Phonic MR3243 (USA/Hong Kong)

Kdo že by se mixu bál?
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
40 590,00 Kč

Na našem trhu již slušně zavedená firma Phonic odstartovala výrobu tzv. „velkých“ mixů. Čtyřiadvacetikanálový šedostříbrný krasavec s označením MR3243 je nejmenším z nich. Větší bratry reprezentují pulty MR4243 se třiceti čtyřmi vstupy a 5.1 surroundové modely MRS1-20 a MRS1-30 s dvaceti, potažmo třiceti vstupy. V principu podobné svým menším sourozencům, prodělaly konzole řadu pozitivních změn.

Stručná charakteristika

Na trh se dostává kvalitně vybavený, přehledný a uživatelsky přívětivý mixážní pult vhodný jak pro živé hraní, tak i do domácího studia. Jak bylo v úvodu napsáno, jeho 24 kanálů je rozděleno na 20 mikrofonních mono vstupů s fantomovým napájením a 2 linkové stereo. Všechny vstupy mají možnost směrováním do čtyřech podskupin. Výstupy nabízejí kromě klasického levého a pravého hlavního výstupu i šikovný mono out a přídavný výstup příposlechový, kombinovaný se sluchátkovým konektorem. Doplněk tvoří šest auxů, čtyři stereo efektové returny, vstup s výstupem pro připojení magnetofonu či jiného záznamového a přehrávacího zařízení, šest dvanáctisegmentových LED VU metrů, BNC konektor osvětlení a externí napájecí zdoj. A nyní poskočme k vybavení kanálů.

Vstupní kanály

Počet vstupů byl již nastíněn v úvodu, proto se zmíníme pouze o fantomovém napájení +48 V pro kondenzátorové mikrofony. Jeho ovládání bylo přemístěno na vyvýšené zkosené čelo zadního panelu a spínání je sdruženo vždy pro čtyři vstupy najednou. Tedy celkem pět tlačítek, a to vítáme, s indikací zapnutí. Vstupní konektory jsou řešeny jako symetrické XLR pro mikrofony, a opět symetrické, tentokrát 1/4“ jacky pro linkové připojení. Insert čtvrtpalcový konektor na kanálu umožňuje připojení externího dynamického či jiného procesoru. Signál zde opouští pult již před ekvalizérem, ale je možné uvnitř konzole přepojit na volbu až po ekvalizaci. DIRECT OUT je určen k propojení „šavle“ s vícekanálovým nahrávacím zařízením. Vnitřní zapojení znovu nabízí alternativu pro tento výstup, který je primárně řazen jako „Post fader“. Pomocí jumperů je možné jeho přepnutí na „pre-fader“ a „pre-fader“ se spínáním on/off, kdy využívá tlačítka ON sloužícího k mutování kanálu. Otočné ovladače začínají obvyklým GAINem s rozsahem +10 ~ +60 dB pro mikrofony a –10 ~ +40 dB pro linku. Následován je korekcí výšek na 12 kHz, přeladitelnými středy v pásmu 100 Hz až 8 kHz a potenciometrem basů na frekvenci 80 Hz. Všechny korekce mají zisk +15/-15 dB a jsou doplněny Low Cut fitrem se strmostí 18 dB na oktávu, naladěným na 75 Hz. Ten se zpravidla využívá pro potlačení pódiových ruchů od mikrofonů. V kanálové sekci následují potenciometry šesti AUXů, z nichž první dva jsou pevně řazeny před fader, jsou tedy vhodné pro pódiový monitoring, pátý a šestý za fader, zpravidla sem jsou připojeny modulační a dozvukové efekty a třetí se čtvrtým jsou zařaditelné tlačítkem tam či tam. Posledním otočným ovladačem je nastavení PANoramy. Nyní již následuje samotný fader kanálu s délkou 60 mm a přehlednou stupnicí, plus sada tlačítek. Ta jsou umístěna standardně vedle tahového potenciometru v pořadí, ON pro vypnutí a zapnutí kanálu, 1/2, 3/4, L/R pro směrování signálu na výstupy GROUP a MAIN, spínač SOLO, tedy jen jinak pojmenovaná funkce PFL (poslech před faderem) a na čtyřech prvních vstupech tlačítka M a S. O této funkci pro nahrávání dvěma mikrofony do sterea se již dvakráte rozepisoval kolega Oravský (MS 3/00, 10/00), tedy jen velmi stručně. Do téhož místa postavíte jeden mikrofon s kardioidní charakteristikou a připojíte ho na vstup 1 kde navolíte funkci M a druhý mikrofon s osmičkovitou charakteristikou připojíme na vstup 2 a zmáčkneme tlačítko S. Pult pak od středového signálu M automaticky v pravém …master sekce, kam jinam. Tato část mixu skýtá kromě běžného vybavení a funkcí, také pár drobnůstek, které nebývají u zařízení této cenové kategorie příliš obvyklé. Začněme u AUX SEND MASTER, tedy ovladačů celkové výstupní úrovně efektových a monitorových cest. Ty jsou, jak bylo již předesláno zastoupeny v počtu šest. Každý potenciometr má přiřazeno tlačítko SOLO, takže můžeme na VU metru pohodlně vidět hodnoty jednotlivých výstupů nebo si signál poslechnout ve sluchátkách. Drobná libůstka nás ovšem čeká v následující sekci efektových návratů EFX RTN. Ty jsou, jak už jsme se zmínili, ve stereu a kromě funkce SOLO, směrování do hlavních výstupů a subvýstupů nabízejí i nadstandardní odeslání efektovaného signálu do AUX1 a AUX2, tedy do monitorových cest. To může být pro spoustu zpěváků i dalších hudebníků přinejmenším milým zpestřením zvuku na pódiu. Knoflík ovládání 2T RTN, což je návrat z magnetofonu či vstup externího CD přehravače nic nového nepřináší, signál je postoupen dále buď do hlavních výstupů nebo do příposlechu CTRL RM. Samotná sekce CTRL RM, která je také označována jako režijní poslech, obsahuje kromě potenciometru úrovně svého L/R výstupu i spínače poslechu Pre/Post a vlastní sluchátkový výstup na běžný stereojack 6,3 mm. Dostáváme se tak k sekci, která nám po prostudování manuálu udělala velkou radost, protože obsahovala něco, co nebylo v prvotních prezentacích tohoto mixu vůbec uvedeno. MONO výstupy s ovládáním hlasitosti se pomalu stávají samozřejmostí kvalitnějších konzolí, tady se žádné překvapení nekonalo, ale ejhle!, co zde dělá tlačítko SUBWOOFER? Je to tak, to co nabízí například Mackie v cenové kategorii podstatně vyšší je zde též obsaženo a navíc s možností variace. Subwooferový filtr do MONO výstupu můžete nebo nemusíte zapojit v závislosti na vašem vybavení crossovery či další technikou, a pokud jej tedy tlačítkem vřadíte, vězte, že kromě dělící frekvence 120 Hz máte možnost ve „střevech“ pultu přeladit jumperem na 80 Hz. A tak se pomalu dostáváme k třem posledním oddílům. Ovládání podskupin je založeno na čtyřech 60milimetrových tahových potenciometrech, které nastavují hladiny separátních subvýstupů nebo je signál tlačítkem L/R odeslán do hlavních „šavlí“. V tomto případě je možné ještě upravit umístění signálu ve stereoobrazu potenciometrem PAN. Všechny sběrnice disponují možností finální dvoupásmové ekvalizace na 80 Hz a 12 kHz, insertovými vstupy a dvanáctisegmentovými diodovými VU metry. Kontrolu úrovně opět umožňuje tlačítko SOLO. Předposlední sekce TALKBACK také prohřála naše dušičky, zvukař má možnost komunikovat jak do AUXů, tak do hlavních výstupů, samozřejmě s nastavením hlasitosti. Co je ale znovu navíc je připojení talkbacku do dalších auxů než jsou přednastavené 1 a 2. K tomu jsou určeny opět vnitřní jumpery. Veškerá tato přepojení nejsou ničím složitým, jsou přehledně popsána v manuálu a zvládne je průměrně zkušený muzikant. No a co říci k hlavním výstupům MAIN L/R. Fader 60 milimetrů se stupnicí.

Jak naživo?

Před prvním zvučením s novým pultem vládly přeci jen drobné obavy. Jak se ukázalo zcela zbytečné. Po půlhodince živé produkce již nečinila orientace v ovládání, které je opravdu intuitivní a přehledné, žádné problémy. Veškeré potenciometry reagovaly nad očekávání dobře a příjemně citlivě, šikovné se projevily i aretace některých parametrů na středové hodnotě. U korekcí se velmi detailně odrazí každá změna nastavení, stačí jen pozorně naslouchat. Zvláštní pochvalu zaslouží parametrické středy pro svou účinnost a variabilitu.

Další věcí, která stojí za zdůraznění, je práce s efektovými auxy, které dokáží velmi plynule nabudit efekt na požadovanou hladinu a nemají tendenci skokem efekt přebudit ani když se „kapela opře“, navíc případné potlačení výstupní úrovně do efektu probíhá velmi lineárně. Pro výstupy do monitorů bych doporučil minimálně zařazení ekvalizéru pro frekvenční korekturu, která se speciálně na basech projevila nutnou. To bude ovšem pro každý případ odlišné podle použité aparatury.

Indikace vybuzení kanálu pomocí dvou svítivých diod je naprosto dostačující, zvláště červená LED špiček pracuje plynule v rozsahu od téměř nepostřehnutelného žhnutí až po jasný svit.

Drobné potíže při obsluze činí snad jen velmi jemná tlačítka, kdy člověk ztrácí přehled o aktivovaných funkcí. Jistě by pomohly kontrolky, ale ty nejsou mnohokráte přítomny ani u pultů dražších, nehledě na to, že by zvedly cenu celého zařízení. Jako východisko se nabízí barevné odlišení tlačítek na výšku. Přesto alespoň u tlačítka zapnutí kanálu ON mohla dioda být.

Připojení na 12 V lampičku je pro pult tohoto typu nutností, poněkud překvapí pouze to, že její BNC konektor není označen povolenou výkonovou či proudovou zátěží. Tato informace bohužel není obsažena ani v manuálu. Důvod je však pravděpodobně prozaický, lampička je dodávána jako firemní příslušenství a domácí „bastlení“ není žádoucí.

Jako doplněk vřele doporučujeme sluchátka, jak pro kontrolu výsledného zvuku, tak hlavně pro příposlech signálu v monitorech.

Závěrem

Za tuto cenu se nám pult jeví jako bezkonkurenční, s přihlédnutím k schopnostem a možnostem variací které nabízí. Snadno se dorovnává na výrobky věhlasnějších firem v kategorii o 10 tisíc Kč výše.