bych uvedl rychlost a přehledost při práci v reálném čase, analogový vstup, TAP synchronizace a možnost nastavení vstupní citlivosti. Záporem pro někoho může být pouze jeden analogový výstup.