TL Audio 5050 & 5051

Kvalita slonoviny
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Pokud máte ještě v paměti článek o jednokanálovém lampovém předzesilovači/kompresoru FATMAN 2 od TL Audio, pak je tato dnešní stať jakýmsi volným pokračováním na dané téma. Pokud jste nečetli, nevadí, berte následující povídání jako seznámení s novými výrobky britské TLA. Vlastně se tak docela nejedná o úplně nové produkty, ale o vylepšené modely série IVORY, tedy IVORY 2. K otestování jsem měl modely 5050 - lampový mono předzesilovač s kompresorem a 505l - mono lampový procesor.

Do této série ještě patří dvoukanálový lampový kompresor 5021.

Nemohu bohužel z bezprostřední zkušenosti říci v čem se série IVORY 2 liší od předcházející série, protože mi chyběla možnost přímého srovnání, a tak se rovnou podívejme, co který model konkrétně nabízí.

TLA 5050

Tento předzesilovač zaujímá v sérii IVORY 2 pozici tzv. ekonomického modelu. Za cenu, která je nejnižší ze všech modelů v sérii, uživatel získá účelně navržené zařízení, jehož devizou je kvalitní, lampou prohřátý zvuk. Při všech aplikacích, kde se předpokládá použití samostatného předzesilovače, nemůžete jeho nasazením udělat chybu. Co všechno se dá k předzesilovači připojit?

Vstupní část umožňuje připojení mikrofonu, linkového zdroje signálu a také přímé připojení nástroje. Pro připojení mikrofonu a linky je vzadu pouze symetrický konektor 1/4" jack (XLR chybí). Pro připojení nástroje je na předním panelu samostatný konektor 1/4" jack. Dále tu pak samozřejmě nalezneme veškeré ovládací prvky. Pro nastavení vstupní úrovně slouží společný otočný potenciometr, který je dostatečně veliký a umožňuje tak snadnou vizuální kontrolu polohy potenciometru.

Sekce předzesilovače je pak doplněna tlačítkem, kterým se volí citlivost vstupu buď pro mikrofon, nebo pro linku či nástroj. Další tlačítko slouží jako pad a umožňuje skokové snížení vstupní citlivosti o 30 dB. Tlačítkem se také zapíná a vypíná fantomové napájení + 48 V pro kondenzátorové mikrofony. Sekci předzesilovače uzavírá tlačítko filtru HPF pro potlačení frekvencí pod 90 Hz.

Za sekcí předzesilovače následuje sekce kompresoru. Ta je vybavena otočnými potenciometry prahu komprese Threshold, kompresního poměru Ratio a potenciometrem dorovnání poklesu úrovně po kompresi Gain Make -Up. Náběhové a doběhové časy kompresoru jsou v tomto provedení dány pevně, pouze s možností přepnutí na rychlý náběh a doběh (Fast), nebo na pomalý náběh a doběh (Slow). Možná to může vzbudit dojem, že je kompresor o něco ošizen, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že dobře fungující automatické náběhové a doběhové konstanty jsou někdy k nezaplacení. Jiným tlačítkem si můžeme zvolit tvrdý kompresní zlom (hard), nebo pozvolný průběh (soft). Čtvrtým tlačítkem pak kompresor aktivujeme, nebo vypínáme. Poslední ovládací prvek (pominu-li síťový vypínač) je potenciometr celkové výstupní úrovně z předzesilovače. Čelní panel je ještě osazen dvěma LED metry. První (bráno zleva) zobrazuje redukci zisku při kompresi a druhý výstupní úroveň. Mezi těmito metry jsou ještě dvě samostatné LED diody, jedna signalizuje zapnutí přístroje a druhá aktivaci kompresoru.

Z hlediska obvodového řešení jde o tzv. hybridní konstrukci, kdy jsou polovodiče doplněny obvodem elektronky, použita je konkrétně duální trioda ECC83. U TLA jde o odzkoušené a osvědčené zapojení, protože je v zásadě použito ve všech modelech série IVORY a také v modelech FATMAN 1 a 2. Ve všech případech je jedna část triody zapojena jako druhý stupeň vstupního zesilovače a druhá část je zapojena v obvodu kompresoru. Pokud jde o kompresor, je použit tzv. zpětnovazební typ, kdy je řídící signál kompresoru odvozen ze signálu na výstupu.

Přestože se jedná o zcela analogový přístroj, je možné dokoupit jako volitelné příslušenství kartu digitálního výstupu ve formátu SPDIF vybavenou 24 bitovým převodníkem a připojit tak předzesilovač přímo k digitálnímu zařízení.

TLA 5051

Stejná velikost, stejný čelní panel, ale podle počtu ovládacích prvků je na první pohled zřejmé, že v porovnání s předchozím modelem je výbava 5051 bohatší. Zařízení je označeno jako mono procesor, ale v podstatě se jedná o kompletní samostatnou „šavli" v uspořádání jak ji známe z mixážních pultů, doplněnou navíc kompresorem a šumovou bránou gate. Tedy kompletní kanál pro přímé nahrávání i pro mixáž.

Vstupní sekce umožňuje připojení stejných zdrojů signálu jako předchozí model 5050. Citlivost vstupu pro jednotlivé zdroje signálu se volí čtyřpolohovým přepínačem do režimu mikrofon s fantomovým napájením +48 V, běžný mikrofon, linkový zdroj signálu a přímý výstup z nástroje. I zde je vstupní sekce vybavena tlačítkem pad, pro snížení citlivosti vstupu pro mikrofon o 30 dB a také filtrem pro potlačení frekvencí pod 90 Hz. Samotný otočný potenciometr nastavení citlivosti je doplněn žlutou LED diodou Drive, která indikuje buzení obvodu elektronky užitečným signálem a ješte červenou LED diodou PEAK, která signalizuje maximální vybuzení (a přebuzení) vstupního předzesilovače.

Následuje sekce kompresoru. Zde použitý kompresor je, pokud jde o obvodové řešení, stejný, jako u modelu 5050. Nalezneme zde základní ovládací prvky jako je potenciometr Threshold pro nastavení prahu komprese, nebo limitace, potenciometr Ratio pro nastavení kompresního poměru a potenciometr Gain Make-Up pro dorovnání poklesu úrovně po kompresi. Provedení kompresoru se od předchozího modelu liší pouze tím, že u 5051 je k dispozici více časových konstant náběhu a doběhu kompresoru. Pomocí čtyřpolohových přepínačů můžeme pro náběh i doběh volit vždy čtyři časové konstanty od pomalé (Slow) po rychlou (Fast). Pokud jsem u předcházejícího modelu napsal, že automatické časy fungují dobře, tady to platí rovněž s tím, že už zde můžeme provést přiměřený zásah volbou některé ze čtyř možností pro attack i release. Myslím, že to funguje a plně dostačuje. Sekce kompresoru má také možnost přepnutí kompresní charakteristiky na ostrý zlom (Hard Knee), nebo pozvolný (Soft Knee). Nechybí samozřejmě možnost vyřadit kompresor z činnosti tlačítkem Comp On.

Za kompresorem se (podle umístění ovládacích prvků) nachází sekce čtyřpásmového parametrického ekvalizéru, který je v signálové cestě skutečně za kompresorem, ale je možné ho jednoduše stiskem tlačítka „přesunout" do signálové cesty před kompresor. V dolním levém rohu sekce ekvalizéru je poměrně nenápadně umístěn potenciometr šumové brány Gate. Parametrický ekvalizér je čtyřpásmový a každé pásmo (basy, nízké středy, vyšší středy a výšky) má možnost volby frekvence. To je opět vyřešeno čtyřpolohovými přepínači a tím pádem jsou pro každé pásmo k dispozici čtyři různé frekvence, které jsou zvoleny tak, že dohromady pokrývají celý užitečný frekvenční rozsah a umožňují účinnou úpravu průběhu. Obvod ekvalizéru je osazen triodou ECC83 a zvuk je při jakémkoliv nastavení příjemný a nevtíravý. Regulační rozsah potenciometrů ekvalizéru je +/- 12 dB.

Dál následuje už jen výstupní sekce, které v prvé řadě dominuje kulatý ručkový VU-metr. Zatímco u modelu 5050 jsou dva LED indikátory, jeden pro výstupní úroveň a druhý pro redukci zisku, zde u 5051 obojí zastane jeden VU-metr, který se dá pomocí otočného přepínače zapojit tak, že ukazuje vstupní úroveň, výstupní úroveň a nebo redukci zisku. Výstupní úroveň se nastavuje otočným potenciometrem v této sekci. Výstupní sekce je osazena tlačítkem zapnutí parametrického ekvalizéru, tlačítkem zařazení ekvalizéru před kompresor a tlačítkem Link pro spřáhnutí dvou přístrojů do stereo režimu. Nejprve je ale samozřejmě nutné přístroje propojit a k tomu je určen konektor Link na zadním panelu přístroje. Pokud jsme se dostali na zadní panel přístroje, tak na něm je také o něco víc konektorů než na 5050. K dispozici jsou symetrické vstupy i výstupy (provedení XLR a 1/4"), je zde zmíněný konektor Link a také konektor Sidechain pro řízení kompresoru externím signálem. Nachází se zde také připravený slot pro montáž doplňkové karty DO-2 s digitálním výstupem SPDIF. Vybavení tedy víc než dostatečné pro většinu předpokládaných aplikací.

TLA5050 a TLA505l prakticky

Při pohledu na čelní panely obou přístrojů, se může zdát, že vzájemné srovnávání nebude úplně fér, ale všechno je jinak. Spoře, či ekonomicky vybavený model 5050 má při subjektivním porovnání stejné zvukové vlastnosti jako 5051. Stejné je to při porovnání funkce kompresoru, pokud jsou na obou modelech nastaveny stejné parametry (model 5051 nabízí větší výběr časových konstant náběhu a doběhu komprtesoru). Kdo očekává, že levnější model bude hrát jinak (hůř) je na omylu. Subjektivní dojem potvrzuje i studium přiložených manuálů a pohled do útrob obou přístrojů. Vstupní předzesilovač, obvod kompresoru a výstupní sekce obou modelů používá prakticky stejné obvodové řešení. Nemůžu na tomto místě nevyslovit podezření, že stejně je v zásadě proveden i monokanál FAT 2, o kterém byla řeč minule. Ihned se pak vnucuje otázka, proč je FAT 2 levnější než IVORY 5050, když je navíc ještě vybaven patnácti kompresními presety? To vědí jen lidé od TLA. Ale zpět k sérii IVORY. Základní provedení modelů 5050 a 505l je tedy totožné a z tohoto pohledu oba odvedou tutéž práci. Prověřil jsem je při záznamu různých zdrojů signálu. Nastavení vstupních a výstupních úrovní předzesilovačů bylo dílem pár okamžiků. Nasazení kompresorů bylo rovněž bez problémů a vůbec jsem nepostrádal manuální režimy nastavení časů náběhu a doběhu. Při záznamu bicích do jednotlivých stop, kdy může být v akci několik kompresorů najednou se ukáže, že čím méně knoflíků k nastavování tím lépe. Já jsem dokonce vyžil brožury od FAT 2 a při nahrávání bubnů jsem z tabulky továrních presetů (viz článek o FAT 2) okopíroval nastavení potenciometrů jednotlivých parametrů kompresoru pro kopák a pro virbl a asi vás nepřekvapí, že to fungovalo a já jsem se mohl v klidu věnovat jiným věcem. Při nahrávání problematických zdrojů signálu, jako je kopák, nebo (někdy) zpěv přišla vhod silná zbraň modelu 505l, kterou je lampový čtyřpásmový ekvalizér. Dosyta jsem vyzkoušel všechna možná extrémní nastavení, v pozici před kompresorem, nebo za ním a moc se mi to líbilo. Ekvalizér je téměř při každém nastavení poslouchatelný a maximální zdůraznění různých frekvencí vůbec nepůsobí dramaticky rušivě. Je to sice slyšet, je to plné, ale nenucené, až si řeknete, že by to tak klidně mohlo třeba být. Zvuk ekvalizéru je vůbec velice kompaktní a chce se mi říct kulatý, ale nejsem si jistý, jestli je to to pravé slovo jak postihnout sluchový vjem. Nevím jestli to vlivem lampy (velmi pravděpodobně ano), ale pocit je jiný než při práci s ekvalizérem na šavli tranzistorového mixážního pultu. Prostě, opravdu se mi to líbilo a myslím si, že ekvalizér je dost dobře vymyšlen a je největší devizou modelu 505l. Dovedu si ho živě představit ve stereu na finální úpravu smíchaného materiálu. Jinak se mi oba modely 5050 a 505l opravdu jeví stejně (kvalitní).

Závěr

Skončilo tedy srovnávání jednokanálových předzesilovačů zastupujících inovovanou sérii IVORY 2 od TL Audio. Srovnávání, které je v určitých momentech čistě subjektivní, ale faktem zůstává, že zkoumané přístroje jsou po funkční i zvukové stránce kvalitní a dobře vymyšlené. Kdo sleduje trend zkracování signálové cesty při nahrávání, komu vyhovují analogové obvody s elektronkami, má téma k přemýšlení. Samozřejmě, že oba modely obstojí i v jiných aplikacích než je nahrávání jako jakostní lampové předzesilovače s kompresorem (v případě 505l i lampovým ekvalizérem). Nezanedbatelná je možnost nainstalování digitálního výstupu. Možnosti tu tedy jsou, takže: Správnému předzesílení zdar!