RockBass Streamer NT I

Čtyřstrunná baskytara
Kategorie: 
Cena: 
27 609,00 Kč
RockBass Streamer NT I

Baskytary Warwick mi vždy připadaly velmi zajímavé jak designově, tak tím, co se o nich dá v nejrůznějších recenzích přečíst. Vždyť tyto nástroje si pozornost přímo vyžadují: jsou moderní, jejich značka zaručuje nekompromisní kvalitu, navíc jsou vyráběny v Německu. Jenže je tu jedno ALE, a tím je jejich cena. Není však zapotřebí propadat beznaději: existují totiž i levnější varianty warwickovských baskytar vyráběné v Korei a Číně. Stále si přitom zachovávají velmi dobrou kvalitu (i když se s německými originály nedají úplně srovnávat) a nejsou ani zdaleka tak cenově nedostupné.

Vzhled a konstrukce

Už podle zařazení nástroje do kategorie modern bass je možné domyslet její vzhled. Baskytara tak není tvarově příliš výstřední (což jí nevytýkám, spíše naopak). Tělo má dynamický, ale ne agresivní tvar. Nesnaží se překvapit oko pozorovatele nějakým samoúčelným novátorstvím, v žádném případě ale nepůsobí archaicky nebo snad staromódně. Pohled na nástroj nenarušuje žádná ostrá hrana či hrot. Basa nevypadá nikterak robustně či hrubě, budí spíše dojem štíhlosti a lehké hbitosti nějakého divokého kocoura (ale nesmí být příliš zlomyslný!). Rohy, a možná bychom mohli u kocoura ještě zůstat a nazvat tyto „výběžky“ packami, protože pozbývají ostrých rysů, které bych u rohu předpokládal, jakoby otvíraly náruč krku, jenž je vsazen přímo mezi ně. Horní roh (nebo tedy packa) je delší a míří dopředu, zatímco jeho dolní protějšek má délku sotva poloviční a směřuje šikmo dolů. Pod průhledným lakem je dobře patrná kresba letokruhů olše, z níž je tělo vysoustruženo. Tedy ne celé, protože jeho středem prochází krk a to po celé délce. Tento fakt je patrný na první pohled, protože materiálem na výrobu krku je javor, který má odstín o trochu světlejší než olšové dřevo. Co také není možno přehlédnout, je stavba krku. Jednotlivé kusy javoru (jsou tři), ze kterých je celý tento díl slepen, jsou proloženy tenkými plátky tmavého dřeva nazývaného ekanga.

Hmatník je vyroben z palisandru. U bezpražcové varianty Streamera se používá eben. Na tmavě hnědém hmatníku září 24 pražců Jumbo Nickelsilver, které se při výšce 1,3 mm a šířce 2,9 mm řadí do kategorie extra hard. Polohy jsou značeny tečkami, ale jen na vrchní hraně hmatníku. Značení mezi pražci mi nikterak nechybělo, dokonce tak nástroj vypadá i lépe. Nultý pražec je označen Just-a-Nut III, díky dvěma imbusovým šroubům jej můžeme výškově polohovat, což považuji za vcelku užitečnou věc. Díky ní je možno seřídit dohmat „na obou stranách” krku.

Hlava má standardní warwickovský tvar. Její jednotvárnou čerň narušuje pět bodů ladící mechaniky a firemní logo, tedy W. Je třeba dodat, že celá baskytara je lakovaná (v případě této basy firma bohužel nenabízí olejovanou variantu). Kupující si pak může vybrat ze tří barevných možností: Natural, tedy čistá barva dřeva, okrová Honey Violin a nakonec Black, neprůhledný černý lak, který bohužel zakrývá jinak pěknou strukturu dřeva.

Hardware a elektronika

Mechanik jsem se už lehce dotkl, budu tedy právě od nich pokračovat dále. Jsou to Warwick MachineHeads s převodovým poměrem 20:1. Docela příjemné je, že všechny čtyři (v mém případě jich však může být i pět) jsou mírně natočeny, takže směřují šikmo k muzikantovi. Je to maličkost, ale přispívá to k pohodlí při ladění nástroje, navíc to vypadá podle mého soudu pěkně. Kobylka, taktéž chromovaná, je dvojdílná Warwick 3D, nastavitelná ve třech směrech. 

K zaznamenání chvění strun slouží dva aktivní snímače od firmy MEC (Music Electronic Com-pany): u krku je dvojdílný P (Precission) snímač, u kobylky pak úzký J (Jazz Bass) snímač. Oba zachycují zvuk pomocí keramických magnetů. K následné úpravě výstupního signálu slouží čtyři potenciometry: první dva mají funkci dvoupásmového ekvalizéru (tedy korekce basů a výšek), třetím určuje hráč poměr mezi snímači, a poslední (čtvrtý potenciometr) má na starosti ovládání hlasitosti. Má také funkci push-pull, kteroužto je možno přepínat mezi aktivním a pasivním snímáním. K napájení aktivní elektroniky slouží devíti voltová baterie, která je uložena v prostoru pro potenciometry a dráty na spodní straně těla.

Zvukové vlastnosti a hratelnost

Ještě než jsem začal na baskytaru hrát, hned jsem si všiml několika věcí. Tou první byla poměrně nízká hmotnost nástroje. Však také není divu, vezmeme-li v potaz použitý materiál a rozměry těla, které se řadí spíše k těm menším. Basa je vyvážena dobře, nemá tendenci padat na hlavu. Pochvalu si zaslouží i krk. Svým užším profilem dobře padne do ruky, rozhodně není jen pro dlouhoprsté muzikanty. Nenašel jsem žádné vlky (tedy hluchá místa, která mohou vznikat v důsledku anomálií ve struktuře dřeva), pražce jsou nasázeny velmi přesně. Ale přece jen se mi tu něco nelíbí. Jak bylo řečeno výše, krk prochází tělem. Díky této konstrukci chybí patka. I přes to se dá pohodlně dostat jen k jednadvacátému pražci (ačkoliv jich je k dispozici dvacet čtyři). Může za to příliš málo vykrojený dolní roh. Na nejvyšší polohy se musí hráč natahovat, takže dvouoktávový hmatník nebude zřejmě plně využíván. 

Malou výtku si neodpustím ani u zvuku. Nelíbí se mi, že snímače jsou nastaveny velmi vysoko. Kvůli mírnému zaoblení hmatníku jsou i struny seřízeny do oblouku. Výsledkem toho je, že krajní struny (tedy E a G) jsou snímány o něco silněji než zbylé dvě (A a D). Rozhodně to není neřešitelný problém, myslím si ale, že by se měl muzikantovi dostat při koupi do rukou nástroj, do něhož není třeba příliš zasahovat (samozřejmě nemá-li člověk speciální požadavky). Opusťme ale již nyní problematiku snímání a věnujme naši pozornost výslednému zvuku.

Co se týče alespoň rámcového zařazení baskytary, tato patří spíše k nástrojům „hodným“, což není pro firmu Warwick úplně typické. Zvuk je spíše mírnější, ne příliš agresivní, stále však nevybočuje z kategorie modern bass. Teď ale konkrétněji: jak bylo řečeno výše, na baskytaře jsou dva různé snímače. Kobylkový, tedy typ J (Jazz Bass) zní poměrně suše a jasně, výrazné má spíše vyšší frekvence. V nízkých polohách se mi příliš nezamlouval, trochu tu chyběla basová hutnost. O několik poloh výše se ukázal v lepším světle. Dvojdílný Precision snímač se od prvního velmi liší. Tón je o mnoho hutnější a kulatější, ne však zahuhlaný. Nebojím se tvrdit, že zní dobře ve všech polohách, od nejnižšího E, až po špatně dostupný 24. pražec na G struně. Nejvíce mi však seděla kombinace obou snímačů. Nabízí se tu ale více možností, protože na kytaře není žádný přepínač, ale potenciometr určující poměr mezi jednotlivými snímači. V poměru 1:1 byl zvuk sice hutný, ale jasný, plný a velmi vyrovnaný. Žádné frekvence příliš netrčely, ani nebyly výrazně zasunuty do pozadí. Samozřejmě je nutno dodat, že baskytarista má k dispozici také dvoupásmový ekvalizér, může tedy upravovat zvuk podle libosti.

Co se týče slappingu, docela dobře zněl na kobylkový snímač, případně s lehkým přimícháním barvy krkového. Právě v tomto případě jsem ekvalizér hojně využíval, protože, jak jsem se již zmínil, samotnému J snímači chybí basy. Musím ale podotknout, že Streamer NT I není typická slappingová baskytara.

Žánrové využití této baskytary může být velmi bohaté, netroufám si ale tvrdit, že jde o nástroj použitelný kdekoliv. Podle mého názoru se velmi dobře hodí do mnoha různých stylů v rámci rocku, dovedu si jej dobře představit i v moderním jazzu. Díky svému ne příliš agresivnímu zvuku se příliš nehodí do metalu či jiné tvrdé hudby. 

Resumé

Baskytara, jak kvalitou zpracování, tak kvalitou zvuku, dobře odpovídá cenové kategorii, ve které se nachází. I přes to, že jsem určité věci nástroji v textu vytýkal, považuji nástroj za dobrý, velmi slušně hrající a doporučeníhodný. Za největší zápory považuji špatnou dostupnost nejvyšších poloh hmatníku a snímače příliš blízko strun. Obě výtky přitom nejsou nijak zásadní. Proti nim musím postavit kladné stránky, jejichž váha je několikanásobně větší: velmi dobré řemeslné zpracování a pěkně provedený design, výborná hratelnost (tedy pokud opomenu ony nedostupné výšky hmatníku), pěkný zvuk a široká škála jeho uplatnění – přičemž toto vše dělá z tohoto nástroje model, který mohu spíše doporučit.