Novation KS5

Sympatické klapky
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
23 840,00 Kč

Když jsem před časem psal test malého osmihlasého virtuálního analogu Novation K-Station, lamentoval jsem nad dvouoktávovou klaviaturou. Zvuk je celkem v pohodě, ale proč tomu proboha nedali víc klapek… Jak se zdá, firma moje nářky vyslyšela a po necelém roce uvedla na trh dospělejší verze K-Stationu: pětioktávový KS5, čtyřoktávový KS4 a navrch i rackovou verzi. Kromě rozšíření rozsahu klaviatury došlo k mnoha dalším drobným i zásadnějším vylepšením. O nich více v dnešním testu.

Popis a ovládání

Design navazuje na K-Station, tedy opět kombinace stříbrné, černé a modré barvy, plastové šasi bylo nahrazeno solidnějším kovovým. Centrem ovládacího panelu je dvouřádkový modře podsvícený displej, který na rozdíl od K-Station již zobrazuje i jméno programu a ne pouze nic neříkající číslo. Ovládací prvky jsou rozmístěny po celé ploše panelu do skupin podle příslušnosti k jednotlivým sekcím tónového generátoru, tlačítka jsou doplněna LED signalizací. Klaviatura o rozsahu pět oktáv je rychlostně i tlakově citlivá a hraje se na ní poměrně dobře.

Aftertouch má jednu zvláštnost – klávesa po domáčknutí jakoby „překlapne" do jiné polohy, ve které teprve tlaková citlivost zabírá. Ze začátku to bylo hodně brutální – měl jsem pocit, že klapky při hře nějak lámu, pak jsem si vzpomněl, že už jsem to kdysi na nějakém nástroji viděl, nebo o tom někde četl a po čase jsem na to si zvykl a zjistil, že tak mám dokonce nástroj lépe pod kontrolou. Na zadním panelu jsou zdířky pro Sustain a Expression pedály, MIDI In, Out, Thru, hlavní a pomocný stereovýstup, sluchátkový výstup, mikrofonní vstup pro vocoder a konektor napájení 220 V s vypínačem.

Ovládání je velmi jednoduché – všechny důležité parametry se v reálném čase regulují potenciometry a tlačítky přímo z panelu nástroje, přičemž hodnota parametru se vždy krátce zobrazí na displeji. K ostatním parametrům je snadný přístup přes jednotlivá menu. S Real-time ovládáním digitálních nástrojů však jsou určité problémy – poloha ovládacího prvku na panelu většinou po zvolení programu neodpovídá aktuální hodnotě parametru. Pokud takovým ovladačem pohnete, mohou nastat dvě situace: buď kroutíte knoflíkem na obě strany jako o závod a neděje se nic do té doby, dokud se poloha ovladače netrefí na aktuální hodnotu parametru a teprve pak dojde s dalším pohybem ovladače k požadované změně parametru (typické například pro nástroje Yamaha), nebo nastane při sebemenším pohybu ovladačem prudká změně parametru na hodnotu odpovídající poloze ovladače (případ KS5). Obě řešení mají svoje výhody i nevýhody, ale to na KS5 se mi zdá méně šťastné, protože při hodně nepříznivé konstelaci, kdy je například resonance filtru v příslušném programu na nule, zatímco knoflík na panelu vytočený na maximum dojde při neuváženém pootočení k prudkému vyšťavení rezonance na maximum a pokud přitom zrovna držíte na klaviatuře nějaké mohutné kilo, nejspíš to odskáčou reproduktory, nebo v horším případě vaše uši. Naštěstí je na firemních stránkách ke stažení nová verze OS (tuším 2.1), která kromě jiného nabízí volbu mezi zmíněnými možnostmi.

Tónový generátor

Na rozdíl od osmihlasého monotimbrálního předchůdce nabízí KS5 šestnáctihlasou polyfonii a čtyřnásobný multitimbral. Na palubě je 200 továrních presetů, 50 map bicích a 50 performancí (kombinací 4 partů). Uživatelské programy lze uložit do dalších 200 + 50 + 50 volných paměťových pozic. Zvuky jsou pro jednodušší vyhledávání rozděleny do 17-ti kategorií, podle nichž je lze také volit z panelu nástroje.

Oscilátory

Tónový generátor disponuje trojicí identických oscilátorů, které nabízí tyto průběhy: sinus, trojúhelník, pilu, obdélník, 4 x šum a navíc 24 digitálních vln, mezi kterými jsou kromě bicích také varhany, několik elektrických pián a další. U obdélníkového průběhu lze měnit šířku pulzu a to buď ručně, nebo modulací LFO2 či obálkou. Funguje to i s ostatními vlnovými průběhy, barevné změny jsou ale jiné, decentnější. Pro jednotlivé oscilátory je možné kromě tvaru signálu nezávisle nastavit oktávovou polohu (-1 až +2), hrubé ladění (+/- 12 půltónů), jemné ladění (+/- 50 centů), počáteční fázi vlny (náhodně, nebo 0 – 360 stupňů ve čtrnácti krocích), hloubku modulace kmitočtu z LFO1 a obálky ModENV a dokonce i rozsah ohýbání tónu. Oscilátory mohou pracovat ve dvou Poly a dvou Mono režimech, včetně Portamento efektu. Samozřejmě je zde režim Unison, v němž je každé zahrané notě přiřazeno 2-16 hlasů, které lze vzájemně rozladit. V závislosti na počtu použitých hlasů však klesá polyfonie. Parametr VCO drift způsobuje náhodné rozlaďování jednotlivých oscilátorů (simulace teplotní nestability analogových obvodů). Oscilátory 1 a 2 lze synchronizovat, oscilátor 3 lze frekvenčně modulovat oscilátorem 2, pro oscilátory 1 a 2 je tu i kruhový modulátor. K dynamickým změnám hloubky FM slouží zcela samostatná dvousegmentová AD obálka (nelze ji použít k jiným účelům). K nastavení poměru hlasitostí oscilátorů, samostatného šumového generátoru, externího vstupu a kruhového modulátoru ve výsledném zvuku slouží sekce Mixeru. Oproti K-Station zde přibyla možnost modulace hlasitosti jednotlivých vstupů pomocí LFO.

Filtr

Také blok filtru se dočkal vylepšení – k dispozici je kromě dolní (LPF) také horní (HPF) a pásmová (BPF) propust se strmostí 12 a 24 dB/oct. Nastavuje se ořezávací frekvence, resonance (vyšší hodnoty resonance způsobí v režimu 24 dB/Oct samooscilaci), škálování podél klaviatury, hloubka modulace obálkou ModENV a nízkofrekvenčním oscilátorem LFO2. Parametr Q Normalise zdůrazňuje rezonující kmitočty a zároveň redukuje celkovou hlasitost zvuku, ovladačem Overdrive lze mírně přebudit vstup filtru a dosáhnout žádaného zhutnění, či zkreslení zvuku. I přes svou jednoduchost v porovnání s konkurencí je filtr bezesporu nejsilnějším článkem KS5 a má lví podíl na kvalitě výsledného zvuku.

LFO 

K dispozici jsou dva nízkofrekvenční oscilátory: LFO1 pro modulaci kmitočtu oscilátorů a amplitudovou modulaci v sekci mixeru, LFO2 pro filtr a PWM. Nabízejí obvyklé tvary vlny (sinus, trojúhelník, pila, obdélník, 2 x Sample&Hold a dalších 25 průběhů včetně rytmických patternů), regulaci rychlosti od 0 až do 1 kHz, možnost opožděného spuštění LFO (Delay) a počáteční fázi. Mohou být restartovány s každou stisknutou klávesou, nebo mohou kmitat nezávisle a podobně Delay se může uplatnit s každým zahraným tónem, nebo pouze na prvním ze skupiny tónů zahraných legato. V režimu One Shot proběhne LFO pouze jedním cyklem vlny a chová se vlastně jako jednoduchá obálka.

Obálky

Pro modulaci ořezávací frekvence filtru, kmitočtu oscilátorů a PWM slouží obálka ModENV, k dynamickým změnám hlasitosti pak obálka AmpENV. V obou případech se jedná o jednoduché čtyřsegmentové ADSR obálky. Obálky mohou pracovat jak v režimu Multi (s každou stisknutou klávesou je odstartována nová obálka), tak v režimu Single (obálku odstartuje pouze první zahraný tón, ostatní legato zahrané noty nové spuštění obálky nezpůsobí), což je důležité zejména při hře v módu Mono. Parametrem Program Level dB lze eliminovat rozdíly v hlasitosti různých rejstříků (například zvuky postavené na FM, nebo synchronizaci oscilátorů mohou být příliš hlasité ve srovnání s jemnými barvami získanými ze sinusových kmitů, či při uzavřeném filtru).

DSP 

Pro každý ze čtyř partů je k dispozici nezávislá efektová jednotka se sedmi efekty: DELAY, REVERB, CHORUS, DISTORTION, EQ, PANNING a VOCODER. Všech sedm algoritmů je možno použít současně, důležité parametry se dají editovat a nastavení se pak ukládá do paměti spolu s příslušným programem. Pod některými algoritmy se skrývají další efekty, například Chorus se dá přepnout do režimu Phaser, pokud si pohrajete s nastavením zpětné vazby, rychlosti a hloubky modulace získáte i celkem slušný Flanger a šikovným nastavením kombinace Phaseru s Panning efektem lze při troše snahy do jisté míry napodobit i Leslie. Reverb zase nabízí nastavení Echo Chamber, Small Room, Large Room, Small Hall, Large Hall a Grand Hall, tedy různé typy dozvuku, EQ lze použít jako jednoduchý filtr, dokonce s možností modulovat ořezávací frekvenci vlastním LFO. Kvalita efektů je dostačující, oproti K-Station byl mírně vylepšen Vocoder, místo původních dvanácti pásem jich nyní nabízí 16.

Ostatní

KS5 disponuje čtyřmi nezávislými arpeggiátory, pro každý part multirežimu je zde tedy jeden. Nabízejí 7 základních průběhů (nahoru, dolů, nahoru/dolů, nahoru/dolů s opakováním krajních not, v pořadí zahraném na klaviatuře, náhodně, všechny noty současně) a 33 patternů pro bicí. Rozsah melodického arpeggia lze nastavit v rozmezí +/- čtyři oktávy, lze také určit délku not (sekvence zní od staccata po legato). Arpeggio lze vyslat do MIDI, tempo arpeggiátoru je ovladatelné přímo z panelu nástroje, nechybí možnost synchronizace s MIDI hodinami. Funkce Latch, pokud je aktivovaná, umožní při běžícím arpeggiu uvolnit ruku z klaviatury, aniž by se přerušila sekvence. Ta bude znít dál do té doby, dokud na klaviatuře nezahrajete jiný akord, nebo dokud nezastavíte arpeggiátor.

MIDI výbava nástroje odpovídá současnému standartu, úplná MIDI implementace včetně formátu SysEx dat je součástí návodu. Stejně jako u K-Station ani zde nechybí možnost synchronizace nejrůznějších parametrů s MIDI hodinami v rozsahu od dvaatřicetinových triol až po dvanáctitaktové úseky. Nastavení synchronizace nyní usnadňuje nová funkce HyperSync, pomocí které lze s MIDI hodinami synchronizovat celkem osm parametrů (čtyři vybrané parametry efektů plus rychlost a zpožděný nástup obou LFO). Z továrny je předprogramováno několik HyperSync templates, další si můžete připravit sami a uložit do paměti (400 pozic).

Zvuk

Bylo by nejspíš chybou chápat KS5, respektive jakýkoli virtuálně analogový nástroj pouze jako plnohodnotnou náhradu skutečných analogových mašin. Jistě, jedná se o simulaci staré dobré subtraktivní syntézy, VA syntezátory svými možnostmi dokonce původní analogy mnohonásobně překonávají (ukažte mi analog, který měl polyfonii 16 a více hlasů, tři oscilátory po pětadvaceti vlnových průbězích, efektovou jednotku, 200 továrních presetů, čtyři arpeggiátory, MIDI, atd.), ale přes všechny vymoženosti je zpravidla jejich zvuk stále ještě oproti originálu příliš učesaný, chladný a trochu sterilní. Zkusme tedy k VA syntezátorům přistupovat jako k moderním nástrojům, které jsou víc než simulací něčeho především samy sebou.

Celkový zvuk KS5 je stejně jako u K-Station velmi příjemný, měkký a bohatý - docela hezký kontrast například k tvrdému Virusu, nebo agresivnímu Nord Lead 2. Arzenál zvukových rejstříků pokrývá velmi široké spektrum od profláknutých „analogových" sól, ploch, smyčců, brassů až po typické současné barvy. Velmi se mi líbily basové zvuky (hezká šťavnatá simulace TB-303), různé FM barvy (zvony, piána) a také drsnější zvuky postavené na synchronizaci oscilátorů, přebuzení filtru, či kruhovém modulátoru. Našel jsem i několik použitelných varhanních zvuků.

Závěr

Novation KS5 jsou sice výbavou poměrně jednoduché, ale velmi sympatické klávesy za ještě sympatičtější cenu. Stejně dobře se hodí na pódium i do studia, zejména jako doplněk k nástrojům založeným na ROM vzorcích. Tovární presety sice KS5 předurčují především pro současné hudební styly (trance, techno, apod.), ale díky své flexibilitě jistě nalezne uplatnění i v mnoha dalších žánrech. Pokud tedy uvažujete o koupi nějakého virtuálního analogu, vřele doporučuji vyzkoušet Novation KS5, ještě než se pustíte do pátrání ve vyšších cenových relacích. Třeba vás dostane tak, jako dostal mě. To, že jsem jej po otestování vrátil zpět prodejci způsobil pouze fakt, že už jeden starší VA nástroj doma mám a další pro svou práci zkrátka nepotřebuji. Navíc mě zlý kapitalista neplatí tak dobře, abych si KS5 nadělil jen tak pro radost třeba pod stromeček a mohl tak za dlouhých zimních večerů místo klimbání u televize relaxovat ponořen do okouzlujícího světa oscilátorů, filtrů a obálek…