Novation Launchpad

Hardwarový ovladač pro Ableton Live
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
4 500,00 Kč

Ableton Live je DAW aplikace unikátního typu, která si v posledních letech získala velikou popularitu. Pro svou nápaditě inovovanou patternovou strukturu oslovuje především tvůrce z žánrů techno, d&b, hiphop nebo taneční hudba a dj – i když ji můžete použít také jako klasický lineární sekvencer. Pozoruhodné jsou velké možnosti ovládání v reálném čase a zajímavý způsob uspořádání dat: v základním zobrazení jsou stopy na monitoru znázorněny jako svislé sloupce, obsahující libovolný počet alternativních záběrů – klipů…

Jednotlivé klipy můžete podle chuti zapínat a vypínat, ale můžete je také uspořádat vodorovně vedle sebe a spouštět pak všechny v jedné řadě najednou jako „scénu“. Veškeré ovládání obstará myš nebo klávesové povely. Musíte se přitom ale soustředit na monitor, a to vás přece jen trochu omezí v komfortu, zvláště při živé produkci, pro kterou se Live velice dobře hodí. Není proto divu, že uživatelé volali po jednoduchém hardwarovém ovladači, který by všechny hlavní funkce programu přenesl takříkajíc pod prsty. První takový hardware nabídl před půl rokem AKAI jako APC40. A teď tedy obdobné zařízení přináší i britský Novation.

Na panelu Launchpadu najdete matici 8 x 8 padů, při jejímž okraji jsou nahoře a vpravo dvě řady osmi kulatých tlačítek. Všechny tyto prvky jsou trojbarevně prosvícené. Launchpad spolupracuje s Live8 ve čtyřech režimech: Session, Mixer, User 1 a User 2.

V režimu Session odpovídá rozložení padů základnímu zobrazení na monitoru: svislé sloupce tvoří stopy, každý pad pak představuje jednotlivý klip. Pokud na dané pozici žádný klip není, pad nesvítí. Klip připravený k přehrávání svítí žlutě a klip, který právě zní, svítí zeleně. Při záznamu svítí odpovídající pad červeně. Vzhledem k tomu, že počet stop i klipů v nich umístěných může být mnohem větší než osm, můžete se s pomocí čtyř kursorových tlačítek s celou pracovní maticí posouvat – červený obdélník na monitoru počítače vždy vymezuje právě aktivní stopy a řádky s klipy a prosvětlení padů se mění podle sktuální situace. Chcete-li odstartovat celou scénu, stisknete kulaté tlačítko vpravo, odpovídající příslušnému řádku.

Při přepnutí do režimu Mixer může Launchpad na každé stopě ovládat čtyři parametry: volume, pan, send 1 a send 2. Matice přitom simuluje příslušný fader: pohybem prstu přes pady postupně přidáváte nebo ubíráte, stiskem jednotlivého padu můžete hodnotu parametru změnit skokově. Nemusím snad zdůrazňovat, že pokud hodnotu změníte myší na monitoru, odrazí se změna okamžitě i na stavu Launchpadu. Kromě toho umožňuje tento režim i přístup na funkce Track Mute, Stop Track, Solo a Record Arm.

Zbývající režimy User 1 a 2 jsou uživatelské. Můžete si tak sami zvolit efekty nebo další pluginy, které chcete z Launchpadu ovládat. Nebo si můžete nadefinovat pro každý pad notový povel a spouštět tak jednotlivé noty v softwarových nástrojích. Definice můžete vytvořit manuálně v programu Automap Server, nebo přímo ve spojení s Ableton Live pomocí funkce Learn.

Tady však možnosti Launchpadu ještě nekončí. Má totiž ještě dvojí další využití: jako univerzální MIDI ovladač, který dovede odesílat do počítače povely typu Note On, Control, Program Change a další. Tyto povely můžete odesílat do libovolného MIDI software s přístupem na příslušný MIDI vstup.

Druhá možnost souvisí se systémem Automap. Tento unikátní systém, za který Novation loni obdržel cenu britské královny za nejlepší průmyslový počin roku, umožňuje oboustrannou automatickou komunikaci mezi softwarem a ovladačem. Ta není omezena pouze na MIDI funkce, ale mnohdy obsáhne i specifické interní povely. Podmínkou je, že hardware i software musí mít systém Automap implementovaný a musejí se navzájem rozeznávat. Launchpad je dnes takto použitelný kromě Ableton Live8 také pro Logic 9.01, ale časem se pravděpodobně uplatní i v nových verzích dalších DAW aplikací. Pokud se rozhodnete investovat pár korun do upgrade Automap Standard na Automap Pro, můžete navíc definovat i stisky počítačových kláves a jejich kombinace.

Velkou předností Automap je možnost kombinovat několik ovladačů v jediný celek. Můžete třeba použít čtyři Launchpady najednou, nebo přidat Novation Nocturn či Remote SL, čímž získáte chybějící enkodéry a fadery. Automap má tu pozoruhodnou vlastnost, že jakmile pohnete libovolným ovládacím prvkem, objeví se na monitoru průhledný diagram odpovídajícího pluginu nebo modulu, z něhož vyčtete název parametru i jeho aktuální hodnotu. Výhodou takového diagramu je zobrazení shodné s rozmístěním kontrolních prvků na ovladači, které obvykle neodpovídá grafické podobě pluginu. AKAI APC40 je sice kromě matice s pady vybaven i dvěma sadami potenciometrů, musíte se však naučit jejich přiřazení, protože z pluginu na monitoru je předem nevyčtete.

Sečteno, podtrženo

Pro uživatele Ableton Live představuje Launchpad velmi užitečné a flexibilní hardwarové rozhraní, zahrnující mimo jiné i všechny nejdůležitější funkce pro nerušenou živou produkci. Univerzální programovatelnost mu však zajistí vedlejší uplatnění i v jiných aplikacích: jako náhražka klávesnice, pady pro spouštění bicích nástrojů nebo audio sekvencí. Přitažlivé jsou i jeho úsporné rozměry a nízká váha.